Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2017-10
969.docxDĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. LIEPOS 31 D. ĮSAKYMO NR. AT-698 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2024 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO DARBO GRUPIŲ SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2017-10-19
AT-969
967.docxDĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
2017-10-30
AT-967
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2017-10-18
AT-966
DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IR GELGAUDIŠKIO ,,ŠALTINIO” SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO MOKINIŲ VEŽIOJIMO Į (IŠ) MOKYKLAS MOKYKLINIU IR SENIŪNIJŲ TRANSPORTU 2017-2018 M. M. MARŠRUTŲ PATVIRTINIMO
2017-10-18
AT-964
DĖL PASIRENGIMO CIVILINĖS SAUGOS STALO PRATYBOMS IR JŲ VYKDYMO
2017-10-18
AT-963
DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
2017-10-18
AT-960
DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
2017-10-18
AT-959
DĖL LĖŠŲ IŠ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SKYRIMO
2017-10-17
AT-958
DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
2017-10-17
AT-957
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-10-17
AT-956
DĖL ŽEMĖS SKLYPO DARBININKŲ G.4, VONIŠKIŲ K., PLOKŠČIŲ SEN., ŠAKIŲ R.SAV., DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO
2017-10-16
AT-954
DĖL INICIATYVINĖS GRUPĖS ĮREGISTRAVIMO
2017-10-12
AT-951
DĖL INICIATYVINĖS GRUPĖS ĮREGISTRAVIMO
2017-10-10
AT-946
DĖL INICIATYVINĖS GRUPĖS ĮREGISTRAVIMO
2017-10-10
AT-944
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS ARCHYVARO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-10-06
AT-935
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS ARCHITEKTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-10-06
AT-934
DĖL ATRANKOS ORGANIZAVIMO
2017-10-05
AT-933
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. BALANDŽIO 7 D. ĮSAKYMO NR. AT-363 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2017 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-10-03
AT-917
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2017-10-31
AT-1008
DĖL ATRANKOS SKELBIMO
2017-10-31
AT-1006
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS ARCHYVARO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-10-31
AT-1005
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS REGIONINĖS PLĖTROS SKYRIAUS PROJEKTŲ KOORDINATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-10-27
AT-1001
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2017-10-09
AG-181
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATŲ PATVIRTINIMO
2017-10-02
AG-175