Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2019-10
ĮSAKYMAS DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
2019-10-31
AT-872
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašo patvirtinimo
2019-10-30
AT-867
Įsakymas dėl ekstremaliosios situacijos atšaukimo Šakių rajono savivaldybėje
2019-10-30
AT-866
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. AT-14 „Dėl rajono savivaldybės administracijos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Kudirkos Naumiesčio sen. seniūnas
2019-10-30
AT-865
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos interneto svetainės privatumo politikos patvirtinimo
2019-10-30
AT-863
Įsakymas dėl Slavikų seniūnijos seniūno pareigybės aprašymo patvirtinimo
2019-10-29
AT-860
Įsakymas dėl rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudėties patvirtinimo
2019-10-29
AT-855
Įsakymas dėl Žvirgždaičių seniūnijos seniūno pareigybės aprašymo patvirtinimo
2019-10-29
AT-854
Įsakymas dėl tikslinių pašalpų skyrimo
2019-10-25
AT-839
Dėl Kudirkos Naumiesčio seniūnijos seniūnaičių rinkimų grafiko patvirtinimo
2019-10-25
AT-838
Dėl Lekėčių seniūnijos seniūnaičių rinkimų grafiko patvirtinimo
2019-10-25
AT-836
Dėl Gelgaudiškio seniūnijos seniūnaičių rinkimų grafiko patvirtinimo
2019-10-25
AT-835
Dėl Slavikų seniūnijos seniūnaičių rinkimų grafiko patvirtinimo
2019-10-24
AT-833
Dėl Šakių seniūnijos seniūnaičių rinkimų grafiko patvirtinimo
2019-10-24
AT-832
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. AT-1064 „Dėl komisijos sudarymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-10-24
AT-831
Dėl Sudargo seniūnijos seniūnaičių rinkimų grafiko patvirtinimo
2019-10-24
AT-830
Dėl Plokščių seniūnijos seniūnaičių rinkimų grafiko patvirtinimo
2019-10-24
AT-829
Dėl Barzdų seniūnijos seniūnaičių rinkimų grafiko patvirtinimo
2019-10-23
AT-827
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. isakymo Nr. AT-402 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
2019-10-23
AT-826
Dėl kriūkų seniūnijos seniūnaičių rinkimų grafiko patvirtinimo
2019-10-23
AT-825
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. AT-742 „Dėl Šakių rajono savivaldybės strateginio planavimo darbo grupių, Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos 2019 metų posėdžių grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
2019-10-23
AT-824
Įsakymas dėl komisijos sudarymo Žvirgždaičių sen. reikalų perdavimas
2019-10-18
AT-812
Įsakymas dėl komisijos sudarymo Kudirkos Naumiesčio sen. reikalų perdavimas
2019-10-18
AT-811
Įsakymas dėl Kudirkos Naumiesčio seniūnijos seniūno pareigybės aprašymo patvirtinimo
2019-10-17
AT-810
Įsakymas dėl adreso suteikimo
2019-10-17
AT-807
Dėl rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo
2019-10-16
AT-804
Įsakymas Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo atrankos komisijos sudarymo ir komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-10-09
AT-798
Dėl darbo užmokesčio dalies nustatymo
2019-10-09
AT-797
Įsakymas dėl asmeninio asistento paslaugos organizavimo Šakių rajono savivaldybėje
2019-10-09
AT-796
Įsakymas dėl adreso suteikimo
2019-10-08
AT-793
Dėl Šakių rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų komisijos nuostatų patvirtinimo
2019-10-04
AT-785
Dėl atsakingų asmenų paskyrimo
2019-10-04
AT-784
Dėl lėšų skyrimo
2019-10-03
AT-783
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. AT-40 „Dėl rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo patvirtinimo“ papildymo
2019-10-03
AT-782
Įsakymas dėl Kudirkos Naumiesčio seniūnijos mentoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
2019-10-03
AT-781
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2019-10-03
AT-779
Dėl 2019-2020 metų šildymo sezono pradžios rajone
2019-10-01
AT-771
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš paskolos
2019-10-23
AG-198
Dėl įpareigojimo skirti grąžintas paskolos lėšas
2019-10-23
AG-197
Dėl 2019 m. liepos 29 d. Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo" „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų" papildymo
2019-10-18
AG-194
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš paskolos
2019-10-14
AG-191
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš paskolos
2019-10-09
AG-189
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. AG-183 "Dėl Šakių rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione sąlygų patvirtinimo" papildymo
2019-10-09
AG-188
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš grąžintos paskolos
2019-10-08
AG-186
Dėl įgaliojimo suteikimo R. Grigaitienei
2019-10-07
AG-185
Dėl įgaliojimo suteikimo V. Dabravolskiui
2019-10-01
AG-178