Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2017-04
DĖL 8 KLASIŲ CHEMIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2017-04-25
AT-394
DĖL ĮPAREIGOJIMO PATEIKTI RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 - 2018 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2016 M. VEIKLOS PROGRAMŲ ATASKAITAS IR 2016 M. SENIŪNIJŲ VEIKLOS PROGRAMŲ ATASKAITAS
2017-04-19
AT-379
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 2017 M. VASARIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AT-115 „DĖL ĮIRIS SISTEMOS STEIGIMO, NUOSTATŲ TVIRTINIMO IR ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO“ PAKEITIMO
2017-04-18
AT-376
DĖL 7-8 KLASIŲ FIZIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2017-04-14
AT-375
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2017 METŲ VEIKLOS PLANŲ PATVIRTINIMO
2017-04-14
AT-373
DĖL 2017 METŲ MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VERTINIMO CENTRŲ SKYRIMO
2017-04-13
AT-372
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2017 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2017-04-07
AT-363
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-04-07
AT-361
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. ŠAKIŲ SEN. GIEDRUČIŲ K. GIEDRUČIŲ G.4A, (KADASTRINIS NR. 8433/0002:243 GIEDRUČIŲ K.V.) ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO PAPILDYMO PAGAL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS SU GIS SISTEMA BENDRĄJĮ PLANĄ
2017-04-07
AT-359
DĖL PAREIGYBIŲ, KURIAS UŽIMANTIEMS ASMENIMS REIKIA LEIDIMŲ DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, SĄRAŠO TVIRTINIMO
2017-04-05
AT-350
DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2017 METAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-04-04
AT-346
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2017-04-27
AG-58
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2017-04-26
AG-57
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO
2017-04-11
AG-50