Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-264 ,,Dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2019-07-19 - T-256

Parsisiųsti dokumentą

Peržiūrėti dokumentą

Priedai
Priedas (1) Priedas (2)