Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2018-01
DĖL PRETENDENTŲ KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2018-01-23
AT-82
DĖL PRETENDENTŲ KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2018-01-23
AT-81
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 31 D. ĮSAKYMO NR. AT-337 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR SENIŪNIJŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ TVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2018-01-23
AT-80
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2018-01-22
AT-72
Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos tikrimo 2018 metų i ketvirtį grafiko patvirtinimo
2018-01-22
AT-71
DĖL LICENCIJŲ, IŠDUOTŲ IRENOS ŽĖGLAITIENĖS INDIVIDUALIAI ĮMONEI VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS NR. 274 IR LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS NR. 326,
2018-01-16
AT-50
Dėl matematikos olimpiados organizavimo
2018-01-31
AT-116
Įsakymas dėl komisijos sudarymo
2018-01-30
AT-114
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. AT-393 „Dėl Gelgaudiškio vaikų darželio „Eglutė“ direktoriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2018-01-30
AT-113
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. KOVO 5 D. ĮSAKYMO NR. AT-190 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2018-01-03
AT-1