Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2019-01
Įsakymas dėl komisijos sudarymo Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
2019-01-30
AT-95
Įsakymas dėl komisijos sudarymo Ūkio, architektūros ir investicijų skyriuje
2019-01-29
AT-93
Dėl 2019 metų mokyklinių brandos egzaminų vertinimo centrų skyrimo
2019-01-24
AT-80
ĮSAKYMAS DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2019-01-22
AT-62
Dėl muzikos olimpiados organizavimo
2019-01-21
AT-56
Dėl anglų kalbos olimpiados organizavimo
2019-01-03
AT-5
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų gruodžio 20 dienos įsakymo nr. At-1247 „dėl lėšų paskirstymo socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metams projektams finansuoti“ priedo pakeitimo
2019-01-21
AT-47
Įsakymas dėl pretendentų atrankos konkurso komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti
2019-01-18
AT-42
Įsakymas dėl pretendentų atrankos konkurso komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo Socialinės paramos skyriaus vyresniojo specialisto pareigoms užimti
2019-01-18
AT-41
Dėl epistolinio rašinio konkurso organizavimo
2019-01-02
AT-4
Įsakymas dėl pretendentų atrankos konkurso komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti
2019-01-18
AT-39
Dėl lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados organizavimo
2019-01-17
AT-33
Dėl meninio skaitymo konkurso organizavimo
2019-01-17
AT-32
Dėl technologijų olimpiados organizavimo
2019-01-17
AT-30
Dėl įgaliojimo Sintautų seniūnijos seniūnui suteikimo
2019-01-15
AT-29
Dėl įgaliojimo Lukšių seniūnijos seniūnui suteikimo
2019-01-15
AT-28
Dėl įgaliojimo Kidulių seniūnijos seniūnui suteikimo
2019-01-15
AT-26
Dėl biologijos olimpiados organizavimo
2019-01-11
AT-23
Dėl matematikos olimpiados organizavimo
2019-01-09
AT-22
Dėl strateginio veiklos plano priežiūros ir valdymo komisijos sudarymo rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano veiklos programų svarstymui ir jų darbo grafiko 2019 m. patvirtinimo
2019-01-09
AT-21
Dėl jaunųjų filologų konkurso organizavimo
2019-01-08
AT-19
Įsakymas dėl pretendentų atrankos konkurso komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo Centralizuotos buhalterijos skyriaus vyresniojo specialisto pareigoms užimti
2019-01-07
AT-18
Dėl chemijos olimpiados organizavimo
2019-01-04
AT-16
Dėl informatikos olimpiados respublikinio etapo atrankinės dalies organizavimo
2019-01-31
AT-102
Dėl Šakių rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione sąlygų patvirtinimo
2019-01-25
AG-6
Dėl siūlymo investuoti savivaldybės turtą į viešąją įstaigą "Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba" ekonominio ir socialinio pagrindimo patvirtinimo
2019-01-04
AG-2
Dėl nekilnojamojo turto, esančio Šakių r. sav., Gelgaudiškyje, Taikos g. 76C-1, pirkimo ekonominio ir socialinio pagrindimo patvirtinimo
2019-01-04
AG-1