Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2019-05
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. ŠAKIŲ M. V. KUDIRKOS G. 90 (KADASTRINIS NR. 8486/0013:51 ŠAKIŲ M. K.V.) ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO PAPILDYMO PAGAL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS SU GIS SISTEMA BENDRĄJĮ PLANĄ
2019-05-30
AT-477
Įsakymas
2019-05-28
AT-466
Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais maršruto nutraukimo
2019-05-24
AT-459
Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais maršruto nutraukimo
2019-05-24
AT-459
Dėl Šakių rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano 2018 metų laikotarpio tikslų, uždavinių, priemonių vykdymo ataskaitos rengimo formų patvirtinimo
2019-05-24
AT-457
Dėl įgaliojimo Šakių seniūnijos seniūnui suteikimo
2019-05-24
AT-456
Dėl įgaliojimų suteikimo atlikti viešojo pirkimo procedūras
2019-05-22
AT-451
Įsakymas dėl darbuotojų, kurie prižiūri ir tvarko savivaldybės interneto svetainę, sąrašo patvirtinimo
2019-05-10
AT-429
Dėl 5-8 klasių biologijos olimpiados organizavimo
2019-05-09
AT-426
Įsakymas dėl Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto - savivaldybės vyriausiojo architekto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2019-05-09
AT-425
Dėl delegavimo į rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybą
2019-05-08
AT-424
Dėl delegavimo į rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybą
2019-05-08
AT-424
Įsakymas dėl komisijos sudarymo (reikalų perdavimas Socialinės paramos skyriuje)
2019-05-08
AT-423
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2019 metų veiklos planų patvirtinimo
2019-05-08
AT-422
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. AT-402 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
2019-05-08
AT-421
Įsakymas dėl ūkio subjektų ir kitų įstaigų 2019 m. CS patikrinimų plano pakeitimo
2019-05-03
AT-412
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO AKMENYNĖS K. 1, LUKŠIŲ SEN., ŠAKIŲ R.SAV. (KADASTRINIS NR. 8462/0005:161 LIEPALOTŲ K.V.) PASKIRTIES PAKEITIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2019-05-02
AT-408
Dėl lėšų reprezentacijai skyrimo
2019-05-30
AG-81
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo
2019-05-30
AG-79
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš paskolos
2019-05-28
AG-74
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2019-05-10
AG-68
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2019-05-10
AG-67
Dėl įgaliojimo suteikimo V. Cikanai
2019-05-07
AG-65
Dėl įgaliojimo suteikimo R. Grigaitienei
2019-05-07
AG-63
Dėl įgaliojimo suteikimo M. Mykolaičiui
2019-05-07
AG-62