Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2016-09
1. 01. DĖL ŠAKIŲ GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-09-23
TSP-293
2. 02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-45 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-09-23
TSP-294
3. 03. DĖL DARBO GRUPĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMAMS IR PAPILDYMAMS PARENGTI SUDARYMO
2016-09-23
TSP-295
4. 04. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-09-23
TSP-296
5. 05. DĖL TERITORIJOS PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI
2016-09-23
TSP-297
6. 06. DĖL RAJONO KOMPLEKSINIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITOS PAPILDYMO
2016-09-23
TSP-298
7. 07. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. T-265 „DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ ŠALINIMO IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ IŠDĖSTYMO AIKŠTELIŲ SCHEMŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2016-09-23
TSP-299
8. 08. DĖL PAVADINIMO GATVEI SUTEIKIMO IR GEOGRAFINIŲ CHAREKTERISTIKŲ PAKEITIMO
2016-09-23
TSP-300
9. 09. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2016-09-23
TSP-301
10. 10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 18 D. SPRENDIMO NR. T-104 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, REKONSTRUOTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI 2016 METAIS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016-09-23
TSP-302
11. 11. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INVESTICIJŲ PLANAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-09-23
TSP-303
12. 12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-51 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-09-23
TSP-304
13. 13. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITAI
2016-09-23
TSP-305
14. 14. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ RAJONE, PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS“ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2016-09-23
TSP-306
15. 15. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, SINTAUTŲ MSTL., P. VAIČAIČIO G. 32, PERDAVIMO ASOCIACIJAI SINTAUTŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2016-09-23
TSP-307
16. 16. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, BLIUVIŠKIŲ KAIME, J. TOTORAIČIO G. 14, PERDAVIMO ASOCIACIJAI BLIUVIŠKIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2016-09-23
TSP-308
17. 17. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ RAJONO ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJAI
2016-09-23
TSP-309
18. 18. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ RAJONO LEKĖČIŲ MOKYKLAI
2016-09-23
TSP-310
19. 19. DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
2016-09-23
TSP-311
20. 20. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, ŠAULIŲ G. 10-2 , NUOMOS RENATOS BASTIENĖS ŠEIMAI
2016-09-23
TSP-312
21. 21. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 96-4, PARDAVIMO
2016-09-23
TSP-313
22. 22. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KRIŪKŲ ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“
2016-09-23
TSP-314
23. 23. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PLOKŠČIŲ ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“
2016-09-23
TSP-315
24. 24. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SUDARGO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“
2016-09-23
TSP-316
25. 25. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SLAVIKŲ KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“
2016-09-23
TSP-317
26. 26. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŽVIRGŽDAIČIŲ ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“
2016-09-23
TSP-318
27. 27. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „GRIŠKABŪDŽIO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“
2016-09-23
TSP-319
28. 28. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „BARZDŲ ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“
2016-09-23
TSP-320
29. 29. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „LEKĖČIŲ ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“
2016-09-23
TSP-321
30. 30. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŠAKIŲ MIESTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS MEDŽIOTOJŲ G., VINGIO G., STAUGAIČIO G., JAZMINŲ G., L. GIROS G., STEPONAIČIO G., BIRUTĖS G., AUŠROS G., GRIŠKABŪDŽIO G., V.KUDIRKOS G., VYTAUTO G., P. VAIČAIČIO G., J. BASANAVIČIAUS G., BANAIČIO GATVĖSE“
2016-09-23
TSP-322
31. 31. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ZYPLIŲ DVARO PIRMOJO SVIRNO PASTATO MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TURIZMUI IR KULTŪRINEI VEIKLAI“
2016-09-23
TSP-323
32. 32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-09-23
TSP-324
33. 33. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOJE IR GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS BARZDŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIUJE
2016-09-23
TSP-325
34. 34. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOJE
2016-09-23
TSP-326
35. 35. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOJE
2016-09-23
TSP-327
36. 36. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES PLOKŠČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2016-09-23
TSP-328
37. 37. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES PALUOBIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2016-09-23
TSP-329
38. 38. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES KRIŪKŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2016-09-23
TSP-330
39. 39. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOJE IR ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS SIESARTĖNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUJE
2016-09-23
TSP-331
40. 40. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES KIDULIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE IR KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUJE
2016-09-23
TSP-332
41. 41. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES SLAVIKŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2016-09-23
TSP-333
42. 42. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 18 D. SPRENDIMO NR. T-95 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2016/2017 MOKSLO METAMS“ PRIEDO PAKEITIMO
2016-09-23
TSP-334