Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2019-06
Įsakymas dėl mokinių, atrinktų į vasaros stovyklą
2019-06-28
AT-550
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. AT-402 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
2019-06-28
AT-548
Dėl atsakingų asmenų paskyrimo
2019-06-27
AT-539
Įsakymas dėl fizinių asmenų lankymosi apribojimo Idavang
2019-06-26
AT-534
Dėl darbo grupės sudarymo kultūros ir meno tarybos nuostatams parengti
2019-06-19
AT-510
ĮSAKYMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
2019-06-13
AT-506
ĮSAKYMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
2019-06-13
AT-506
Įsakymas dėl ekstremalių situacijų operacijų centro sudėties tvirtinimo
2019-06-10
AT-500
Dėl komisijos sudarymo
2019-06-06
AT-493
Įsakymas dėl leidimo teikti keleivių vežimo už atlygį lengvuoju automobiliu paslaugą
2019-06-06
AT-491
Įsakymas dėl socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-06-06
AT-490
Dėl lėšų paskirstymo seniūnijų teritorijoms, įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę "Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse"
2019-06-03
AT-484
Dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių
2019-06-21
AG-99
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2019-06-21
AG-98
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2019-06-20
AG-97
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2019-06-17
AG-95
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2019-06-14
AG-94
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2019-06-13
AG-93
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2019-06-13
AG-93
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš grąžintos paskolos
2019-06-13
AG-92
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2019-06-11
AG-89
Dėl nekilnojamojo turto, esančio Šakių r. sav., Sudargo sen., Sudargo k., Kalno g. 1A, pakartotino pirkimo sąlygų patvirtinimo
2019-06-07
AG-85
Dėl Savivaldybės lūkesčių rašto uždarajai akcinei bendrovei "Šakių šilumos tinklai" pateikimo
2019-06-28
AG-106
Dėl Savivaldybės lūkesčių rašto uždarajai akcinei bendrovei "Šakių autobusų parkas" pateikimo
2019-06-28
AG-104
Dėl Savivaldybės lūkesčių rašto uždarajai akcinei bendrovei "Šakių laidotuvių namai" pateikimo
2019-06-28
AG-103
Dėl Savivaldybės lūkesčių rašto uždarajai akcinei bendrovei "Šakių vandenys" pateikimo
2019-06-28
AG-102
Direktoriaus įsakymas.
2019-06-26
AG-101
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-06-21
AG-100