Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2019-11
Įsakymas dėl Lekėčių seniūnijos specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2019-11-29
AT-944
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. AT-402 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
2019-11-28
AT-940
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2019-11-27
AT-936
Dėl lėšų skyrimo
2019-11-27
AT-934
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2019-11-21
AT-926
ĮSAKYMAS DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
2019-11-21
AT-925
Dėl įpareigojimo
2019-11-20
AT-923
Dėl asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-11-20
AT-920
Įsakymas dėl ESK sudarymo
2019-11-14
AT-908
Dėl Šakių seniūnijos seniūnaičių rinkimų komisijos sudarymo
2019-11-08
AT-902
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2019-11-08
AT-901
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. AT-14 „Dėl rajono savivaldybės administracijos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas
2019-11-08
AT-900
Įsakymas dėl Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2019-11-08
AT-898
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2019-11-08
AT-897
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. AT-836 "Dėl Lekėčių seniūnijos seniūnaičių rinkimų gragiko patvirtinimo" pakeitimo
2019-11-08
AT-895
Dėl likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-11-05
AT-887
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių komunalinis ūkis“ 2019 metų veiklos plano patvirtinimo
2019-11-05
AT-886
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių autobusų parkas“ 2019 metų veiklos plano patvirtinimo
2019-11-05
AT-885
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ 2019 metų veiklos plano patvirtinimo
2019-11-05
AT-884
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2019 metų veiklos plano patvirtinimo
2019-11-05
AT-883
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2019 metų veiklos plano patvirtinimo
2019-11-05
AT-882
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2019-11-04
AT-878
ĮSAKYMAS DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
2019-11-04
AT-877
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2019-11-04
AT-876
Dėl įgaliojimo suteikimo D. Jasevičiui
2019-11-29
AG-218
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš paskolos
2019-11-25
AG-215
Dėl lėšų iš grąžintos paskolos skyrimo
2019-11-22
AG-214
Įsakymas dėl turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti
2019-11-22
AG-213
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 14 d. Įsakymo Nr. AG-70 „Dėl atsakingų asmenų paskyrimo“ pakeitimo
2019-11-14
AG-208
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš paskolos
2019-11-12
AG-207
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš paskolos
2019-11-08
AG-204
Dėl įgaliojimo suteikimo R. Naujokaičiui
2019-11-08
AG-203
Dėl Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių
2019-11-04
AG-202