Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2018-12
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. AT-667 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
2018-12-27
AT-1261
Įsakymas dėl konkurso organizavimo Šakių rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (savivaldybės gydytojo) pareigoms užimti
2018-12-27
AT-1260
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (savivaldybės gydytojo) pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-12-27
AT-1257
ĮSAKYMAS DĖL TIPINIO DYDŽIO IR TURINIO IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO PROJEKTŲ IR ŠIOS IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO
2018-12-21
AT-1250
Dėl įpareigojimo pateikti 2019 - 2021 m. savivaldybės veiklos programų projektus, užpildytus per strateginio planavimo informacinę sistemą
2018-12-19
AT-1225
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. AT-979 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų ir Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro mokinių vežiojimo į (iš) mokyklas 2018-2019 m.m. maršrutų patvirtinimo“ priedo pakeitimo
2018-12-17
AT-1218
ĮSAKYMAS DĖL PRITARIMO INICIATYVAI RENGTI VIETOVĖS LYGMENS INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANĄ
2018-12-14
AT-1208
Įsakymas dėl konkurso Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti
2018-12-13
AT-1206
Dėl 2018 m. spalio 19 d. Įsakymo Nr. AT-979 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų ir gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro mokinių vežiojimo į (iš) mokyklas 2018-2019 m.m. maršrutų patvirtinimo“ priedo pakeitimo
2018-12-10
AT-1194
Įsakymas dėl konkurso organizavimo Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistas
2018-12-10
AT-1189
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-12-10
AT-1186
Įsakymas dėl konkurso organizavimo Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 10 kategorija)
2018-12-06
AT-1173
Dėl delegavimo į mero potvarkiu sudaromą komisiją
2018-12-06
AT-1172
Dėl lėšų skyrimo leidinių finansavimui
2018-12-06
AT-1169
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-12-06
AT-1168
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ VERTĖS APSKAIČIAVIMO
2018-12-05
AT-1163
Įsakymas dėl konkurso organizavimo Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas
2018-12-05
AT-1162
Įsakymas dėl Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2018-12-04
AT-1161
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. AT-549 „Dėl rajono savivaldybės administracijos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-12-03
AT-1156
Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-12-17
AG-173
Dėl Pirkimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
2018-12-07
AG-167
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių autobusų parkas" audito
2018-12-03
AG-161