Lietuvių kalba English
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2018-05
Dėl Šakių seniūnijos seniūnaičių rinkimų grafiko patvirtinimo
2018-05-25
AT-594
Dėl seniūnaičio rinkimų komisijos sudarymo
2018-05-18
AT-565
Dėl Gelgaudiškio seniūnijos seniūnaičių rinkimų grafiko patvirtinimo
2018-05-18
AT-564
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. gegužės 23 d. Įsakymo Nr. AT-480 ,,Dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2018-05-16
AT-557
Dėl santuokos registravimo ceremonijų organizavimo norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-05-15
AT-552
Dėl socialinio būsto, esančio Šakiuose, Kęstučio g. 26-4, nuomos Algirdui Bačiuliui
2018-05-10
AT-542
Dėl lėšų skyrimo
2018-05-08
AT-538
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. AT-472 „Dėl rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-05-07
AT-530
Dėl delegavimo į rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaromą darbo grupę
2018-05-07
AT-529
Dėl Slavikų seniūnijos seniūnaičių rinkimų grafiko patvirtinimo
2018-05-07
AT-528
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 2 d. Įsakymo Nr. AT-512 „Dėl valstybinių brandos egzaminų vykdymo grupių sudėčių tvirtinimo“ pakeitimo
2018-05-04
AT-526
Dėl seniūnaičio rinkimų komisijos sudarymo
2018-05-03
AT-524
Dėl Plokščių seniūnijos seniūnaičių rinkimų grafiko tvirtinimo
2018-05-03
AT-522
Dėl Sudargo seniūnijos seniūnaičių rinkimų grafiko patvirtinimo
2018-05-03
AT-521
Dėl brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduočių išdavimo ir saugojimo tvarkų tvirtinimo
2018-05-02
AT-519
Dėl 7-8 klasių biologijos olimpiados organizavimo
2018-05-02
AT-517
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš paskolos
2018-05-22
AG-69
Dėl UAB "Šakių komunalinis ūkis" audituoto 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2018-05-02
AG-49
Dėl UAB "Šakių komunalinis ūkis" 2017 metų nuostolių paskirstymo
2018-05-02
AG-48