Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2019-03
Įsakymas dėl komisijos sudarymo
2019-03-29
AT-295
Įsakymas dėl įgaliojimų suteikimo atlikti viešojo pirkimo procedūras
2019-03-27
AT-290
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 25 d. Įsakymo Nr. AT-1551 „Dėl specialių formų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2019-03-27
AT-289
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 25 d. Įsakymo Nr. AT-1551 „Dėl specialių formų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2019-03-27
AT-289
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. AT-1061 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, supažindinimo su įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-03-25
AT-284
Dėl vaizdo stebėjimo kamerų ir vaizdo įrašų duomenų tvarkymo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-03-20
AT-272
Dėl anglų kalbos olimpiados 7-8 klasių mokiniams organizavimo
2019-03-18
AT-264
Dėl anglų kalbos olimpiados 7-8 klasių mokiniams organizavimo
2019-03-18
AT-264
Dėl 3-4 klasių mokinių matematikos olimpiados rajoninio etapo organizavimo
2019-03-18
AT-263
Dėl 3-4 klasių mokinių matematikos olimpiados rajoninio etapo organizavimo
2019-03-18
AT-263
Dėl anglų kalbos sakymo paraidžiui konkurso "Spelling bee" 6-8 klasių mokiniams organizavimo
2019-03-18
AT-262
Dėl 5-8 klasių matematikos olimpiados organizavimo
2019-03-14
AT-236
Dėl 5-8 klasių matematikos olimpiados organizavimo
2019-03-14
AT-236
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos plano ataskaitos patvirtinimo
2019-03-14
AT-235
Įsakymas dėl socialinės ir sveikatos apsaugos programos (kodas 13) vykdytojų sąrašo su jiems priskirtais asignavimais patvirtinimo
2019-03-14
AT-234
Įsakymas dėl socialinės ir sveikatos apsaugos programos (kodas 13) vykdytojų sąrašo su jiems priskirtais asignavimais patvirtinimo
2019-03-14
AT-234
Įsakymas dėl Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2019-03-12
AT-232
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Kudirkos Naumiesčio seniūnijos staliaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
2019-03-08
AT-230
Dėl rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus renginių išlaidų nurašymo komisijos sudarymo
2019-03-08
AT-229
Dėl technologijų (konstrukcinių medžiagų) olimpiados organizavimo
2019-03-08
AT-228
Dėl geografijos olimpiados organizavimo
2019-03-08
AT-227
Dėl rusų kalbos meninio skaitymo konkurso 7 klasių mokiniams organizavimo
2019-03-08
AT-226
Įsakymas dėl Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2019-03-08
AT-223
Dėl įpareigojimo pateikti 2019 metų veiklos planą sudarančių veiklos plano programų ir seniūnijų 2019 m. metinius veiklos plano projektus
2019-03-08
AT-222
Dėl įpareigojimo viešinti rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus
2019-03-08
AT-221
Įsakymas dėl buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo akto formos patvirtinimo
2019-03-07
AT-218
Dėl moksleivių liaudies dailės konkurso organizavimo
2019-03-05
AT-213
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo
2019-03-04
AT-211
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 27 d. Įsakymo Nr.AT-188 „Dėl 9-10 klasių anglų kalbos konkurso organizavimo“ pakeitimo
2019-03-04
AT-210
Dėl asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, skaičiaus nustatymo 2019 m.
2019-03-04
AT-209
Įsakymas "Dėl turto pripažinimo nereikalingu (negalimu) naudoti"
2019-03-29
AG-38
Dėl lėšų reprezentacijai skyrimo
2019-03-29
AG-36
Dėl lėšų reprezentacijai skyrimo
2019-03-29
AG-36
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš grąžintos paskolos
2019-03-28
AG-35
Dėl pareigybių sąrašo tvirtinimo
2019-03-25
AG-34
Įsakymas dėl turto pripažinimo nereikalingu naudoti
2019-03-22
AG-30
Dėl atsiskaitymo už paslaugas įkainių nustatymo
2019-03-08
AG-26