Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Strateginio planavimo aktualijos

Planuojamas tikslinti Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginis plėtros planas

 

Nustatytas Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano papildymo ir patikslinimo prašymų priėmimo terminas iki 2019 m. spalio 1 d.

Šakių rajono savivaldybės direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr.AT-660 „Dėl termino nustatymo rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano papildymo ir patikslinimo prašymų priėmimui“ nustatytas Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano papildymo ir patikslinimo prašymų priėmimo terminas iki 2019 m. spalio 1 d.

Prašymus siųsti el. p. savivaldybe@sakiai.lt arba registruoti Šakių rajono savivaldybės administracijos priimamajame: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.

Pakeitimai pateikiami ant užpildytos patvirtintos koregavimo/papildymo formos Priedai Nr.5 ir Nr.6.

Gauti prašymai ir užpildytos koregavimo/papildymo formos bus adresuoti darbo grupėms pagal kuruojamas sritis bei paviešinami per darbo grupės posėdį. Darbo grupės spręs dėl prašymo įtraukimo į plėtros planą tikslingumo bei priims sprendimą, patvirtintą protokolu: pritarimą/arba nepritarimą gautam prašymui.

Užpildyti prašymai plėtros plano koregavimui bei koregavimo/papildymo formos Priedai Nr.5 ir Nr.6 priimami iki 2019 m. spalio 1 d. bendru rajono savivaldybės administracijos El. p. savivaldybe@sakiai.lt adresuojami Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriui.

Skyrių bei padalinių pateikiami prašymai ir užpildytos patvirtintos koregavimo/papildymo formos Priedai Nr.5 ir Nr.6 registruojami nustatyta tvarka ir pateikiami per DVS sistemą Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriui.

 

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyrių.

 

Strateginio plėtros plano priemonių sąrašo koregavimo/papildymo forma. Priedas Nr.6

Strateginio  plėtros plano planuojamų svarbiausių investicinių projektų koregavimo/papildymo forma. Priedas Nr.5

 

Plėtros planas (aktuali redakcija 2018 m. gruodžio 21 d. Nr. T-387):

Rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginis plėtros planas 2018 m. gruodžio 21 d. Nr. T-387 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“)

 

Darbo grupių posėdžių ir Komisijos darbo posėdžio grafikas spalio mėn. ir lapkričio mėn.

 

Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano darbo grupių sudėtis (patvirtinta rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. AT-512)

 

Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos sudėtis, nuostatai (patvirtinta rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. T-246)

 

Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano koregavimo/papildymo formas rasite Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano ir 2018-2020 metų strateginio veiklos plano priežiūros sistemos aprašo prieduose:

Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano ir 2018-2020 metų strateginio veiklos plano priežiūros  sistemos aprašas (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-138 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano ir 2018-2020 metų strateginio veiklos plano priežiūros sistemos aprašo patvirtinimo“)

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-24 11:17:23