Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2017-01
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SAUSIO 26 D. ĮSAKYMO NR. AT-73 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-01-31
AT-80
DĖL PRETENDENTŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
2017-01-26
AT-78
DĖL FIZIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2017-01-25
AT-72
DĖL ATSAKINGO ASMENS PASKYRIMO
2017-01-19
AT-62
DĖL INFORMATIKOS OLIMPIADOS III ETAPO I DALIES ORGANIZAVIMO
2017-01-19
AT-61
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 - 2019 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VEIKLOS PROGRAMŲ SVARSTYMUI IR JŲ DARBO GRAFIKO 2017 M. PATVIRTINIMO
2017-01-19
AT-59
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2017-01-18
AT-56
DĖL DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PRIĖMIMO Į PAREIGAS ATRANKOS BŪDU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-01-18
AT-53
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2017-01-18
AT-50
DĖL REKOMENDUOJAMOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ SOCIALINIO DARBO ORGANIZATORIŲ, SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SPECIALISTŲ, SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DARBUI SU RIZIKOS ŠEIMOMIS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS DARBO UŽMOKESČIO FONDUI PLANUOTI 2017 M.
2017-01-18
AT-49
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIŲ POREIKIO DARBUOTOJAMS APSAUGOTI SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2017-01-17
AT-44
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2017-01-04
AT-4
DĖL ĮĖJIMO (IŠĖJIMO) Į (IŠ) SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTATĄ DARBO, NEDARBO LAIKU, POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-01-13
AT-39
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO VIDAUS AUDITORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-01-12
AT-34
ĮSAKYMAS DĖL CHEMIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2017-01-12
AT-32
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-01-10
AT-31
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-01-10
AT-30
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS ŪKIVEDŽIO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-01-06
AT-29
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-01-06
AT-28
DĖL LĖŠŲ DYDŽIO PRODUKTAMS NEMOKAMAM MAITINIMUI VIENAM MOKINIUI ĮSIGYTI NUSTATYMO
2017-01-05
AT-20
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIM
2017-01-03
AT-2
DĖL REKOMENDUOJAMŲ PAREIGYBIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDUI PLANUOTI
2017-01-05
AT-19
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2017-01-05
AT-18
DĖL BIOLOGIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2017-01-05
AT-17
DĖL BAZINĖS MOKYKLOS SKYRIMO
2017-01-05
AT-15
DĖL ATSAKINGO SPECIALISTO SKYRIMO
2017-01-04
AT-14
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2017-01-04
AT-10
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2017-01-23
AG-13