Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2018-10
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos tarnybinio transporto naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-10-26
AT-996
Dėl komisijos sudarymo
2018-10-26
AT-993
Dėl komisijos sudarymo
2018-10-23
AT-987
Įsakymas dėl pretendentų atrankos komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo Lekėčių seniūnijos socialinio darbo organizatoriaus pareigos
2018-10-22
AT-981
Įsakymas dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ direktoriaus pareiginių nuostatų patvirtinimo
2018-10-16
AT-965
Direktoriaus įsakymas dėl peticijų komisijos sekretoriaus paskyrimo
2018-10-15
AT-962
Įsakymas dėl Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-10-12
AT-959
ĮSAKYMAS
2018-10-11
AT-958
Įsakymas dėl atrankos skelbimo (Žvirgždaičių sen. specialisto (buv. sekretoriaus pareigybė)
2018-10-10
AT-954
Įsakymas
2018-10-10
AT-951
Dėl lėšų perkėlimo
2018-10-05
AT-948
Dėl darbo užmokesčio dalies nustatymo
2018-10-02
AT-939
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. AT-667 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
2018-10-02
AT-933
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Lekėčių seniūnijos socialinio darbo organizatoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-10-01
AT-930
Įsakymas dėl atrankos skelbimo Lekėčių sen. socialinio darbo organizatoriaus pareigos
2018-10-01
AT-929
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. AT-307 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės vadovo skyrimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-10-31
AT-1026
Įsakymas dėl pretendentų atrankos komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo Ūkio architektūros ir investicijų skyriaus projektų koordinatorius
2018-10-29
AT-1019
Įsakymas dėl pretendentų atrankos komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo Žvirgždaičių sen. specialistas
2018-10-29
AT-1017
Dėl darbo grupės sudarymo
2018-10-24
AG-137