Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2019-12
Dėl brandos egzaminų centrų skyrimo
2019-12-17
AT-999
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 6 d. įsakymo AT-490 „Dėl socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-12-11
AT-986
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2019-12-11
AT-982
Dėl informatikos olimpiados rajoninio etapo organizavimo
2019-12-10
AT-979
Įsakymas Dėl lėšų paskirstymo socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metams projektams finansuoti
2019-12-09
AT-974
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2019-12-09
AT-972
Įsakymas dėl komisijos sudarymo nagrinėti valstybės tarnautojų prašymus ir prie jų pridėtą informaciją leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį
2019-12-03
AT-964
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 18 d. įsakymą Nr. AT-40 „Dėl rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-12-02
AT-954
Įsakymas dėl delegavimo į rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupę
2019-12-31
AT-1052
Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų ir programų, atitinkančių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo, galiojimo pratęsimo ir įgaliojimo suteikimo
2019-12-27
AT-1042
Dėl mokyklų sąrašo patvirtinimo
2019-12-23
AT-1037
Dėl 2019-2020 mokslo metų organizuojamų olimpiadų ir konkursų grafiko tvirtinimo
2019-12-23
AT-1034
Dėl įpareigojimo pateikti 2020 – 2022 m. savivaldybės veiklos programų projektus, užpildytus per strateginio planavimo informacinę sistemą
2019-12-20
AT-1021
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ R. SAV. ŠAKIŲ M. AUŠROS G. 27 (KADASTRINIS NR. 8486/0002:0105 ŠAKIŲ M. K.V.) ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO PAPILDYMO PAGAL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS SU GIS SISTEMA BENDRĄJĮ PLANĄ
2019-12-20
AT-1019
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. AT-40 „Dėl rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-12-20
AT-1017
Dėl atsakingo asmens paskyrimo
2019-12-16
AG-230
Dėl finansuotinų projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų paskirstymo
2019-12-11
AG-229
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių autobusų parkas" audito
2019-12-11
AG-228
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš paskolos
2019-12-06
AG-226
Dėl įgaliojimo suteikimo A. Bauboniui
2019-12-05
AG-225
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš paskolos
2019-12-05
AG-224
Dėl lėšų reprezentacijai skyrimo
2019-12-05
AG-223
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš paskolos
2019-12-05
AG-222
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš grąžintos paskolos
2019-12-03
AG-221
Dėl lėšų reprezentacijai skyrimo
2019-12-03
AG-220
Dėl įgaliojimo suteikimo K. Birbilui
2019-12-02
AG-219