Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2018-01
DĖL PRETENDENTŲ KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2018-01-23
AT-82
DĖL PRETENDENTŲ KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2018-01-23
AT-81
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 31 D. ĮSAKYMO NR. AT-337 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR SENIŪNIJŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ TVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2018-01-23
AT-80
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2018-01-22
AT-72
Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos tikrimo 2018 metų i ketvirtį grafiko patvirtinimo
2018-01-22
AT-71
DĖL LICENCIJŲ, IŠDUOTŲ IRENOS ŽĖGLAITIENĖS INDIVIDUALIAI ĮMONEI VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS NR. 274 IR LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS NR. 326,
2018-01-16
AT-50
Dėl matematikos olimpiados organizavimo
2018-01-31
AT-116
Įsakymas dėl komisijos sudarymo
2018-01-30
AT-114
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. AT-393 „Dėl Gelgaudiškio vaikų darželio „Eglutė“ direktoriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2018-01-30
AT-113
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. KOVO 5 D. ĮSAKYMO NR. AT-190 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2018-01-03
AT-1