Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2016-10
1. 01. DĖL KATEGORIJOS SUTEIKIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRUI
2016-10-28
TSP-335
2. 02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 4 D. SPRENDIMO NR. T-157 „DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS, FINANSUOJAMIEMS IŠ LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ,,INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS ,,PARAMA ŽEMĖS ŪKIO VANDENTVARKAI“ ĮGYVENDINTI SKIRTŲ LĖŠŲ“ DALINIO PAKEITIMO
2016-10-28
TSP-336
3. 03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-30 ,,DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO 2014-2020 METŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-10-28
TSP-337
4. 04. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-400 „DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-10-28
TSP-338
5. 05. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-10-28
TSP-339
6. 06. DĖL VIDUTINĖS KIETO KURO KAINOS PATVIRTINIMO
2016-10-28
TSP-340
7. 07. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LAIPTŲ KOPIKLIO NUOMOS ĮKAINIŲ KOMPENSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-10-28
TSP-341
8. 08. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-49 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016-2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-10-28
TSP-342
9. 09. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS BENDROJO PLANO SU GIS SISTEMA KOREGAVIMAS“
2016-10-28
TSP-343
10. 10. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „GLOBOS NAMŲ ĮKŪRIMAS VONIŠKIUOSE“
2016-10-28
TSP-344
11. 11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-173 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2016-10-28
TSP-345
12. 12. DĖL ŠAKIŲ RAJONO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2016-10-28
TSP-346
13. 13. DĖL EVALDO SNIEČKAUS ATLEIDIMO IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ
2016-10-28
TSP-347
14. 14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-51 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-10-28
TSP-348
15. 15. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALIMA VERSTIS TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ NUSTATYMO 2017 METAIS
2016-10-28
TSP-349
16. 16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMU NR. T-386 PATVIRTINTŲ UAB „ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ĮSTATŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
2016-10-28
TSP-350
17. 17. DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
2016-10-28
TSP-351
18. 18. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GOTLYBIŠKIŲ KAIME, MOKYKLOS G. 26, PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2016-10-28
TSP-352
19. 19. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2016-10-28
TSP-353
20. 20. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2016-10-28
TSP-354
21. 21. DĖL ZYPLIŲ DVARKO SODYBOS PASTATŲ OPERATORIAUS (NUOMININKO) ATRANKOS-NUOMOS SUTARTIES NR. 1D-26, SUDARYTOS 2015 M. RUGPJŪČIO 12 D., DALINIO PAKEITIMO
2016-10-28
TSP-355
22. 22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-205 „DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“ PAKEITIMO
2016-10-28
TSP-356
23. 23. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-281 „DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-10-28
TSP-357
24. 24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T-191 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN“ PAPILDYMO
2016-10-28
TSP-358
25. 25. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS NIJOLEI JURKEVIČIENEI SKYRIMO
2016-10-28
TSP-359
26. 26. DĖL PAVEDIMO VYKDYTI RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS BEI PRIEMOKOS NUSTATYMO
2016-10-28
TSP-360