Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2018-04
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. AT-337 „Dėl rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų tvirtinimo“ papildymo
2018-04-30
AT-504
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Lekėčių seniūnijos specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-04-30
AT-503
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Lekėčių seniūnijos kapinių prižiūrėtojo pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-04-30
AT-502
Įsakymas dėl pretendentų atrankos konkurso komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo (UAB Šakių komunalinis ūkis)
2018-04-30
AT-500
Įsakymas dėl konkurso organizavimo
2018-04-30
AT-495
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. AT-1083 "Dėl pirkimo komisijos savivaldybės būsto pirkimui skelbiamų derybų būdu organizuoti ir atlikti sudarymo, komisijos darbo reglamento ir pirkimo sąlygų tvirtinimo" pakeitimo
2018-04-30
AT-494
Įsakymas dėl komisijos sudarymo ir nuostolių įvertinimo akto formos patvirtinimo
2018-04-25
AT-490
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. Liepos 27 d. Įsakymo Nr. AT-680 „Dėl būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2018-04-25
AT-489
Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo priežiūros
2018-04-24
AT-485
Dėl 2018 metų mokyklinių brandos egzaminų vertinimo centrų skyrimo
2018-04-24
AT-483
Dėl kandidato atšaukimo ir iškėlimo
2018-04-23
AT-481
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. AT-337 „Dėl rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų tvirtinimo“ papildymo
2018-04-23
AT-478
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriaus buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-04-23
AT-477
Dėl seniūnaičių rinkimų grafiko patvirtinimo
2018-04-20
AT-475
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-04-20
AT-472
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. AT-337 „Dėl rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų tvirtinimo“ pakeitimo
2018-04-20
AT-471
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Kudirkos Naumiesčio seniūnijos trinkelių klojėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-04-20
AT-470
Dėl Gelgaudiškio seniūnijos seniūnaičių rinkimų grafiko patvirtinimo
2018-04-20
AT-469
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2017 metų veiklos plano ataskaitos patvirtinimo
2018-04-20
AT-467
DĖL NUOSTOLIŲ, PATIRTŲ LIKVIDUOJANT GYVŪNŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROTRŪKIUS, ĮVERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2018-04-19
AT-463
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2017 metų veiklos planų ataskaitų patvirtinimo
2018-04-19
AT-462
DĖL NUOSTOLIŲ, KURIUOS PATYRĖ GYVŪNŲ SAVININKAI VYKDYDAMI GYVŪNŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ ŽIDINIŲ LIKVIDAVIMO IR (ARBA) DĖL ŠIŲ LIGŲ TAIKOMAS VETERINARINĖS SANITARIJOS PRIEMONES, ĮVERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2018-04-19
AT-461
Dėl seniūnaičio rinkimų komisijos sudarymo
2018-04-19
AT-458
Įsakymas dėl papildomai skirtų valstybės biudžeto lėšų 2018 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti paskirstymo
2018-04-18
AT-456
ĮSAKYMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 7 D. ĮSAKYMO NR. AT-242 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. AT-414 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EISMO SAUGUMO KOMISIJOS SUDARYMO IR VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO
2018-04-18
AT-455
Dėl jaunimo projektų vertinimo komisijos sudarymo
2018-04-16
AT-447
Dėl šakių seniūnijosseniūnaičių rinkimų grafiko patvirtinimo
2018-04-12
AT-428
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Kriūkų seniūnijos darbų skirstytojo - staliaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-04-11
AT-425
dėl seniūnaičio rinkimų komisijos sudarymo
2018-04-11
AT-423
Įsakymas dėl konkurso skelbimo
2018-04-11
AT-422
Įsakymas dėl delegavimo į pretendentų konkurso komisiją
2018-04-10
AT-417
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. AT-337 „Dėl rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų tvirtinimo“ pakeitimo
2018-04-10
AT-416
Įsakymas dėl atrankos skelbimo (Gelgaudiškio sen. socialinio darbuotojo pareigoms)
2018-04-09
AT-411
Įsakymas dėl komisijos sudarymo (dėl R. Venslovaičio)
2018-04-09
AT-410
DĖL INFORMACINIO TEKSTO APIE MOBILIZACIJOS PASKELBIMĄ PATVIRTINIMO
2018-04-09
AT-404
Dėl delegavimo į rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaromą darbo grupę
2018-04-04
AT-397
Dėl Lekėčių seniūnijos seniūnaičių rinkimų grafiko patvirtinimo
2018-04-04
AT-388
Įsakymas dėl komisijos sudarymo (Kudirkos Naumiesčio seniūnija)
2018-04-04
AT-373
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Šakių seniūnijos seniūno pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-04-03
AT-369
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių šilumos tinklai" audituoto 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2018-04-30
AG-47
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių šilumos tinklai" 2017 metų pelno paskirstymo
2018-04-30
AG-46
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių laidotuvių namai" audituoto 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2018-04-30
AG-45
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių laidotuvių namai" 2017 metų pelno paskirstymo
2018-04-30
AG-44
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių autobusų parkas" audituoto 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2018-04-30
AG-43
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių autobusų parkas" 2017 metų pelno paskirstymo
2018-04-30
AG-42
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių vandenys" audituoto 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2018-04-30
AG-41
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių vandenys" 2017 metų nuostolių paskirstymo
2018-04-30
AG-40
Dėl kvietimo atvykti į susirinkimą
2018-04-26
AG-39
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių šilumos tinklai" įstatų pakeitimo
2018-04-16
AG-32
Dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų ir abonentinių kortelių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-04-11
AG-30