Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2018-09
ĮSAKYMAS DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2018-09-27
AT-925
ĮSAKYMAS
2018-09-27
AT-923
Dėl kandidato į viešosios įstaigos Šakių krepšinio klubo valdybos narius iškėlimo
2018-09-26
AT-921
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. AT-733 „Dėl paslaugų skyrimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2018-09-26
AT-920
Dėl lėšų perkėlimo
2018-09-25
AT-919
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV., KIDULIŲ SEN., KIDULIŲ K., SŪDUVOS G.7 (KADASTRINIS NR. 8453/0002:25 KIDULIŲ K.V.) ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2018-09-25
AT-918
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 27 d. Įsakymo Nr. AtT680 „Dėl būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2018-09-25
AT-917
Dėl įpareigojimo pervesti lėšas
2018-09-21
AT-912
Dėl pavedimo
2018-09-21
AT-911
Prašymas organizuoti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą
2018-09-20
AT-884
Dėl pavedimo
2018-09-19
AT-882
Dėl adresų neatitikimo teisės aktų reikalavimams
2018-09-18
AT-880
Dėl pavedimo
2018-09-18
AT-879
Dėl rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo
2018-09-13
AT-875
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2018-09-12
AT-872
Dėl bazinės mokyklos skyrimo
2018-09-12
AT-869
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. AT-490 „dėl nuostolių skaičiavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.
2018-09-11
AT-867
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. AT-466 „Dėl nuostolių skaičiavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
2018-09-11
AT-866
Įsakymas dėl pretendentų atrankos komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo (Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus projektų koordinatoriaus pareigos)
2018-09-10
AT-865
Dėl komisijos sudarymo
2018-09-07
AT-861
Įsakymas dėl pateiktų paraiškų įvertinimo komisijos sudarymo.
2018-09-07
AT-860
Dėl ESK personalinės sudėties
2018-09-05
AT-855
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. AT-698 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano darbo grupių sudarymo“ pakeitimo
2018-09-04
AT-850
Įsakymas dėl specialiojo plano korektūros rengimo
2018-09-03
AT-846
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2018-09-28
AG-121
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš paskolos
2018-09-27
AG-119
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2018-09-13
AG-118
Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotų variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu Šakių rajono Griškabūdžio žemės ūkio bendrovei galiojimo panaikinimo
2018-09-03
AG-115
Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Šakių rajono Griškabūdžio žemės ūkio bendrovei galiojimo panaikinimo
2018-09-03
AG-114