Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinė našta Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2019-03
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Kudirkos Naumiesčio seniūnijos staliaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
2019-03-08
AT-230
Dėl rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus renginių išlaidų nurašymo komisijos sudarymo
2019-03-08
AT-229
Dėl technologijų (konstrukcinių medžiagų) olimpiados organizavimo
2019-03-08
AT-228
Dėl geografijos olimpiados organizavimo
2019-03-08
AT-227
Dėl rusų kalbos meninio skaitymo konkurso 7 klasių mokiniams organizavimo
2019-03-08
AT-226
Įsakymas dėl Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2019-03-08
AT-223
Dėl įpareigojimo pateikti 2019 metų veiklos planą sudarančių veiklos plano programų ir seniūnijų 2019 m. metinius veiklos plano projektus
2019-03-08
AT-222
Dėl įpareigojimo viešinti rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus
2019-03-08
AT-221
Įsakymas dėl buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo akto formos patvirtinimo
2019-03-07
AT-218
Dėl moksleivių liaudies dailės konkurso organizavimo
2019-03-05
AT-213
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo
2019-03-04
AT-211
Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 27 d. Įsakymo Nr.AT-188 „Dėl 9-10 klasių anglų kalbos konkurso organizavimo“ pakeitimo
2019-03-04
AT-210
Dėl asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, skaičiaus nustatymo 2019 m.
2019-03-04
AT-209
Dėl atsiskaitymo už paslaugas įkainių nustatymo
2019-03-08
AG-26