Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2016-04
1. 01. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2016 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2016-04-22
TSP-126
2. 02. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2016 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2016-04-22
TSP-127
3. 03. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2016 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2016-04-22
TSP-128
4. 04. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2016 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2016-04-22
TSP-129
5. 05. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2016 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2016-04-22
TSP-130
6. 06. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VADOVOVEIKLOS ATASKAITAI BEI 2016 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2016-04-22
TSP-131
7. 07. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2016 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYTMO
2016-04-22
TSP-132
8. 08. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEMUNIŲ AMBULATORIJOS 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2016 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2016-04-22
TSP-133
9. 09. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2016 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2016-04-22
TSP-134
10. 10. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2016 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2016-04-22
TSP-135
11. 11. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-04-22
TSP-136
12. 12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO
2016-04-22
TSP-137
13. 13. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VŠĮ ŠAKIŲ PASPC ODONTOLOGIJOS SKYRIAUS ATNAUJINIMAS SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU“
2016-04-22
TSP-138
14. 14. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2015 METŲ ATASKAITAI
2016-04-22
TSP-139
15. 15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 METŲ PRIEMONIŲ PLANO IR SĄMATOS PATVIRTINIMO
2016-04-22
TSP-140
16. 16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-99 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO IR PIRMININKO SKYRIMO“ DALINIO PAKEITIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-04-22
TSP-141
17. 17. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ VADOVO 2015 METŲ ATASKAITAI
2016-04-22
TSP-142
18. 18. DĖL PRITARIMO LIKVIDUOJAMOS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ VADOVO 2015 METŲ ATASKAITAI
2016-04-22
TSP-143
19. 19. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ VADOVO 2015 METŲ ATASKAITAI
2016-04-22
TSP-144
20. 20. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VADOVO 2015 METŲ ATASKAITAI
2016-04-22
TSP-145
21. 21. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ VADOVO 2015 METŲ ATASKAITAI
2016-04-22
TSP-146
22. 22. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ VADOVO 2015 METŲ ATASKAITAI
2016-04-22
TSP-147
23. 23. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR JAI PAVALDŽIŲ IR (ARBA) JOS VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VIEŠŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ 2015 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITAI
2016-04-22
TSP-148
24. 24. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
2016-04-22
TSP-149
25. 25. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ PLOKŠČIŲ SENIŪNIJOJE, KUBILIŲ KAIME, NEMUNO G. 4, PERDAVIMO ASOCIACIJAI KUBILIŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2016-04-22
TSP-150
26. 26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMU NR. T-325 PATVIRTINTO VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PAPILDYMO
2016-04-22
TSP-151
27. 27. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMU NR. T-93 PATVIRTINTO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠO PAPILDYMO
2016-04-22
TSP-152
28. 28. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA SENOVĖS BALTŲ ATKURIAMOSIOS ISTORIJOS KLUBU „SŪDUVOS TAURAS“ NUTRAUKIMO
2016-04-22
TSP-153
29. 29. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2016-04-22
TSP-154
30. 30. DĖL TURTO NURAŠYMO
2016-04-22
TSP-155
31. 31. DĖL TURTO PERDAVIMO
2016-04-22
TSP-156
32. 32. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRUI
2016-04-22
TSP-157
33. 33. DĖL PRITARIMO REKONSTRUOTI PASTATĄ
2016-04-22
TSP-158
34. 34. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-04-22
TSP-159
35. 35. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS PRANEI ONAI JUCAITIENEI SKYRIMO
2016-04-22
TSP-160
36. 36. DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PATVIRTINIMO
2016-04-22
TSP-161
37. 37. DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-04-22
TSP-162
38. 38. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 5 D. SPRENDIMU NR. T-3 PATVIRTINTOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS DARBŲ 2016 METŲ PROGRAMOS PAPILDYMO
2016-04-22
TSP-163
39. 39. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2016-2018 METŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO
2016-04-22
TSP-164
40. 40. DĖL ŠAKIŲ „BERŽELIO“ MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2016-04-22
TSP-165
41. 41. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-53 „DĖL PRITARIMO SUTARČIAI IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO“ PAPILDYMO
2016-04-22
TSP-166
42. 42. DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRO KETURNAUJIENOS LAISVALAIKIO SALĖS IR VERŠIŲ LAISVALAIKIO SALĖS UŽDARYMO
2016-04-22
TSP-167
43. 43. DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-04-22
TSP-168
44. 44. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠO SUDARYMO IR SKELBIMO INTERNETO SVETAINĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-04-22
TSP-169
45. 45. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „EKOLOGINIO TURIZMO PLĖTRA“
2016-04-22
TSP-170
46. 46. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „DRAUGYSTĖS PARKAI-2“
2016-04-22
TSP-171
47. 47. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „TVARI ŠEŠUPĖS EUROREGIONO PLĖTRA PRISTATANT KULTŪRINĮ IR GAMTINĮ PAVELDĄ“
2016-04-22
TSP-172
48. 48. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-171 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO PASTATO REKONSTRAVIMAS“ PAKEITIMO
2016-04-22
TSP-173
49. 49. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-190 „DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO PLĖTRA“ RENGIMUI IR ĮGYVENDINIMUI“ DALINIO PAKEITIMO
2016-04-22
TSP-174
50. 50. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SINTAUTAI-GOLDAP-3“
2016-04-22
TSP-175
51. 51. DĖL MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS „NYKA“ INVESTICINIO PROJEKTO „MELIORACIJOS SISTEMŲ REKONSTRAVIMAS ŠAKIŲ RAJONO GERDŽIŪNŲ KADASTRINĖJE VIETOVĖJE“ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
2016-04-22
TSP-176
52. 52. DĖL SLAVIKŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS INVESTICINIO PROJEKTO „,MELIORACIJOS SISTEMŲ REKONSTRAVIMAS ŠAKIŲ RAJONO SLAVIKŲ KADASTRINĖJE VIETOVĖJE“ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
2016-04-22
TSP-177