Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2017-11
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
2017-11-30
AT-1138
DĖL PRETENDENTŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
2017-11-29
AT-1136
DĖL LEIDIMO IŠDAVIMO
2017-11-28
AT-1128
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-11-28
AT-1127
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. KIDULIŲ SEN. KAIMELIO K. (KADASTRINIS NR. 8453/0003:548 KIDULIŲ K.V.) PASKIRTIES PAKEITIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2017-11-24
AT-1124
DĖL VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO KVALIFIKACINĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR BAZINĖS MOKYKLOS SKYRIMO
2017-11-24
AT-1122
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-11-23
AT-1115
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR.AT-1411 „DĖL BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO“ PAKEITIMO BEI DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 8 D. ĮSAKYMO NR.AT-86 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR.AT-1414 „DĖL BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO“ PRIEDO PAKEITIMO“
2017-11-23
AT-1114
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. LEKĖČIŲ MSTL. (KADASTRINIS NR. 8460/0006:401 LEKĖČIŲ K.V.) PASKIRTIES PAKEITIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO LEKĖČIŲ MIESTELIO TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2017-11-23
AT-1113
DĖL PRETENDENTŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
2017-11-22
AT-1107
DĖL ĮPAREIGOJIMO
2017-11-22
AT-1102
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008 M. SPALIO 28 D. ĮSAKYMO NR. AT-1662 „DĖL NEFASUOTŲ NAFTOS PRODUKTŲ PREKYBOS LICENCIJŲ FORMŲ PATIKSLINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2017-11-22
AT-1101
DĖL LEIDIMO IŠDAVIMO
2017-11-21
AT-1099
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJOS IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO TARYBOS RINKIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-11-21
AT-1096
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INCIDENTŲ DARBE TYRIMO IR REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-11-21
AT-1095
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INCIDENTŲ DARBE TYRIMO IR REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-11-21
AT-1095
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-11-17
AT-1093
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS DARBININKO−REMONTININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-11-17
AT-1092
DĖL SUTEIKIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRESNIAJAI SEKRETOREI DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „RIBOTO NAUDOJIMO“
2017-11-16
AT-1082
DĖL ATRANKOS SKELBIMO
2017-11-16
AT-1066
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS REGIONINĖS PLĖTROS SKYRIAUS PROJEKTŲ KOORDINATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-11-16
AT-1065
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTOS BUHALTERIJOS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO
2017-11-13
AT-1052
DĖL PERDALIJIMO BŪDU PATIKSLINTŲ ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8486/0016:79), ESANČIO GIMNAZIJOS G. 36A, ŠAKIŲ MIESTE IR ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8486/0016:80), ESANČIO ŠAULIŲ G. 14, ŠAKIŲ MIESTE RIBŲ IR PLOTŲ PATVIRTINIMO
2017-11-08
AT-1045
DĖL ĮGALIOJIMO LEKĖČIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNUI SUTEIKIMO
2017-11-06
AT-1032
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS VAIRUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-11-06
AT-1028
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-11-03
AT-1020
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO
2017-11-02
AT-1014
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BIUDŽETO IR TURTO SKYRIAUS BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-11-02
AT-1011
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ AUDITO
2017-11-16
AG-211
DĖL AUTOMOBILIŲ KURO SUNAUDOJIMO ŽIEMOS NORMOS NUSTATYMO
2017-11-02
AG-201