Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2018-10
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos tarnybinio transporto naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-10-26
AT-996
Dėl komisijos sudarymo
2018-10-26
AT-993
Dėl komisijos sudarymo
2018-10-23
AT-987
Įsakymas dėl pretendentų atrankos komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo Lekėčių seniūnijos socialinio darbo organizatoriaus pareigos
2018-10-22
AT-981
Įsakymas dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ direktoriaus pareiginių nuostatų patvirtinimo
2018-10-16
AT-965
Direktoriaus įsakymas dėl peticijų komisijos sekretoriaus paskyrimo
2018-10-15
AT-962
Įsakymas dėl Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-10-12
AT-959
ĮSAKYMAS
2018-10-11
AT-958
Įsakymas dėl atrankos skelbimo (Žvirgždaičių sen. specialisto (buv. sekretoriaus pareigybė)
2018-10-10
AT-954
Įsakymas
2018-10-10
AT-951
Dėl lėšų perkėlimo
2018-10-05
AT-948
Dėl darbo užmokesčio dalies nustatymo
2018-10-02
AT-939
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. AT-667 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
2018-10-02
AT-933
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Lekėčių seniūnijos socialinio darbo organizatoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-10-01
AT-930
Įsakymas dėl atrankos skelbimo Lekėčių sen. socialinio darbo organizatoriaus pareigos
2018-10-01
AT-929
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. AT-307 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės vadovo skyrimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-10-31
AT-1026
Įsakymas dėl pretendentų atrankos komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo Ūkio architektūros ir investicijų skyriaus projektų koordinatorius
2018-10-29
AT-1019
Įsakymas dėl pretendentų atrankos komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo Žvirgždaičių sen. specialistas
2018-10-29
AT-1017
Dėl darbo grupės sudarymo
2018-10-24
AG-137