Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2017-07
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2024 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO RENGIMO FORMOS PATVIRTINIMO
2017-07-31
AT-699
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2024 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO DARBO GRUPIŲ SUDARYMO
2017-07-31
AT-698
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ DOKUMENTŲ VALDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-07-24
AT-648
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. LAPKRIČIO 24 D. ĮSAKYMO NR. AT-1504 „DĖL IŠMOKŲ ATASKAITOS PAVYZDŽIO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2017-07-20
AT-635
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. LAPKRIČIO 24 D. ĮSAKYMO NR. AT-1504 „DĖL IŠMOKŲ ATASKAITOS PAVYZDŽIO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2017-07-20
AT-635
DĖL PRETENDENTŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
2017-07-18
AT-629
DĖL ATRANKOS ORGANIZAVIMO
2017-07-14
AT-627
DĖL ŽEMĖS SKLYPO MIŠKO G.22, GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ R.SAV., DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO
2017-07-13
AT-623
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. ŠAKIŲ SEN. ŠAKIŲ M. SODŲ G.1, (KADASTRINIS NR. 8486/0009:15 ŠAKIŲ M.K.V.) ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS SU GIS SISTEMA BENDRĄJĮ PLANĄ
2017-07-13
AT-620
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2017-07-31
AG-129
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO
2017-07-24
AG-123
DĖL ATSAKINGO ASMENS PASKYRIMO
2017-07-21
AG-122
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2017-07-20
AG-121
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. LIEPOS 7 D. ĮSAKYMO NR. AG-113 „DĖL IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-07-19
AG-120
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO
2017-07-07
AG-113