Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2019-06
Įsakymas dėl mokinių, atrinktų į vasaros stovyklą
2019-06-28
AT-550
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. AT-402 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
2019-06-28
AT-548
Dėl atsakingų asmenų paskyrimo
2019-06-27
AT-539
Įsakymas dėl fizinių asmenų lankymosi apribojimo Idavang
2019-06-26
AT-534
Dėl darbo grupės sudarymo kultūros ir meno tarybos nuostatams parengti
2019-06-19
AT-510
ĮSAKYMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
2019-06-13
AT-506
ĮSAKYMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
2019-06-13
AT-506
Įsakymas dėl ekstremalių situacijų operacijų centro sudėties tvirtinimo
2019-06-10
AT-500
Dėl komisijos sudarymo
2019-06-06
AT-493
Įsakymas dėl leidimo teikti keleivių vežimo už atlygį lengvuoju automobiliu paslaugą
2019-06-06
AT-491
Įsakymas dėl socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-06-06
AT-490
Dėl lėšų paskirstymo seniūnijų teritorijoms, įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę "Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse"
2019-06-03
AT-484
Dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių
2019-06-21
AG-99
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2019-06-21
AG-98
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2019-06-20
AG-97
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2019-06-17
AG-95
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2019-06-14
AG-94
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2019-06-13
AG-93
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2019-06-13
AG-93
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš grąžintos paskolos
2019-06-13
AG-92
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2019-06-11
AG-89
Dėl nekilnojamojo turto, esančio Šakių r. sav., Sudargo sen., Sudargo k., Kalno g. 1A, pakartotino pirkimo sąlygų patvirtinimo
2019-06-07
AG-85
Dėl Savivaldybės lūkesčių rašto uždarajai akcinei bendrovei "Šakių šilumos tinklai" pateikimo
2019-06-28
AG-106
Dėl Savivaldybės lūkesčių rašto uždarajai akcinei bendrovei "Šakių autobusų parkas" pateikimo
2019-06-28
AG-104
Dėl Savivaldybės lūkesčių rašto uždarajai akcinei bendrovei "Šakių laidotuvių namai" pateikimo
2019-06-28
AG-103
Dėl Savivaldybės lūkesčių rašto uždarajai akcinei bendrovei "Šakių vandenys" pateikimo
2019-06-28
AG-102
Direktoriaus įsakymas.
2019-06-26
AG-101
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-06-21
AG-100