Lietuvių kalba English
Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2018-09
ĮSAKYMAS DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ
2018-09-27
AT-925
ĮSAKYMAS
2018-09-27
AT-923
Dėl kandidato į viešosios įstaigos Šakių krepšinio klubo valdybos narius iškėlimo
2018-09-26
AT-921
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. AT-733 „Dėl paslaugų skyrimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2018-09-26
AT-920
Dėl lėšų perkėlimo
2018-09-25
AT-919
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV., KIDULIŲ SEN., KIDULIŲ K., SŪDUVOS G.7 (KADASTRINIS NR. 8453/0002:25 KIDULIŲ K.V.) ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2018-09-25
AT-918
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 27 d. Įsakymo Nr. AtT680 „Dėl būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2018-09-25
AT-917
Dėl įpareigojimo pervesti lėšas
2018-09-21
AT-912
Dėl pavedimo
2018-09-21
AT-911
Prašymas organizuoti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą
2018-09-20
AT-884
Dėl pavedimo
2018-09-19
AT-882
Dėl adresų neatitikimo teisės aktų reikalavimams
2018-09-18
AT-880
Dėl pavedimo
2018-09-18
AT-879
Dėl rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo
2018-09-13
AT-875
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2018-09-12
AT-872
Dėl bazinės mokyklos skyrimo
2018-09-12
AT-869
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. AT-490 „dėl nuostolių skaičiavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.
2018-09-11
AT-867
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. AT-466 „Dėl nuostolių skaičiavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
2018-09-11
AT-866
Įsakymas dėl pretendentų atrankos komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo (Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus projektų koordinatoriaus pareigos)
2018-09-10
AT-865
Dėl komisijos sudarymo
2018-09-07
AT-861
Įsakymas dėl pateiktų paraiškų įvertinimo komisijos sudarymo.
2018-09-07
AT-860
Dėl ESK personalinės sudėties
2018-09-05
AT-855
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. AT-698 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano darbo grupių sudarymo“ pakeitimo
2018-09-04
AT-850
Įsakymas dėl specialiojo plano korektūros rengimo
2018-09-03
AT-846
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2018-09-28
AG-121
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš paskolos
2018-09-27
AG-119
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2018-09-13
AG-118
Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotų variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu Šakių rajono Griškabūdžio žemės ūkio bendrovei galiojimo panaikinimo
2018-09-03
AG-115
Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Šakių rajono Griškabūdžio žemės ūkio bendrovei galiojimo panaikinimo
2018-09-03
AG-114