Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2018-11
Įsakymas dėl pretendentų atrankos konkurso komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo UAB Šakių laidotuvių namai
2018-11-30
AT-1154
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. AT-180 „Dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
2018-11-30
AT-1153
DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO PLĖTRA“ KOMANDOS SUDARYMO
2018-11-30
AT-1152
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 26 d. Nr. AT-1106 „Dėl pretendentų atrankos konkurso komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo“ pakeitimo
2018-11-30
AT-1151
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KĘSTUČIO G.110, VILKELIŠKIŲ K., ŠAKIŲ R.SAV. (KADASTRINIS NR. 8433/0004:10 GIEDRUČIŲ K.V.) ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2018-11-29
AT-1118
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KĘSTUČIO G.108 A, VILKELIŠKIŲ K., ŠAKIŲ R.SAV. (KADASTRINIS NR. 8433/0004:27 GIEDRUČIŲ K.V.) ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO PAPILDYMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2018-11-29
AT-1117
Įsakymas dėl pretendentų atrankos konkurso komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti
2018-11-26
AT-1106
ĮSAKYMAS
2018-11-26
AT-1105
Dėl rajono savivaldybės programų vykdytojų sąrašo patvirtinimo
2018-11-22
AT-1098
Įsakymas dėl pretendentų atrankos konkurso komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo Šakių šilumos tinklai
2018-11-21
AT-1096
Dėl rajono savivaldybės programų koordinatorių ir už programą atsakingų asmenų paskyrimo
2018-11-21
AT-1095
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. AT-180 „Dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
2018-11-21
AT-1094
Įsakymas dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių tarnybinės veiklos neeilinio vertinimo komisijos sekretoriaus paskyrimo ir komisijos posėdžio datos ir laiko nustatymo
2018-11-15
AT-1078
Įsakymas dėl atrankos skelbimo Žvirgždaičių sen. spec. pareigos term. d. s.
2018-11-15
AT-1077
Įsakymas dėl konkurso skelbimo Šakių laidotuvių namai
2018-11-15
AT-1075
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. AT-307 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės vadovo skyrimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-11-14
AT-1072
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
2018-11-12
AT-1069
Įsakymas dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo ir komisijos sudarymo
2018-11-12
AT-1068
Įsakymas dėl konkurso skelbimo Šakių šilumos tinklai generalinis direktorius
2018-11-09
AT-1066
Įsakymas dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ generalinio direktoriaus pareiginių nuostatų patvirtinimo
2018-11-09
AT-1065
Dėl komisijos sudarymo ir tvarkos aprašo tvirtinimo
2018-11-09
AT-1064
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS IR PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO 2018-2019 METAMS PATVIRTINIMO
2018-11-09
AT-1063
Įsakymas dėl socialinės globos (dienos, trumpalaikės, ilgalaikės) kainos paskaičiavimo formų patvirtinimo
2018-11-08
AT-1062
DĖL VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPIŲ FINANSINĖMS ATASKAITOMS KONSOLIDUOTI SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2018-11-08
AT-1060
Įsakymas dėl pretendentų atrankos konkurso komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo Šakių laidotuvių namai
2018-11-07
AT-1056
Dėl komisijos sudarymo
2018-11-06
AT-1051
Įsakymas dėl delegavimo į pretendentų atrankos konkurso komisiją
2018-11-06
AT-1046
ĮSAKYMAS DĖL LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-11-06
AT-1045
Dėl komisijos sudarymo
2018-11-06
AT-1041
Dėl lėšų perkėlimo
2018-11-05
AT-1040
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Žvirgždaičių seniūnijos specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-11-02
AT-1038
Dėl pavedimo
2018-11-29
AG-160
Įsakymas "Dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti
2018-11-26
AG-157
Dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių
2018-11-26
AG-155
Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimo
2018-11-22
AG-154
Dėl įgaliojimo Remigijui Naujokaičiui suteikimo
2018-11-20
AG-152
Dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių
2018-11-15
AG-149
Dėl nekilnojamojo turto, esančio Šakių r. sav., Sudargo sen., Sudargo k., Kalno g. 1A, pirkimo ekonominio ir socialinio pagrindimo patvirtinimo
2018-11-12
AG-148
Įsakymas dėl automobilių priskyrimo.
2018-11-12
AG-147
Įsakymas dėl automobilių kuro normos nustatymo.
2018-11-12
AG-146