Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
2019-07-19 - T-271

Parsisiųsti dokumentą

Peržiūrėti dokumentą

Priedai
Priedas (1)