Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
Strateginio planavimo aktualijos

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PROJEKTAS

 2022-01-31

 2022-02-08 informacija atnaujinta

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ projektas.

Šakių rajono 2022 metų savivaldybės biudžetas skaidrės „2022 metų rajono savivaldybės biudžetas (projektas)“

1 priedas. Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto pajamos.

2 priedas. 2022 metų valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos rajono savivaldybės biudžetui skiriamos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti ir ugdymo reikmėms finansuoti.

3 priedas. Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto asignavimai pagal programas.

4 priedas. Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus.

5 priedas. Šakių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto asignavimai pagal valstybės funkciją.

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROJEKTAS

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ projektas.

Įžanginė dalis Šakių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano. 

01 programos titulinis.

01 programa 2022–2024 m. strateginio veiklos plano.

04 programos titulinis.

04 programa 2022–2024 m. strateginio veiklos plano.

06 programos titulinis.

06 programa 2022–2024 m. strateginio veiklos plano.

07 programos titulinis.

07 programa 2022–2024 m. strateginio veiklos plano.

12 programos titulinis. 

12 programa 2022–2024 m. strateginio veiklos plano.

13 programos titulinis.

13 programa 2022–2024 m. strateginio veiklos plano.

________________________________________________________________________________________________________________

Strateginio planavimo dokumentai skelbiami:

Šakių rajono savivaldybės biudžeto projekto ir Šakių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano projekto dokumentai skelbiami: Šakių rajono savivaldybės tinklalapyje Skiltyje „Taryba“, „Tarybos sprendimų projektai“

Patvirtintas Šakių rajono savivaldybės biudžetas ir Šakių rajono savivaldybės strateginis veiklos planas ir plano pakeitimai skelbiami: Šakių rajono savivaldybės tinklalapyje Skiltyje „Taryba“, „Tarybos sprendimai“

Šakių rajono savivaldybės strateginis veiklos planas ir plano pakeitimai skelbiami:  Šakių rajono savivaldybės tinklalapyje Skiltyje „Administracija“, „Strateginis planavimas“, „Strateginiai veiklos planai“, „Savivaldybės strateginiai veiklos planai“.

Šakių rajono savivaldybės metų veiklos planas ir plano pakeitimai skelbiami: Šakių rajono savivaldybės tinklalapyje Skiltyje „Administracija“, „Strateginis planavimas“, „Metiniai veiklos planai“, „Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai“.

Šakių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų metų veiklos planai skelbiami: Šakių rajono savivaldybės tinklalapyje Skiltyje „Administracija“, „Strateginis planavimas“, „Metiniai veiklos planai“, „Seniūnijų metiniai veiklos planai“.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-02-08 12:10:12