Lietuvių kalba English
Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
Strateginio planavimo aktualijos

INFORMUOJAME, KAD IKI 2021 M. RUGSĖJO 30 D. NUSTATYTAS PRAŠYMŲ PRIĖMIMO TERMINAS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2024 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PAPILDYMUI IR PATIKSLINIMUI

 2021-08-25

Informuojame, kad iki 2021 m. rugsėjo 30 d. nustatytas prašymų priėmimo terminas Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano papildymui ir patikslinimui

Šakių rajono savivaldybės direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. AT-686 „Dėl termino nustatymo rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano papildymo ir patikslinimo prašymų priėmimui“ nustatytas Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano papildymo ir patikslinimo prašymų priėmimo terminas iki 2021 m. rugsėjo 30 d.

Planuojamas tikslinti Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginis plėtros planas ir

užpildyti prašymai plėtros plano koregavimui bei koregavimo/papildymo formos Priedai Nr. 5 ir Nr. 6 priimami iki 2021 m. rugsėjo 30 d. bendru rajono savivaldybės administracijos el. p. savivaldybe@sakiai.lt

arba registruojami Šakių rajono savivaldybės administracijos priimamajame: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.

Visa informacija skelbiama Šakių rajono savivaldybės tinklalapyje → Administracija → Strateginis planavimas → Strateginio planavimo aktualijos

Strateginio plėtros plano priemonių sąrašo koregavimo/papildymo forma. Priedas Nr.6

Strateginio  plėtros plano planuojamų svarbiausių investicinių projektų koregavimo/papildymo forma. Priedas Nr.5 

Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano aktuali redakcija

patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 23 d.  sprendimu Nr. T-299„Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“

  

Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisija

Nuostatai Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos

Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano darbo grupės

Nuostatai Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano darbo grupių

 

 ______________________________________________

Strateginio planavimo dokumentai skelbiami:

Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto projektą ir Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano projektą galite rasti: Šakių rajono savivaldybės tinklalapyje Skiltyje „Taryba“, „Tarybos sprendimų projektai“

Patvirtintą Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžetą ir Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos planą ir jų pakeitimus galima rasti: Šakių rajono savivaldybės tinklalapyje Skiltyje „Taryba“, „Tarybos sprendimai“

Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginį veiklos planą ir plano pakeitimus galima rasti: Šakių rajono savivaldybės tinklalapyje Skiltyje „Administracija“, „Strateginis planavimas“, „Strateginiai veiklos planai“, „Savivaldybės strateginiai veiklos planai“.

Šakių rajono savivaldybės 2021 metų veiklos planą ir plano pakeitimus galima rasti: Šakių rajono savivaldybės tinklalapyje Skiltyje „Administracija“, „Strateginis planavimas“, „Metiniai veiklos planai“, „Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai“.

Šakių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2021 metų veiklos planus galima rasti: Šakių rajono savivaldybės tinklalapyje Skiltyje „Administracija“, „Strateginis planavimas“, „Metiniai veiklos planai“, „Seniūnijų metiniai veiklos planai“.

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PROJEKTAS

2021-02-01

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ projektas.

Šakių rajono 2021 metų savivaldybės biudžetas skaidrės „2021 metų rajono savivaldybės biudžeto projekto apžvalga“

1 priedas. Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamos.

2 priedas. 2021 metų valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos.

3 priedas. Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai pagal programas.

4 priedas. Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus.

5 priedas. Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai iš specialiosios tikslinės dotacijos.

6 priedas. Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai pagal valstybės funkciją.                                                                                       

 

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROJEKTAS

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ projektas.

Įžanginė dalis Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano.  

01 programos titulinis.

01 programa 2021–2023 m. strateginio veiklos plano.

04 programos titulinis.

04 programa 2021–2023 m. strateginio veiklos plano.

06 programos titulinis.

06 programa 2021–2023 m. strateginio veiklos plano.

07 programos titulinis.

07 programa 2021–2023 m. strateginio veiklos plano.

12 programos titulinis.

12 programa 2021–2023 m. strateginio veiklos plano.

13 programos titulinis.

13 programa 2021–2023 m. strateginio veiklos plano.

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-09-27 11:31:04