Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2016-05
1. 01. DĖL TIESIOGIAI STEBIMO TRUMPO GYDYMO KURSO PASLAUGŲ KABINETO (SAVIVALDYBĖS DOTS KABINETO) ĮSTEIGIMO IR LAIKINŲJŲ DOTS PASLAUGŲ TEIKIMO
2016-05-27
TSP-178
2. 02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO, MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ, ORGANIZACIJŲ, VEIKIANČIŲ PAGAL ASOCIACIJŲ ĮSTATYMĄ, PAVĖŽĖJIMO Į RENGINIUS, REPREZENTUOJANT RAJONO SAVIVALDYBĘ, TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2016-05-27
TSP-179
3. 03. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2016-05-27
TSP-180
4. 04. DĖL SUTIKIMO PERIMTI DALININKO TEISES IR PAREIGAS
2016-05-27
TSP-181
5. 05. DĖL TERITORIJOS PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI
2016-05-27
TSP-182
6. 06. DĖL ŠAKIŲ MIESTO ARCHITEKTŪRINIO TVARKYMO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
2016-05-27
TSP-183
7. 07. DĖL PRITARIMO DIEGTI RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE KOKYBĖS VADYBOS SISTEMĄ
2016-05-27
TSP-184
8. 08. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2015 M. VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2016-05-27
TSP-185
9. 09. DĖL VIENOS PAPILDOMOS POILSIO DIENOS PER MĖNESĮ SUTEIKIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI INGAI CIBULSKIENEI
2016-05-27
TSP-186
10. 10. DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO INGAI CIBULSKIENEI
2016-05-27
TSP-187
11. 11. DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO EVALDUI SNIEČKUI
2016-05-27
TSP-188
12. 12. DĖL PRIEDO NUSTATYMO GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO DIREKTOREI
2016-05-27
TSP-189
13. 13. DĖL SOCIALINIŲ IŠMOKŲ IR KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-05-27
TSP-190
14. 14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO
2016-05-27
TSP-191
15. 15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-52 „DĖL RAJONO SAVIVLDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-05-27
TSP-192
16. 16. DĖL GELGAUDIŠKIO ,,ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2016-05-27
TSP-193
17. 17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-382 ,,DĖL ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAPILDYMO
2016-05-27
TSP-194
18. 18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-117 ,,DĖL LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAPILDYMO IR PAKEITIMO
2016-05-27
TSP-195
19. 19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-51 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-05-27
TSP-196
20. 20. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2017 METAMS
2016-05-27
TSP-197
21. 21. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2017 METAMS
2016-05-27
TSP-198
22. 22. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIŲ RAJONE, SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, KETURNAUJIENOS KAIME, KETURNAUJIENOS G. 3, PARDAVIMO
2016-05-27
TSP-199
23. 23. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVU „SENOJI KRYŽKELĖ“ NUTRAUKIMO
2016-05-27
TSP-200
24. 24. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRUI
2016-05-27
TSP-201
25. 25. DĖL TURTO PERDAVIMO
2016-05-27
TSP-202
26. 26. DĖL TURTO PERDAVIMO
2016-05-27
TSP-203
27. 27. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2016-05-27
TSP-204
28. 28. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRŲ AKREDITAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2016-05-27
TSP-205
29. 29. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRO VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-05-27
TSP-206
30. 30. DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-05-27
TSP-207
31. 31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-13 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-05-27
TSP-208
32. 32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, SENIŪNIJŲ TRANSPORTO, VEŽANČIO MOKINIUS, IR GELTONŲJŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-05-27
TSP-209
33. 33. DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
2016-05-27
TSP-210
34. 34. DĖL ŠAKIŲ RAJONO KRIŪKŲ MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR PAVADINIMO PAKEITIMO
2016-05-27
TSP-211
35. 35. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „PUMPURĖLIS“ IR GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS BARZDŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2016-05-27
TSP-212
36. 36. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „LINELIS“ IR KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS PANOVIŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2016-05-27
TSP-213
37. 37. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2016-05-27
TSP-214
38. 38. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2016-05-27
TSP-215
39. 39. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI LEKĖČIŲ MOKYKLOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2016-05-27
TSP-216
40. 40. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS SIESARTĖNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES
2016-05-27
TSP-217
41. 41. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI PALUOBIŲ MOKYKLOS- DAUGIAFUNKCIO CENTRO MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2016-05-27
TSP-218
42. 42. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES
2016-05-27
TSP-219
43. 43. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „VYTURĖLIS“
2016-05-27
TSP-220
44. 44. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2016-05-27
TSP-221
45. 45. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
2016-05-27
TSP-222
46. 46. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, E. STEPONAIČIO G. 10, PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠEŠUPĖS EUROREGIONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2016-05-27
TSP-223