Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2018-07
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. AT-337 „Dėl rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų tvirtinimo“ papildymo Socialinės paramos skyrius
2018-07-27
AT-776
Įsakymas dėl Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-07-24
AT-766
Įsakymas dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Šakių rajono savivaldybės teritorijoje
2018-07-23
AT-764
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2018 metų veiklos planų patvirtinimo
2018-07-23
AT-763
ĮSAKYMAS DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO KOMISIJOS SUDARYMO
2018-07-12
AT-739
Įsakymas dėl delegavimo (Šakių PASPC)
2018-07-12
AT-738
Dėl komisijos sudarymo
2018-07-10
AT-735
Įsakymas dėl pretendentų atrankos komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo (Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus specialisto pareigos)
2018-07-10
AT-734
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. AT-705 "Dėl komisijos sudarymo" pakeitimo
2018-07-10
AT-733
Įsakymas dėl atrankos organizavimo
2018-07-09
AT-731
Dėl Kudirkos Naumiesčio seniūnijos seniūnaičių rinkimų grafiko patvirtinimo
2018-07-09
AT-730
Įsakymas dėl komisijos sudarymo Zitos Damušienės prašymui išnagrinėti ir išvadai pateikti
2018-07-04
AT-713