Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2017-01
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 26 D. ĮSAKYMO NR. AT-73 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-01-31
AT-80
DĖL PRETENDENTŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
2017-01-26
AT-78
DĖL FIZIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2017-01-25
AT-72
DĖL ATSAKINGO ASMENS PASKYRIMO
2017-01-19
AT-62
DĖL INFORMATIKOS OLIMPIADOS III ETAPO I DALIES ORGANIZAVIMO
2017-01-19
AT-61
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 - 2019 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VEIKLOS PROGRAMŲ SVARSTYMUI IR JŲ DARBO GRAFIKO 2017 M. PATVIRTINIMO
2017-01-19
AT-59
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2017-01-18
AT-56
DĖL DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PRIĖMIMO Į PAREIGAS ATRANKOS BŪDU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-01-18
AT-53
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2017-01-18
AT-50
DĖL REKOMENDUOJAMOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ SOCIALINIO DARBO ORGANIZATORIŲ, SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SPECIALISTŲ, SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DARBUI SU RIZIKOS ŠEIMOMIS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS DARBO UŽMOKESČIO FONDUI PLANUOTI 2017 M.
2017-01-18
AT-49
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIŲ POREIKIO DARBUOTOJAMS APSAUGOTI SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2017-01-17
AT-44
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2017-01-04
AT-4
DĖL ĮĖJIMO (IŠĖJIMO) Į (IŠ) SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTATĄ DARBO, NEDARBO LAIKU, POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-01-13
AT-39
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO VIDAUS AUDITORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-01-12
AT-34
ĮSAKYMAS DĖL CHEMIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2017-01-12
AT-32
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-01-10
AT-31
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-01-10
AT-30
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS ŪKIVEDŽIO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-01-06
AT-29
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-01-06
AT-28
DĖL LĖŠŲ DYDŽIO PRODUKTAMS NEMOKAMAM MAITINIMUI VIENAM MOKINIUI ĮSIGYTI NUSTATYMO
2017-01-05
AT-20
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIM
2017-01-03
AT-2
DĖL REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDUI PLANUOTI
2017-01-05
AT-19
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2017-01-05
AT-18
DĖL BIOLOGIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2017-01-05
AT-17
DĖL BAZINĖS MOKYKLOS SKYRIMO
2017-01-05
AT-15
DĖL ATSAKINGO SPECIALISTO SKYRIMO
2017-01-04
AT-14
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2017-01-04
AT-10
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2017-01-23
AG-13