Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2019-04
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo
2019-04-30
AT-402
Dėl rajono savivaldybės kontroliuojamųjų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-04-26
AT-395
Dėl rajono savivaldybės kontroliuojamųjų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-04-26
AT-395
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. AT-40 „Dėl rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-04-25
AT-393
Dėl ESK sudarymo
2019-04-25
AT-390
Dėl įsakymo papildymo
2019-04-23
AT-387
Dėl 8 klasių chemijos olimpiados organizavimo
2019-04-23
AT-385
Įsakymas dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
2019-04-18
AT-379
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2018 metų veiklos planų ataskaitų patvirtinimo
2019-04-17
AT-374
Dėl 2018-2019 metų šildymo sezono pabaigos rajone
2019-04-17
AT-373
Dėl atsakingų specialistų skyrimo
2019-04-16
AT-371
Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019 m. gyventojų civilinės saugos švietimo renginių grafiko patvirtinimo
2019-04-16
AT-370
Dėl 5-8 klasių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados
2019-04-08
AT-324
Dėl vokiečių kalbos meninio skaitymo konkurso 5-10 klasių mokiniams organizavimo
2019-04-08
AT-317
Dėl rusų kalbos olimpiados 8-9 kl. mokiniams organizavimo
2019-04-08
AT-316
Dėl nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo Šakių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2019 metais tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-04-05
AT-312
Dėl lėšų skyrimo
2019-04-05
AT-309
Dėl 7-8 klasių fizikos olimpiados organizavimo
2019-04-03
AT-303
Dėl lėšų skyrimo
2019-04-03
AT-301
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2019-04-30
AG-61
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. AG-45 "Dėl Šakių rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione sąlygų patvirtinimo" papildymo
2019-04-25
AG-55
Dėl licencijos verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, išdavimo
2019-04-24
AG-51
Dėl Šakių rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione sąlygų patvirtinimo
2019-04-18
AG-45
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo
2019-04-18
AG-44
Dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio inžinerinio statinio
2019-04-08
AG-40
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. AT-889 "Dėl Atstovavimo savivaldybei bendrovėse taisyklių tvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
2019-04-08
AG-39