Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2018-08
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. AT-277 „Dėl Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių sąrašo ir pareigybių aprašymų patvirtinimo“
2018-08-31
AT-844
Įsakymas dėl pretendentų atrankos konkurso komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo (Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms)
2018-08-27
AT-829
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. AT-790 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo
2018-08-23
AT-817
Įsakymas „Dėl valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės Šakių rajono savivaldybėje“
2018-08-22
AT-815
Dėl rajono savivaldybės administracijos švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus renginių išlaidų nurašymo komisijos sudarymo
2018-08-21
AT-813
Įsakymas dėl pretendentų atrankos komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo
2018-08-16
AT-802
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 13 d. AT-1052 „Dėl rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo
2018-08-13
AT-797
Įsakymas dėl komisijos sudarymo (reikalų perdavimas Kultūros ir turizmo skyriuje)
2018-08-13
AT-795
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. AT-788 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo
2018-08-13
AT-794
Dėl nuotolinio darbo Šakių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-08-10
AT-793
Įsakymas dėl komisijos sudarymo valstybės tarnautojų pareigybių vertinimui
2018-08-06
AT-790
Įsakymas dėl komisijos sudarymo
2018-08-06
AT-788
Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Šakių rajono savivaldybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklių patvirtinimo
2018-08-03
AG-99
Dėl leidimo Nr.12-7 verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis papildymo
2018-08-21
AG-107