Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2019-03
Įsakymas dėl komisijos sudarymo
2019-03-29
AT-295
Įsakymas dėl įgaliojimų suteikimo atlikti viešojo pirkimo procedūras
2019-03-27
AT-290
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 25 d. Įsakymo Nr. AT-1551 „Dėl specialių formų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2019-03-27
AT-289
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 25 d. Įsakymo Nr. AT-1551 „Dėl specialių formų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2019-03-27
AT-289
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. AT-1061 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, supažindinimo su įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-03-25
AT-284
Dėl vaizdo stebėjimo kamerų ir vaizdo įrašų duomenų tvarkymo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-03-20
AT-272
Dėl anglų kalbos olimpiados 7-8 klasių mokiniams organizavimo
2019-03-18
AT-264
Dėl anglų kalbos olimpiados 7-8 klasių mokiniams organizavimo
2019-03-18
AT-264
Dėl 3-4 klasių mokinių matematikos olimpiados rajoninio etapo organizavimo
2019-03-18
AT-263
Dėl 3-4 klasių mokinių matematikos olimpiados rajoninio etapo organizavimo
2019-03-18
AT-263
Dėl anglų kalbos sakymo paraidžiui konkurso "Spelling bee" 6-8 klasių mokiniams organizavimo
2019-03-18
AT-262
Dėl 5-8 klasių matematikos olimpiados organizavimo
2019-03-14
AT-236
Dėl 5-8 klasių matematikos olimpiados organizavimo
2019-03-14
AT-236
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos plano ataskaitos patvirtinimo
2019-03-14
AT-235
Įsakymas dėl socialinės ir sveikatos apsaugos programos (kodas 13) vykdytojų sąrašo su jiems priskirtais asignavimais patvirtinimo
2019-03-14
AT-234
Įsakymas dėl socialinės ir sveikatos apsaugos programos (kodas 13) vykdytojų sąrašo su jiems priskirtais asignavimais patvirtinimo
2019-03-14
AT-234
Įsakymas dėl Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2019-03-12
AT-232
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Kudirkos Naumiesčio seniūnijos staliaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
2019-03-08
AT-230
Dėl rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus renginių išlaidų nurašymo komisijos sudarymo
2019-03-08
AT-229
Dėl technologijų (konstrukcinių medžiagų) olimpiados organizavimo
2019-03-08
AT-228
Dėl geografijos olimpiados organizavimo
2019-03-08
AT-227
Dėl rusų kalbos meninio skaitymo konkurso 7 klasių mokiniams organizavimo
2019-03-08
AT-226
Įsakymas dėl Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2019-03-08
AT-223
Dėl įpareigojimo pateikti 2019 metų veiklos planą sudarančių veiklos plano programų ir seniūnijų 2019 m. metinius veiklos plano projektus
2019-03-08
AT-222
Dėl įpareigojimo viešinti rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus
2019-03-08
AT-221
Įsakymas dėl buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo akto formos patvirtinimo
2019-03-07
AT-218
Dėl moksleivių liaudies dailės konkurso organizavimo
2019-03-05
AT-213
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo
2019-03-04
AT-211
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 27 d. Įsakymo Nr.AT-188 „Dėl 9-10 klasių anglų kalbos konkurso organizavimo“ pakeitimo
2019-03-04
AT-210
Dėl asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, skaičiaus nustatymo 2019 m.
2019-03-04
AT-209
Įsakymas "Dėl turto pripažinimo nereikalingu (negalimu) naudoti"
2019-03-29
AG-38
Dėl lėšų reprezentacijai skyrimo
2019-03-29
AG-36
Dėl lėšų reprezentacijai skyrimo
2019-03-29
AG-36
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš grąžintos paskolos
2019-03-28
AG-35
Dėl pareigybių sąrašo tvirtinimo
2019-03-25
AG-34
Įsakymas dėl turto pripažinimo nereikalingu naudoti
2019-03-22
AG-30
Dėl atsiskaitymo už paslaugas įkainių nustatymo
2019-03-08
AG-26