Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2018-04
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. AT-337 „Dėl rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų tvirtinimo“ papildymo
2018-04-30
AT-504
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Lekėčių seniūnijos specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-04-30
AT-503
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Lekėčių seniūnijos kapinių prižiūrėtojo pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-04-30
AT-502
Įsakymas dėl pretendentų atrankos konkurso komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo (UAB Šakių komunalinis ūkis)
2018-04-30
AT-500
Įsakymas dėl konkurso organizavimo
2018-04-30
AT-495
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. AT-1083 "Dėl pirkimo komisijos savivaldybės būsto pirkimui skelbiamų derybų būdu organizuoti ir atlikti sudarymo, komisijos darbo reglamento ir pirkimo sąlygų tvirtinimo" pakeitimo
2018-04-30
AT-494
Įsakymas dėl komisijos sudarymo ir nuostolių įvertinimo akto formos patvirtinimo
2018-04-25
AT-490
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. Liepos 27 d. Įsakymo Nr. AT-680 „Dėl būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2018-04-25
AT-489
Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo priežiūros
2018-04-24
AT-485
Dėl 2018 metų mokyklinių brandos egzaminų vertinimo centrų skyrimo
2018-04-24
AT-483
Dėl kandidato atšaukimo ir iškėlimo
2018-04-23
AT-481
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. AT-337 „Dėl rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų tvirtinimo“ papildymo
2018-04-23
AT-478
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriaus buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-04-23
AT-477
Dėl seniūnaičių rinkimų grafiko patvirtinimo
2018-04-20
AT-475
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-04-20
AT-472
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. AT-337 „Dėl rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų tvirtinimo“ pakeitimo
2018-04-20
AT-471
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Kudirkos Naumiesčio seniūnijos trinkelių klojėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-04-20
AT-470
Dėl Gelgaudiškio seniūnijos seniūnaičių rinkimų grafiko patvirtinimo
2018-04-20
AT-469
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2017 metų veiklos plano ataskaitos patvirtinimo
2018-04-20
AT-467
DĖL NUOSTOLIŲ, PATIRTŲ LIKVIDUOJANT GYVŪNŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROTRŪKIUS, ĮVERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2018-04-19
AT-463
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2017 metų veiklos planų ataskaitų patvirtinimo
2018-04-19
AT-462
DĖL NUOSTOLIŲ, KURIUOS PATYRĖ GYVŪNŲ SAVININKAI VYKDYDAMI GYVŪNŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ ŽIDINIŲ LIKVIDAVIMO IR (ARBA) DĖL ŠIŲ LIGŲ TAIKOMAS VETERINARINĖS SANITARIJOS PRIEMONES, ĮVERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2018-04-19
AT-461
Dėl seniūnaičio rinkimų komisijos sudarymo
2018-04-19
AT-458
Įsakymas dėl papildomai skirtų valstybės biudžeto lėšų 2018 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti paskirstymo
2018-04-18
AT-456
ĮSAKYMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 7 D. ĮSAKYMO NR. AT-242 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. AT-414 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EISMO SAUGUMO KOMISIJOS SUDARYMO IR VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO
2018-04-18
AT-455
Dėl jaunimo projektų vertinimo komisijos sudarymo
2018-04-16
AT-447
Dėl šakių seniūnijosseniūnaičių rinkimų grafiko patvirtinimo
2018-04-12
AT-428
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Kriūkų seniūnijos darbų skirstytojo - staliaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-04-11
AT-425
dėl seniūnaičio rinkimų komisijos sudarymo
2018-04-11
AT-423
Įsakymas dėl konkurso skelbimo
2018-04-11
AT-422
Įsakymas dėl delegavimo į pretendentų konkurso komisiją
2018-04-10
AT-417
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. AT-337 „Dėl rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų tvirtinimo“ pakeitimo
2018-04-10
AT-416
Įsakymas dėl atrankos skelbimo (Gelgaudiškio sen. socialinio darbuotojo pareigoms)
2018-04-09
AT-411
Įsakymas dėl komisijos sudarymo (dėl R. Venslovaičio)
2018-04-09
AT-410
DĖL INFORMACINIO TEKSTO APIE MOBILIZACIJOS PASKELBIMĄ PATVIRTINIMO
2018-04-09
AT-404
Dėl delegavimo į rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaromą darbo grupę
2018-04-04
AT-397
Dėl Lekėčių seniūnijos seniūnaičių rinkimų grafiko patvirtinimo
2018-04-04
AT-388
Įsakymas dėl komisijos sudarymo (Kudirkos Naumiesčio seniūnija)
2018-04-04
AT-373
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Šakių seniūnijos seniūno pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-04-03
AT-369
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių šilumos tinklai" audituoto 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2018-04-30
AG-47
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių šilumos tinklai" 2017 metų pelno paskirstymo
2018-04-30
AG-46
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių laidotuvių namai" audituoto 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2018-04-30
AG-45
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių laidotuvių namai" 2017 metų pelno paskirstymo
2018-04-30
AG-44
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių autobusų parkas" audituoto 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2018-04-30
AG-43
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių autobusų parkas" 2017 metų pelno paskirstymo
2018-04-30
AG-42
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių vandenys" audituoto 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2018-04-30
AG-41
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių vandenys" 2017 metų nuostolių paskirstymo
2018-04-30
AG-40
Dėl kvietimo atvykti į susirinkimą
2018-04-26
AG-39
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių šilumos tinklai" įstatų pakeitimo
2018-04-16
AG-32
Dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų ir abonentinių kortelių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-04-11
AG-30