Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2017-12
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. RUGSĖJO 29 D. ĮSAKYMO NR. AT-910 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS) PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-12-21
AT-1243
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 31 D. ĮSAKYMO NR. AT-337 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR SENIŪNIJŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ TVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2017-12-21
AT-1242
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. AT-936 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 – 2017 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-12-20
AT-1225
DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANSUOTI 2018 METAMS
2017-12-18
AT-1213
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. LEKĖČIŲ SEN., LEKĖČIŲ K. (KADASTRINIS NR. 8460/0005:168 LEKĖČIŲ K.V.) PASKIRTIES PAKEITIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2017-12-14
AT-1198
DĖL ĮPAREIGOJIMO
2017-12-13
AT-1177
DĖL KONKURSO ORGANIZAVIMO
2017-12-12
AT-1174
DĖL KONKURSO ORGANIZAVIMO
2017-12-08
AT-1164
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-12-08
AT-1163
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS DARBUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-12-08
AT-1162
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. SAUSIO 18 D. ĮSAKYMO NR. AT-53 „DĖL DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PRIĖMIMO Į PAREIGAS ATRANKOS BŪDU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-12-07
AT-1155
DĖL KONKURSO ORGANIZAVIMO
2017-12-23
AT-1116
DĖL ĮPAREIGOJIMO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VADOVAMS PAŽYMĖTI TARNYBINIUS AUTOMOBILIUS
2017-12-24
AG-216