Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2019-01
Įsakymas dėl komisijos sudarymo Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
2019-01-30
AT-95
Įsakymas dėl komisijos sudarymo Ūkio, architektūros ir investicijų skyriuje
2019-01-29
AT-93
Dėl 2019 metų mokyklinių brandos egzaminų vertinimo centrų skyrimo
2019-01-24
AT-80
ĮSAKYMAS DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2019-01-22
AT-62
Dėl muzikos olimpiados organizavimo
2019-01-21
AT-56
Dėl anglų kalbos olimpiados organizavimo
2019-01-03
AT-5
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų gruodžio 20 dienos įsakymo nr. At-1247 „dėl lėšų paskirstymo socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metams projektams finansuoti“ priedo pakeitimo
2019-01-21
AT-47
Įsakymas dėl pretendentų atrankos konkurso komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti
2019-01-18
AT-42
Įsakymas dėl pretendentų atrankos konkurso komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo Socialinės paramos skyriaus vyresniojo specialisto pareigoms užimti
2019-01-18
AT-41
Dėl epistolinio rašinio konkurso organizavimo
2019-01-02
AT-4
Įsakymas dėl pretendentų atrankos konkurso komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti
2019-01-18
AT-39
Dėl lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados organizavimo
2019-01-17
AT-33
Dėl meninio skaitymo konkurso organizavimo
2019-01-17
AT-32
Dėl technologijų olimpiados organizavimo
2019-01-17
AT-30
Dėl įgaliojimo Sintautų seniūnijos seniūnui suteikimo
2019-01-15
AT-29
Dėl įgaliojimo Lukšių seniūnijos seniūnui suteikimo
2019-01-15
AT-28
Dėl įgaliojimo Kidulių seniūnijos seniūnui suteikimo
2019-01-15
AT-26
Dėl biologijos olimpiados organizavimo
2019-01-11
AT-23
Dėl matematikos olimpiados organizavimo
2019-01-09
AT-22
Dėl strateginio veiklos plano priežiūros ir valdymo komisijos sudarymo rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano veiklos programų svarstymui ir jų darbo grafiko 2019 m. patvirtinimo
2019-01-09
AT-21
Dėl jaunųjų filologų konkurso organizavimo
2019-01-08
AT-19
Įsakymas dėl pretendentų atrankos konkurso komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo Centralizuotos buhalterijos skyriaus vyresniojo specialisto pareigoms užimti
2019-01-07
AT-18
Dėl chemijos olimpiados organizavimo
2019-01-04
AT-16
Dėl informatikos olimpiados respublikinio etapo atrankinės dalies organizavimo
2019-01-31
AT-102
Dėl Šakių rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione sąlygų patvirtinimo
2019-01-25
AG-6
Dėl siūlymo investuoti savivaldybės turtą į viešąją įstaigą "Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba" ekonominio ir socialinio pagrindimo patvirtinimo
2019-01-04
AG-2
Dėl nekilnojamojo turto, esančio Šakių r. sav., Gelgaudiškyje, Taikos g. 76C-1, pirkimo ekonominio ir socialinio pagrindimo patvirtinimo
2019-01-04
AG-1