Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2018-03
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. AT-337 „Dėl rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų tvirtinimo“ pakeitimo
2018-03-28
AT-349
Įsakymas dėl komisijos sudarymo (Regioninės plėtros skyriaus reikalų perdavimas)
2018-03-28
AT-348
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUMATOMŲ STEBĖTI 2018 M. MAUDYKLŲ SĄRAŠO IR ŠIŲ MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖSENOS KALENDORINIO GRAFIKO PATVIRTINIMO
2018-03-15
AT-306
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo ir pareigybių aprašymų patvirtinimo
2018-03-14
AT-297
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo ir pareigybių aprašymų patvirtinimo
2018-03-13
AT-296
DĖL GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIJOS ATŠAUKIMO
2018-03-13
AT-295
Įsakymas dėl atrankos skelbimo (Gelgaudiškio sen. socialinio darbuotojo darbui su rizikos šeimomis pareigoms užimti)
2018-03-13
AT-293
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus veiklos nuostatų patvirtinimo
2018-03-12
AT-280
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo ir pareigybių aprašymų patvirtinimo
2018-03-09
AT-272
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Gelgaudiškio seniūnijos socialinio darbuotojo darbui su rizikos šeimomis pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-03-09
AT-271
Įsakymas dėl socialinės ir sveikatos apsaugos programos (13) vykdytojų sąrašo su jiems priskirtais asignavimais patvirtinimo
2018-03-09
AT-270
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo ir pareigybių aprašymų patvirtinimo
2018-03-08
AT-266
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus veiklos nuostatų patvirtinimo
2018-03-08
AT-265
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo ir pareigybių aprašymų patvirtinimo
2018-03-07
AT-261
Dėl Bendrųjų reikalų skyriaus veiklos nuostatų patvirtinimo
2018-03-06
AT-252
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus veiklos nuostatų patvirtinimo
2018-03-06
AT-250