Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2017-02
DĖL KULINARINIO PAVELDO OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2017-02-01
AT-90
DĖL TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2017-02-01
AT-84
DĖL MATEMATIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2017-02-01
AT-83
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. SAUSIO 18 D. ĮSAKYMO NR. AT-49 ,,DĖL REKOMENDUOJAMOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ SOCIALINIO DARBO ORGANIZATORIŲ, SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SPECIALISTŲ, SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DARBUI SU RIZIKOS ŠEIMOMIS PAREIGYBINĖS STRUKTŪROS DARBO UŽMOKESČIO FONDUI PLANUOTI 2017 M.“ PAKEITIMO
2017-02-23
AT-181
DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2017-02-23
AT-180
DĖL ŠEIMYNŲ IR SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGŲ, GALINČIŲ PRIIMTI VAIKUS BET KURIUO PAROS METU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2017-02-23
AT-179
DĖL IŠMOKOS ĮSIKURTI PANAUDOJIMO SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO
2017-02-22
AT-172
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO
2017-02-17
AT-168
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 2016 M. BALANDŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. AT-382 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS EVAKAVIMO ARBA SUNAIKINIMO KARO, NEPAPRASTOSIOS PADĖTIES AR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ ATVEJU TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS EVAKAVIMO AR NAIKINIMO VEIKSMŲ ORGANIZAVIMĄ, SKYRIMO“ PAPILDYMO
2017-02-15
AT-162
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDĖTIES PATVIRTINIMO
2017-02-15
AT-161
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. RUGSĖJO 5 D. ĮSAKYMO NR. AT-830 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ, KURIUOSE DIRBAMA SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA AR SAUGOMA ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „RIBOTO NAUDOJIMO“ SĄRAŠO IR ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2017-02-14
AT-156
DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2017-02-13
AT-150
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO
2017-02-13
AT-149
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-02-10
AT-146
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. LEKĖČIŲ SEN. KRETKAMPIO K. (KADASTRINIS NR. 8460/0002:185 LEKĖČIŲ K.V.) ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2017-02-09
AT-143
DĖL PRETENDENTŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
2017-02-08
AT-139
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2017-02-07
AT-118
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2017-02-07
AT-116
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2017-02-28
AG-29
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2017-02-22
AG-25
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTATE ESANČIŲ KABINETŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2017-02-09
AG-20