Lietuvių kalba English
Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2019-05
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. ŠAKIŲ M. V. KUDIRKOS G. 90 (KADASTRINIS NR. 8486/0013:51 ŠAKIŲ M. K.V.) ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO PAPILDYMO PAGAL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS SU GIS SISTEMA BENDRĄJĮ PLANĄ
2019-05-30
AT-477
Įsakymas
2019-05-28
AT-466
Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais maršruto nutraukimo
2019-05-24
AT-459
Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais maršruto nutraukimo
2019-05-24
AT-459
Dėl Šakių rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano 2018 metų laikotarpio tikslų, uždavinių, priemonių vykdymo ataskaitos rengimo formų patvirtinimo
2019-05-24
AT-457
Dėl įgaliojimo Šakių seniūnijos seniūnui suteikimo
2019-05-24
AT-456
Dėl įgaliojimų suteikimo atlikti viešojo pirkimo procedūras
2019-05-22
AT-451
Įsakymas dėl darbuotojų, kurie prižiūri ir tvarko savivaldybės interneto svetainę, sąrašo patvirtinimo
2019-05-10
AT-429
Dėl 5-8 klasių biologijos olimpiados organizavimo
2019-05-09
AT-426
Įsakymas dėl Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto - savivaldybės vyriausiojo architekto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2019-05-09
AT-425
Dėl delegavimo į rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybą
2019-05-08
AT-424
Dėl delegavimo į rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybą
2019-05-08
AT-424
Įsakymas dėl komisijos sudarymo (reikalų perdavimas Socialinės paramos skyriuje)
2019-05-08
AT-423
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2019 metų veiklos planų patvirtinimo
2019-05-08
AT-422
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. AT-402 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
2019-05-08
AT-421
Įsakymas dėl ūkio subjektų ir kitų įstaigų 2019 m. CS patikrinimų plano pakeitimo
2019-05-03
AT-412
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO AKMENYNĖS K. 1, LUKŠIŲ SEN., ŠAKIŲ R.SAV. (KADASTRINIS NR. 8462/0005:161 LIEPALOTŲ K.V.) PASKIRTIES PAKEITIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2019-05-02
AT-408
Dėl lėšų reprezentacijai skyrimo
2019-05-30
AG-81
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo
2019-05-30
AG-79
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš paskolos
2019-05-28
AG-74
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2019-05-10
AG-68
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2019-05-10
AG-67
Dėl įgaliojimo suteikimo V. Cikanai
2019-05-07
AG-65
Dėl įgaliojimo suteikimo R. Grigaitienei
2019-05-07
AG-63
Dėl įgaliojimo suteikimo M. Mykolaičiui
2019-05-07
AG-62