Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2017-04
DĖL 8 KLASIŲ CHEMIJOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2017-04-25
AT-394
DĖL ĮPAREIGOJIMO PATEIKTI RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 - 2018 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2016 M. VEIKLOS PROGRAMŲ ATASKAITAS IR 2016 M. SENIŪNIJŲ VEIKLOS PROGRAMŲ ATASKAITAS
2017-04-19
AT-379
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 2017 M. VASARIO 3 D. ĮSAKYMO NR. AT-115 „DĖL ĮIRIS SISTEMOS STEIGIMO, NUOSTATŲ TVIRTINIMO IR ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO“ PAKEITIMO
2017-04-18
AT-376
DĖL 7-8 KLASIŲ FIZIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO
2017-04-14
AT-375
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2017 METŲ VEIKLOS PLANŲ PATVIRTINIMO
2017-04-14
AT-373
DĖL 2017 METŲ MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VERTINIMO CENTRŲ SKYRIMO
2017-04-13
AT-372
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2017 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2017-04-07
AT-363
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-04-07
AT-361
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. ŠAKIŲ SEN. GIEDRUČIŲ K. GIEDRUČIŲ G.4A, (KADASTRINIS NR. 8433/0002:243 GIEDRUČIŲ K.V.) ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO PAPILDYMO PAGAL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS SU GIS SISTEMA BENDRĄJĮ PLANĄ
2017-04-07
AT-359
DĖL PAREIGYBIŲ, KURIAS UŽIMANTIEMS ASMENIMS REIKIA LEIDIMŲ DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, SĄRAŠO TVIRTINIMO
2017-04-05
AT-350
DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2017 METAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-04-04
AT-346
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2017-04-27
AG-58
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2017-04-26
AG-57
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO
2017-04-11
AG-50