Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2018-05
Dėl Šakių seniūnijos seniūnaičių rinkimų grafiko patvirtinimo
2018-05-25
AT-594
Dėl seniūnaičio rinkimų komisijos sudarymo
2018-05-18
AT-565
Dėl Gelgaudiškio seniūnijos seniūnaičių rinkimų grafiko patvirtinimo
2018-05-18
AT-564
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. gegužės 23 d. Įsakymo Nr. AT-480 ,,Dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2018-05-16
AT-557
Dėl santuokos registravimo ceremonijų organizavimo norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-05-15
AT-552
Dėl socialinio būsto, esančio Šakiuose, Kęstučio g. 26-4, nuomos Algirdui Bačiuliui
2018-05-10
AT-542
Dėl lėšų skyrimo
2018-05-08
AT-538
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. AT-472 „Dėl rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-05-07
AT-530
Dėl delegavimo į rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaromą darbo grupę
2018-05-07
AT-529
Dėl Slavikų seniūnijos seniūnaičių rinkimų grafiko patvirtinimo
2018-05-07
AT-528
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 2 d. Įsakymo Nr. AT-512 „Dėl valstybinių brandos egzaminų vykdymo grupių sudėčių tvirtinimo“ pakeitimo
2018-05-04
AT-526
Dėl seniūnaičio rinkimų komisijos sudarymo
2018-05-03
AT-524
Dėl Plokščių seniūnijos seniūnaičių rinkimų grafiko tvirtinimo
2018-05-03
AT-522
Dėl Sudargo seniūnijos seniūnaičių rinkimų grafiko patvirtinimo
2018-05-03
AT-521
Dėl brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduočių išdavimo ir saugojimo tvarkų tvirtinimo
2018-05-02
AT-519
Dėl 7-8 klasių biologijos olimpiados organizavimo
2018-05-02
AT-517
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš paskolos
2018-05-22
AG-69
Dėl UAB "Šakių komunalinis ūkis" audituoto 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2018-05-02
AG-49
Dėl UAB "Šakių komunalinis ūkis" 2017 metų nuostolių paskirstymo
2018-05-02
AG-48