Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
Strateginio planavimo aktualijos

NUSTATYTAS PRAŠYMŲ PRIĖMIMO TERMINAS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2024 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PAPILDYMUI IR PATIKSLINIMUI – IKI 2022 M. RUGSĖJO 30 D.

 2022-08-17

Informuojame, kad iki 2022 m. rugsėjo 30 d. nustatytas prašymų priėmimo terminas Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano papildymui ir patikslinimui.

 

Šakių rajono savivaldybės direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. AT-712 „Dėl termino nustatymo rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano papildymo ir patikslinimo prašymų priėmimui“ nustatytas Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano papildymo ir patikslinimo prašymų priėmimo terminas iki 2022 m. rugsėjo 30 d.

Planuojamas tikslinti Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginis plėtros planas ir

užpildyti prašymai plėtros plano koregavimui bei koregavimo/papildymo formos Priedai Nr. 5 ir Nr. 6 priimami iki 2022 m. rugsėjo 30 d. per DVS sistemą ir bendru rajono savivaldybės administracijos el. p. [email protected]

arba registruojami Šakių rajono savivaldybės administracijos priimamajame: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.

Strateginio plėtros plano priemonių sąrašo koregavimo/papildymo forma. Priedas Nr.6

Strateginio  plėtros plano planuojamų svarbiausių investicinių projektų koregavimo/papildymo forma. Priedas Nr.5

Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano aktuali redakcija patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d.  sprendimu Nr. T-323 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

Visa informacija skelbiama ir Šakių rajono savivaldybės tinklalapyje → Aktualijos → NUSTATYTAS PRAŠYMŲ PRIĖMIMO TERMINAS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2024 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PAPILDYMUI IR PATIKSLINIMUI – IKI 2022 M. RUGSĖJO 30 D.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiąją specialistę Ingridą Maksvytienę tel. (8 345) 66 139, el. paštas [email protected]

________________________________________________________________________________________________________________

Strateginio planavimo dokumentai skelbiami:

Šakių rajono savivaldybės biudžeto projekto ir Šakių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano projekto dokumentai skelbiami:

Šakių rajono savivaldybės tinklalapyje Skiltyje „Taryba“, „Tarybos sprendimų projektai“

Patvirtintas Šakių rajono savivaldybės biudžetas ir Šakių rajono savivaldybės strateginis veiklos planas ir plano pakeitimai skelbiami:

Šakių rajono savivaldybės tinklalapyje Skiltyje „Taryba“, „Tarybos sprendimai“

Šakių rajono savivaldybės strateginis veiklos planas ir plano pakeitimai skelbiami:

Šakių rajono savivaldybės tinklalapyje Skiltyje „Administracija“, „Strateginis planavimas“, „Strateginiai veiklos planai“, „Savivaldybės strateginiai veiklos planai“.

Šakių rajono savivaldybės metų veiklos planas ir plano pakeitimai skelbiami:

Šakių rajono savivaldybės tinklalapyje Skiltyje „Administracija“, „Strateginis planavimas“, „Metiniai veiklos planai“, „Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai“.

Šakių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų metų veiklos planai skelbiami:

Šakių rajono savivaldybės tinklalapyje Skiltyje „Administracija“, „Strateginis planavimas“, „Metiniai veiklos planai“, „Seniūnijų metiniai veiklos planai“.

__________________________________________________________

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PROJEKTAS

 2022-01-31

 2022-02-08 informacija atnaujinta

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ projektas.

Šakių rajono 2022 metų savivaldybės biudžetas skaidrės „2022 metų rajono savivaldybės biudžetas (projektas)“

1 priedas. Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto pajamos.

2 priedas. 2022 metų valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos rajono savivaldybės biudžetui skiriamos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti ir ugdymo reikmėms finansuoti.

3 priedas. Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto asignavimai pagal programas.

4 priedas. Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus.

5 priedas. Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto asignavimai pagal valstybės funkciją.

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROJEKTAS

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ projektas.

Įžanginė dalis Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano. 

01 programos titulinis.

01 programa 2022–2024 m. strateginio veiklos plano.

04 programos titulinis.

04 programa 2022–2024 m. strateginio veiklos plano.

06 programos titulinis.

06 programa 2022–2024 m. strateginio veiklos plano.

07 programos titulinis.

07 programa 2022–2024 m. strateginio veiklos plano.

12 programos titulinis. 

12 programa 2022–2024 m. strateginio veiklos plano.

13 programos titulinis.

13 programa 2022–2024 m. strateginio veiklos plano.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-17 15:00:34