Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2018-07
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. AT-337 „Dėl rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų tvirtinimo“ papildymo Socialinės paramos skyrius
2018-07-27
AT-776
Įsakymas dėl Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-07-24
AT-766
Įsakymas dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Šakių rajono savivaldybės teritorijoje
2018-07-23
AT-764
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2018 metų veiklos planų patvirtinimo
2018-07-23
AT-763
ĮSAKYMAS DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO KOMISIJOS SUDARYMO
2018-07-12
AT-739
Įsakymas dėl delegavimo (Šakių PASPC)
2018-07-12
AT-738
Dėl komisijos sudarymo
2018-07-10
AT-735
Įsakymas dėl pretendentų atrankos komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo (Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus specialisto pareigos)
2018-07-10
AT-734
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. AT-705 "Dėl komisijos sudarymo" pakeitimo
2018-07-10
AT-733
Įsakymas dėl atrankos organizavimo
2018-07-09
AT-731
Dėl Kudirkos Naumiesčio seniūnijos seniūnaičių rinkimų grafiko patvirtinimo
2018-07-09
AT-730
Įsakymas dėl komisijos sudarymo Zitos Damušienės prašymui išnagrinėti ir išvadai pateikti
2018-07-04
AT-713