Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2016-11
1. 01. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2016-11-25
TSP-361
2. 02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS PATVIRTINIMO
2016-11-25
TSP-362
3. 03. DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO
2016-11-25
TSP-363
4. 04. DĖL VIENKARTINĖS PAŠALPOS ROMUALDUI DULAIČIUI SKYRIMO
2016-11-25
TSP-364
5. 05. DĖL VIENKARTINĖS PAŠALPOS VIRGINIJAI JAKAITIENEI SKYRIMO
2016-11-25
TSP-365
6. 06. DĖL TURTO PERDAVIMO
2016-11-25
TSP-366
7. 07. DĖL MOKSLO METŲ PRADŽIOS IR TRUKMĖS NUSTATYMO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE
2016-11-25
TSP-367
8. 08. DĖL VOVERIŲ MEDICINOS PUNKTO LIKVIDAVIMO
2016-11-25
TSP-368
9. 09. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2016-11-25
TSP-369
10. 10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-279 ,,DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI, NAUDOJIMO IR SKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-11-25
TSP-370
11. 11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 18 D. SPRENDIMO NR. T-104 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, REKONSTRUOTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI 2016 METAIS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016-11-25
TSP-371
12. 12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-13 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-11-25
TSP-372
13. 13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-46 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-11-25
TSP-373
14. 14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-47 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-11-25
TSP-374
15. 15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-51 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-11-25
TSP-375
16. 16. DĖL GARANTIJOS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI “ SUTEIKIMO ATIDEDANT BANKO PASKOLOS, PAIMTOS INVESTICIJŲ PROJEKTUI „BIOKURO PANAUDOJIMO ŠILUMOS GAMYBAI PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE“, GRĄŽINIMO TERMINĄ
2016-11-25
TSP-376
17. 17. DĖL 2009 M. RUGPJŪČIO 12 D. SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIES NR. 1D-43 DALINIO PAKEITIMO
2016-11-25
TSP-377
18. 18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-60 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ RAJONE, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS RAJONO BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2016-11-25
TSP-378
19. 19. DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
2016-11-25
TSP-379
20. 20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-402 „DĖL SAVIVALDYBĖS 2011-2017 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-11-25
TSP-380
21. 21. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-249 „DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO KONCESIJOS“ PAKEITIMO
2016-11-25
TSP-381
22. 22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-111 „DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO KONCESIJOS ESMINIŲ SĄLYGŲ“ DALINIO PAKEITIMO
2016-11-25
TSP-382
23. 23. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-231 „DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS KONCESIJOS KONKURSO SĄLYGŲ, PAGRINDINĖS SUTARTIES SĄLYGŲ PATVIRTINIMO BEI KONKURSO ETAPŲ NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-11-25
TSP-383
24. 24. DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO PASTATO REKONSTRAVIMAS“ BENDRAFINANSAVIMO UŽTIKRINIMO
2016-11-25
TSP-384