Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2017-07
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2024 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO RENGIMO FORMOS PATVIRTINIMO
2017-07-31
AT-699
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2024 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO DARBO GRUPIŲ SUDARYMO
2017-07-31
AT-698
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ DOKUMENTŲ VALDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-07-24
AT-648
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. LAPKRIČIO 24 D. ĮSAKYMO NR. AT-1504 „DĖL IŠMOKŲ ATASKAITOS PAVYZDŽIO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2017-07-20
AT-635
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. LAPKRIČIO 24 D. ĮSAKYMO NR. AT-1504 „DĖL IŠMOKŲ ATASKAITOS PAVYZDŽIO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2017-07-20
AT-635
DĖL PRETENDENTŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
2017-07-18
AT-629
DĖL ATRANKOS ORGANIZAVIMO
2017-07-14
AT-627
DĖL ŽEMĖS SKLYPO MIŠKO G.22, GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ R.SAV., DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO
2017-07-13
AT-623
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. ŠAKIŲ SEN. ŠAKIŲ M. SODŲ G.1, (KADASTRINIS NR. 8486/0009:15 ŠAKIŲ M.K.V.) ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS SU GIS SISTEMA BENDRĄJĮ PLANĄ
2017-07-13
AT-620
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2017-07-31
AG-129
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO
2017-07-24
AG-123
DĖL ATSAKINGO ASMENS PASKYRIMO
2017-07-21
AG-122
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2017-07-20
AG-121
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. LIEPOS 7 D. ĮSAKYMO NR. AG-113 „DĖL IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-07-19
AG-120
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO
2017-07-07
AG-113