Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2017-03
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2016 METŲ VEIKLOS PLANŲ ATASKAITŲ PATVIRTINIMO
2017-03-31
AT-335
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2017-03-31
AT-334
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ 2017 METŲ CIVILINĖS SAUGOS PATIKRINIMŲ PLANO PATVIRTINIMO
2017-03-29
AT-306
DĖL KONKURSO ORGANIZAVIMO
2017-03-23
AT-293
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. ŠAKIŲ SEN. GIEDRUČIŲ K. VALIŲ G.13 D, (KADASTRINIS NR. 8433/0004:436 GIEDRUČIŲ K.V.) ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS SU GIS SISTEMA BENDRĄJĮ PLANĄ
2017-03-23
AT-292
DĖL JAUNIMO IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2017-03-23
AT-290
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. AT-317 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-03-23
AT-289
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-03-23
AT-288
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ, KURIUOSE ATLIEKAMI CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS KOMPLEKSINIAI (PLANINIAI) PATIKRINIMAI, SĄRAŠO SUDARYMO
2017-03-22
AT-286
ĮSAKYMAS ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 10 ĮSAKYMO NR.AT-253 „DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS (13) VYKDYTOJŲ SĄRAŠO SU JIEMS PRISKIRTAIS ASIGNAVIMAIS PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2017-03-20
AT-277
DĖL TURIZMO PLĖTROS PROGRAMOS (10) VYKDYTOJŲ SĄRAŠO SU JIEMS PRISKIRTAIS ASIGNAVIMAIS PATVIRTINIMO
2017-03-10
AT-261
DĖL DARBO RINKOS POLITIKOS RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS (08) VYKDYTOJŲ SĄRAŠO SU JIEMS PRISKIRTAIS ASIGNAVIMAIS PATVIRTINIMO
2017-03-10
AT-260
DĖL VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS (09) VYKDYTOJŲ SĄRAŠO SU JIEMS PRISKIRTAIS ASIGNAVIMAIS PATVIRTINIMO
2017-03-10
AT-259
DĖL MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ IR SPORTO PROGRAMOS (01) VYKDYTOJŲ SĄRAŠO SU JIEMS PRISKIRTAIS ASIGNAVIMAIS PATVIRTINIMO
2017-03-10
AT-258
DĖL REGIONINĖS PLĖTROS IR BENDRUOMENINIŲ INICIATYVŲ PROGRAMOS (04) VYKDYTOJŲ SĄRAŠO SU JIEMS PRISKIRTAIS ASIGNAVIMAIS PATVIRTINIMO
2017-03-10
AT-257
DĖL SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (14) VYKDYTOJŲ SĄRAŠO SU JIEMS PRISKIRTAIS ASIGNAVIMAIS PATVIRTINIMO
2017-03-10
AT-256
DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS (13) VYKDYTOJŲ SĄRAŠO SU JIEMS PRISKIRTAIS ASIGNAVIMAIS PATVIRTINIMO
2017-03-10
AT-253
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ 2017 METŲ CIVILINĖS SAUGOS ŠVIETIMO RENGINIŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO
2017-03-09
AT-250
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2017-03-30
AG-40
DĖL KURO NORMŲ NUSTATYMO KOMISIJOS SUDARYMO
2017-03-30
AG-39
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2017-03-23
AG-37
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2017-03-06
AG-31