Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2019-09
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2019-09-25
AT-760
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės 2018-2020 metų ekstremalių situacijų prevencijos priemonių plano pakeitimo
2019-09-25
AT-759
Dėl 2019-2020 metų šildymo sezono pradžios rajono ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklose
2019-09-24
AT-758
Dėl bazinės mokyklos skyrimo
2019-09-24
AT-757
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-09-23
AT-753
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 6 d. įsakymo nr. AT-250 "Dėl rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus nuostatų patvirtinimo" papildymo
2019-09-23
AT-749
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. AT-280 "Dėl rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus nuostatų patvirtinimo" papildymo
2019-09-23
AT-748
Dėl ,,Dainų dainelės"
2019-09-20
AT-744
Dėl Šakių rajono savivaldybės strateginio planavimo darbo grupių, Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos 2019 metų posėdžių grafiko patvirtinimo
2019-09-19
AT-742
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. AT-402 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
2019-09-17
AT-735
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2019-09-17
AT-733
Įsakymas dėl atsakingo asmens skyrimo
2019-09-13
AT-725
Įsakymas dėl adreso suteikimo
2019-09-10
AT-713
ĮSAKYMAS DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
2019-09-10
AT-710
Dėl delegavimo
2019-09-06
AT-706
Dėl informacijos apie pažeidimus Šakių rajono savivaldybės administracijoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-09-03
AT-697
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO PANAIKINIMO
2019-09-03
AT-696
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2019-09-03
AT-695
Dėl vienkartinių licencijų išdavimo
2019-09-23
AG-174
Dėl lėšų iš grąžintos paskolos skyrimo
2019-09-17
AG-171
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2019-09-12
AG-170
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš grąžintos paskolos
2019-09-10
AG-169
Dėl vienkartinės licencijos išdavimo
2019-09-03
AG-165