Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis viešajai įstaigai šakių ligoninei pagal panaudos sutartį“ pakeitimo
2019-07-19 - T-265

Parsisiųsti dokumentą

Peržiūrėti dokumentą

Priedai
Priedas (1)