Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Strateginio planavimo aktualijos

VIEŠINAMAS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PROJEKTAS IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROJEKTAS

Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto projektą ir Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano projektą taip pat galite rasti: Šakių rajono savivaldybės tinklalapyje Skiltyje „Taryba“, „Tarybos sprendimų projektai“

 

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PROJEKTAS

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ projektas.

Šakių rajono 2021 metų savivaldybės biudžetas skaidrės „2021 metų rajono savivaldybės biudžeto projekto apžvalga“

1 priedas. Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamos.

2 priedas. 2021 metų valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos.

3 priedas. Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai pagal programas.

4 priedas. Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus.

5 priedas. Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai iš specialiosios tikslinės dotacijos.

6 priedas. Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai pagal valstybės funkciją.                                                                                       

 

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROJEKTAS

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ projektas.

Įžanginė dalis Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano.  

01 programos titulinis.

01 programa 2021–2023 m. strateginio veiklos plano.

04 programos titulinis.

04 programa 2021–2023 m. strateginio veiklos plano.

06 programos titulinis.

06 programa 2021–2023 m. strateginio veiklos plano.

07 programos titulinis.

07 programa 2021–2023 m. strateginio veiklos plano.

12 programos titulinis.

12 programa 2021–2023 m. strateginio veiklos plano.

13 programos titulinis.

13 programa 2021–2023 m. strateginio veiklos plano.

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-12 12:10:19