Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Strateginio planavimo aktualijos

VIEŠINAMAS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PROJEKTAS IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROJEKTAS

 

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PROJEKTAS

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ projektas.

1 priedas. Šakių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamos.

2 priedas. 2020 metų valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos.

3 priedas. Šakių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimai pagal programas.

4 priedas. Šakių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus.

5 priedas. Šakių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimai iš specialiosios tikslinės dotacijos.

6 priedas. Šakių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimai pagal funkcinę klasifikaciją.

 

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROJEKTAS

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ projektas.

Įžanginė dalis Šakių rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos plano.  

01 programos titulinis.

01 programa 2020-2022 m. strateginio veiklos plano.

04 programos titulinis.

04 programa 2020-2022 m. strateginio veiklos plano.

06 programos titulinis.

06 programa 2020-2022 m. strateginio veiklos plano.

07 programos titulinis.

07 programa 2020-2022 m. strateginio veiklos plano.

12 programos titulinis.

12 programa 2020-2022 m. strateginio veiklos plano.

13 programos titulinis.

13 programa 2020-2022 m. strateginio veiklos plano.

 

Šakių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto projektą ir Šakių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano projektą taip pat galite rasti:

Šakių rajono savivaldybės tinklalapyje Skiltyje „Taryba“, „Tarybos sprendimų projektai“

arba  Šakių rajono savivaldybės tinklalapyje Skiltyje „Aktualijos“

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-06 15:07:06