Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2019-04
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo
2019-04-30
AT-402
Dėl rajono savivaldybės kontroliuojamųjų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-04-26
AT-395
Dėl rajono savivaldybės kontroliuojamųjų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-04-26
AT-395
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. AT-40 „Dėl rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-04-25
AT-393
Dėl ESK sudarymo
2019-04-25
AT-390
Dėl įsakymo papildymo
2019-04-23
AT-387
Dėl 8 klasių chemijos olimpiados organizavimo
2019-04-23
AT-385
Įsakymas dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
2019-04-18
AT-379
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2018 metų veiklos planų ataskaitų patvirtinimo
2019-04-17
AT-374
Dėl 2018-2019 metų šildymo sezono pabaigos rajone
2019-04-17
AT-373
Dėl atsakingų specialistų skyrimo
2019-04-16
AT-371
Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019 m. gyventojų civilinės saugos švietimo renginių grafiko patvirtinimo
2019-04-16
AT-370
Dėl 5-8 klasių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados
2019-04-08
AT-324
Dėl vokiečių kalbos meninio skaitymo konkurso 5-10 klasių mokiniams organizavimo
2019-04-08
AT-317
Dėl rusų kalbos olimpiados 8-9 kl. mokiniams organizavimo
2019-04-08
AT-316
Dėl nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo Šakių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2019 metais tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-04-05
AT-312
Dėl lėšų skyrimo
2019-04-05
AT-309
Dėl 7-8 klasių fizikos olimpiados organizavimo
2019-04-03
AT-303
Dėl lėšų skyrimo
2019-04-03
AT-301
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2019-04-30
AG-61
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. AG-45 "Dėl Šakių rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione sąlygų patvirtinimo" papildymo
2019-04-25
AG-55
Dėl licencijos verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, išdavimo
2019-04-24
AG-51
Dėl Šakių rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione sąlygų patvirtinimo
2019-04-18
AG-45
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo
2019-04-18
AG-44
Dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio inžinerinio statinio
2019-04-08
AG-40
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. AT-889 "Dėl Atstovavimo savivaldybei bendrovėse taisyklių tvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
2019-04-08
AG-39