Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2017-11
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
2017-11-30
AT-1138
DĖL PRETENDENTŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
2017-11-29
AT-1136
DĖL LEIDIMO IŠDAVIMO
2017-11-28
AT-1128
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-11-28
AT-1127
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. KIDULIŲ SEN. KAIMELIO K. (KADASTRINIS NR. 8453/0003:548 KIDULIŲ K.V.) PASKIRTIES PAKEITIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2017-11-24
AT-1124
DĖL VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO KVALIFIKACINĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR BAZINĖS MOKYKLOS SKYRIMO
2017-11-24
AT-1122
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-11-23
AT-1115
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR.AT-1411 „DĖL BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO“ PAKEITIMO BEI DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 8 D. ĮSAKYMO NR.AT-86 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR.AT-1414 „DĖL BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO“ PRIEDO PAKEITIMO“
2017-11-23
AT-1114
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. LEKĖČIŲ MSTL. (KADASTRINIS NR. 8460/0006:401 LEKĖČIŲ K.V.) PASKIRTIES PAKEITIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO LEKĖČIŲ MIESTELIO TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2017-11-23
AT-1113
DĖL PRETENDENTŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
2017-11-22
AT-1107
DĖL ĮPAREIGOJIMO
2017-11-22
AT-1102
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008 M. SPALIO 28 D. ĮSAKYMO NR. AT-1662 „DĖL NEFASUOTŲ NAFTOS PRODUKTŲ PREKYBOS LICENCIJŲ FORMŲ PATIKSLINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2017-11-22
AT-1101
DĖL LEIDIMO IŠDAVIMO
2017-11-21
AT-1099
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJOS IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO TARYBOS RINKIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-11-21
AT-1096
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INCIDENTŲ DARBE TYRIMO IR REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-11-21
AT-1095
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INCIDENTŲ DARBE TYRIMO IR REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-11-21
AT-1095
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-11-17
AT-1093
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS DARBININKO−REMONTININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-11-17
AT-1092
DĖL SUTEIKIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRESNIAJAI SEKRETOREI DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „RIBOTO NAUDOJIMO“
2017-11-16
AT-1082
DĖL ATRANKOS SKELBIMO
2017-11-16
AT-1066
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS REGIONINĖS PLĖTROS SKYRIAUS PROJEKTŲ KOORDINATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-11-16
AT-1065
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTOS BUHALTERIJOS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO
2017-11-13
AT-1052
DĖL PERDALIJIMO BŪDU PATIKSLINTŲ ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8486/0016:79), ESANČIO GIMNAZIJOS G. 36A, ŠAKIŲ MIESTE IR ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8486/0016:80), ESANČIO ŠAULIŲ G. 14, ŠAKIŲ MIESTE RIBŲ IR PLOTŲ PATVIRTINIMO
2017-11-08
AT-1045
DĖL ĮGALIOJIMO LEKĖČIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNUI SUTEIKIMO
2017-11-06
AT-1032
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS VAIRUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-11-06
AT-1028
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-11-03
AT-1020
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO
2017-11-02
AT-1014
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BIUDŽETO IR TURTO SKYRIAUS BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-11-02
AT-1011
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ AUDITO
2017-11-16
AG-211
DĖL AUTOMOBILIŲ KURO SUNAUDOJIMO ŽIEMOS NORMOS NUSTATYMO
2017-11-02
AG-201