Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2016-02
1. 01. DĖL JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO ĮGYVENDINIMO VALDYMO KOMITETO SUDĖTIES BEI VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-02-05
TSP-1
2. 02. DĖL RAJONO KOMPLEKSINIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITOS APROBAVIMO
2016-02-05
TSP-2
3. 03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 4 D. SPRENDIMO NR. T-158 „DĖL VIENOS PAPILDOMOS POILSIO DIENOS PER MĖNESĮ SUTEIKIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI INGAI CIBULSKIENEI“ DALINIO PAKEITIMO
2016-02-05
TSP-3
4. 04. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS DARBŲ 2016 METAIS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2016-02-05
TSP-4
5. 05. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-173 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-02-05
TSP-5
6. 06. DĖL DARBO GRUPĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS GYVENTOJAMS PROJEKTUI PARENGTI SUDARYMO
2016-02-05
TSP-6
7. 07. DĖL PROJEKTO „PRIORITETINIŲ TURIZMO PLĖTROS REGIONŲ E-RINKODARA. NEMUNO KELIAS“
2016-02-05
TSP-7
8. 08. DĖL PROJEKTO „LUKŠIŲ GYVENAMOSIOS VIETOVĖS ATNAUJINIMAS“
2016-02-05
TSP-8
9. 09. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJŲ PARENGTŲ 2016–2018 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO
2016-02-05
TSP-9
10. 10. DĖL GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2016-02-05
TSP-10
11. 11. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2016-02-05
TSP-11
12. 12. DĖL KRIŪKŲ MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2016-02-05
TSP-12
13. 13. DĖL KUDIRKOS NAUMIEČIO VINCO KUDIRKOS, LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJŲ IR KRIŪKŲ MOKYKLOS TEIKIMO 2016 METAIS DALYVAUTI ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMOJE
2016-02-05
TSP-13
14. 14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-02-05
TSP-14
15. 15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2016-02-05
TSP-15
16. 16. DĖL ŠAKIŲ RAJONO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS FUNKCIJŲ IŠPLĖTIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-02-05
TSP-16
17. 17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-23 ,,DĖL PREMIJOS STEIGIMO IR JOS SKYRIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-02-05
TSP-17
18. 18. DĖL PREMIJOS SKYRIMO ONAI JASINSKIENEI
2016-02-05
TSP-18
19. 19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMO 2016-2018 M. PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
2016-02-05
TSP-19
20. 20. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-02-05
TSP-20
21. 21. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T-131 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-02-05
TSP-21
22. 22. DĖL KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACINIŲ KLASIŲ
2016-02-05
TSP-22
23. 23. DĖL PRIEDO NUSTATYMO ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUI
2016-02-05
TSP-23
24. 24. DĖL PRIEDO NUSTATYMO KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRO DIREKTOREI
2016-02-05
TSP-24
25. 25. DĖL PRIEDO NUSTATYMO GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO DIREKTOREI
2016-02-05
TSP-25
26. 26. DĖL PRIEDO NUSTATYMO LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO DIREKTOREI
2016-02-05
TSP-26
27. 27. DĖL PRIEDO NUSTATYMO SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRO DIREKTOREI
2016-02-05
TSP-27
28. 28. DĖL TARNYBINIO ATLYGINIMO VILMAI BIELSKIENEI NUSTATYMO
2016-02-05
TSP-28
29. 29. DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2016-02-05
TSP-29
30. 30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMU NR. T-73 PATVIRTINTOS MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS PAPILDYMO
2016-02-05
TSP-30
31. 31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-424 ,,DĖL NUOLATINĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO, KOMISIJOS NUOSTATŲ, KITŲ SU VIEŠŲJŲ DARBŲ ATLIKIMU SUSIJUSIŲ IŠLAIDŲ SĄRAŠO IR JŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-02-05
TSP-31
32. 32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2015 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2016-02-05
TSP-32
33. 33. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016-2018 METŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2016-02-05
TSP-33
34. 34. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SKYRIMO ŠILGALIŲ SODŲ 5-OSIOS GATVĖS ATKARPOS ŠILGALIŲ KAIME ATSTATYMUI
2016-02-05
TSP-34
35. 35. DĖL GARANTIJOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS SUTEIKIMO IMANT BANKO PASKOLĄ
2016-02-05
TSP-35
36. 36. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO MAŽINIMO
2016-02-05
TSP-36
37. 37. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-195 „DĖL SUTIKIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-02-05
TSP-37
38. 38. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMU NR. T-112 SUDARYTO PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PAKEITIMO
2016-02-05
TSP-38
39. 39. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMU NR. T-93 PATVIRTINTO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠO PAPILDYMO
2016-02-05
TSP-39
40. 40. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMU NR. T-325 PATVIRTINTO VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PAPILDYMO
2016-02-05
TSP-40
41. 41. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO LEKĖČIUOSE, KAUNO G. 13-10 IR ŪKIO PATALPOS, ESANČIOS LEKĖČIUOSE, KAUNO G. 25D-10, PARDAVIMO
2016-02-05
TSP-41
42. 42. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO GRIŠKABŪDYJE, SKRYNUPIŲ G. 7-7, PARDAVIMO
2016-02-05
TSP-42
43. 43. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, ŠAULIŲ G. 36-2, PARDAVIMO
2016-02-05
TSP-43
44. 44. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, E. STEPONAIČIO G. 8-1, IR PRIKLAUSINIŲ PARDAVIMO
2016-02-05
TSP-44
45. 45. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, JAUNYSTĖS TAKAS 3-8, PARDAVIMO
2016-02-05
TSP-45
46. 46. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, KĘSTUČIO G. 5-2, IR PRIKLAUSINIO PARDAVIMO
2016-02-05
TSP-46
47. 47. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-60 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ RAJONE, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS RAJONO BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2016-02-05
TSP-47
48. 48. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2016-02-05
TSP-48
49. 49. DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
2016-02-05
TSP-49
50. 50. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2016-02-05
TSP-50
51. 51. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2016-02-05
TSP-51
52. 01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016-2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2016-02-18
TSP-52
53. 02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2016 METŲ VEIKLOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO
2016-02-18
TSP-53
54. 03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
2016-02-18
TSP-54
55. 04. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PATVIRTINIMO
2016-02-18
TSP-55
56. 05. DĖL PRITARIMO SUTARČIAI IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2016-02-18
TSP-56
57. 06. DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE KAINOS PATVIRTINIMO
2016-02-18
TSP-57
58. 07. DĖL RAJONO KOMPLEKSINIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITOS APROBAVIMO
2016-02-18
TSP-58
59. 08. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-296 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR.T-332 ,,DĖL VIETOS VALDŽIOS ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ“ PAPILDYMO
2016-02-18
TSP-59
60. 09. DĖL POETO PRANO VAIČAIČIO METŲ PASKELBIMO
2016-02-18
TSP-60