Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2019-07
Dėl komisijos sudarymo
2019-07-22
AT-595
Dėl Šakių rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių 2019–2022 metų veiklos strategijos rengimo formų patvirtinimo
2019-07-10
AT-564
Įsakymas dėl ekstremalios situacijos paskelbimo Šakių rajono savivaldybėje
2019-07-04
AT-555
Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų
2019-07-29
AG-135
Dėl vienkartinių licencijų išdavimo
2019-07-29
AG-134
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš paskolos
2019-07-24
AG-132
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš grąžintos paskolos
2019-07-22
AG-130
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš paskolos
2019-07-22
AG-129
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš grąžintos paskolos
2019-07-19
AG-128
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš paskolos
2019-07-16
AG-126
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš paskolos
2019-07-15
AG-125
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš grąžintos paskolos
2019-07-15
AG-124
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš grąžintos paskolos
2019-07-15
AG-123
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2019-07-12
AG-120
Dėl Šakių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo viešame aukcione sąlygų patvirtinimo
2019-07-04
AG-115
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2019-07-04
AG-114
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2019-07-04
AG-113
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2019-07-04
AG-112
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2019-07-04
AG-111
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. AG-180 „Dėl pretenzijų nagrinėjimo komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios
2019-07-04
AG-110
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2019-07-01
AG-108