Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2018-11
Įsakymas dėl pretendentų atrankos konkurso komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo UAB Šakių laidotuvių namai
2018-11-30
AT-1154
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. AT-180 „Dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
2018-11-30
AT-1153
DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO PLĖTRA“ KOMANDOS SUDARYMO
2018-11-30
AT-1152
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 26 d. Nr. AT-1106 „Dėl pretendentų atrankos konkurso komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo“ pakeitimo
2018-11-30
AT-1151
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KĘSTUČIO G.110, VILKELIŠKIŲ K., ŠAKIŲ R.SAV. (KADASTRINIS NR. 8433/0004:10 GIEDRUČIŲ K.V.) ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2018-11-29
AT-1118
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KĘSTUČIO G.108 A, VILKELIŠKIŲ K., ŠAKIŲ R.SAV. (KADASTRINIS NR. 8433/0004:27 GIEDRUČIŲ K.V.) ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO PAPILDYMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2018-11-29
AT-1117
Įsakymas dėl pretendentų atrankos konkurso komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti
2018-11-26
AT-1106
ĮSAKYMAS
2018-11-26
AT-1105
Dėl rajono savivaldybės programų vykdytojų sąrašo patvirtinimo
2018-11-22
AT-1098
Įsakymas dėl pretendentų atrankos konkurso komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo Šakių šilumos tinklai
2018-11-21
AT-1096
Dėl rajono savivaldybės programų koordinatorių ir už programą atsakingų asmenų paskyrimo
2018-11-21
AT-1095
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. AT-180 „Dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
2018-11-21
AT-1094
Įsakymas dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių tarnybinės veiklos neeilinio vertinimo komisijos sekretoriaus paskyrimo ir komisijos posėdžio datos ir laiko nustatymo
2018-11-15
AT-1078
Įsakymas dėl atrankos skelbimo Žvirgždaičių sen. spec. pareigos term. d. s.
2018-11-15
AT-1077
Įsakymas dėl konkurso skelbimo Šakių laidotuvių namai
2018-11-15
AT-1075
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. AT-307 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės vadovo skyrimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-11-14
AT-1072
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
2018-11-12
AT-1069
Įsakymas dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo ir komisijos sudarymo
2018-11-12
AT-1068
Įsakymas dėl konkurso skelbimo Šakių šilumos tinklai generalinis direktorius
2018-11-09
AT-1066
Įsakymas dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ generalinio direktoriaus pareiginių nuostatų patvirtinimo
2018-11-09
AT-1065
Dėl komisijos sudarymo ir tvarkos aprašo tvirtinimo
2018-11-09
AT-1064
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS IR PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO 2018-2019 METAMS PATVIRTINIMO
2018-11-09
AT-1063
Įsakymas dėl socialinės globos (dienos, trumpalaikės, ilgalaikės) kainos paskaičiavimo formų patvirtinimo
2018-11-08
AT-1062
DĖL VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPIŲ FINANSINĖMS ATASKAITOMS KONSOLIDUOTI SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2018-11-08
AT-1060
Įsakymas dėl pretendentų atrankos konkurso komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo Šakių laidotuvių namai
2018-11-07
AT-1056
Dėl komisijos sudarymo
2018-11-06
AT-1051
Įsakymas dėl delegavimo į pretendentų atrankos konkurso komisiją
2018-11-06
AT-1046
Dėl komisijos sudarymo
2018-11-06
AT-1041
Dėl lėšų perkėlimo
2018-11-05
AT-1040
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Žvirgždaičių seniūnijos specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-11-02
AT-1038
Dėl pavedimo
2018-11-29
AG-160
Įsakymas "Dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti
2018-11-26
AG-157
Dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių
2018-11-26
AG-155
Dėl leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimo
2018-11-22
AG-154
Dėl įgaliojimo Remigijui Naujokaičiui suteikimo
2018-11-20
AG-152
Dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių
2018-11-15
AG-149
Dėl nekilnojamojo turto, esančio Šakių r. sav., Sudargo sen., Sudargo k., Kalno g. 1A, pirkimo ekonominio ir socialinio pagrindimo patvirtinimo
2018-11-12
AG-148
Įsakymas dėl automobilių priskyrimo.
2018-11-12
AG-147
Įsakymas dėl automobilių kuro normos nustatymo.
2018-11-12
AG-146