Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2018-06
Dėl lėšų paskirstymo seniūnijų teritorijoms, įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę "Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" 2018 metais
2018-06-28
AT-703
Dėl seniūnaičio rinkimų komisijos patvirtinimo
2018-06-28
AT-699
Dėl seniūnaičių rinkimų datos patvirtinimo
2018-06-28
AT-698
Įsakymas dėl atrankos skelbimo (Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus specialisto pareigos)
2018-06-25
AT-672
Dėl Asmens duomenų tvarkymo Šakių rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo
2018-06-22
AT-668
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos plano patvirtinimo
2018-06-22
AT-667
Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Šakių rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo
2018-06-22
AT-665
Dėl rajono savivaldybės programų koordinatorių ir už programą atsakingų asmenų skyrimo
2018-06-15
AT-643
Dėl rajono savivaldybės programų vykdytojų sąrašo tvirtinimo
2018-06-15
AT-642
Įsakymas dėl pretendentų atrankos konkurso komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo (Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms)
2018-06-07
AT-640
Įsakymas dėl konkurso organizavimo (Soc. paramos sk. vyr. specialisto pareigos)
2018-06-12
AT-635
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. AT-549 „Dėl rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“, papildymo
2018-06-12
AT-631
Dėl Šakių rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione sąlygų patvirtinimo
2018-06-26
AG-88
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo
2018-06-26
AG-87
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. AT-607 „Dėl Šakių rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2018-06-22
AG-86
B-1854.pdf
2018-06-19
AG-81