Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2018-06
Dėl lėšų paskirstymo seniūnijų teritorijoms, įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę "Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" 2018 metais
2018-06-28
AT-703
Dėl seniūnaičio rinkimų komisijos patvirtinimo
2018-06-28
AT-699
Dėl seniūnaičių rinkimų datos patvirtinimo
2018-06-28
AT-698
Įsakymas dėl atrankos skelbimo (Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus specialisto pareigos)
2018-06-25
AT-672
Dėl Asmens duomenų tvarkymo Šakių rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo
2018-06-22
AT-668
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos plano patvirtinimo
2018-06-22
AT-667
Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Šakių rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo
2018-06-22
AT-665
Dėl rajono savivaldybės programų koordinatorių ir už programą atsakingų asmenų skyrimo
2018-06-15
AT-643
Dėl rajono savivaldybės programų vykdytojų sąrašo tvirtinimo
2018-06-15
AT-642
Įsakymas dėl pretendentų atrankos konkurso komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo (Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms)
2018-06-07
AT-640
Įsakymas dėl konkurso organizavimo (Soc. paramos sk. vyr. specialisto pareigos)
2018-06-12
AT-635
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. AT-549 „Dėl rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“, papildymo
2018-06-12
AT-631
Dėl Šakių rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione sąlygų patvirtinimo
2018-06-26
AG-88
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo
2018-06-26
AG-87
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. AT-607 „Dėl Šakių rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2018-06-22
AG-86
B-1854.pdf
2018-06-19
AG-81