Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2017-12
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. RUGSĖJO 29 D. ĮSAKYMO NR. AT-910 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS) PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-12-21
AT-1243
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 31 D. ĮSAKYMO NR. AT-337 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR SENIŪNIJŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ TVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2017-12-21
AT-1242
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. AT-936 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 – 2017 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-12-20
AT-1225
DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANSUOTI 2018 METAMS
2017-12-18
AT-1213
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. LEKĖČIŲ SEN., LEKĖČIŲ K. (KADASTRINIS NR. 8460/0005:168 LEKĖČIŲ K.V.) PASKIRTIES PAKEITIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2017-12-14
AT-1198
DĖL ĮPAREIGOJIMO
2017-12-13
AT-1177
DĖL KONKURSO ORGANIZAVIMO
2017-12-12
AT-1174
DĖL KONKURSO ORGANIZAVIMO
2017-12-08
AT-1164
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-12-08
AT-1163
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS DARBUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-12-08
AT-1162
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. SAUSIO 18 D. ĮSAKYMO NR. AT-53 „DĖL DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PRIĖMIMO Į PAREIGAS ATRANKOS BŪDU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-12-07
AT-1155
DĖL KONKURSO ORGANIZAVIMO
2017-12-23
AT-1116
DĖL ĮPAREIGOJIMO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VADOVAMS PAŽYMĖTI TARNYBINIUS AUTOMOBILIUS
2017-12-24
AG-216