Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2018-08
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. AT-277 „Dėl Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių sąrašo ir pareigybių aprašymų patvirtinimo“
2018-08-31
AT-844
Įsakymas dėl pretendentų atrankos konkurso komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo (Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms)
2018-08-27
AT-829
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. AT-790 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo
2018-08-23
AT-817
Įsakymas „Dėl valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės Šakių rajono savivaldybėje“
2018-08-22
AT-815
Dėl rajono savivaldybės administracijos švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus renginių išlaidų nurašymo komisijos sudarymo
2018-08-21
AT-813
Įsakymas dėl pretendentų atrankos komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo
2018-08-16
AT-802
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 13 d. AT-1052 „Dėl rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo
2018-08-13
AT-797
Įsakymas dėl komisijos sudarymo (reikalų perdavimas Kultūros ir turizmo skyriuje)
2018-08-13
AT-795
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. AT-788 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo
2018-08-13
AT-794
Dėl nuotolinio darbo Šakių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-08-10
AT-793
Įsakymas dėl komisijos sudarymo valstybės tarnautojų pareigybių vertinimui
2018-08-06
AT-790
Įsakymas dėl komisijos sudarymo
2018-08-06
AT-788
Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Šakių rajono savivaldybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklių patvirtinimo
2018-08-03
AG-99
Dėl leidimo Nr.12-7 verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis papildymo
2018-08-21
AG-107