Lietuvių kalba English
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO ĮTRAUKIMO Į PRELIMINARŲ APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠĄ

Pranešame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsniu, patvirtintu Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. T-252, Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo, sąrašo sudarymo ir jo keitimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 6 punktu, fizinių asmenų valdomas nekilnojamasis turtas, pateiktas priede, yra įtrauktas į preliminarų Šakių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą (toliau – Sąrašas).
Informuojame, kad, vadovaujantis Aprašo 7 punktu, per 15 kalendorinių dienų nuo šio sąrašo paskelbimo www.sakiai.lt, fiziniai asmenys, kurių nekilnojamąjį turtą ketinama įrašyti į Sąrašą, gali pateikti Savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriui dokumentus, įrodančius, kad nekilnojamasis turtas nėra apleistas arba kad atitikimas yra sąlygotas vienos arba keleto aplinkybių, numatytų Aprašo 7.1 -7.4 punktuose.
Pažymime, kad fiziniams asmenims, kurių turtas išvardintas priede, per nustatytą terminą nepateikus šių dokumentų, Jų valdomas nekilnojamasis turtas bus įtrauktas į Savivaldybės tarybos sprendimu tvirtinamą Sąrašą. Patvirtintame Sąraše esančiam nekilnojamajam turtui, kuris vadovaujantis Įstatymu yra mokesčio objektas, bus taikomas 3 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, o nekilnojamojo turto, kuris, vadovaujantis Įstatymu nėra mokesčio objektas, savininkui (valdytojui) bus taikoma administracinė atsakomybė.
Su Aprašu galite susipažinti Šakių rajono savivaldybės administracijos interneto tinklalapio skiltyje https://www.sakiai.lt/teises-aktas2/8754


Šakių rajono savivaldybėje esančio apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto savininkų sąrašas

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-12 13:07:51