Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2018-03
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. AT-337 „Dėl rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų tvirtinimo“ pakeitimo
2018-03-28
AT-349
Įsakymas dėl komisijos sudarymo (Regioninės plėtros skyriaus reikalų perdavimas)
2018-03-28
AT-348
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUMATOMŲ STEBĖTI 2018 M. MAUDYKLŲ SĄRAŠO IR ŠIŲ MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖSENOS KALENDORINIO GRAFIKO PATVIRTINIMO
2018-03-15
AT-306
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo ir pareigybių aprašymų patvirtinimo
2018-03-14
AT-297
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo ir pareigybių aprašymų patvirtinimo
2018-03-13
AT-296
DĖL GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIJOS ATŠAUKIMO
2018-03-13
AT-295
Įsakymas dėl atrankos skelbimo (Gelgaudiškio sen. socialinio darbuotojo darbui su rizikos šeimomis pareigoms užimti)
2018-03-13
AT-293
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus veiklos nuostatų patvirtinimo
2018-03-12
AT-280
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo ir pareigybių aprašymų patvirtinimo
2018-03-09
AT-272
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Gelgaudiškio seniūnijos socialinio darbuotojo darbui su rizikos šeimomis pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-03-09
AT-271
Įsakymas dėl socialinės ir sveikatos apsaugos programos (13) vykdytojų sąrašo su jiems priskirtais asignavimais patvirtinimo
2018-03-09
AT-270
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo ir pareigybių aprašymų patvirtinimo
2018-03-08
AT-266
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus veiklos nuostatų patvirtinimo
2018-03-08
AT-265
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo ir pareigybių aprašymų patvirtinimo
2018-03-07
AT-261
Dėl Bendrųjų reikalų skyriaus veiklos nuostatų patvirtinimo
2018-03-06
AT-252
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus veiklos nuostatų patvirtinimo
2018-03-06
AT-250