Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2021-01
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KAUNO G. 23 B, GIRĖNŲ K., ŠAKIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV. (KADASTRINIS NR. 8435/0001:433 GIRĖNŲ K.V.), PASKIRTIES PAKEITIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS SU GIS SISTEMA BENDRĄJĮ PLANĄ
2021-01-06
AT-8
Dėl chemijos olimpiados organizavimo
2021-01-05
AT-7
Dėl epistolinio rašinio konkurso organizavimo
2021-01-28
AT-68
Dėl valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisijos sudarymo
2021-01-28
AT-67
Dėl Šakių rajono savivaldybės gyventojų 65 m. ir vyresnių skiepijimo COVID-19 vakcina
2021-01-27
AT-66
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2021-01-27
AT-62
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2021-01-27
AT-61
Dėl priemonių veiklai viešojo administravimo srityje gerinti
2021-01-27
AT-60
Įsakymas dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydžio nustattymo
2021-01-05
AT-6
Įsakymas dėl adreso suteikimo
2021-01-05
AT-5
Dėl lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 9–12/I–IV gimnazijos klasių mokiniams organizavimo
2021-01-20
AT-49
Dėl fizikos olimpiados organizavimo
2021-01-20
AT-45
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO SODŲ G. 3, BALTRUŠIŲ K., BARZDŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV. (KADASTRINIS NR. 8403/0004:392 BALTRUŠIŲ K.V.), ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2021-01-19
AT-41
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2021-01-14
AT-30
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2021-01-14
AT-29
Įsakymas dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina kontrolės
2021-01-13
AT-28
ĮSAKYMAS DĖL 2020 METŲ BENDROS PARAIŠKŲ ATLIKTI SUSIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ IR KITŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ NAUJOS STATYBOS, REKONSTRAVIMO IR REMONTO DARBUS PIRMUMO EILĖS PATVIRTINIMO
2021-01-13
AT-25
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų patvirtinimo
2021-01-12
AT-21
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų patvirtinimo
2021-01-12
AT-20
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos Lekėčių seniūnijos traktorininko ir elektriko pareigybių aprašymo patvirtinimo.
2021-01-04
AT-2
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 4 d. įsakymą Nr. AT-14 „Dėl rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ papildymo Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas
2021-01-11
AT-13
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos Kudirkos Naumiesčio seniūnijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymo patvirtinimo.
2021-01-04
AT-1
Dėl turto perdavimo
2021-01-26
AG-6
Dėl Šakių rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione sąlygų patvirtinimo
2021-01-08
AG-1