Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2018-12
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. AT-667 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
2018-12-27
AT-1261
Įsakymas dėl konkurso organizavimo Šakių rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (savivaldybės gydytojo) pareigoms užimti
2018-12-27
AT-1260
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (savivaldybės gydytojo) pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-12-27
AT-1257
ĮSAKYMAS DĖL TIPINIO DYDŽIO IR TURINIO IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO PROJEKTŲ IR ŠIOS IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO
2018-12-21
AT-1250
Dėl įpareigojimo pateikti 2019 - 2021 m. savivaldybės veiklos programų projektus, užpildytus per strateginio planavimo informacinę sistemą
2018-12-19
AT-1225
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. AT-979 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų ir Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro mokinių vežiojimo į (iš) mokyklas 2018-2019 m.m. maršrutų patvirtinimo“ priedo pakeitimo
2018-12-17
AT-1218
ĮSAKYMAS DĖL PRITARIMO INICIATYVAI RENGTI VIETOVĖS LYGMENS INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANĄ
2018-12-14
AT-1208
Įsakymas dėl konkurso Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti
2018-12-13
AT-1206
Dėl 2018 m. spalio 19 d. Įsakymo Nr. AT-979 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų ir gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro mokinių vežiojimo į (iš) mokyklas 2018-2019 m.m. maršrutų patvirtinimo“ priedo pakeitimo
2018-12-10
AT-1194
Įsakymas dėl konkurso organizavimo Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistas
2018-12-10
AT-1189
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-12-10
AT-1186
Įsakymas dėl konkurso organizavimo Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 10 kategorija)
2018-12-06
AT-1173
Dėl delegavimo į mero potvarkiu sudaromą komisiją
2018-12-06
AT-1172
Dėl lėšų skyrimo leidinių finansavimui
2018-12-06
AT-1169
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-12-06
AT-1168
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ VERTĖS APSKAIČIAVIMO
2018-12-05
AT-1163
Įsakymas dėl konkurso organizavimo Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas
2018-12-05
AT-1162
Įsakymas dėl Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-12-04
AT-1161
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. AT-549 „Dėl rajono savivaldybės administracijos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-12-03
AT-1156
Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-12-17
AG-173
Dėl Pirkimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
2018-12-07
AG-167
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių autobusų parkas" audito
2018-12-03
AG-161