Lietuvių kalba English
Teritorijų planavimas


ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS BENDROJO PLANO SU GIS SISTEMA (INTEGRUOJANT KOREGAVIMĄ) SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2016-2023 M.

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017-2023 M.


DĖL PRAŠYMO NUSTATYTI ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8455/0003:0174), ESANČIO PALUOBIŲ K., KRIŪKŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV., NAUDOJIMO BŪDĄ

2024-05-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P- 748) dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 8455/0003:0174 Paluobių k.v.), esančio Paluobių k., Kriūkų sen., Šakių r. sav., žemės naudojimo būdo nustatymo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2024-05-09 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės merui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt.

Prašymas  Įsakymas

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8418/0001:0538), ESANČIO ELIZAVOS K., GELGAUDIŠKIO SEN., ŠAKIŲ R. SAV., PASKIRTĮ

2024-05-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P- 742) dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 8418/0001:0538 Daukantiškių k.v.), esančio Elizavos k., Gelgaudiškio sen., Šakių r. sav., žemės paskirties keitimo į kitos paskirties žemę, nustatant naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2024-05-09 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės merui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt.

Prašymas  Įsakymas

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8460/0003:0382), ESANČIO ŠĖTIJŲ  K.,  LEKĖČIŲ  SEN., ŠAKIŲ R. SAV.,  PASKIRTĮ

2024-04-29

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P- 576) dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 8460/0003:0382 Lekėčių k.v.), esančio Šėtijų k., Lekėčių sen., Šakių r. sav., žemės paskirties keitimo į kitos paskirties žemę, nustatant naudojimo būdą – rekreacinės  teritorijos.
        Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2024-04-29 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės merui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas  Įsakymas

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8460/0003:0413), ESANČIO ŠĖTIJŲ  K.,  LEKĖČIŲ  SEN., ŠAKIŲ R. SAV.,  PASKIRTĮ

2024-04-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P- 577) dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 8460/0003:0413 Lekėčių k.v.), esančio Šėtijų k., Lekėčių sen., Šakių r. sav., žemės paskirties keitimo į kitos paskirties žemę, nustatant naudojimo būdą – rekreacinės  teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2024-04-29 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės merui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas  Įsakymas


DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. BALANDŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-180 „DĖL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS BENDROJO PLANO SU GIS SISTEMA KEITIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO”

2024-04-22

Informuojame, kad yra priimtas Šakių rajono savivaldybės Tarybos  2024 m. balandžio 19 d. sprendimas Nr. T-180 „Dėl Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo”.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Planuojama teritorija: Šakių miestas, Giedručių, Girėnų ir Striūpų kaimai.  

Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. +370 345 60750, el. p. [email protected].

Kontaktinis asmuo: Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė, vykdanti skyriaus vedėjos pareigas, Jurgita Bosikienė, Bažnyčios g. 4, Šakiai, 229 kab., tel. +370 345 43523, el. p. [email protected].

Planavimo tikslai:

 1. sudaryti sąlygas darniai teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius ir su klimato kaitos padariniais susijusius uždavinius;
 2. nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų savivaldybei svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;
 3. sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių, energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;
 4. numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
 5. kurti sveiką, saugią, darnią klimato kaitos padariniams atsparią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;
 6. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas, skatinančioms alternatyvių energijos šaltinių ir technologijų plėtrą, didinančioms energijos vartojimo efektyvumą;
 7. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.
 8. Šakių mieste su priemiesčiais sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.

 

PRIDEDAMA:

 1. Tarybos sprendimas Nr. T-180

DĖL PRAŠYMO PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8462/0003:0118), ESANČIO MARČIUKŲ K., LUKŠIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV., PASKIRTĮ

2024-03-07

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas 2024 m. kovo 6 d., asmens prašymas (Reg. Nr. P- 410) dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 8462/0003:0118 Liepalotų k.v.), esančio Marčiukų k., Lukšių sen., Šakių r. sav., žemės paskirties keitimo į kitos paskirties žemę, nustatant naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2024-03-07 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės merui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt.

Prašymas   Įsakymas 

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8435/0002:0354), ESANČIO GIRĖNŲ K., ŠAKIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV., PASKIRTĮ

2024-03-01

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas 2024 m. kovo 1 d., asmens prašymas (Reg. Nr. P- 373) dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 8435/0002:0354 Girėnų k.v.), esančio Girėnų k., Šakių sen., Šakių r. sav., žemės paskirties keitimo į kitos paskirties žemę, nustatant naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2024-03-04 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės merui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt.

Prašymas    Įsakymas

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8464/0006:0290), ESANČIO PLYNIŲ  K., LUKŠIŲ  SEN., ŠAKIŲ R. SAV.,  PASKIRTĮ

2024-01-16

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-63) dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 8464/0006:0290 Lukšių k.v.), esančio Plynių k., Lukšių., Šakių r. sav., žemės paskirties keitimo į kitos paskirties žemę, nustatant naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
        Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2024-01-16 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės merui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas    Įsakymas

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8486/0011:0002), ESANČIO V. KUDIRKOS G. 21, ŠAKIŲ  SEN., ŠAKIŲ M.,  NAUDOJIMO BŪDĄ

2023-12-20

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. B-6558) dėl kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdo žemės sklypo (kadastro Nr. 8486/0011:0002 Šakių k.v.), esančio V.Kudirkos g. 21., Šakių m., naudojimo būdo pakeitimo į visuomeninės paskirties teritorijos.
        Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2023-12-20 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės merui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas    Potvarkis

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8413/0004:0430), ESANČIO KUBILĖLIŲ  K., KUDIRKOS NAUMIESČIO  SEN., ŠAKIŲ R. SAV.,  PASKIRTĮ

2023-12-20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. B-6545) dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 8413/0004:0430 Būblelių k.v.), esančio Kubilėlių k., Kudirkos Naumiesčio  sen., Šakių r. sav., žemės paskirties keitimo į kitą paskirties žemę, nustatant naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2023-12-20 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės merui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas   

  


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8443/0005:0403), ESANČIO  IŠDAGŲ K., ŠAKIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV., PASKIRTĮ

2023-12-07

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje 2023-12-06 yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-2435) dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo  (kadastro Nr. 8443/0005:0403), esančio  Išdagų k., Šakių sen., Šakių r. sav., paskirties pakeitimo į kitą, nustatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą. Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2023-12-07 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės merui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas   Potvarkis

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8433/0001:0709), ESANČIO  GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV., PASKIRTĮ

2023-12-07

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje 2023-11-27 yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-2369) dėl žemės ūkio paskirties, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai -naudojimo būdo žemės sklypo  (kadastro Nr. 8433/0001:0709), esančio  Giedručių k., Šakių sen., Šakių r. sav., paskirties pakeitimo į kitą, nustatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą. Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2023-12-07 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės merui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas   Potvarkis

 


Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. VL-1648

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl pasiūlymo teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo“ patvirtinimo“ 21 punktu, viešiname teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį.

PRIDEDAMA. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. VL-1648.

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8435/0002:0411), ESANČIO KAUNO G. 44J, GIRĖNŲ K., ŠAKIŲ R. SAV., ŽEMĖS PASKIRTĮ

2023-11-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas 2023-11-14 prašymas (Reg. Nr. B-5809) dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo paskirties, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai naudojimo būdo (kadastro Nr. 8435/0002:0411), esančio Kauno g. 44J., Girėnų k., Šakių r. sav., žemės paskirtį į kitą, nustatant naudojimo būdą pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2023-11-16 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės merui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt.

Prašymas   Potvarkis

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8418/0005:0106), ESANČIO JOTYŠKIŲ K. 12, GELGAUDIŠKIO SEN., ŠAKIŲ R. SAV., ŽEMĖS PASKIRTĮ

2023-11-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas 2023-11-14 prašymas (Reg. Nr. P-2303) dėl kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdo žemės sklypo (kadastro Nr. 8418/0005:0106), esančio Jotyškių k. 12, Gelgaudiškio sen., Šakių r. sav., žemės paskirties pakeitimo į žemės ūkio, nustatant naudojimo būdą, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2023-11-16 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės merui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt.

Prašymas   Potvarkis

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8435/0001:0661), ESANČIO AUŠROS G. 48, GIRĖNŲ K., ŠAKIŲ R. SAV., ŽEMĖS PASKIRTĮ

2023-10-25

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas 2023-10-24 prašymas (Reg. Nr. P-5373) dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 8435/0001:0661), esančio Aušros g. 48., Girėnų k., Šakių r. sav., žemės paskirtį į kitą, nustatant naudojimo būdą komercinės paskirties  objektų teritorijos. Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2023-10-25 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės merui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas    Portvarkis

  


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8453/0003:0581), ESANČIO KARALIŠKIŲ K., KIDULIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV.,  PASKIRTĮ

2023-10-23

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. B-5087) dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 8453/0003:0581 Kidulių k.v.), esančio Karališkių k., Kidulių  sen., Šakių r. sav., žemės paskirties keitimo į miškų ūkio paskirties žemę, nustatant naudojimo būdą - ūkinių miškų sklypai.
        Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2023-10-23 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės merui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas   Potvarkis

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8433/0001:0794), ESANČIO GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV., PASKIRTĮ

2023-09-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje 2023-08-29 yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-1824) dėl žemės ūkio paskirties, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai -naudojimo būdo žemės sklypo  (kadastro Nr. 8433/0001:0811), esančio  Šiaurės g. 36, Giedručių k., Šakių sen., Šakių r. sav., paskirties pakeitimo į kitą, nustatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą. Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2023-09-05 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės merui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas   Potvarkis

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8433/0001:0794), ESANČIO MIŠKO G. 19C, GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV., PASKIRTĮ

2023-09-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje 2023-08-29 yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-1821) dėl žemės ūkio paskirties, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai -naudojimo būdo žemės sklypo  (kadastro Nr. 8433/0001:0794), esančio  Miško g. 19C, Giedručių k., Šakių sen., Šakių r. sav., paskirties pakeitimo į kitą, nustatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą. Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2023-09-05 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės merui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas   Potvarkis

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8435/0001:0661), ESANČIO AUŠROS G. 48, GIRĖNŲ K., ŠAKIŲ R. SAV., ŽEMĖS PASKIRTĮ

2023-08-14

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas 2023-08-10 prašymas (Reg. Nr. B-4035) dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 8435/0001:0661), esančio Aušros g. 48., Girėnų k., Šakių r. sav., žemės paskirtį į kitą, nustatant naudojimo būdą pramonės ir sandėliavimo  objektų teritorijos. Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2023-08-14 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės merui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas    

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8460/0002:0193), ESANČIO NOSIEDŲ K., LEKĖČIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV., ŽEMĖS PASKIRTĮ

2023-08-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas 2023-07-19 prašymas (Reg. Nr. P-1543) dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 8460/0002:0193), esančio Nosiedų k ., Lekėčių sen., Šakių r. sav., paskirties pakeitimo į kitą, nustatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą.
Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2023-08-14 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės merui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas   Potvarkis

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8460/0004:0269), ESANČIO DRAUGYSTĖS G. 1I, LEKĖČIŲ MSTL., LEKĖČIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV., ŽEMĖS PASKIRTĮ

2023-08-11

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas 2023-08-10 prašymas (Reg. Nr. P-1698) dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 8460/0004:0269), esančio Draugystės g. 1I,  Lekėčių mstl., Lekėčių sen., Šakių r. sav., paskirties pakeitimo į kitą, nustatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą.
Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2023-08-11 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės merui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas   Potvarkis

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8460/0006:0419), ESANČIO LEKĖČIŲ K., LEKĖČIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV., ŽEMĖS PASKIRTĮ

2023-08-11

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas  prašymas (Reg. Nr. B-4017) dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 8460/0006:0419), esančio Lekėčių k., Lekėčių sen., Šakių r. sav., žemės paskirtį į kitą, nustatant naudojimo būdą susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2023-08-11 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės merui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas   Potvarkis

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8484/0007:0219), ESANČIO BANAIČIŲ K., SUDARGO SEN., ŠAKIŲ R. SAV.,  PASKIRTĮ

2023-06-30

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje  2023-06-29  yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-1471) dėl žemės ūkio paskirties, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai – naudojimo būdo žemės sklypo (kadastro Nr. 8484/0007:0219 Sudargo k.v.), esančio Banaičių k., Sudargo sen., Šakių r. sav., žemės paskirties keitimo į miškų ūkio paskirties žemę, nustatant naudojimo būdą - ūkinių miškų sklypai. Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2023-06-30 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės merui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas    Potvarkis

 


DĖL PRAŠYMO  ŽEMĖS SKLYPUI (KADASTRO NR. 8462/0004:0428), ESANČIAM ŽVIKINIŲ K., LUKŠIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV., NUSTATYTI ANTRĄ  NAUDOJIMO BŪDĄ

2023-06-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-1356) dėl žemės ūkio paskirties, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai naudojimo būdo  žemės sklypo (kadastro Nr. 8462/0004:0428), esančio Žvikinių k., Lukių sen., Šakių r. sav., žemės naudojimo būdo papildymo - rekreacinio naudojimo žemės sklypai naudojimo būdu. Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2023-06-14 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės merui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas   Potvarkis

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8490/0005:0015), ESANČIO BALTRYNĖS G. 1, VERŠIŲ K., SINTAUTŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV., ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ

2023-04-25

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-1003) dėl kitos paskirties, komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdo  žemės sklypo (kadastro Nr. 8490/0005:0015), esančio Baltrynės g.1, Veršių k., Sintautų sen., Šakių r. sav., žemės naudojimo būdo pakeitimo į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą. Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2023-05-09 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės merui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas   Įsakymas

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8455/0002:0227), ESANČIO JOGINIŠKIŲ K., KRIŪKŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV., ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

2023-04-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-914) dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 8455/0002:0227), esančio Joginiškių k., Kriūkų sen., Šakių r. sav., paskirties pakeitimo į kitą, nustatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą. Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2023-04-06 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas   Įsakymas

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8468/0001:0253), ESANČIO PALUOBIŲ K., GRIŠKABŪDŽIO SEN., ŠAKIŲ R. SAV., ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

2023-03-30

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas 2023-03-29 prašymas (Reg. Nr. P-885) dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 8468/0001:0253), esančio Paluobių k., Griškabūdžio sen., Šakių r. sav., paskirties pakeitimo į kitą, nustatant pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos naudojimo būdą. Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2023-03-31 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas    Įsakymas

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8405/0002:0197), ESANČIO BARZDŲ MSTL., ŠAKIŲ R. SAV., ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

2023-03-29

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-1583) dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 8405/0002:0197), esančio Barzdų mstl., Šakių r. sav., paskirties pakeitimo į kitą, nustatant pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos naudojimo būdą. Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2023-03-30 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas   Įsakymas

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8455/0001:0269), ESANČIO JOGINIŠKIŲ K., KRIŪKŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV., ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

2023-03-15

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-785) dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 8455/0001:0269), esančio Joginiškių k., Kriūkų sen., Šakių r. sav., paskirties pakeitimo į kitą, nustatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą. Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2023-03-15 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas   Įsakymas

 


DĖL PRAŠYMO NUSTATYTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8486/0011:0026), ESANČIO V. KUDIRKOS G. 15, ŠAKIŲ MIESTE ŽEMĖS PAPILDOMUS NAUDOJIMO BŪDUS

2023-02-22

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas prašymas (Reg. Nr. B-938)  dėl kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 8486/0011:0026), esančio V. Kudirkos g.15, Šakių mieste  papildomų žemės naudojimo būdų nustatymo t.y., visuomeninės paskirties teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos bei atskirųjų želdynų teritorijos.

    Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2023-02-22 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas   Įsakymas


DĖL PRAŠYMO NUSTATYTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8430/0003:0015), ESANČIO URLIKIŠKĖS K., KRIŪKŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV., ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ

2023-01-25

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-381) dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 8430/0003:0015), esančio Urlikiškės k., Kriūkų sen., Šakių r. sav.,  naudojimo būdo nustatymo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

    Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2023-01-25 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas  Įsakymas

 


DĖL PRAŠYMO NUSTATYTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8430/0003:0043), ESANČIO ŽEIMIO K. 19, KRIŪKŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV., ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ

2023-01-25

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-381) dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 8430/0003:0043), esančio Žeimio k. 19, Kriūkų sen., Šakių r. sav.,  naudojimo būdo nustatymo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

    Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2023-01-25 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas  Įsakymas

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8453/0006:0431), ESANČIO MOKYKLOS G.3, ŽYGĖNŲ K., KIDULIŲ SEN., ŠAKIŲ R.SAV., ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ

2023-01-09

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-83) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8453/0006:0431), esančio Mokyklos g.3., Žygėnų k., Kidulių sen., Šakių r. sav.,  naudojimo būdo keitimo iš „visuomeninės paskirties teritorijos“ į „daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos“ bei „pramonės ir sandėliavimo  objektų teritorijos“ naudojimo būdą.

    Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2023-01-09 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas  Įsakymas

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8486/0015:0009), ESANČIO VASARIO 16-OSIOS G.7, ŠAKIŲ M., ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ

2022-12-13

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. B-5918) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8486/0015:0009), esančio Vasario 16-osios g.7., Šakių m.,  naudojimo būdo keitimo iš „vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos“ į „daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos“ naudojimo būdą bei naujo „komercinės paskirties objektų teritorijos“ naudojimo būdo nustatymo.

    Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2022-12-13 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas  Įsakymas

 


DĖL PRAŠYMO NUSTATYTI ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8460/0003:35), ESANČIO SIMONO SUTKAUS G. 3A, MIKYTŲ K., LEKĖČIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV., PAPILDOMĄ  NAUDOJIMO BŪDĄ

2022-12-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-2019) dėl kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 8460/0003:35), esančio Simono Sutkaus g. 3A, Mikytų k., Lekėčių sen., Šakių r. sav.,  komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdo papildymo vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdu.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2022-12-08 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Pridedama: Prašymas Įsakymas

 


DĖL PRAŠYMO NUSTATYTI ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8460/0006:401), ESANČIO MEDŽIOTOJŲ G. 12, LEKĖČIŲ MSTL., ŠAKIŲ R. SAV., PAPILDOMĄ  NAUDOJIMO BŪDĄ

2022-11-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-1829) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8460/0006:401), esančio Medžiotojų g. 12, Lekėčių mstl., Šakių r. sav., dėl  naudojimo būdo vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos papildymo komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdu.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2022-11-22 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Pridedama: Prašymas  Įsakymas

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8418/0004:83), ESANČIO MOZŪRIŠKIŲ K., KIDULIŲ SEN., ŠAKIŲ R., PASKIRTĮ IR NAUDOJIMO BŪDĄ

2022-11-18

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-1842) dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 8418/0004:83), esančio Mozūriškių  k., Kidulių sen., Šakių r. sav., paskirties pakeitimo į kitą, nustatant pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos naudojimo būdą.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2022-11-18 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Pridedama: Prašymas  Įsakymas

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8418/0004:89), ESANČIO MOZŪRIŠKIŲ K., KIDULIŲ SEN., ŠAKIŲ R., PASKIRTĮ IR NAUDOJIMO BŪDĄ

2022-11-18

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-1842) dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 8418/0004:89), esančio Mozūriškių  k., Kidulių sen., Šakių r. sav., paskirties pakeitimo į kitą, nustatant pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos naudojimo būdą.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2022-11-18 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Pridedama: Prašymas  Įsakymas

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8460/0003:282 LEKĖČIŲ K.V.), ESANČIO NEMUNO G. 17A, PAVILKIJO K., LEKĖČIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

2022-10-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-1687) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8460/0003:282), esančio Nemuno g.17A, Pavilkijo k., Lekėčių sen., Šakių r. sav., dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemės  į kitos paskirties žemę, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2022-10-21 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Pridedama: Prašymas   Įsakymas

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8460/0003:282 LEKĖČIŲ K.V.), ESANČIO NEMUNO G. 17A, PAVILKIJO K., LEKĖČIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

2022-10-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-1687) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8460/0003:282), esančio Nemuno g.17A, Pavilkijo k., Lekėčių sen., Šakių r. sav., dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemės  į kitos paskirties žemę, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2022-10-21 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Pridedama: Prašymas 

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8418/0003:167), ESANČIO DAUKANTIŠKIŲ K., GELGAUDIŠKIO SEN., ŠAKIŲ R., ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ

2022-10-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-1644) dėl kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 8418/0003:167), esančio Daukantiškių  k., Gelgaudiškio sen., Šakių r. sav., žemės naudojimo būdo pakeitimo iš komercinės paskirties objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos naudojimo būdą.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2022-10-13 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Pridedama: Prašymas


 

DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8435/0003:420), ESANČIO BRIDŽIŲ K., ŠAKIŲ SEN., ŠAKIŲ R., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

2022-08-02

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-1197) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8435/0003:420), esančio Bridžių k., Šakių sen., Šakių r. sav., dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemės  į kitos paskirties žemę, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2022-08-02 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Pridedama: Prašymas

 


INFORMACIJA DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO

2022-06-14

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyrius informuoja, kad parengtas sprendimo projektas pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Šakių r. sav., Šakių sen., Papartynų k., kadastro Nr. 8433/0004:480, 1,7100 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklype. Planavimo tikslas ir uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties statinių statybos zoną, taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Susipažinti su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2022 m. birželio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, elektroniniu paštu: [email protected] arba Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS), adresu www.zpdris.lt.    

Pridedama: Įsakymas

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8470/0006:77), ESANČIO TOTORVIEČIŲ K., KUDIRKOS NAUMIESČIO SEN., ŠAKIŲ R., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

2022-05-25

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-843) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8470/0006:77), esančio Totorviečių k., Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav., dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemės  į kitos paskirties žemę, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2022-05-25 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Pridedama: Prašymas   Įsakymas

 


DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8453/0002:18), ESANČIO SODŲ G. 2C, KIDULIŲ K., KIDULIŲ SEN., ŠAKIŲ R.,  ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

2022-05-04

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-694) dėl kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 8453/0002:18), esančio Sodų g. 2C, Kidulių k., Lukšių sen., Šakių r. sav., žemės naudojimo būdo nustatymo.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2022-05-04 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8464/0003:301), ESANČIO MILIŠKIŲ K. 5, LUKŠIŲ SEN., ŠAKIŲ R., ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ

2022-05-02

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. BT-22) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8464/0003:301), esančio Miliškių k. 5, Lukšių sen., Šakių r. sav., dėl žemės  sklypo naudojimo būdo keitimo iš „vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos“ į „daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos“ naudojimo būdą.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2022-05-13 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas  Įsakymas


INFORMACIJA DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO

2022-04-11

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyrius informuoja, kad parengtas sprendimo projektas pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Šakių r. sav., Lekėčių sen., Pažiegždrių k., kadastro Nr. 8460/0005:657, 2,0890 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklype. Planavimo tikslas ir uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Susipažinti su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2022 m. balandžio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, elektroniniu paštu: [email protected] arba Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS), adresu www.zpdris.lt.    

Pridedama: Įsakymas

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8433/0001:587), ESANČIO GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ SEN., ŠAKIŲ R., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

2022-02-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-215) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8433/0001:587), esančio Giedručių k., Šakių sen., Šakių r. sav., dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemės  į kitos paskirties žemę, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2022-02-24 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Pridedama: Prašymas  Sprendimas


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8433/0001:149), ESANČIO GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

2022-02-04

       Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-131) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8433/0001:149), esančio Giedručių k., Šakių sen., Šakių r. sav., dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemės  į kitos paskirties žemę, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą.

    Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2022-02-04 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Pridedama Prašymas  Sprendimas


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8494/0004:102), ESANČIO DEGĖSIŲ K., KIDULIŲ SEN., ŠAKIŲ R., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

2022-01-25

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-74) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8494/0004:102), esančio Degėsių k., Kidulių sen., Šakių r. sav., dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemės  į kitos paskirties žemę, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2022-01-25 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Pridedama Prašymas  Įsakymas


INFORMACIJA DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO

2022-01-05

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyrius informuoja, kad parengtas sprendimo projektas pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Šakių r. sav., Šakių sen., Tumšų k., kadastro Nr. 8410/0002:353, 3,0000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklype. Planavimo tikslas ir uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Susipažinti su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2022 m. sausio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, elektroniniu paštu: [email protected] arba Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS), adresu www.zpdris.lt.    

Įsakymas

 


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 8453/0005:0717), ESANČIO PAPIŠKIŲ K., KIDULIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

2021-11-25

       Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas 2021-11-25 prašymas (Reg. Nr. P-1539) dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8453/0005:0717), esančio Papiškių k., Kidulių sen., Šakių r. sav., dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš miškų ūkio paskirties žemės į žemės ūkio paskirties žemę  – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai  naudojimo būdą.
       Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2021-11-25 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas  Įsakymas


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8433/0001:157), ESANČIO GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

2021-11-25

       Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-1514) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8433/0001:157), esančio Giedručių k., Šakių sen., Šakių r. sav., dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemės  į kitos paskirties žemę, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą.

    Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2021-11-25 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas  Įsakymas


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 8453/0005:0718), ESANČIO PAPIŠKIŲ K., KIDULIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

2021-11-25

       Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas 2021-11-23 prašymas (Reg. Nr. P-1515) dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8453/0005:0718), esančio Papiškių k., Kidulių sen., Šakių r. sav., dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš miškų ūkio paskirties žemės į žemės ūkio paskirties žemę  – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai  naudojimo būdą.
       Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2021-11-25 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas  Įsakymas


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO ( UNIKALUS NR. 4400-5366-5908), ESANČIO MIKNAIČIŲ K., KUDIRKOS NAUMIESČIO SEN., ŠAKIŲ R. SAV., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

2021-11-19

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas 2021-11-18 prašymas (Reg. Nr. P-1491) dėl žemės sklypo (unikalus  Nr. 4400-5366-5908), esančio Miknaičių k., Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav., dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemės (kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai)  į kitos paskirties žemę – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos naudojimo būdą.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2021-11-19 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas  Įsakymas


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 8410/0001:0058), ESANČIO VOSIŠKĖS K., ŠAKIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

2021-11-15

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas 2021-11-15 prašymas (Reg. Nr. P-1475) dėl žemės sklypo (kadastrinis  Nr. 8410/0001:0058), esančio Vosiškės k., Šakių sen., Šakių r. sav., dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemės  į miškų ūkio paskirties žemę – ūkinių miškų sklypų  naudojimo būdą.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2021-10-17 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas  Įsakymas


DĖL PRAŠYMO PAPILDOMAI NUSTATYTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8435/0002:422), ESANČIO KAUNO G. 36, GIRĖNŲ K., ŠAKIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV., ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ

2021-11-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-1436) dėl kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdo žemės sklypo (kadastro Nr. 8435/0002:422), esančio Kauno g.36, Girėnų k., Šakių sen., Šakių r. sav., papildymo komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdu.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2021-11-08 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas Įsakymas


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO ( UNIKALUS NR. 4400-5487-7238), ESANČIO AŠMONIŠKIŲ K., KUDIRKOS NAUMIESČIO SEN., ŠAKIŲ R. SAV., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

2021-10-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas 2021-10-19 prašymas (Reg. Nr. B-4784) dėl žemės sklypo (unikalus  Nr. 4400-5487-7238), esančio Ašmoniškių k., Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav., dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemės  į kitos paskirties žemę – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos naudojimo būdą.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2021-10-21 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas  Įsakymas


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO ( UNIKALUS NR. 4400-5408-6387), ESANČIO AŠMONIŠKIŲ K., KUDIRKOS NAUMIESČIO SEN., ŠAKIŲ R. SAV., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

2021-10-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas 2021-10-19 prašymas (Reg. Nr. B-4783) dėl žemės sklypo (unikalus  Nr. 4400-5408-6387), esančio Ašmoniškių k., Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav., dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemės  į kitos paskirties žemę – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos naudojimo būdą.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2021-10-21 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas  Įsakymas


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO ( UNIKALUS NR. 4400-5397-8028), ESANČIO RUDŽIŲ K., KUDIRKOS NAUMIESČIO SEN., ŠAKIŲ R. SAV., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

2021-10-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas 2021-10-19 prašymas (Reg. Nr. B-4782) dėl žemės sklypo (unikalus  Nr. 4400-5397-8028), esančio Rudžių k., Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav., dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemės  į kitos paskirties žemę – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos naudojimo būdą.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2021-10-21 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas  Įsakymas


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO ( UNIKALUS NR. 4400-5345-2363), ESANČIO AŠMONIŠKIŲ K., KUDIRKOS NAUMIESČIO SEN., ŠAKIŲ R. SAV., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

2021-10-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas 2021-10-19 prašymas (Reg. Nr. B-4781) dėl žemės sklypo (unikalus  Nr. 4400-5345-2363), esančio Ašmoniškių k., Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav., dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemės  į kitos paskirties žemę – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos naudojimo būdą.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2021-10-21 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas  Įsakymas


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8462/0002:55), ESANČIO VYTAUTO G. 1, LIEPALOTŲ K., LUKŠIŲ SEN., ŠAKIŲ R., ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ

2021-10-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra 2021-10-05 gautas prašymas (Reg. Nr. BT- 59) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8462/0002:55), esančio Vytauto g. 1, Liepalotų k., Lukšių sen., Šakių r. sav., dėl kitos paskirties žemės naudojimo būdo keitimo iš „visuomeninės paskirties teritorijos“ žemės  į „vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos“ naudojimo būdą.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2021-10-08 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas  Sprendimas


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8464/0002:266), ESANČIO TUBELIŲ K., LUKŠIŲ SEN., ŠAKIŲ R., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

2021-10-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-1323) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8464/0002:266), esančio Tubelių k., Lukšių sen., Šakių r. sav., dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemės  į kitos paskirties žemę, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2021-10-06 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Prašymas   Sprendimas


2021-09-17

Žemės sklypo Jančių k., Lekėčių sen., Šakių r. sav., (kadastrinis Nr. 8460/0005:0643) kaimo plėtros žemėtvarkos projekto derinimas.

Aiškinamasis raštas       

Sprendiniai

INFORMACIJA DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO

2021-09-08

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyrius informuoja, kad parengtas sprendimo projektas pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Šakių r. sav., Šakių sen., Striūpų k., kadastro Nr. 8435/0003:551, 0,7827 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklype. Planavimo tikslas ir uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Susipažinti su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2021 m. rugsėjo 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, elektroniniu paštu: [email protected] arba Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS), adresu www.zpdris.lt.    

Pridedama Įsakymas


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8486/0005:0057), ESANČIO GRYBO G. 7., ŠAKIŲ M., ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ

2021-09-07

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-1209) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8486/0005:0057), esančio Grybo g. 7, Šakių m.,  naudojimo būdo pakeitimo - iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdo į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2021-09-07 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Pridedama Prašymas   Įsakymas


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8494/0004:113), ESANČIO R. VIŠINSKIO G. 1., VOVERIŲ K., KIDULIŲ SEN., ŠAKIŲ R., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

2021-08-19

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-1119) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8494/0004:113), esančio R. Višinskio g. 1,  Voverių k., Kidulių sen., Šakių r. sav., dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemės  į kitos paskirties žemę, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2021-08-19 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Pridedama Prašymas

Pridedama Įsakymas


DĖL PRAŠYMO PAKEISTI  ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8433/0002:222 GIEDRUČIŲ K. V.), ESANČIO GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ SEN., ŠAKIŲ R., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ

2021-08-11

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės administracijoje yra gautas asmens prašymas (Reg. Nr. P-881) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8433/0002:222 Giedručių k. v.), esančio Giedručių k., Šakių sen.,Šakių r., dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemės  į kitos paskirties žemę, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo paskirties keitimo galima susipažinti nuo 2021-08-11 ir 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt

Pridedama Prašymas

Sprendimas


SKELBIMAS APIE PARENGTA ŽĖMES PAĖMIMO VISUOMENĖS

POREIKIAMS PROJEKTĄ

2018-03-20

(skelbimo data)

INFORMUOJAME, KAD YRA PARENGTAS IR TEIKIAMAS VIEŠINIMUI ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS (KĘSTUČIO G., ŠAKIŲ M. IR STRIŪPŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV., KELIAMS TIESTI BEI JIEMS EKSPLOATUOTI SKIRTIEMS INŽINERINIAMS STATINIAMS ĮRENGTI) ŠAKIŲ RAJONE PROJEKTAS

Projekto organizatorius – Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4 Šakiai, adresas

internete www.sakiai.lt, teirautis Regioninės plėtros skyriaus projektų koordinatorės Miglės Kriaučiūnienės, tel. (8 345) 60759, el. paštas [email protected]

Projekto rengėjai - Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas Kauno žemėtvarkos ir geodezijos

skyrius (K. Donelaičio g. 33, Kaunas, adresas internete http://www.vzf.lt/, teirautis Daivos

Dirvanauskienės, tel. (8 682) 43818, el. paštas [email protected]

Projekto pavadinimas – Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas

Projekto rūšis – žemės valdos projektas (žemėtvarkos planavimo dokumentas).

Projektas rengiamas – ir visi kiti su projekto rengimu ir įgyvendinimu susiję veiksmai atliekami

automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau –

ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt Paslaugos numeris sistemoje ZPVP-15561.

Projekto rengimo tikslai – paimti visuomenės poreikiams 5 privačių žemės sklypų dalisProjekto rengimo tikslai – paimti visuomenės poreikiams 5 privačių žemės sklypų dalis (Kęstučio

g., Šakių m. ir Striūpų sen., Šakių r. sav., keliams tiesti bei jiems eksploatuoti skirtiems

inžineriniams statiniams įrengti).

Susipažinti su projektu ir pateikti pasiūlymus nuo 2018 m. kovo 20 d. iki 2018 m. balandžio 6 d.

galima Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

(paslaugos numeris sistemoje ZPVP-15561).

Pasiūlymus per šį terminą raštu galima pateikti projekto organizatoriui ar rengėjui šiame skelbime

nurodytais adresais.

_______________________

Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Zypliškės k., Lukšių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8401/0001:225, plotas – 0,8100 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2018 m. vasario 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected].

 _______________________

Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Katilių k., Griškabūdžio seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8440/0001:338, plotas – 3,2000 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą; uždaviniai - suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2017 m. gruodžio 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu: Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected].

____________________

Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Šiaudinių k., Lukšių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8462/0005:181, plotas – 0,5040 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2017 m. lapkričio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected].

____________________

Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Naidynės k., Lekėčių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8466/0001:78, plotas – 0,6500 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2017 m. spalio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected].

___________________

                          INFORMUOJAME APIE ŽEMĖS PAĖMIMO  VISUOMENĖS POREIKIAMS

(KĘSTUČIO G., ŠAKIŲ M. IR STRIŪPŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV., KELIAMS TIESTI BEI JIEMS EKSPLOATUOTI SKIRTIEMS INŽINERINIAMS STATINIAMS ĮRENGTI) ŠAKIŲ RAJONE

PROJEKTO PROCEDŪROS PRADŽIĄ

2016 M. sausio 27 d. įsakymas Nr.1P-37-(1.3)

2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr.1P-486-(14.17E)

 

____________________

Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Žvikinių k., Lukšių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8462/0004:428, plotas – 4,1260 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2017 m. spalio 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected].

_____________________

INFORMUOJAME APIE PAKARTOTINĄ VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMĄ SU PARENGTAIS ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS BENDROJO PLANO SU GIS SISTEMA KOREGAVIMO SPRENDINIAIS

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPDRIS) TPD Nr. K-VT-84-17-38

Planavimo pagrindas: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m.  spalio 10 d. Įsakymas Nr. AT-970 „Dėl  Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema koregavimo ir planavimo tikslų“

Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, Tel. 8 (345) 60750, Faksas 8 (345) 60 200, El. p. [email protected]. Informaciją teikia Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vita Valaitienė.  

Teritorijų planavimo dokumento rengėjai:

Bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai:

 1. Bendrajame plane panaikinti sprendinių spragas, atsiradusias dėl besikeičiančių teritorijų planavimo dokumentų teisinio reguliavimo;
 2. Nustatyti papildomus suplanuotus teritorijos privalomuosius reikalavimus gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos paveldo išsaugojimui, tikslingo naudojimo ir ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimui;
 3. Atliekant Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema koregavimą, papildyti jo sudėtį nustatomu teritorijos naudojimo privalomuoju reikalavimu- vietinės reikšmės gamtinio karkaso sistema su į jo sudėtį įeinančiu ekologiniu tinklu ir atskiraisiais želdynais.

Planuojama teritorija: Šakių miesto teritorija su priemiesčiais.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Dėl SPAV nerengimo motyvų informaciją teikia Planavimo organizatorius. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nerengiamas. Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.

Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt. (TPD Nr. K-VT-84-17-38).

Teritorijų planavimo lygmuo: Vietovės

Pakartotinai su parengtais Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema koregavimo sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2017-05-12 iki 2017-05-25 Šakių rajono savivaldybės patalpose (Bažnyčios g. 4, Šakiai) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. (TPD Nr. K-VT-84-17-38).

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Schemos sprendinių visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui, teritorijų planavimo dokumento rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-84-17-38) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

_______________________________

Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Naidynės k., Lekėčių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8466/0001:81, plotas – 0,9300 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2017 m. gegužės 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected].

_______________________________

Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Panykių k. 3, Plokščių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8474/0005:30, plotas – 10,1732 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą; uždaviniai - suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2017 m. kovo 31 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu: Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected].

_________________________________

Informuojame apie parengtą Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema koregavimą. 

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPDRIS) TPD Nr. K-VT-84-17-38

Planavimo pagrindas: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m.  spalio 10 d. Įsakymas Nr. AT-970 „Dėl  Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema koregavimo ir planavimo tikslų“

Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, Tel. 8 (345) 60750, Faksas 8 (345) 60 200, El. p. [email protected]. Informaciją teikia Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Laima Savukaitienė, tel. (8 345) 60766,  atliekanti Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjos  pareigas.  

Teritorijų planavimo dokumento rengėjai:

UAB „GEOMETRA”, Taikos pr. 88 A, Kaunas, tel. (8 657) 71999, faksas (8 37) 311733, el. p. [email protected]. Informaciją teikia projekto vadovė architektė Gintarė Karpavičienė, tel.: +370 652 80608, el. p.: [email protected]

UAB „TAEM urbanistai ”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, Tel. 8(52)78 8433

Bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai:

Bendrajame plane panaikinti sprendinių spragas, atsiradusias dėl besikeičiančių teritorijų planavimo dokumentų teisinio reguliavimo;

Nustatyti papildomus suplanuotus teritorijos privalomuosius reikalavimus gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos paveldo išsaugojimui, tikslingo naudojimo ir ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimui;

Atliekant Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema koregavimą, papildyti jo sudėtį nustatomu teritorijos naudojimo privalomuoju reikalavimu- vietinės reikšmės gamtinio karkaso sistema su į jo sudėtį įeinančiu ekologiniu tinklu ir atskiraisiais želdynais.

Planuojama teritorija: Šakių miesto teritorija su priemiesčiais.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Dėl SPAV nerengimo motyvų informaciją teikia Planavimo organizatorius. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nerengiamas. Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.

Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt. (TPD Nr. K-VT-84-17-38).

Teritorijų planavimo lygmuo: Savivaldybės

 Su parengtais Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema koregavimo sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2017-03-23 iki 2017-04-06 Šakių rajono savivaldybės patalpose (Bažnyčios g. 4, Šakiai) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. (TPD Nr. K-VT-84-17-38).

 Bendrojo plano koregavimo sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2017-03-30 iki 2017-04-06 Šakių rajono savivaldybės patalpose (Bažnyčios g. 4, Šakiai) posėdžių salėje.

 Viešas svarstymas su visuomene įvyks 2017-04-06 15 val. Šakių rajono savivaldybės patalpose (Bažnyčios g. 4, Šakiai , posėdžių salėje).

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Schemos sprendinių visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui, teritorijų planavimo dokumento rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-84-17-38) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodyma

 

 ______________________________________

Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Pyragių k., Šakių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8433/0003:80, plotas – 3,4300 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2017 m. kovo 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected].

_______________________________________

Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Naidynės k., Lekėčių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8466/0001:56, plotas – 2,4100 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2017 m. kovo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected].

 ________________________________________

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO

PAKARTOTINAS SPRENDINIŲ VIEŠINIMAS

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius. Adresas: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel.: (8 345) 60 750, faks.: (8 345) 60 200, el.p.: [email protected]. Informaciją teikia planavimo organizatoriaus atstovė: Šakių r. savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji architektė-vedėja Vita Valaitienė, tel. (8 345) 60 766, el. paštas: [email protected]. Internetinės svetainės adresas: www.sakiai.lt.

PLANO RENGĖJAS: UAB „TAEM URBANISTAI“. Adresas: Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 8433, faks.: (8 5) 278 8789, el. p.: [email protected]. Plano vadovė – Marija Burinskienė, tel.: (8 5) 274 4720. Internetinės svetainės adresas: www.taemgroup.lt.

INFORMUOJAME apie pakartotiną Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių viešinimo procesą. Susipažinti su bendrojo plano sprendiniais bus galima nuo 2017 m. sausio 11 d. planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ VIEŠA EKSPOZICIJA: Bendrojo plano sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2017 m. sausio 23 d. Šakių rajono savivaldybės patalpose, adresu: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.

VIEŠAS SUSIRINKIMAS SU VISUOMENE: Bendrojo plano parengtų sprendinių aptarimui viešas susirinkimas su visuomene įvyks 2017 m. vasario 14 d. 15:00 val. Šakių rajono savivaldybės patalpose, adresu: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.

Bendrojo plano keitimo pagrindas yra 2012-04-13 Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-165 „Dėl rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“.

PASIŪLYMŲ TEIKIMAS. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Informaciją apie bendrąjį planą ir bendrojo plano viešinamą medžiagą taip pat galite matyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

 

 

 

_______________________________________

INFORMACIJA apie UAB „Lenergija“ biodujų jėgainės plėtros atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinim

 1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau-PŪV) užsakovas– UAB „Lenergija“, Ozo g. 10a, Vilnius, tel.: 8 611 55432.
 2. PŪV pavadinimas– UAB „Lenergija“ biodujų jėgainės plėtra.
 3. PŪV vieta– Sirvydų k. 3, Lekėčių sen., Šakių r.
 4. Atsakingos institucijos (Aplinkos apsaugos agentūros) priimta atrankos išvada– biodujų jėgainės plėtrai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (2016-11-16, Nr. (28.4)-A4-11417).
 5. Išsamiau susipažinti su informacija apie PŪVgalima UAB „Lenergija“, Ozo g. 10a, Vilnius, kontaktinis asmuo – Aplinkosaugos specialistė Goda Drobužė, tel. 8 636 90899, el. p. [email protected].
 6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadągalima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 343 68502, faks. 8 706 62 000 per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos.
 7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentaisgalima darbo dienomis Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriuje, Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė, tel. 8 343 68502, faks. 8 706 62 000, arba kreipiantis į PAV dokumentų rengėją – UAB „Ekokonsultacijos“, J. Galvydžio g. 3-205, Vilnius, tel./faks. 8 5 274 5491 per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo.

____________________________

Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Voverių k., Kidulių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8494/0004:125, plotas – 4,1422 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2016 m. gruodžio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected].

_____________________________

 

PRADEDAMAS   RENGTI  ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS  BENDROJO PLANO SU GIS SISTEMA KOREGAVIMAS

Vadovaujantis  Teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, informuojame apie pradedamo rengti Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema koregavimą ir planavimo tikslus.Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų   dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų  galima Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje iki 2016 m. spalio 6 dienos.

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2015-09-21 įsakymas Nr.AT-894

_______________________

Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Giedručių k., Šakių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8433/0001:626, plotas – 0,8200 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslai – parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą; uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2016 m. liepos 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu: Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected].

________________________

Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Buktiškių k., Barzdų seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8405/0002:13, plotas – 1,3649 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą; uždaviniai - suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2016 m. liepos 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu: Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected].

_____________________________

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PARENGTŲ SPRENDINIŲ VIEŠINIMAS

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius. Adresas: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel.: (8 345) 60 750, faks.: (8 345) 60 200, el.p.: [email protected]. Informaciją teikia planavimo organizatoriaus atstovė: Šakių r. savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji architektė-vedėja Vita Valaitienė, tel. (8 345) 60 766, el. paštas: [email protected]. Internetinės svetainės adresas: www.sakiai.lt.

PLANO RENGĖJAS: UAB „TAEM URBANISTAI“. Adresas: Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 8433, faks.: (8 5) 278 8789, el. p.: [email protected]. Plano vadovė – Marija Burinskienė, tel.: (8 5) 274 4720. Internetinės svetainės adresas: www.taemgroup.lt.

INFORMUOJAME, kad yra parengti keičiamo Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai. Susipažinti su sprendiniais bus galima nuo 2016 m. liepos 27 d. planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje.

BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ VIEŠA EKSPOZICIJA: Bendrojo plano parengtų sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2016 m. rugpjūčio 5 d. Šakių rajono savivaldybės patalpose, adresu: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.

VIEŠAS SUSIRINKIMAS SU VISUOMENE: Bendrojo plano parengtų sprendinių aptarimui viešas susirinkimas su visuomene įvyks 2016 m. rugsėjo 6 d. 15:00 val. Šakių rajono savivaldybės patalpose, adresu: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.

Bendrojo plano keitimo pagrindas yra 2012-04-13 Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-165 „Dėl rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“.

PASIŪLYMŲ TEIKIMAS. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Informaciją apie bendrąjį planą ir bendrojo plano viešinamą medžiagą taip pat galite matyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

_________________________________

Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Mikytų k., Lekėčių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8460/0003:200, plotas – 0,8100 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2016 m. liepos 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected].

_________________________________

Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Lekėčių k., Lekėčių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8460/0005:664, plotas – 0,5200 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2016 m. birželio 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected].

__________________________________

Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Rygiškių k., Griškabūdžio seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8440/0005:155, plotas – 0,9000 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2016 m. gegužės 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected].

___________________________________

Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Karališkių k., Kidulių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8453/0003:573, plotas – 1,9840 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2016 m. gegužės 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected].

___________________________________

      Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Kukarskės k., Kidulių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8453/0001:169, plotas – 1,9700 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2016 m. kovo 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected].

____________________________________

Informuojame, kad pradėtas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Marijampolės apskr., Šakių r. sav. Kudirkos Naumiesčio sen. Būblelių k. Nopaičio g. 2 .
Planavimo tikslas: Žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus, vieno iš atidalintų žemės sklypų pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis keičiama iš žemės ūkio paskirties, būdo – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į kitą paskirtį ir naudojimo būdą – visuomeninės paskirties teritorijos.
Planavimo iniciatorius – Marijampolės profesinio rengimo centras į.k.111964944.
Projekto rengėjas – UAB „NT matininkai“ projekto rengėja Kristina Naujokienė, kvalifikacijos Nr. 2R-FP-670 išduota 2012-09-27, Draugystės g. 9-32, Marijampolė, tel:8-343-56286, 8-601-96231, el.p. [email protected].
Planavimo teritorijos vieta ir plotas – pertvarkomas žemės sklypas easntis Nopaičio g. 2  Būblelių k. Kudirkos Naumiesčio sen. Šakių r.sav. 13,0142 ha kad. Nr. 8413/0002:12.
Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas dėl rengiamo projekto sprendinių teikti projekto rengėjui iki 2016-03-30. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2016-03-15 iki 2016-03-30 UAB „NT matininkai“ patalpose Draugystės g. 9-32, Marijampolė darbo dienomis nuo 8val. iki 17 val. arba Kudirkos Naumiesčio seniūnijos patalpose adresu Dariaus ir Girėno g. Nr.24.

___________________________________________

Informaciją apie parengtą Šakių rajono Kidulių II smėlio telkinio naujo ploto išteklių žemės gelmių naudojimo plana

Vadovaujantis Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-456 (Žin., 2004, Nr. 136-4971), 14 punktu, teikiame informaciją apie parengtą Šakių rajono Kidulių II smėlio telkinio naujo ploto išteklių žemės gelmių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau SPAV) atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą, taip pat vadovaujantis LR Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1267 patvirtintomis visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatomis skelbiamas minėto specialiojo plano ruošimo baigiamasis etapas.

Specialiojo plano organizatoriusUAB ,,Šakių hidrotechnika“, įmonės kodas 174443463, Kęstučio g. 23A, LT-71137 Šakiai, tel./fax. (8-345) 52169, el.paštas  [email protected].

Vadovas direktorius Vidmantas Kameneckas.

Specialiojo plano rengėjas: Juliaus Kličiaus individuali įmonė ,,Gelmių tyrimai“, įmonės kodas 123343112, Kaukų g. 37, LT-08400, Vilnius, tel. 8686 19335, tel./fax. 85-2318131, el. paštas  [email protected].Vadovas – savininkas Julius Kličius.

Specialaus plano rengimo pagrindas: 2014-06-09 Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimas Nr. S29-14.

Plano tikslai: Suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos darbų paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybės bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Planavimo uždaviniai:

1) sudaryti sąlygas racionaliam žemės gelmių išteklių naudojimui telkinio kasybos sklype

2) atlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūras

3) nustatyti žemės sklypui pagrindinę naudojimo paskirtį smėlio kasybos laikotarpiui –

   kitą (naudingųjų iškasenų teritorijos)

4) įvertinti galimybes integruoti išeksploatuoto karjero teritoriją į gamtinę aplinką, numatant

    racionaliausią pažeisto ploto rekultivacijos būdą bei planuojamos teritorijos tvarkymo ręžimo

    sprendinius atlikus rekultivaciją

5) nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas

6) įvertinti telkinio geologinę sandarą, hidrogeologines sąlygas, naudingosios iškasenos kokybės

    charakteristiką, geologinių išteklių kiekį, nulemiančius numatomą kasybos darbų technologiją

7) išnagrinėti telkinio kasybos sąlygas, apskaičiuoti išgaunamus žaliavos kiekius

8) suprojektuoti karjero eksploatacijos eigą

 9) suprojektuoti kapitalinius karjero įrengimo darbus ir kasybos darbų sistemą

 10) apskaičiuoti karjero našumą, darbo režimą, numatyti karjero mechanizmus

 11) suprojektuoti karjero vidaus kelius ir numatyti žaliavos išvežimo iš jo kelią

 12) numatyti reikalavimus kasybos darbų saugiam vykdymui

 13) numatyti rekultivacijos darbų atlikimo tvarką, technologiją ir atlikimo terminus

 14) suprojektuoti kasybos darbų procesą atitinkantį poveikio aplinkai vertinimo (PAV)   

     sprendimams arba atlikti nesutampančių technologinių sprendimų papildomą vertinimą

 15) apibūdinti kasybos darbų ekonominį naudingumą.

 

Priimtas sprendimas dėl SPAV atrankos dokumento: išnagrinėjęs vertinimo subjektų (Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento, Marijampolės visuomenės sveikatos centro, Šakių rajono savivaldybės administracijos, Nacianalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių rajono skyriaus) pateiktas išvadas dėl Šakių rajono Kidulių II smėlio telkinio naujo ploto žemės gelmių išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento ir vadovaujantis teisės aktų nuostatomis UAB ,,Šakių hidrotechnika” direktorius 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1 ,,Dėl Šakių rajono Kidulių II smėlio telkinio naujo ploto žemės gelmių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo” priėmė sprendimą neatlikti plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

 

Susipažinimo su SPAV atrankos dokumentu ir specialiuoju planu tvarka: Susipažinti su SPAV atrankos dokumentu, motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, taip pat su parengtu specialiuoju planu galima nuo 2016 m. sausio 12 d. iki sausio 26 d. imtinai UAB ,,Šakių hidrotechnika” patalpose Kęstučio g. 23A, LT-71137 Šakiai, darbo dienomis nuo 8:00 iki 16:00.

 

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pastabas ir pasiūlymus dėl Kidulių II smėlio telkinio naujo sklypo karjero planavimo, galima raštiškai teikti 10 dienų laikotarpiu nuo šio skelbimo paviešinimo dienos planavimo organizatoriui ir/ar rengėjui. Kontaktiniai asmenys – Julius Kličius, tel. 8686 19335,

e.p. [email protected]., Vidmantas Kameneckas, tel. 8685 82748, e.p. [email protected].

Pastaba: Viešas Kidulių II smėlio telkinio naujo ploto Žemės gelmių naudojimo plano aptarimas

vyks 2015 metų  sausio mėnesio 28 dieną Šakiuose, Kęstučio g. 23A, UAB ,,Šakių hidrotechnika“

administracijos patalpose 13 valandą.

 

Planavimo dukumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: Visiems asmenims pateikusiems pasiūlymus ar pastabas bus atsakyta raštu. Asmenys į kurių pasiūlymus nebus atsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali sprendimus apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai (Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ar Šakių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui) per 10 dienų nuo atsakymo gavimo.

 

Grafinis priedas

________________________________

 

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO  KEITIMO
STRATEGINIO  PASEKMIŲ  APLINKAI  VERTINIMO ATASKAITA

 

Aiškinamasis raštas

Teritorijos naudojimo funkciniai  prioritetai

Teritorijos planinės ir erdvinės struktūros vystymo principai_Koncepcija A

Teritorijos planinės ir erdvinės  struktūros  vystymo principai_Koncepcija B

 

________________________________

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS
PROJEKTĄ ĮGYVENDINA ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
PROJEKTĄ RENGIA UAB „TAEM URBANISTAI“


ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI
VERTINIMO VIEŠINIMAS


PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius. Adresas: Bažnyčios g. 4, LT-
71120 Šakiai, tel.: (8 345) 60 750, faks.: (8 345) 60 200, el.p.: [email protected]. Informaciją teikia planavimo
organizatoriaus atstovė: Šakių r. savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji architektė-vedėja Vita
Valaitienė, tel. (8 345) 60 766, el. paštas: [email protected]. Internetinės svetainės adresas: www.sakiai.lt.
PLANO RENGĖJAS: UAB „TAEM URBANISTAI“. Adresas: Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 8433, faks.:
(8 5) 278 8789, el. p.: [email protected]. Plano vadovė – Marija Burinskienė, tel.: (8 5) 274 4720. Internetinės svetainės
adresas: www.taemgroup.lt.
INFORMUOJAME, kad buvo atliktas Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Strateginis pasekmių aplinkai
vertinimas ir yra parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita. Susipažinti su strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo ataskaita ir bendrojo plano konceptualiaisiais sprendiniais – koncepcijos alternatyvomis, bus galima nuo 2016 m.
sausio 4 d. planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje.
BENDROJO PLANO VIEŠA EKSPOZICIJA: Bendrojo plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos ir
koncepcijos alternatyvų vieša ekspozicija vyks nuo 2016 m. sausio 14 d. Šakių rajono savivaldybės patalpose, adresu: Bažnyčios
g. 4, LT-71120 Šakiai.
VIEŠAS SUSIRINKIMAS SU VISUOMENE: Bendrojo plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ir konceptualiųjų
sprendinių – koncepcijos alternatyvų, viešas susirinkimas su visuomene įvyks 2016 m. vasario 10 d. 10:00 val. Šakių rajono
savivaldybės patalpose, adresu: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Bendrojo plano keitimo pagrindas yra 2012-04-13 Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-165 „Dėl rajono
savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“.
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrų atlikimas yra numatytas bendrojo plano Planavimo darbų programoje.
PASIŪLYMŲ TEIKIMAS. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo
organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Informaciją apie bendrąjį planą ir bendrojo plano viešinamą medžiagą taip pat galite matyti Lietuvos Respublikos teritorijų
planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje
(www.tpdris.lt).     

 ________________________________

 

 

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS

PROJEKTĄ ĮGYVENDINA

Šakių rajono SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PROJEKTĄ RENGIA

UAB „TAEM URBANISTAI“

PRADĖTAS RENGTI ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTAS

Informuojame, kad pradėtas rengti Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrų atlikimas numatytas bendrojo plano keitimo Planavimo darbų programoje.

Bendrojo plano keitimo pagrindas yra 2012-04-13 Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-165 „Dėl rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius. Adresas: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel.: (8 345) 60 750, faks.: (8 345) 60 200, el.p.: [email protected]. Informaciją teikia planavimo organizatoriaus atstovė: Šakių r. savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji architektė-vedėja Vita Valaitienė, tel. (8 345) 60 766, el. paštas: [email protected]. Internetinės svetainės adresas: www.sakiai.lt.

PLANO RENGĖJAS: UAB „TAEM URBANISTAI“. Adresas: Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 8433, faks.: (8 5) 278 8789, el. p.: [email protected]. Plano vadovė – Marija Burinskienė, tel.: (8 5) 274 4720. Internetinės svetainės adresas: www.taemgroup.lt.

PLANO RENGIMO TERMINAS: 2014 m. II ketv. – 2016 m. IV ketv.

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

1) koreguoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio zonavimo ir erdvinio vystymo kryptis, išanalizuoti urbanizuojamų teritorijų poreikį ir nustatyti jų tvarkymo ir naudojimo reglamentus;

2) optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, (teritorijos gyvenamųjų vietovių sistema – savivaldybės urbanistinių centrų sistema ir jų funkciniai ryšiai, jų vystymosi galimybės ir prioritetinės veiklos kryptys);

3) numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones, esant reikalui būtina atlikti tyrimus ir galimybių studijas;

4) suformuoti savivaldybės teritorijos vystymosi koncepciją (bus atliekamas koncepcijos nepriklausomas vertinimas);

5) koreguoti teritorijos tvarkymo, naudojimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimus, urbanistinius, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo, visuomenės sveikatos apsaugos privalomuosius reikalavimus ir prioritetus;

6) numatyti visuomeninės paskirties ir pramonės teritorijas savivaldybės poreikiams tenkinti, optimizuoti numatytas intensyvaus užstatymo teritorijas prie miestų ir miestelių;

7) atlikti Šakių rajono teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimą;

8) atlikti patvirtintų teritorijų bendrųjų, specialiųjų planų, nacionalinių ir regioninių strategijų ir programų analizę, bei integruoti jų sprendinius į bendrojo plano apimtį;

9) formuoti miškų ir želdynų sistemas, numatyti užstatytų teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones;

10) plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, atsižvelgiant į visuomenės poreikius ir viešąjį interesą;

11) sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;

12) derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių ir savivaldybės interesus dėl teritorijų naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygų;

13) urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų planavimo atvejais bus rengiamas konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti;

14) planuojamas laikotarpis – 10 m.;

15) detalizuoti atitinkamo aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;

16) atlikti teritorinių, erdvinių struktūrų, jų elementų būklės ir raidos analizę bei įvertinimą;

17) detalizuoti teritorijos naudojimo erdvinės struktūros elementus nustatant atskirų gamtinio karkaso struktūrų ir jų elementų, atskirųjų želdynų ribas, viešąsias erdves; gamtinio karkaso sistemą papildyti vietinės reikšmės gamtiniu karkasu su į jo sudėtį įeinančiu ekologiniu tinklu ir atskirai želdynais.

PASIŪLYMŲ TEIKIMAS. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Informaciją apie bendrąjį planą ir bendrojo plano viešinamą medžiagą taip pat galite matyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

____________________________________

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, parengtas  žemės sklypų , kurių kadastriniai Nr.8410/0004:222 ir 8410/0004:117, esančių  Būdviečių k., Šakių sen., Šakių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas viešinamas supaprastinta   teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
Planavimo tikslas –
 sujungti tos pačios pagrindinėsžemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną sklypą.
Planavimo iniciatoriai: 
Česė Dainiuvienė ir Ramūnas Dainius.
Planavimo organizatorius:
 Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Šakių skyriaus vedėjas Algirdas Vaičiūnas.
Projekto rengėjas -
 UAB „Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5, el.p. [email protected].
Susipažinti  su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2015 m. lapkričio 27 – gruodžio 10 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513.

 __________________________________

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo "Dėl pasiūlymų  teikimo  dėl  teritorijų  planavimo  proceso inicijavimo tvarkos  aprašo patvirtinimo VI skyriaus  30 punktu viešai skelbiama žemės sklypo Nepriklausomybės g.7, Šakių mieste (kadastro Nr.8486/0015:65 Šakių m.k.v) detaliojo  plano, patvirtinto Šakių rajono  savivaldybės Tarybos 2004 m. gruodžio mėn. 23 d. sprendimu  Nr.T-304 „Dėl Šakių  miesto  bendrojo plano  korektūros, patvirtinant miesto ribą ir centro detalaus plano  tvirtinimo“ koregavimo – vietovės lygmens kompleksinio  teritorijų planavimo  dokumento sprendinių įgyvendinimo 2015 m. lapkričio 16 d.sutartis  Nr. VL-1621. 

 ___________________________________

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, parengtas  žemės sklypų , kurių kadastrinis Nr.8486/0002:142, 8486/0002:51 ir 8486/0002:81, esančių  Aušros g.9A, Aušros g.11, Aušros g.13A, Šakių mieste formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas viešinamas supaprastinta   teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Planavimo tikslas – sujungti žemės sklypus Nr.8486/0002:81 ir 8486/0002:51 į vieną sklypą bei įsiterpusį valstybinės žemės plotą sujungti su besiribojančiais žemės sklypais Nr. 8486/0002:51 ir 8486/0002:142.

Planavimo iniciatoriai: Juozas Ūsas, gyv. Šakių m., Aušros g.9A, Emilija Martišienė, gyv. Šakių m., Aušros g.11 ir Vytautas Martišius, gyv. Šakių m., Aušros g.11.

Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto rengėjas - UAB „Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5, el.p. [email protected].

 Susipažinti  su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2015 m. spalio 19 - 30 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513.

 

 

___________________________________

DĖL PARENGTO DETALIOJO PLANO

      Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 p.  parengtas trijų žemės sklypų, esančių Sudargo sen. Burgaičių k. apjungimo bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detalusis planas, nustatant Grinaičių žemės ūkio bendrovės teritorijos sanitarinę apsaugos zoną. Planavimo pagrindas- Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 09 d. įsakymas Nr. AT-527. Planavimo organizatorius- Šakių rajono Grinaičių žemės ūkio bendrovė.

Detaliojo plano rengimo terminai: nuo  2013-05-09 iki 2016-03-25

Rengiant detalųjį planą numatomas trijų žemės ūkio paskirties žemės sklypų apjungimas, numatant naujų pastatų statybą ir komplekso sanitarinės apsaugos zonos nustatymą. Planuojamai teritorijai parengta atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.

Viešas detaliojo plano svarstymas įvyks Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje 2015 m. lapkričio 9 d. 14.30 val. 226 kab. Vieša ekspozicija, kurioje bus galima susipažinti su gauta Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo vyks nuo 2015 m. spalio 23 d. savivaldybės antrame aukšte ir Sudargo seniūnijoje.

Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti MB „Trimatės idėjos“ Šakiai, V, Kudirkos g. 64, tel. Nr. 8 672 72728 arba planavimo organizatoriui tel. Nr. 8 615 32300.

 

Planavimo organizatorius:                                     Šakių rajono Grinaičių žemės ūkio bendrovė                                                                                             

_____________________________            

     Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Griškabūdžio mstl., Griškabūdžio seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8440/0005:302, plotas – 1,7635 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.  Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2015 m. rugsėjo 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected].

___________________________________

PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

 

      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 2, 5, 6 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.4.5.2 ir 318.4.5.3 papunkčiais, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punktu, informuojame, kad rengiamas, Šakių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-304 patvirtinto Šakių miesto bendrojo plano korektūros, patvirtinant miesto ribas, ir centro detalųjį planą, koregavimas. 
                 Detaliojo plano koregavimo tikslas – nekeičiant žemės sklypo dydžio ir ribų, nustatyti (pakeisti) privalomus teritorijos naudojimo reglamentus, koreguojant servituto vietą, keičiant užstatymo tankį, intensyvumą ir aukštingumą 0,2511 ha ploto, kitos paskirties, visuomeninės paskirties teritorijos žemės naudojimo būdo, žemės sklype, esančiame Nepriklausomybės g. 7, Šakių m., Šakių r. sav., (kadastro Nr.:8486/0015:65 Šakių m.k.v.).
Planavimo procese nebus rengiama koncepcija, bei nebus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo iniciatorius
 – Šakių kultūros centras į.k. 188200222, adresas Nepriklausomybės g. 7, Šakiai. Atstovaujamas direktoriaus Raimondo Januškevičiaus, veikiančio pagal 2014 m. rugpjūčio 23 d. įstatus, patvirtintus 2014 m. liepos 31 d. Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-239. 
  Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2015 m. rugpjūčio 20 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. 001 VL-1169.
Detaliojo plano rengėjas– UAB „Polilinija", Jonavos g. 40, Kaunas, PV Atėnė Žemaitienė, tel. 865769524, el.paštas: [email protected].
Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2015-09-14 iki 2015-09-25 Šakių rajono savivaldybėje, Bažnyčios g. 4, Šakiai, LT-71120 Tel: (8 345) 60750, el. p. [email protected] ir UAB "Polilinija" patalpose Jonavos g. 40, Kaunas, LT-44263, Tel. 865769524, el p. [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Viešas susirinkimas, kuriame bus aptariami parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniai, įvyks 2015 m. rugsėjo  28 d. 10.00 val. Šakių rajono savivaldybėje, Bažnyčios g. 4, Šakiai, LT-71120 Tel: (8 345) 60750.
Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami detaliojo plano rengėjui arba planavimo organizatoriui raštu ir el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Planavimo iniciatorius - Šakių kultūros centras į. k. 188200222, adresas Nepriklausomybės g. 7, Šakiai.

 

 

 

________________________________

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, parengtas  žemės sklypo , kurio kadastrinis Nr.8478/0004:17, esančio  Prūselių k., Šakių sen., Šakių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas viešinamas supaprastinta   teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
Planavimo tikslas –
 padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į du sklypus, pagal nuosavybės teise priklausančias dalis, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.
Planavimo iniciatoriai: 
Vytautas Jurgis Diržius, Zigmas Antanas Diržius, Juozas Diržius, Elena Juodkienė.
Planavimo organizatorius:
 Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Šakių skyriaus vedėjas Algirdas Vaičiūnas.
Projekto rengėjas -
 UAB „Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5, el.p. [email protected].
Susipažinti  su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2015 m. liepos 30 – rugpjūčio 12 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513.

 

 

________________________________________                                    

                 

                                                INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ   

     Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos  skyrius informuoja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  29 straipsnio 8 dalies  2 punktu,  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo  6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 2 ir 5  dalimi ir 31 straipsnio 4 dalimi. Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265, 9 ir 10 punktais, Šakių miesto  centro  detalaus plano korektūra, patvirtinta Šakių rajono  savivaldybės Tarybos 2004 m. gruodžio mėn. 23 d. sprendimu „Dėl Šakių  miesto  bendrojo plano  korektūros, patvirtinant miesto riba ir centro detalaus plano  tvirtinimo“,   numatomas rengti  detaliojo plano koregavimas,  teritorijų  planavimo proceso  inicijavimo pagrindu. Atsižvelgiant į Šakių miesto su GIS sistema bendrojo plano sprendinius;Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai – detalizuoti Šakių miesto su GIS sistema bendrajame   plane  nustatytus teritorijų  naudojimo  privalomuosius reikalavimus t.y. nekeičiant žemės sklypo dydžio ir ribų, nustatyti (pakeisti) privalomus teritorijos naudojimo reglamentus, koreguojant  servituto  vietą, keičiant užstatymo tankį, intensyvumą  ir aukštingumą   0,2511 ha ploto, kitos paskirties, visuomeninės  paskirties teritorijos žemės naudojimo  būdo, žemės sklype, esančiame Nepriklausomybės g.7, Šakių m.,Šakių r.sav. (kadastro Nr.8486/0015:65 Šakių m.k.v.). Susipažinti su  sprendimo ir  planavimo tiklsų dokumentais ar siųsti pasiūlymus  galima adresu Bažnyčios g.4, Šakiai Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje 226 kabinete iki  2015m  rugpjūčio 11 d.

Viešinamas  sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų  projektas:

 

INFORMACIJA apie

Lukšių ŽŪB galvijų komplekso vystymo ir plėtros atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

 

Šakių rajono Lukšių ŽŪB (Lukšių k. 2, Lukšių sen., Šakių r. sav.) planuoja galvijų komplekso, esančio Plynių g. 12A, Plynių k., Lukšių sen., Šakių r. sav. vystymą ir plėtrą. Aplinkos apsaugos agentūros taršos prevencijos ir leidimų departamento Marijampolės skyrius priėmė atrankos išvadą (2015-05-25, Nr. (15.4)-A4-5721), kad poveikio aplinkai vertinimas nėra privalomas. Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą, atrankos išvada, atrankos dokumentais bei pateikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo Aplinkos apsaugos agentūros taršos prevencijos ir leidimų departamento Marijampolės skyriuje (Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė, tel.: 8 343 97802), www.gamta.lt, ir pas dokumentų rengėją UAB „Infraplanas“ (K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas, tel.: 8 37 407548), www.infraplanas.lt.

 

________________________________

Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Matjošiškės kaime, Lukšių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8462/0001:60, plotas – 4,1330 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2015 m. gegužės 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected].

 

_____________________________________

 

          Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Naidynės kaime, Lekėčių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8466/0001:81, plotas – 0,9300 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko  sodybos   ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis, kurioje galima numatoma statyba). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2015 m. gegužės 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected].

 

_____________________________________

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ ŠAKIŲ RAJ. SAV., LEKĖČIŲ SEN., NAIDYNĖS K.

 

Informuojame, kad, vadovaujantis  Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-438/D1-614 redakcija)  parengtas 2,41  ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadasrtinis Nr. 8466/0001:56, esančio Šakių raj. sav., Lekėčių sen., Naidynės k.,  kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.  

Planavimo tikslas – parinkti vietą ūkininko  sodybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas  Algimantas Morkūnas.

Projekto rengėjas – UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II  aukštas), tel.8-345-51592, mob.862178513,el.p.[email protected].
Projektas viešinamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos  projektu bei teikti pasiūlymus galima  2015 m. balandžio 7 - 20 darbo dienomis adresu: Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB“Geotakas“ patalpose).

.

 

________________________________

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, parengtas  žemės sklypo , kurio kadastrinis Nr.8403/0004:12, esančio  Miknaičių k.8, Barzdų sen., Šakių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas viešinamas supaprastinta   teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
Planavimo tikslas –
 padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į keturis sklypus, suformuojant sklypą po pastatais ir jam pakeičiant paskirtį į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo budą, atskiriant sklypą miško žemei ir pakeičiant paskirtį į miškų ūkio, ūkinių miškų naudojimo sklypų naudojimo būdą bei atskiriant sklypą, esantį už kelio.
Planavimo iniciatorius: Stasė Dambravienė.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Šakių skyriaus vedėjas Algirdas Vaičiūnas.
Projekto rengėjas - UAB „Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5, el.p. [email protected].
Susipažinti  su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2015 m. kovo 17 - 30 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513

___________________________________

INFORMACIJA APIE ATRANKOS IŠVADĄ DĖL 1,5 MW GALIOS VĖJO ELEKTRINĖS ŠAKIŲ R., SINTAUTŲ SEN., RAGOŽIŲ K. STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas– UAB „Windlita“ (įm. kodas 302 461 091), Medeinos g. 43-36, 06140 Vilnius, el. p. [email protected]2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – 1,5 MW galios vėjo elektrinės statyba
  3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – žemės sklypas Šakių r. sav., Sintautų sen., Ragožių k., kad. Nr. 8490/0001:100, plotas 28,5700 ha.
  4. Atsakingos institucijos – Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Marijampolės skyriaus 2014-12-30 priimta atrankos išvada Nr. (15.6)-A4-8694: planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
  5. Teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą bei išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima:
   Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Marijampolės skyriui, Dariaus ir Girėno g. 9, LT-68176 Marijampolė, tel.: (8 343) 97 802, faks.: 8 7066 2000, el. p. [email protected] bei PŪV PAV atrankos rengėjui: UAB „Archstudija“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, kontaktinis asmuo – Inga Avsiukevičiūtė, tel.: (8 5) 210 1297, el. p. [email protected]  – per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos.

_________________________________

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, parengtas  žemės sklypo, esančio  Šakių r. sav., Kudirkos Naumiesčio m., Baltkalnio g.20, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas viešinamas supaprastinta   teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
Planavimo tikslas –
 suformuoti žemės sklypą po nuosavybės teise valdomais statiniais, nustatant sklypo naudojimo paskirtį-kita, naudojimo būdą- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo iniciatorius: 
Ramutė Laurinėnienė, gyv. Vilniaus m., Didlaukio g.58-19.
Planavimo organizatorius:
 Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Projekto rengėjas -
 UAB „Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5, el.p. [email protected].
Susipažinti  su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2015 m. kovo 12 - 25 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513.

 

 

 _________________________________

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, parengtas  žemės sklypo, esančio  Šakių r. sav., Kriūkų mstl., Nemuno g.56, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas viešinamas supaprastinta   teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka
.Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą po nuosavybės teise valdomais statiniais, nustatant sklypo naudojimo paskirtį-kita, naudojimo būdą- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo iniciatorius: 
Tadas Kvasilius, gyv. Šakių r. s., Kriųkų sen., Kumečių k.
Planavimo organizatorius:
 Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Projekto rengėjas -
 UAB „Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5, el.p. [email protected].
Susipažinti  su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2015 m. kovo 6 - 20 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513.

 

 

_________________________

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ ŠAKIŲ RAJ. SAV., ŠAKIŲ SEN., ŠILGALIŲ K.

 

Informuojame, kad, vadovaujantis  Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-438/D1-614 redakcija)  parengtas 1,3462 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadasrtinis Nr. 8478/0005:130, esančio Šakių raj. sav., Šakių sen., Šilgalių k.,  kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.  

Planavimo tikslas – parinkti vietą ūkininko  sodybai ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas  Dainius Mielinis.

Projekto rengėjas – UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II  aukštas), tel.8-345-51592, mob.862178513,el.p.[email protected].
Projektas viešinamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos  projektu bei teikti pasiūlymus galima  2015 m. vasario 23 - kovo 6 darbo dienomis adresu: Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB“Geotakas“ patalpose).

.

______________________________

2015-02-11
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, parengtas  žemės sklypo , kurio kadastrinis Nr.8496/0006:162, esančio  Viltrakių k., Žvirgždaičių sen., Šakių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas viešinamas supaprastinta   teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
Planavimo tikslas – padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į du sklypus, pagal nuosavybės teise priklausančias dalis, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.
Planavimo iniciatorius: Antanas Raulinaitis, gyv. Šakių r. sav., Gražiškių k.
Planavimo organizatorius:
 Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Šakių skyriaus vedėjas Algirdas Vaičiūnas.
Projekto rengėjas - UAB „Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5, el.p. [email protected].
Susipažinti  su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2015 m. vasario 13 - 27 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513.

_____________________________

                Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Klevinių kaime, Lukšių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8401/0001:122, plotas – 1,2500 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2015 m. vasario 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected].

 

 ____________________________

Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Klevinių kaime, Lukšių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8401/0001:259, plotas – 1,9372 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis, kurioje galima numatoma statyba). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2015 m. vasario 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. [email protected].

 

 

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ ŠAKIŲ RAJ. SAV., KIDULIŲ SEN., PAPIŠKIŲ K., PAPIŠKIŲ G.8

Informuojame, kad, vadovaujantis  Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-438/D1-614 redakcija)  parengtas 9,92 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadasrtinis Nr. 8453/0005:10, esančio Šakių raj. sav., Kidulių sen., Papiškių k., Papiškių g.8  kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.  

Planavimo tikslas – parinkti vietą ūkininko  sodybai ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas  Ramūnas Česnakas.

Projekto rengėjas – UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II  aukštas), tel.8-345-51592, mob.862178513,el.p.[email protected].
Projektas viešinamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos  projektu bei teikti pasiūlymus galima  2015 m. sausio 26 - vasario 6 darbo dienomis adresu: Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB“Geotakas“ patalpose).

.

___________________________________

 

RENGIAMAS ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAS

 Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų, esančių adresu Griškabūdžio mstl.., Griškabūdžio sen., Šakių r. sav., kadastro Nr.8440/0005:224; 8440/0005:328, Griškabūdžio k.v., formavimo ir pertvarkymo projektas.

 Formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo tikslas – sujungti du žemės ūkio paskirties žemės sklypus į vieną žemės sklypą nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.

 Planavimo iniciatorius: Justas Galginaitis.

Projekto rengėjas: Vilmanto Šlekio įmonė, Gedimino g. 16, Vilkaviškis.Su parengtu projektu galima susipažinti ir pasiūlymus teikti raštu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui nuo 2015 vasario 2 d. iki 2015 vasario 13 dienos Vilmanto Šlekio įmonė, Gedimino g. 16, Vilkaviškis. tel. 8-342-52235, el. p. [email protected]

 

________________________________________

       Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Naidynės kaime, Lekėčių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8466/0001:56, plotas – 2,4100 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (toje žemės sklypo dalyje, kurią pagal nustatytą ir įregistruotą žemės sklypo naudojimosi tvarką valdo planavimo organizatorius ir kurioje galima numatoma statyba). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2015 m. sausio 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. Nr. (8 345) 60 148.

 

______________________________

Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Papiškių kaime, Kidulių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8453/0005:10, plotas – 9,9200 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2015 m. sausio 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. Nr. (8 345) 60 148.

800x600

 _____________________________________

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ ŠAKIŲ RAJ. SAV., LEKĖČIŲ SEN., PAVILKIJO K.

Informuojame, kad, vadovaujantis  Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-438/D1-614 redakcija)  parengtas 1,20  ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadasrtinis Nr. 8460/0002:402, esančio Šakių raj. sav., Lekėčių sen., Pavilkijo k.,  kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.  

Planavimo tikslas –ūkininko  sodybos vietai ir žemės ūkio veiklai reikalingų kitos paskirties pastatų (kaimo turizmo) statybos vietai parinkti.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas  Marius Račkauskas.

Projekto rengėjas – UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II  aukštas), tel.8-345-51592, mob.862178513,el.p.[email protected].
Projektas viešinamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos  projektu bei teikti pasiūlymus galima  2014 m. gruodžio 8 - gruodžio 19 darbo dienomis adresu: Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB“Geotakas“ patalpose)

 

_______________________________

 

2014-11-28
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1 „DėlLietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, suformuojant 0,0379ha žemės sklypą V.Kudirkos g., Kudirkos Naumiesčio m., Šakių raj. sav. Projektas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Planavimo tikslas –suformuoti žemės sklypą, nustatant kitą žemės naudojimo paskirtį bei vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą.

Planavimo iniciatorius:Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Planavimo organizatorius:Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto rengėjas -UAB „Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5, el.p. [email protected].

Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. gruodžio 1 – gruodžio 12 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513.

_______________________________

 

2014-11-25
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1 „DėlLietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D–452/D1–513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, parengtas žemės sklypo , esančioTopolių g.14, Kudirkos Naumiestyje,Šakių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.Projektas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

 

Planavimo tikslas –suformuoti naują žemės sklypą po nuosavybės teise valdomais statiniais.

 

Planavimo iniciatorius:Vytautas Piečaitis, gyv. Topolių g.14, Kudirkos Naumiestyje,Šakių r. sav.

 

Planavimo organizatorius:Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

 

Projekto rengėjas -UAB „Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5, el.p. [email protected].

 

Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. gruodžio 1 - 12 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513.

 

 

_______________________________

 

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo suformavimo, prie Šakių rajono savivaldybės nuosavybės teise turimų statinių (unikalus Nr. 8485-4000-1149 ir 8485-4000-1092) reg. Nr. 70/76184 Gelgaudiškio m., Žemaitės g. eksploatavimui, nustatant žemės sklypo naudojimo paskirtį – konservacinė, naudojimo būdą – kultūros paveldo objektų žemės sklypai, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Susipažinti su parengtu planu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014m. lapkričio 26- gruodžio 9  darbo dienomis, adresu: Šakiai, Bažnyčios g. 4-226 kab. patalpose. Tel Nr. 8 345 60766; el.p. [email protected].  Plano rangovas: MB „Virmalda“, Draugystės g. 20 Kaunas,LT-51527; Tel.:  (837) 452490 El.paštas: [email protected]; Projekto rengėjas - architektas Kęstutis Mikšys atest. Nr. 2245.

________________________

 

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

             Informuojame, kad yra rengiamas 0.8558 ha ploto žemės sklypo, esančio Šakių r. sav. Gelgaudiškio m  Parko g 3 (kadastrinis Nr. 8425/0002:68), 1.6347 ha ploto žemės sklypo, esančio Gelgaudiškio m Parko g 2A (kadastrinis Nr. 8425/0002:80), 1.9530 ha ploto žemės sklypo, esančio Gelgaudiškio m Parko g. 5 (kadastrinis Nr. 8425/0002:67), 0.1513 ha ploto žemės sklypo, esančio Gelgaudiškio m Parko g. 2 (kadastrinis Nr. 8425/0002:66) sujungimo į vieną sklypą, nustatant žemės sklypo naudojimo paskirtį – konservacinė, naudojimo būdą – kultūros paveldo objektų žemės sklypai, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Susipažinti su parengtu planu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014m. lapkričio 26- gruodžio 9  darbo dienomis, adresu: Šakiai, Bažnyčios g. 4-226 kab. patalpose. Tel Nr. 8 345 60766; el.p. [email protected].  Plano rangovas: MB „Virmalda“, Draugystės g. 20 Kaunas,LT-51527; Tel.:  (837) 452490 El.paštas: [email protected]; Projekto rengėjas - architektas Kęstutis Mikšys atest. Nr. 2245.

___________________

800x600

 

 

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ ŠAKIŲ RAJ. SAV., ŠAKIŲ SEN., GIEDRUČIŲ K.

Informuojame, kad, vadovaujantis  Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-438/D1-614 redakcija)  parengtas 0,7438  ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadasrtinis Nr. 8433/0001:703, esančio Šakių raj. sav., Šakių sen., Giedručių k.,  kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.  

Planavimo tikslas – parinkti vietą ūkininko  sodybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas  Sigitas Tamošaitis.

Projekto rengėjas – UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II  aukštas), tel.8-345-51592, mob.862178513,el.p.[email protected].
Projektas viešinamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos  projektu bei teikti pasiūlymus galima  2014 m. lapkričio 24 - gruodžio 5 darbo dienomis adresu: Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB“Geotakas“ patalpose).

.

 

 ____________________________________________

 

Informuojame apie parengtą žemės sklypų, esančių Šakių r. sav., Šakių m., Vingio g. 4 ir Vingio g. 6 formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypų naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių gyvenamųjų pastatų teritorijos būdą.
Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, Šakiai.
Planavimo iniciatorius: Valentina Naujokaitienė.

Projekto rengėjas: UAB „Archigrupė", arch. Inga Cibulskienė. Gauti informaciją apie projektą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima nuo 2014 m. lapkričio24 d. iki 2014 m. gruodžio 5 d. projekto rengėjos UAB “Archigrupė“ patalpose, Jonavos g. 254, Kaune, tel. 8(604)40064, el.paštas [email protected].

 

__________________________________________

 

    

Informuojame, kad pradedamas rengti Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2012 m. balandžio 13 d. Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Šakių rajono teritorijos bendrojo plano keitimo“ Nr. T-165).

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, LT-71120Šakiai, tel. (8 345) 60750, faks. (8 345) 60200, el. p. [email protected], www.sakiai.lt. Planavimo organizatoriaus atstovė: Šakių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji architektė – vedėja Vita Valaitienė, tel. 8 (345) 60766, el. paštas [email protected].

PLANŲ RENGĖJAS: TAEM URBANISTAI, UAB Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 84 33, faks. (8 5) 278 87 89, el. paštas: [email protected]. Projekto vadovė: Asta Kazlaitė, tel. (8 5) 278 84 33.

PLANAVIMO RŪŠIS: Savivaldybės lygmens bendrasis planas.

PLANUOJAMA TERITORIJA: Šakių rajono savivaldybės teritorija (plotas 145337 ha).

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 

1)     Koreguoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio zonavimo ir erdvinio vystymo kryptis, išanalizuoti urbanizuojamų teritorijų poreikį ir nustatyti jų tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

2)    Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą (teritorijos gyvenamųjų vietovių sistema – savivaldybės urbanistinių centrų sistema ir jų funkciniai ryšiai, jų vystymosi galimybės ir prioritetinės kryptys).

3)    Numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones, esant reikalui būtina atlikti tyrimus ir galimybių studijas.

4)    Suformuoti savivaldybės teritorijos vystymosi koncepciją (bus atliekamas koncepcijos nepriklausomas vertinimas).

5)    Koreguoti teritorijos tvarkymo, naudojimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimus, urbanistinius, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo, visuomenės sveikatos apsaugos privalomuosius reikalavimus ir prioritetus.

6)    Numatyti visuomeninės paskirties teritorijas savivaldybės poreikiams tenkinti, optimizuoti numatytas intensyvaus užstatymo teritorijas prie miestų ir miestelių.

7)    Atlikti Šakių rajono teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimą.

8)    Atlikti patvirtintų teritorijų bendrųjų, specialiųjų planų, nacionalinių ir regioninių strategijų ir programų analizę, bei integruoti jų sprendinius į bendrojo plano apimtį.

9)    Formuoti miškų ir želdynų sistemas, numatyti užstatytų teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones.

10)  Plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, atsižvelgiant į visuomenės poreikius ir viešąjį interesą.

11)  Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas.

12)  Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių ir savivaldybės interesus dėl teritorijų naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygų.

13)  Planuojamas laikotarpis – 10 m.

14)  Detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.

15)  Nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo kryptis.

16)  Numatyti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą.

PLANAVIMO DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI: 2014 m. III ketv. – 2015 m. IV ketv.

PLANAVIMO PROCESO ETAPAI: parengiamasis; rengimo; baigiamasis. 

Planų sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Bendrasis planas rengiamas, svarstomas, derinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus paskelbta Šakių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.sakiai.lt, skelbimų lentoje.

 

 ____________________________________

 

Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Šilgalių kaime, Šakių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8478/0005:130, plotas – 1,3462 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2014 m. gruodžio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. Nr. (8 345) 60 148.

 

___________________________________

 

Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Giedručių kaime, Šakių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8433/0001:703, plotas – 0,7438 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis, kurioje galima numatoma statyba). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2014 m. lapkričio      10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. Nr. (8 345) 60 148.

____________________________________

 

 

         Visuomenė  kviečiama  teikti  pasiūlymus  dėl Marijampolės  apskrities  miškų  tvarkymo  schemos  planavimo tikslų

         Aplinkos ministerija planuoja organizuoti  marijampolės apskrities  miškų  tvarkymo  schemos (toliau-Schema) rengimą, siekant nustatyti  bendrąją  miško žemių  naudojimo politiką, taip pat sudaryti  sąlygas darniai  miškų ūkio  vystymo ir miško  naudojimo  politikai  įgyvendinti ne trumpesniam kaip 20 metų  strateginiam  laikotarpiui, atsižvelgiant į gamtosauginius, ekonominius ir socialinius aspektus. Susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų  dokumentais galima Aplinkos ministerijos Miškų departamente (A.Juozapavičiaus g.9, LT-09311 Vilnius, faks (8 5) 2722029, pasiūlymus  dėl planuojamos  rengti Schemos  planavimo tikslų galima  teikti Aplinkos ministerijai (Jakšto g.4/9, LT-01105 Vilnius, tel (8 5)2663661, faks (8 5) 2663663, el. paštas [email protected], http://www.am.lt) iki š.m. spalio 31 d.

 

______________________________________

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, rengiamas žemės sklypo, Draugystės g., Žvirgždaičių mstl., Šakių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-12 d. įsakymu Nr.AT-477.

Projekto tikslai – suformuoti žemės sklypą lauko estradai ir vaikų sporto aikštelės statymui, numatant pagrindinę žemės sklypo paskirtį-kitą, naudojimo būdą-visuomeninės paskirties teritorija.

Projekto organizatorius – Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius.

Projekto rengėjas – VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas, Pramonės 11A, Kaunas.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu – Pramonės 11A, Kaunas., tel. Nr. 8-614-59835, el. p. [email protected], 10 darbo dienų nuo šio skelbimo publikavimo. Planavimo pasiūlymus dėl rengiamo projekto sprendinių galima teikti raštu projekto rengėjui.

 _________________________________ 800x600

 

Informacija apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų, esančių Šakių m. Žalgirio g. 17 (kadastrinis Nr. 8486/0001:144) ir Pievų g. 7 (kadastrinis Nr. 8486/0001:145) pertvarkymo projektas. Žemės sklypų naudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas- gyvenamosios teritorijos.

Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Susipažinti su parengtu planu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014m. spalio 10 - 23 darbo dienomis, adresu: Šakiai, V. Kudirkos g.63 (IIaukštas), MB “Trimatės idėjos“ patalpose. Plano rengėjas: MB „Trimatės idėjos“, Šakiai, V. Kudirkos g.63,tel. +370 672 72728, e.paštas: [email protected] projekto autorius Tomas Vaikasas.

Planavimo iniciatorius:  Ivanas Šimelevičius

_________________________________ 800x600

 

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ ŠAKIŲ RAJ. SAV., KIDULIŲ SEN., PAPIŠKIŲ K., PAPIŠKIŲ G.8

Informuojame, kad, vadovaujantis  Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-438/D1-614 redakcija)  parengtas 9,92  ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo kad. Nr. 8453/0005:10, esančio Šakių raj. sav., Kidulių sen., Papiškių k., Papiškių g.8., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.  

Planavimo tikslas – parinkti vietą ūkininko  sodybai ir žemės ūkio veiklai reikalingų kitos paskirties pastatų statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas  Ramūnas Česnakas.

Projekto rengėjas – UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II  aukštas), tel.8-345-51592, mob.862178513,el.p.[email protected].
Projektas viešinamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos  projektu bei teikti pasiūlymus galima  2014 m. spalio 3-16 darbo dienomis adresu: Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB“Geotakas“ patalpose).

.

 

__________________________

 

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.8494/0004:97), esančio Sodų g. 14, Voverių k., Kidulių sen., Šakių r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – padalinti žemės sklypą į du sklypus, atskiriant namų valdos žemės sklypą, kuriam nustatoma kita paskirtis (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų  statybos būdas)  likusio sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis nekeičiama (žemės ūkio).
Planavimo organizatorius Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius: Alina Staniulienė, atstovaujama įg. Valdo Giedraičio, tel. 8 699 06201.Projekto rengėjas: UAB „Archigrupė", arch. Inga Cibulskienė. Gauti informaciją apie projektą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima nuo 2014 m. spalio 3 d. iki 2014 m. spalio 17d. projekto rengėjos UAB “Archigrupė“ patalpose, Jonavos g. 254, Kaune, tel. 8(604)40064, el.paš[email protected].

 ____________________________

 

 

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.8435/0002:72), esančio Siesarties g. 20, Girėnų k., Šakių sen., Šakių r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – padalinti žemės sklypą į tris sklypus, suformuojant du sklypus, pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų  statybos)  likusio sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis žemės ūkio paskirties žemė, žemės naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties sklypai.
Planavimo organizatorius Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius: Eleonora Krščiokaitienė ir Indrė Viliušytė, tel 8 613 82 852. Projekto rengėjas: UAB „Archigrupė", arch. Inga Cibulskienė. Gauti informaciją apie projektą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima nuo 2014 m. spalio 3 d. iki 2014 m. spalio 17d. projekto rengėjos UAB “Archigrupė“ patalpose, Jonavos g. 254, Kaune, tel. 8(604)40064, el.paš[email protected].

______________________________

 

Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Šilgalių kaime, Šakių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8478/0005:130, plotas – 1,3462 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2014 m. spalio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. Nr. (8 345) 60 148.

 

 ___________________________________

 

Rengiamas žemės sklypo, esančio Šakių r.sav., Kudirkos Naumiesčio sen., Kudirkos Naumiesčio m., Bažnyčios g. 28B, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, pranešame, jog yra rengiamas žemės sklypo esančio Šakių r.sav., Kudirkos Naumiesčio sen., Kudirkos Naumiestyje, Bažnyčios g. 28B, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Su rengiamu projektu galima susipažinti ir pasiūlymus teikti 2014 m. rugsėjo 26 – spalio 9 dienomis, projekto rengėjo patalpose adresu Ozo g. 4-404, Vilnius.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – suformuoti naują žemės sklypą po Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos turto patikėjimo teise valdomais statiniais (vandens matavimo stotis, vandens matavimo stoties įrenginys).

Planavimo iniciatorius – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Projekto rengėjas -UAB “Effectivus”,  Ozo g. 4-404, Vilnius.

Kontaktinė informacija - tel.: 868461144; el.p.: lina.baciute @gmail.com."

 

 ________________________________ 800x600

 

Informacija apie parengtą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

 

   Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas žemės sklypo, esančio Šakių raj. sav., Gelgaudiškio m., Nemuno g.15, suformavimo Eglei Gragūnaitytei ir Regimantui Patašiui nuosavybės teise priklausantiems pastatams eksploatuoti.Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. rugsėjo 25- spalio 8 darbo dienomis adresu: UAB“Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. [email protected]

________________________________

 

Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Pavilkijo kaime, Lekėčių seniūnijoje, Šakių rajono sav., kadastro Nr. 8460/0002:402, plotas – 1,2000 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis, kurioje galima numatoma statyba), žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų statybos zoną. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2014 m. spalio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriui, adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. Nr. (8 345) 60 148.

 

 ________________________________

  800x600

 

PARENGTAS ŠAKIŲ RAJONO VANDENVIEČIŲ SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO SPECIALUSIS PLANAS

Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. (8 345) 60766.

Plano rengėjas: UAB "Eurointegracijos projektai", Šilutės pl. 83-308, Klaipėda, tel. (8 46) 313057.

Finansavimas: Projektas finansuojamas Europos Sąjungos programų bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis pagal 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, kurią bendrai finansuoja Europos socialinis fondas, prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" priemonę Nr. VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas". Informuojame apie parengtus Šakių rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų specialiojo plano sprendinius (toliau - Plano). Specialiojo plano koncepcijos rengimo metu strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliktas nebuvo (toliau - SPAV). Susipažinti su Plano sprendiniais ir sprendinių vertinimo ataskaita galima nuo 2014-09-29 iki 2014-10-29 Šakių rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriuje. Viešas susirinkimas įvyks 2014-10-31, 13.00 val. Savivaldybės salėje, Bažnyčios g. 4, Šakiai.Pasiūlymai: Pasiūlymus dėl Plano sprendinių rengimo teikti: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. (8 345) 60766, arba plano rengėjui – UAB "Eurointegracijos projektai", Šilutės pl. 83-308, Klaipėda, tel. (8 46) 313057.

 

_________________________________________ 800x600

 

INFORMACIJA APIE GALUTINĘ ATRANKOS IŠVADĄ DĖL UAB "ŽVIRGŽDAIČIŲ ENERGIJA" 75 MW GALIOS VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO ŠAKIŲ R. SAV., KUDIRKOS NAUMIESČIO SEN., TARPUČIŲ I K., RUDŽIŲ I K., AŠMONIŠKIŲ K., ŽVIRGŽDAIČIŲ SEN., MURINŲ K., RAUGALŲ K., VALIŲ K., JURGBŪDŽIŲ K., SINTAUTŲ SEN. PAVASIJŲ K., PABERŽUPIŲ K. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas- UAB "Žvirgždaičių energija", Ateities g. 7-25, LT-87143 Telšiai, el. p.[email protected].  
 2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas- UAB "Žvirgždaičių energija" 75 MW galios vėjo elektrinių parkas Šakių r. sav., Kudirkos Naumiesčio sen., Tarpučių I k., Rudžių k., Ašmoniškių k., Žvirgždaičių sen., Murinų k., Raugalų k., Valių k., Jurgbūdžių k., Sintautų sen., Pavasijų k., Paberžupių k.
 3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta– žemės sklypai, kurių kadastriniai Nr.8413/0002:256, 8413/0003:164, 8413/0003:15, 8496/0001:139, 8413/0002:45, 8413/0002:272, 8413/0003:111, 8496/0003:11, 8496/0001:60, 8496/0001:271, 8496/0001:6, 8413/0003:26, 8488/0004:102, 8413/0003:126, 8488/0004:87, 8496/0003:87, 8496/0003:82, 8496/0003:86, 8488/0004:97, 8488/0004:119, 8496/0003:12, 8413/0003:17, 8496/0001:30, esanrys Šakių r. sav. Kudirkos Naumiesčio sen. Tarpučių I k., Rudžių k., Ašmoniškių k., Žvirgždaičių sen. Murinų k., Raugalų k., Valių k., Sintautų sen. Pavasijų k., Paberžupių k.
 4. Atsakingos institucijos- Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Marijampolės skyriaus 2014-09-03 priimta galutinė atrankos išvada Nr. (15.4)-A4-4698poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
 5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą:Marijampolės visuomenės sveikatos centras (toliau – Marijampolės VSC) 2014-07-28 raštu Nr. 5D-1523 pateikė pasiūlymą, kad nurodytai planuojamai ūkinei veiklai (toliau – PŪV) turi būti nustatytos sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ), atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (toliau – PVSV), kad PVSV gali būti atskiras arba poveikio aplinkai vertinimo dalis.
 6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą:PAV subjektai – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritorinis padalinys, Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba, Marijampolės VSC, Šakių rajono savivaldybės administracija pritaria dėl neprivalomo PŪV PAV. Pradėta rengti PVSV ataskaita; vėjo elektrinės (toliau – VE) sudaromo elektromagnetinio lauko spinduliavimas neturės neigiamo poveikio žmonių sveikatai, nes sveikatai įtaką darantis elektromagnetinio lauko stiprumas susidarytų tik greta aukštos įtampos elektros transformavimo ir perdavimo įrenginių bei greta elektros generatoriaus vėjo elektrinėje, kuris būtų 75-145 m. aukštyje; pagal atliktus modeliavimo rezultatus, atsižvelgiant į vidutinę saulės spindėjimo trukmę bei vietos sodybų išdėstymą, VE parko šešėliavimas neviršys 30 val./metus leistinos ribos gyvenamųjų sodybų teritorijoje; VE parko triukšmo lygiai artimiausiose sodybose neviršija HN 33:2011 reglamentuojamų ribinių triukšmo lygių gyvenamojoje aplinkoje; VE eksploatacija – vietinei florai-faunai žymios įtakos neturės, nes tai stacionarus, nedidelį žemės plotą užimantis, aukštuminis, neteršiantis aplinkos statinys; PŪV nepatenka į „Natura 2000“ teritorijas; PŪV teritorija atitinka Aukštybinių statinių (inžinerinių statinių – VE ir jų grupių, bei elektroninio ryšio perdavimo bokštų, stiebų) išdėstymo Šakių r. sav. teritorijoje specialiojo plano sprendinius; numatytos poveikį mažinančios priemonės: nakties metu VE gali dirbti sumažintu apsisukimų greičiu ir galingumu, taip sumažinant triukšmo lygį. Siekiant sumažinti šešėliavimo poveikį, VE gamintojas numato šešėliavimo mažinimo kompiuterinės programos integravimą į VE kontrolės sistemą.
 7. Priimta galutinė atrankos išvada:Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas

 

_________________________

Informacija apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

                    

Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Dalios Šmidtienės ir Antano Skrinsko žemės sklype, kurio kadastro Nr.8433/0004:57, esančiame Šakių raj. sav., Giedručių k., Valių g.5. Žemės sklypų pertvarkymo tikslas: padalinti žemės sklypą į du sklypus. Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.    Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. rugsėjo 11 - 24 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513, el.p. [email protected].

  ________________________________

 

2014-09-03

  Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

ŠAKIŲ RAJONO VANDENVIEČIŲ SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO SPECIALIOJO PLANO RENGIMAS

 

Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. (8 345) 60766.

Plano rengėjas: UAB "Eurointegracijos projektai", Šilutės pl. 83-308, Klaipėda, tel. (8 46) 313057.

Finansavimas: Projektas finansuojamas Europos Sąjungos programų bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis pagal 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, kurią bendrai finansuoja Europos socialinis fondas, prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" priemonę Nr. VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas".

Informuojame, kad 2014-08-28 Šakių rajono savivaldybės administracijos tarybos sprendimu Nr. T-255 "Dėl rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo Šakių rajono teritorijoje specialiojo plano koncepcija. Specialiojo plano koncepcijos rengimo metu strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliktas nebuvo (toliau - SPAV).

Susipažinti su patvirtinta Koncepcija ir su SPAV ataskaitos neatlikimo motyvais galima susipažinti Šakių rajono savivaldybės administracijoje, Bažnyčios g. 4, Šakiai. Dėl SPAV neatlikimo motyvų suinteresuotos institucijos informuotos.

Pasiūlymai: Pasiūlymus dėl Šakių rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano sprendinių rengimo teikti: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. (8 345) 60766, arba plano rengėjui – UAB "Eurointegracijos projektai", Šilutės pl. 83-308, Klaipėda, tel. (8 46) 313057.

_______________________________

 

2014-08-13

Informacija apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

          Žemės sklypo pertvarkymo tikslas: žemės sklypo padalinimas į du sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.

           Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Elenos Šniokaitienės žemės sklype , kurio kadastro Nr.8435/0004:89, esančiame Šakių raj. sav., Šakių sen., Bridžių k.

            Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.    Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. rugpjūčio 19- rugsėjo 1 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513, el.p. [email protected].

          

___________________________

 

Normal 0 false false false LT X-NONE X-NONE Informuojame, kad yra rengiamas Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas žemės sklype, kad. Nr. 8490/0001:100 Veršių k. v., esančiame Šakių r. sav. Sintautų sen. Ragožių k.. Projekto tikslai - žemės sklypo padalinimas į du sklypus, vieno iš atidalintų žemės sklypų (0,15-0,30 ha ploto) pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio ir naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai keičiama į kitą paskirtį, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos būdą. Planavimo organizatoriai - Vytautas Jucaitis ir Jurgita Jucaitienė. Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu ir teikti pasiūlymus galima 2014 m. liepos 28 - rugpjūčio 11 darbo dienomis adresu: UAB „Archstudija“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel.: (8 5) 210 1297, faks.: (8 5) 260 7830, el. p.: [email protected]

______________________________ 800x600

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJA APIE ATRANKOS IŠVADĄ DĖL UAB "ŽVIRGŽDAIČIŲ ENERGIJA" 75 MW GALIOS VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO ŠAKIŲ R. SAV., KUDIRKOS NAUMIESČIO SEN., TARPUČIŲ I K., RUDŽIŲ I K., AŠMONIŠKIŲ K., ŽVIRGŽDAIČIŲ SEN., MURINŲ K., RAUGALŲ K., VALIŲ K., JURGBŪDŽIŲ K., SINTAUTŲ SEN. PAVASIJŲ K., PABERŽUPIŲ K. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas- UAB "Žvirgždaičių energija", Ateities g. 7-25, LT-87143 Telšiai, el. p. [email protected].  
 2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas- UAB "Žvirgždaičių energija" 75 MW galios vėjo elektrinių parkas Šakių r. sav., Kudirkos Naumiesčio sen., Tarpučių I k., Rudžių k., Ašmoniškių k., Žvirgždaičių sen., Murinų k., Raugalų k., Valių k., Jurgbūdžių k., Sintautų sen., Pavasijų k., Paberžupių k.
 3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta- veiklą planuojama vykdyti žemės sklypuose, kurių kadastriniai Nr.8413/0002:256, 8413/0003:164, 8413/0003:15, 8496/0001:139, 8413/0002:45, 8413/0002:272, 8413/0003:111, 8496/0003:11, 8496/0001:60, 8496/0001:271, 8496/0001:6, 8413/0003:26, 8488/0004:102, 8413/0003:126, 8488/0004:87, 8496/0003:87, 8496/0003:82, 8496/0003:86, 8488/0004:97, 8488/0004:119, 8496/0003:12, 8413/0003:17, 8496/0001:30, esančiuose Šakių r. sav. Kudirkos Naumiesčio sen. Tarpučių I k., Rudžių k., Ašmoniškių k., Žvirgždaičių sen. Murinų k., Raugalų k., Valių k., Sintautų sen. Pavasijų k., Paberžupių k.
 4. Atsakingos institucijos- Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Marijampolės skyriaus 2014-07-18 priimta atrankos išvada Nr. (15.4)-A4-3264poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
 5. Teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą bei išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima:Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Marijampolės skyriui, S. Dariaus ir S. Girėno g. 4, 68176 Marijampolė, tel.:(8) 706 62 008, faks.: (8) 706 62 000, el. p.[email protected] bei PŪV PAV atrankos rengėjui: UAB „Archstudija“, Konstitucijos pr. 9-41, LT-09308 Vilnius, kontaktinis asmuo – Inga Avsiukevičiūtė, tel.: (8 5) 210 1297, el. p. [email protected] – per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos

 

 __________________________________________

800x600

 

 

PARENGTAS ŠAKIŲ RAJONO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALUSIS PLANAS

Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. (8 345) 60766.
Plano rengėjas: 
UAB "Eurointegracijos projektai", Šilutės pl. 83-308, Klaipėda, tel. (8 46) 313057.
Finansavimas: 
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos programų bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis pagal 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, kurią bendrai finansuoja Europos socialinis fondas, prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" priemonę Nr. VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas".
Informuojame apie parengtus Šakių rajono šilumos ūkio specialiojo plano sprendinius (toliau - Plano). P
lano koncepcijos rengimo metu buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau - SPAV). Susipažinti su Plano sprendiniais, SPAV ir sprendinių vertinimo ataskaita galima nuo 2014-08-08 iki 2014-09-08 Šakių rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriuje. Viešas susirinkimas įvyks 2013-09-08,13.00 val. savivaldybės salėje, Bažnyčios g. 4, Šakiai
Pasiūlymai: Pasiūlymus dėl Plano sprendinių rengimo teikti: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. (8 345) 60766, arba plano rengėjui – UAB "Eurointegracijos projektai", Šilutės pl. 83-308, Klaipėda, tel. (8 46) 313057.

 

 

 ______________________________

 

Informuojame, kad yra koreguojamas parengto žemės sklypo, prie nuosavybės teise turimo pastato (unik. Nr. 8497//-2003-4014)  Šakių r. sav. Gelgaudiškio m. Lauko g. 2 suformavimo,  nustatant žemės sklypo naudojimo paskirtį- kitą, naudojimo būdą- komercinės paskirties objektų teritorijos, projektas.Projekto koregavimo projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Susipažinti su parengtu planu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. liepos 21- rugpjūčio 4 darbo dienomis, adresu: Šakiai, V. Kudirkos g.63 (IIaukštas), MB “Trimatės idėjos“ patalpose. Plano rengėjas: MB „Trimatės idėjos“, Šakiai, V. Kudirkos g.63,tel. +370 672 72728, e.paštas: [email protected] projekto autorius Tomas Vaikasas. Planavimo inicijatorius:RAMŪNAS BAKAITIS

 

______________________________________

 

ŠAKIŲ RAJONO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO RENGIMAS

 

Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. (8 345) 60766.

Plano rengėjas: UAB "Eurointegracijos projektai", Šilutės pl. 83-308, Klaipėda, tel. (8 46) 313057.

Finansavimas: Projektas finansuojamas Europos Sąjungos programų bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis pagal 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, kurią bendrai finansuoja Europos socialinis fondas, prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" priemonę Nr. VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas".Informuojame, kad 2014-06-27 Šakių rajono savivaldybės administracijos tarybos sprendimu Nr. T-222 "Dėl rajono šilumos ūkio specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo" patvirtinta "Nuosaikios plėtros alternatyvos" koncepcija. Specialiojo plano koncepcijos rengimo metu buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau - SPAV).Susipažinti su patvirtinta Koncepcija ir SPAV ataskaita galimaŠakių rajono savivaldybės administracijoje, Bažnyčios g. 4, Šakiai.Pasiūlymai: Pasiūlymus dėl Šakių rajono šilumos ūkio specialiojoplano sprendinių rengimo teikti: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. (8 345) 60766, arba plano rengėjui – UAB "Eurointegracijos projektai", Šilutės pl. 83-308, Klaipėda, tel. (8 46) 313057.

 

 

________________________      

        Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos  pastatų vietai parinkti Antano Petro Palubinsko žemės sklype, esančiame Šakių raj. sav., Šakių sen.,  Vilkeliškių k., Kęstučio g.128 (sklypo kadastrinis numeris 8443/0003:209).      Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.    Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. liepos 14- 25 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas,UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. [email protected]

 

 

 _______________________

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijosŠakių skyriaus vedėjo 2014-06-12 įsakymu Nr.18VĮ-(14.18.2.)-788 pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Šakių raj. sav., Vilkeliškių k., Kęstučio g.128, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio  sodybos vietai parinkti .
Planavimo darbų programa:
 Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas, esantis Šakių raj. sav., Vilkeliškių k., Kęstučio g.128
Planuojamos teritorijos plotas: 21,5020ha.Planavimo organizatorius: žemės sklypo savininkas Antanas Petras Palubinskas.Planavimo tikslai ir uždaviniai: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, kuriame numatyti ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimą gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio pastatų statybai.Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengėjas:  UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. [email protected].
Planavimo procesas: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.Tyrimų atlikimo reikalingumasnebus atliekami.Nepriklausomas specialiojo plano sprendinių vertinimas: nebus atliekamas.Specialiojo plano stadijos: plano rengimo etape nebus rengiama teritorijos vystymo koncepcija.Galimybių studijos reikalingumas: nebus atliekamas.Viešumo užtikrinimas: nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.Planavimo terminai: 3mėnesiai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Įgalioju UAB“Geotakas“ darbuotojus parengtą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą pasirašyti elektroniniu parašu ir įregistruoti teritorijų planavimo registre. 

 

____________________                    

Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas žemės sklypo, esančio Šakių raj. sav., Kriūkų sen., Kumečių k.14, suformavimo Artūrui Kvasiliui nuosavybės teise priklausantiems pastatams eksploatuoti.Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. liepos 1-14 darbo dienomis adresu: UAB“Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. [email protected]

_______________________

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo Tupikų k., Žvirgždaičių sen., Šakių r.sav., kadastrinis Nr.8496/0001:238, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti . 
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parenkant vietą pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų statybai, reikalingai ūkininko veiklai vykdyti.
Pareiškėjas: Jurgis Zlotogurovas ir Stasė Zlotogurovienė, tel. 5(686)94897.Projekto rengėjas: UAB „Archigrupė", Jonavos g. 254, Kaunas, formavimo ir pertvarkymo projekto rengėja arch. Inga Cibulskienė. Gauti informaciją apie projektą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima nuo 2014 m. birželio 23 d. iki 2014 m. liepos 7 d. projekto rengėjos patalpose, tel. 8(604)40064, el.paštas [email protected].

_____________________

 

 

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.8433/0001:712), esančio Giedručių k., Šakių sen., Šakių r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – padalinti žemės sklypą į du sklypus, pagal nuosavybės teise priklausančias dalis, sklypo, kurio plotas 0,1465 ha paskirtį pakeisti į kitą paskirtį, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos būdą, likusio sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ž -emės ūkio paskirties žemė, žemės naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties sklypai.
Planavimo organizatorius Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius: Darius Juozapavičius, tel. 8 616 48642.Projekto rengėjas: UAB „Archigrupė", Jonavos g. 254, Kaunas, formavimo ir pertvarkymo projekto rengėja arch. Inga Cibulskienė. Gauti informaciją apie projektą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima nuo 2014 m. birželio 23 d. iki 2014 m. liepos 7 d. projekto rengėjos patalpose, tel. 8(604)40064, el.paštas [email protected].

______________________

Informuojame apie parengtą žemės sklypo sodnininkų bendrijoje '“Rasa“ Šilgalių k., Šakių r.sav. formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą sodininkų bendrijoje „Rasa“, nustatant žemės sklypo naudojimo paskirtį – žemės ūkio ir naudojimo būdą – mėgėjų sodo žemės sklypai.
Planavimo organizatorius Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius: Bronė Naujokienė.Projekto rengėjas: UAB „Archigrupė", Jonavos g. 254, Kaunas, formavimo ir pertvarkymo projekto rengėja arch. Inga Cibulskienė. Gauti informaciją apie projektą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima nuo 2014 m. birželio 27 d. iki 2014 m. liepos 11 d. projekto rengėjo patalpose, tel. 8(604)40064, el.paštas [email protected].

______________________

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Šakių r. sav., Gelgaudiškio m., Smėlio g. 15 formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą prie nuosavybės teise valdomais statiniais (statinių registro įrašo Nr.70/2972), nustatant žemės naudojimo paskirtį – kitą; naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.
Planavimo organizatorius Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių rajono skyrius.
Planavimo iniciatorius: Dalė Onusaitienė.Projekto rengėjas: UAB „Archigrupė", Jonavos g. 254, Kaunas, formavimo ir pertvarkymo projekto rengėja arch. Inga Cibulskienė. Gauti informaciją apie projektą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima nuo 2014 m. birželio 23 d. iki 2014 m. liepos 7 d. projekto rengėjos patalpose, tel. 8(604)40064, el.paštas [email protected].

 ____________________

Informacija apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo, prie nuosavybės teise turimo pastato (reg. Nr. 70/65184) Šakių r. sav. Kudirkos Naumiesčio m. P. Mašioto g. 38 suformavimo, nustatant žemės sklypo naudojimo paskirtį- kitą, naudojimo būdą- daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu planu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. birželio 19- liepos 04 darbo dienomis, adresu: Šakiai, V. Kudirkos g.63 (II aukštas), MB “Trimatės idėjos“ patalpose. Plano rengėjas: MB „Trimatės idėjos“, Šakiai, V. Kudirkos g.63, tel. +370 672 72728, e.paštas: [email protected] projekto autorius Tomas Vaikasas.Planavimo iniciatorė: TERESĖ SIBITIENĖ

 

___________________

 

   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010m. liepos 21 d. nutarimu Nr.1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijoje tvarkos aprašo“ 27 punktu, informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio esančio Kudirkos Naumiesčio m., Topolių g.14, suformavimo esamiems statiniams eksploatuoti planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Susipažinti su parengtu planu galima 2014 m. birželio 17- liepos 1 darbo dienomis adresu Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas), UAB “Geotakas“ patalpose. Pasiūlymus galima teikti Šakių rajono savivaldybės administracijai. Plano rengėjas: UAB „Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 tel.8-62178513, e.paštas:[email protected]. Projekto autorė Virginija Pašiūnienė        

 __________________________

 

 TAEM URBANISTAI, UAB informuoja, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos užsakymu yra parengtas „Žemės sklypo suformavimo Nemuno g., Gelgaudiškio m., Šakių rajono savivaldybėje“ detalusis planas (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 1P-(1.3)-366 „Dėl detaliojo plano rengimo“).

 

Planuojamos teritorijos adresas, pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas: 0,3 ha ploto teritorija greta Nemuno g., Gelgaudiškio m., Šakių r. sav. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą, nustatyti privalomą teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą gyvenamojo namo su ūkio pastatais statyboms.

Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyrius, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. (8 345) 60 348, el. p. [email protected]. Organizatoriaus atstovė: Loreta Macijauskienė, tel. 8 345 60 349, el. p. [email protected]

Plano rengėjas: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 8433, faks. (8 5) 278 789, [email protected], www.taemgroup.lt. Plano rengėjo atstovė: projekto vadovė Eleonora Grablevskienė.

Planavimo programa:

Planavimo darbų etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių poveikio vertinimo, baigiamasis.

Rengimo terminai:planavimo pradžia - 2014 m. I ketvirtis., planavimo pabaiga -  2014 m. IV ketvirtis.

Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.

Informuojame, kad 2014 m. gegužės 13 d. raštu Nr. 18SD-(14.18.104.)–1792 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriaus vedėjas pritarė detaliojo koncepcijai, su kuria galima susipažinti Šakių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.sakiai.lt.

Susipažinti su teritorijų planavimo dokumento parengtais sprendiniais bus galima nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2014 m. liepos 29 d. imtinai pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Nuo 2014 m. liepos 15 d. iki 2014 m. liepos 29 d. imtinai detalusis planas bus viešai eksponuojamas Gelgaudiškio seniūnijos patalpose (Taikos g. 51A, Gelgaudiškis). Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2014 m. liepos 29 d. 10.00 val. Gelgaudiškio seniūnijos patalpose.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos.

 

 

 

Šakiai. nemuno gatvė

 Gelgaudiškis. Nemuno gatvė

 _______________________

Informacija apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą 

            Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Beno Juozo Kriščiūno žemės sklype , kurio kadastrinis Nr.8418/0005:334, esančiame Šakių raj. sav., Dabitų k, Kaštonų g.69.

           Žemės sklypo pertvarkymo tikslas: žemės sklypo padalinimas į tris sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.

             Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.    Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. birželio 5-18 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513, el.p. [email protected].

____________________________

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

SPRENDIMO PROJEKTAS

Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo

2014 m. gegužės 19 d. Nr. 29-14

   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 2013, Nr. 76-3824) 30 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr.D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis bei atsižvelgdamas į UAB „Šakių Hidrotechnika“ 2014-05-12 d. prašymą Nr.35, n u s p r e n d ž i u:
pradėti Šakių rajono Kidulių smėlio telkinio II sklypo išteklių naudojimo plano rengimą.

Numatomas planavimo organizatorius: UAB „Šakių Hidrotechnika“ 
Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas:

Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr.55-11, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB „Šakių Hidrotechnika“ prašymas Nr.35.Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2014-06-03 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S.Konarskio 35, LT-03123, Vilnius.Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S.Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2014-06-03.Sprendimas dėl Šakių rajono Kidulių smėlio telkinio II sklypo išteklių naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2014-06-09.
Direktorius Jonas Satkūnas.         

 

____________________________

 

 

            Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Ryčio Adomaičio ir Vaclovo Adomaičio žemės sklype , kurio kadastrinis Nr.8468/0002:88, esančiame Šakių raj. sav., Griškabūdžio sen., Zygmantų k. Žemės sklypo pertvarkymo tikslas: bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo padalinimas į tris sklypus pagal nuosavybės teise priklausančias dalis. Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.    Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. gegužės 14-27 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513, el.p. [email protected].

_____________________________

 

 

Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8468/0002:103), esančio Zygmantų k. 11, Griškabūdžio sen. Šakių r. sav., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo organizatorius – UAB ,,AGRILANDS“. Plano rengėjas – Rasos Urbonienės įmonė. Žemės sklypo pertvarkymo tikslas: žemės sklypo padalinimas į du sklypus, suformuojant atskirą namų valdos žemės sklypą, pakeičiant šiam sklypui pagrindinę žemės naudojimo paskirtį. Projektas svarstomas supaprastinta Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengto projekto sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. gegužės 05 - 16 darbo dienomis adresu: J. Jablonskio g. 2, Griškabūdis, Šakių r. sav. (seniūnijos patalpose), tel. 8-345-41226, 8-682-69365, el.p. [email protected]

________________________

 

 

Informuojame ,,kad pradėtas rengti žemės sklypo, kadastrinis Nr.8401/0001:235 Klevinių k., Lukšių sen., Šakių r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas –padalinti žemės sklypą į du sklypus ( vieną iš sklypų suformuojant apie 1,50 ha ploto) nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties. Žemės sklypų paskirtis –žemės ūkio, būdas-kiti žemės ūkio paskirties sklypai.Projekto iniciatoriai: Gražina Gutmanienė, Vytautas Gutmanas. Tel.8-650-94023.Projekto rengėjas: Jolitos Zigmantienės įmonė , vadovas Jolita Zigmantienė. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2014 m. gegužės 19 d. 10 d.d. įmonės patalpose , adresu : Naujakurių g.3 , Raudondvario k., Kauno r.sav. ( tel. 8- 611 -16858, el p. [email protected]). 

_________________________

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Smėlio g. 15, Gelgaudiškio m., Šakių r.sav. planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti Smėlio g. 15, Gelgaudiškio m., Šakių r.sav.
Planavimo rengimo terminas: 2013 IV- 2014 II ketvirtis.
Pareiškėjas: Dalė Onusaitienė, gyv. Smėlio g. 15, Gelgaudiškio m., Šakių r.sav.
Žemės sklypo plano rengėjas: UAB „Archigrupė". Gauti informaciją apie planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima nuo 2014-04-28 iki 2014-05-09 UAB „Archigrupė“ patalpose, adresu: Jonavos g. 254, Kaunas, arch. I.Cibulskienė, mob. 8(604)40064, el.paštas [email protected]. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti Šakių rajono savivaldybės administracijai (Bažnyčios g. 4, Šakiai) iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos datos.

 

__________________________       

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos pastatų vietai parinkti Arūno Juodaičio ir Dalios Juodaitienės žemės sklype, esančiame Šakių raj. sav., Kriūkų sen., Ilguvos k., sklypo kadastrinis Nr.8430/0001:303. Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. balandžio 25- gegužės 9 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas,UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. [email protected]

______________________________

 

TAEM URBANISTAI, UAB informuoja, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos užsakymu pradedamas rengti „Žemės sklypo suformavimo Nemuno g., Gelgaudiškio m., Šakių rajono savivaldybėje“ detalusis planas (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 1P-(1.3)-366 „Dėl detaliojo plano rengimo“).
Planuojamos teritorijos adresas, pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis: apie 0,3 ha ploto teritorija greta Nemuno g., Gelgaudiškio m., Šakių r. sav. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir/ar pobūdis bus nustatyti detaliuoju planu.
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą, nustatyti privalomą teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą gyvenamojo namo su ūkio pastatais statyboms.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyrius, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. (8 345) 60 348, el. p. [email protected].
Plano rengėjas: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 8433, faks. (8 5) 278 789, [email protected], www.taemgroup.lt. Plano rengėjo atstovė: projekto vadovė Eleonora Grablevskienė.
Planavimo programa. 
Planavimo darbų etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių poveikio vertinimo, baigiamasis. Rengimo terminai: planavimo pradžia - 2014 m. I ketvirtis., planavimo pabaiga - 2014 m. IV ketvirtis. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos.

____________________________

 

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą vietovės lygmens žemės sklypų (kad. Nr. 8435/0001:494 ir Nr. 8435/0001:349), esančių  Girėnų k., Šakių rajone apjungimo ir paskirties pakeitimo,  detalųjį planą.

Planavimo tikslas: Žemės sklypų sujungimas į vieną sklypą, pagrindinės tikslinės žemės paskirties pakeitimas į kitą paskirtį, komercinės paskirties objektų teritorijos būdų, prekybos, pramogų ir paslaugų objektų statybos pobūdį, bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, numatant naujų pastatų statybą.

Detaliojo plano rengimo terminas: 2013 m. - 2015 m.

Detaliojo planavimo organizatorius: UAB „DOJUS agro“ Palangos g. 2-32, Vilnius, tel.   (8 5) 2662266, el.paštas:[email protected].

 Detaliojo plano rengėjas: UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 32A, Klaipėda, tel. (8 46) 365886, arch. Lina Vitkutė, tel. +37065754668, el.paštas: [email protected]., www.geometra.lt.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-04-22 iki 2014-05-21 UAB „Geometra“ patalpose adresu: Taikos pr. 32A, Klaipėda ir Šakių seniūnijos patalpose adresu: Bažnyčios g. 10/12, Šakiai.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-05-07 iki 2014-05-21 Šakių seniūnijoje adresu: Bažnyčios g. 10/12, Šakiai.

Viešas susirinkimas vyks 2014-05-21, 13.00 val. Šakių seniūnijoje adresu: Bažnyčios g. 10/12, Šakiai.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ir viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Marijampolės Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos (Vytauto g. 28, Marijampolė), per mėnesį po atsakymo (išsiųsto laiško) gavimo dienos.Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros nebus atliekamos, dėl neatlikimo motyvų kreiptis į detaliojo plano rengėją.

 

______________________________

Informacija apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

    Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Laimutės Dabrilienės, Romo Dabrilos ir Kristinos Dabrilaitės žemės sklype , kurio kadastrinis Nr.8438/0001:53, esančiame Šakių raj. sav., Gotlybiškių k, Tilto g.38. Žemės sklypo pertvarkymo tikslas: žemės sklypo padalinimas į du sklypus, suformuojant atskirą namų valdos žemės sklypą bei šiam sklypui pakeičian pagrindinę žemės naudojimo paskirtį.Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. balandžio 4 - 17 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513, el.p. [email protected].

________________________________

Informacija apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo, prie nuosavybės teise turimo pastato (unik. Nr. 8497-2003-4014)  Šakių r. sav. Gelgaudiškio m. Lauko g. 2 suformavimo,  nustatant žemės sklypo naudojimo paskirtį- kitą, naudojimo būdą- komercinės paskirties objektų teritorijos.
Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu planu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. balandžio 04- balandžio17 darbo dienomis, adresu:Šakiai, V. Kudirkos g.63 (IIaukštas), MB “Trimatės idėjos“ patalpose. Plano rengėjas: MB „Trimatės idėjos“, Šakiai, V. Kudirkosg.63,tel. +370 672 72728, e.paštas: [email protected] projekto autorius Tomas Vaikasas.

 Planavimo užsakovas:                                                                               Ramūnas Bakaitis

                                   _____________________________

Informacija apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Rūtos Kirkilovskienės ir Leono Kirkilovskio žemės sklypuose , kurių kadastriniai Nr.8403/0002:58 ir 8403/0002:36, esančiuose Šakių raj. sav., Barzdų sen., Žardelių k. Žemės sklypo pertvarkymo tikslas: dviejų tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų sujungimas į vieną sklypą.Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. kovo 17-28 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513, el.p. [email protected].

                                                  _________________________________

             PRANEŠIMAS   DĖL VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO PROJEKTAVIMO PRADŽIOS

UAB „Kelprojektas” pagal sutartį Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos rengia techninį projektą „Tilto per Siesarties upę kelyje Nr. 138 Vilkaviškis – Kudirkos Naumiestis – Šakiai 43,7 km Šakių rajono savivaldybėje rekonstravimo projektas”.
Remiantis statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas” VIII sk. UAB „Kelprojektas” informuoja apie pradedamą rengti: „Tilto per Siesarties upę kelyje Nr. 138 Vilkaviškis – Kudirkos Naumiestis – Šakiai 43,7 km Šakių rajono savivaldybėje rekonstravimo projektą”.
1. Statinio savivaldybės adresas: Tiltas per Siesarties upę kelyje Nr. 138 Vilkaviškis – Kudirkos Naumiestis – Šakiai 43,7 km Šakių rajono savivaldybėje .
2. Statinio naudojimo paskirtis: pagrindinė naudojimo paskirtis „Kita”. Kiti transporto statiniai – tiltas.
3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir jo patvirtinimo data: –.
4. Žemės sklypo schema:
5. Planuojama statinio projektavimo ir statybos pradžia ir pabaiga: projektavimo pradžia 2012 m. I ketvirtis – pabaiga 2012 m. lapkričio 1 d. Statybos pradžia 2014 m. I ketvirtis – pabaiga 2014 m. IV ketvirtis.
6. Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: I.Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas.
7. Projekto vadovas: Gintaras Bajoras, tel. Nr. 8686 58137, el. p. [email protected].
8. Statytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos J.Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 2329600, el.p. [email protected].
9. Informacijos teikimas projektuotojui dėl projekto: elektroniniu paštu [email protected] arba raštu informaciją pateikiant: darbo dienomis nuo 7.00 iki 16.00 val. I.Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas.
10. Viešo susirinkimo data: 2014 m. kovo 19 d. 16.00 val. Rotušės salėje (Bažnyčios g. 4, Šakiai).

Planinė medžiaga

_________________________________

Informuojame apie pradedamą rengti, žemės sklypų (kad. Nr. 8435/0001:494 ir Nr. 8435/0001:349), esančių Girėnų k., Šakių rajone apjungimo ir paskirties pakeitimo, detalusis planas. Planavimo tikslas: Žemės sklypų sujungimas į vieną sklypą, pagrindinės tikslinės žemės paskirties pakeitimas į kitą paskirtį, komercinės paskirties objektų teritorijos būdų, prekybos, pramogų ir paslaugų objektų statybos pobūdį, bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, numatant naujų pastatų statybą.Detaliojo plano rengimo pagrindas: Šakių rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus Įsakymas dėl leidimo rengti detalųjį planą 2013 m. gruodžio 13 d. Nr. AT-1411. 2013 m. lapkričio 26 d. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. VL-1625; Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2013 m. gruodžio 31 d. Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 029.
Planavimo darbų etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis. Detaliojo plano rengimo etapo stadijos sujungiamos, todėl koncepcija planuojamai teritorijai nebus rengiama. Detaliojo plano rengimo terminas: 2013 m. - 2016 m. 
Detaliojo planavimo organizatorius: UAB „DOJUS agro“ Palangos g. 2-32, Vilnius, tel. (8 5) 2662266, el.paštas: [email protected]. Detaliojo plano rengėjas: UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 32A, Klaipėda, tel. (8 46) 365886, arch. Lina Vitkutė, tel. +37065754668, el.paštas: [email protected]., www.geometra.lt
Preliminari viešo svarstymo vieta: Šakių seniūnija (Bažnyčios g. 10/12, Šakiai.), preliminari viešo svarstymo data: 2014 m. II ketv. Apie tikslią detaliojo plano viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus informuojama papildomai. Motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. 

____________________

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo, esančio Šakių miesto teritorijoje tarp Kęstučio g. ir Griškabūdžio gatvės laisvoje valstybinėje žemėje detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas. 
- Planavimo tikslas: 
- Suformuoti 3 žemės sklypus (du sklypus pramonės teritorijai ir vieną aplinkelio);
- Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą;
- Reglamentuoti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą;
- Transporto judėjimo srautus.
Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius. Bažnyčios g. 4, Šakiai. Tel. (8 345) 60750.Plano rengėjas: UAB „Eurointegracijos projektai“, Ukmergės g. 222, LT-07157, Vilnius, tel. (8-5) 2430177 faks. (8-5) 2430174, el. paštas: [email protected], interneto tinklapis: www.eip.lt.veikiantis jungtinėje veikloje su UAB „Lyderio grupė“, Šilutės pl. 83, LT-91400 Klaipėda, tel. (8-46) 313 057 faks. (8-46) 313 058, el. paštas: [email protected], interneto tinklapis: www.lyderio.lt. Kontaktiniai asmenys: Romualdas Markus, Šilutės pl. 83-308, LT-91400 Klaipėda, mob. Tel. 8 655 71990, Stasys Kuodys, Šilutės pl. 83-308, LT-91400 Klaipėda, mob. Tel. 8 614 48007.Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2014-03-17 iki 2014-04-11, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. pas planavimo organizatorių arba pas plano rengėją.
§ Detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2014-03-31 iki 2014-04-11 Šakių rajono savivaldybės administracijos patalpose.
§ Viešas susirinkimas įvyks 2014-04-14 10:00 val. Šakių rajono savivaldybės administracijos patalpose.
Informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimu Nr. T-21 patvirtinta rengiamo detaliojo plano koncepcija. Susipažinti su patvirtinta detaliojo plano koncepcija galima pas plano rengėją, per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu.Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiami raštu planavimo organizatoriui. Planavimo dokumento sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame detaliajame plane, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
_______________________

Informacija apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo, prie nuosavybės teise turimo pastato (reg. Nr. 70/65184)  Šakių r. sav. Kudirkos Naumiesčio m. Tilto g. 14A suformavimo,  nustatant žemės sklypo naudojimo paskirtį- kitą, naudojimo būdą- komercinės paskirties objektų teritorijos.
Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Susipažinti su parengtu planu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014m. vasario25- kovo 10 darbo dienomis, adresu: Šakiai, V. Kudirkos g.63 (IIaukštas), MB “Trimatės idėjos“ patalpose. Plano rengėjas: MB „Trimatės idėjos“, Šakiai, V. Kudirkos g.63,tel. +370 672 72728, e.paštas: [email protected] projekto autorius Tomas Vaikasas.

 Planavimo užsakovai:    Gracijus Diržinskas,  Danguolė Diržinskienė

________________

 

Informuojame apie parengtą sklypo kadastro Nr. 8435/0002:111 Girėnų k., Šakių r. sav. pagr. žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/ degalinių ir autoservisų statinių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymo detalųjį planą. Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. kovo 19 d. 10 val. Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune. Vieša sprendinių ekspozicija- 10 darbo dienų, iki susirinkimo, Šakių seniūnijos skelbimų lentoje, Bažnyčios g. 10 / Vytauto g. 12, Šakių m. Organizatorius: UAB „Greičio forma“, Kęstučio g. 19, Šakiai tel.: (8 657) 69970. Rengėjas: J. Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, tel. (8 684) 84894, el. paštas: [email protected]. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl parengto dokumento teikti raštu organizatoriui arba rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Dalyvavimas susirinkime neprivalomas.

__________________

Informuojame apie pradedamą rengti sklypo kadastro Nr. 8435/0002:111 Girėnų k., Šakių r. sav. pagr. žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/ degalinių ir autoservisų statinių statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymo detalųjį planą. Organizatorius: UAB „Greičio forma“, Kęstučio g. 19, Šakiai tel.: (8 657) 69970. Rengėjas: J. Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, tel. (8 684) 84894, el. paštas: [email protected]. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu organizatoriui arba rengėjui. Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

___________________

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ Nr. 1267, informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti vietovės lygmens žemės sklypų (kad. Nr. 8435/0001:494 ir Nr. 8435/0001:349), esančių Girėnų k., Šakių rajone apjungimo ir paskirties pakeitimo, detalusis planas. Planavimo tikslas: Žemės sklypų sujungimas į vieną sklypą, pagrindinės tikslinės žemės paskirties pakeitimas į kitą paskirtį, komercinės paskirties objektų teritorijos būdų, prekybos, pramogų ir paslaugų objektų statybos pobūdį, bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, numatant naujų pastatų statybą.Detaliojo plano rengimo pagrindas: Šakių rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus Įsakymas dėl leidimo rengti detalųjį planą 2013 m. gruodžio 13 d. Nr. AT-1411. 2013 m. lapkričio 26 d. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. VL-1625; Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2013 m. gruodžio 31 d. Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 029.Planavimo darbų etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis. Detaliojo plano rengimo etapo stadijos sujungiamos, todėl koncepcija planuojamai teritorijai nebus rengiama. Detaliojo plano rengimo terminas: 2013 m. - 2016 m. Detaliojo planavimo organizatorius: UAB „DOJUS agro“ Palangos g. 2-32, Vilnius, tel. (8 5) 2662266, el.paštas: [email protected]. Detaliojo plano rengėjas: UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 32A, Klaipėda, tel. (8 46) 365886, arch. Lina Vitkutė, tel. +37065754668, el.paštas: [email protected]., www.geometra.lt. Preliminari viešo svarstymo vieta: Šakių seniūnija (Bažnyčios g. 10/12, Šakiai.), preliminari viešo svarstymo data: 2014 m. II ketv. Apie tikslią detaliojo plano viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus informuojama papildomai. Motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. 

________________________

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010m. liepos 21 d. nutarimu Nr.1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijoje tvarkos aprašo“ 27 punktu, informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio esančio Šakių m., Siesarties g.9, suformavimo esamiems statiniams eksploatuoti planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Susipažinti su parengtu planu galima 2014 m. sausio 29- vasario 11 darbo dienomis adresu Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas), UAB “Geotakas“ patalpose. Pasiūlymus galima teikti Šakių rajono savivaldybės administracijai.  Plano rengėjas: UAB „Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 ,tel.8-62178513, e.paštas:[email protected] autorė Virginija Pašiūnienė

________________________

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad.Nr.8462/0001:4), esančio Šakių r.sav., Lukšių sen., Matjošiškės k. formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.
Planavimo iniciatorius: Darius Bilskis, gyv. Akėčių k., Lukšių sen., Šakių r.Projekto rengėjas: UAB „Archigrupė", Baltijos g. 79-69, Kaunas, formavimo ir pertvarkymo projekto rengėja arch. Inga Cibulskienė. Gauti informaciją apie projektą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima nuo 2014 m. sausio 28 d. iki 2014 m. vasario 11 d. projekto rengėjos patalpose, tel. 8(604)40064, el.paštas [email protected].

_________________________

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų (kad.Nr.8462/0004:272, kad.nr. 8462/0004:230, kad.Nr. 8462/0004:4), esančio Šakių r.sav., Lukšių sen., Staliorių k. formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – sujungti tris žemės sklypus į vieną ir sujungus suformuoti atskirą namų valdos sklypą, pakeičiant šiam sklypui pagrindinę žemės naudojimo paskirtį.
Planavimo iniciatoriai: Arvydas Mockaitis ir Roma Mockaitienė, gyv. Patašių k., Kriūkų sen., Šakių r.Projekto rengėjas: UAB „Archigrupė", Baltijos g. 79-69, Kaunas, formavimo ir pertvarkymo projekto rengėja arch. Inga Cibulskienė. Gauti informaciją apie projektą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima nuo 2014 m. sausio 28 d. iki 2014 m. vasario 11 d. projekto rengėjos patalpose, tel. 8(604)40064, el.paštas [email protected].
_____________________

 

Informacija apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą 

            Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Jūratės Elenos Tamošauskienės žemės sklype , kurio kadastrinis Nr.8418/0006:54, esančiame Šakių raj. sav., Gelgaudiškio sen., Pajotijo k., Ūkininkų g.2.  Žemės sklypo pertvarkymo tikslas: žemės sklypo padalinimas į du sklypus, suformuojant atskirą namų valdos žemės sklypą bei šiam sklypui pakeičian pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį. Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.    Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. sausio 23 - vasario 5 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513, el.p. [email protected].

____________________

 

 Informacija apie teritorijų planavimą

 Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8478/0001:0011), esančio Ritinių k. 8, Šakių sen. Šakių r.sav., formavimo ir pertvarkymo žemėtvarkos  projektas.

 Planavimo pagrindas: Šakių rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjos 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 033.

Planavimo tikslas: padalinti į tris žemės sklypus, suformuojant atskirą sklypą namų valdai ir pakeičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį.

Projekto organizatorius: Dijana Liepinskienė.

Projekto rengėjas: Individuali įmonė "Kadama", M. K. Čiurlionio g. 3, Perlojos k., Varėnos r., tel. 8-675-01446.

Su žemės sklypo žemėtvarkos  projektu susipažinti ir pastabas pateikti galima nuo 2014 vasario 03  d. iki 2014 vasario 14 d. rengiančioje įmonėje Individuali įmonė "Kadama", M. K. Čiurlionio g. 3, Perlojos k., Varėnos r., tel. 8-675-01446, el. p.: [email protected]

________________________

 

 

PRADEDAMAS RENGTI ŠAKIŲ RAJONO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALUSIS PLANAS

Plano rengėjas: UAB "Eurointegracijos projektai", Šilutės pl. 83-308, Klaipėda, tel. (8 46) 313057.

 Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. (8 345) 60766.

Planuojama teritorija: Šakių rajono savivaldybės teritorija.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: 1. Suformuoti Savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis; 2. Tenkinti vartotojų šilumos poreikius vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai; 3. Suderinti valstybės, Savivaldybės, energetikos įmonių (šilumos, elektros, dujų), fizinių ir juridinių asmenų interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai;  4. Numatyti esamas ir planuojamas naujas šilumos vartotojų teritorijas (zonas); 5. Pateikti principinius techninius sprendimus dėl kiekvienai teritorijai (zonai) nustatytų alternatyvių energijos ar kuro rūšių naudojimo, kad būtų patenkinami šios teritorijos vartotojų šilumos poreikiai; 6. Reglamentuoti alternatyvius Šildymo būdus, naudotinas kuro ir energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose (zonose).

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimo reikalingumas bus nustatomas, remiantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše (Valstybės žinios, 2004-08-21, Nr. 130-4650) nustatytų procedūrų tvarka.

Finansavimas: Projektas finansuojamas Europos Sąjungos programų bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis pagal 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, kurią bendrai finansuoja Europos socialinis fondas, prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" priemonę Nr. VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas".

Pasiūlymai: Pasiūlymus dėl Šakių rajono šilumos ūkio specialiojo plano teikti: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. (8 345) 60766, arba plano rengėjui – UAB "Eurointegracijos projektai", Šilutės pl. 83-308, Klaipėda, tel. (8 46) 313057.

Pasiūlymus dėl Šakių rajono šilumos ūkio specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo teikti plano rengėjui –  UAB "Eurointegracijos projektai", Šilutės pl. 83-308, Klaipėda, tel. (8 46) 313057.

___________________________

 

 

PRADEDAMAS RENGTI ŠAKIŲ RAJONO VANDENVIEČIŲ SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO SPECIALUSIS PLANAS

Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. (8 345) 60766.
Plano rengėjas: 
UAB "Eurointegracijos projektai", Šilutės pl. 83-308, Klaipėda, tel. (8 46) 313057.
Planuojama teritorija: 
Šakių rajono savivaldybės teritorija.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nustatyti sanitarines zonas Šakių rajono savivaldybės teritorijoje esančios vandenvietėms, kurios
skirtos apsaugoti požeminio vandens šaltinius nuo taršos, užtikrinti požeminio vandens, tiekiamo vartotojams, saugą ir kokybę.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimo reikalingumas bus nustatomas, remiantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše (Valstybės žinios, 2004-08-21, Nr. 130-4650) nustatytų procedūrų tvarka.
Finansavimas: 
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos programų bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis pagal 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, kurią bendrai finansuoja Europos socialinis fondas, prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" priemonę Nr. VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas".
Pasiūlymai: 
Pasiūlymus dėl Šakių rajono šilumos ūkio specialiojo plano teikti: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. (8 345) 60766, arba plano rengėjui – UAB "Eurointegracijos projektai", Šilutės pl. 83-308, Klaipėda, tel. (8 46) 313057.
Pasiūlymus dėl Šakių rajono šilumos ūkio specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo teikti plano rengėjui –  UAB "Eurointegracijos projektai", Šilutės pl. 83-308, Klaipėda, tel. (8 46) 313057.

 

____________________

 

2014-01-21

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų (kadastriniai Nr.8474/0003:94, Nr.8474/0003:17 ir Nr.8474/0003:458 ), esančių Vaiguviškių k., Plokščių sen., Šakių r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Planavimo tikslas: žemės sklypų sujungimas, suformuojant  vieną žemės sklypą. 
Planavimo organizatorius ir iniciatorius: Vytautas Bitinas.

Projekto rengėjas – Aušra Pleitienė individuali veikla, adresas Vasario 16-sios g.21-5, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. , tel. 867402137, el. p. [email protected].  
Sužinoti apie rengiamą projektą, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus galite projekto rengėjai arba planavimo organizatoriui  nuo 2014-01-27 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2014-02-12 d. 10.00 val. Beržų g.3, Plokščių k., Plokščių sen., Šakių r. patalpose.

_____________________

Informacija apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

            Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Sigito Urbaičio žemės sklype , kurio kadastrinis Nr.8433/0002:32, esančiame Šakių raj. sav., Šakių sen., Valių k., Gulbinų g.19.

           Žemės sklypo pertvarkymo tikslas: žemės sklypo padalinimas į du sklypus, suformuojant atskirą namų valdos žemės sklypą bei šiam sklypui pakeičian pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį.

             Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.    Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. sausio 20-31 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513, el.p. [email protected].

______________________

Informacija apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

           Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Dalios Kvalitaitės ir UAB “RA studija“ žemės sklype , kurio kadastrinis Nr.8460/0003:467, esančiame Šakių raj. sav., Lekėčių sen., Pavilkijo k.

           Žemės sklypo pertvarkymo tikslas: bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo padalinimas į du sklypus pagal nuosavybės teise priklausančias dalis, nekeičiant pgrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.

             Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.    Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. sausio 20-31 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob. 862178513, el.p. [email protected].

_________________________

 

Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Violetos Jaseliūnienės ir Vyto Reilio žemės sklype Nr.8494/0004:119, esančiame Šakių raj. sav., Kidulių sen., Degėsių k. Bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas padalinamas į tris sklypus, pagal nuosavybės teise priklausančias dalis.Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. sausio 13-24 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. [email protected]         

_________________________

Informuojame apie parengtą Šakių rajono degalinių išdėstymo schemos papildymo specialųjį planą.

Specialiojo plano tikslas: 1. Papildyti Šakių rajono degalinių išdėstymo schemą (specialųjį planą), patvirtintą 1995 m. kovo 16 d. sprendimu Nr.757-v (su vėlesniu Šakių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-27) numatant papildomas degalinių vietas; 2. Parengti ilgalaikę savivaldybės teritorijos raidos programą, atitinkančią degalinių išdėstymo ir plėtros savivaldybės teritorijoje planą; 3. Reglamentuoti degalinių išdėstymą savivaldybės teritorijoje; 4. Suderinti valstybės, savivaldybių, įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus, išdėstant degalines ir plečiant jų veiklą. Planavimo organizatorius: Šakių r. sav. adm. direktorius, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel.: (8 345) 60752, el. p.: [email protected]. Specialiojo plano rengėjas: J. Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el.p.: [email protected], tel. (8 684) 84894. Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. vasario 14 d. 11 val. Šakių r. savivaldybės administracijos patalpose, 226 kab., Bažnyčios g. 4, Šakiai. Vieša projekto ekspozicija- 15 darbo dienų, iki susirinkimo, Šakių r. sav. Architektūros ir Urbanistikos skyriaus skelbimų lentoje ir rengėjo patalpose. Pasiūlymus dėl parengto dokumento teikti Šakių r. sav. adm. Architektūros ir urbanistikos skyriui, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel.: (8 345) 60766, el. p.: [email protected].

________________________

Marijos Pašukienės ir Tomo Baužos nuosavybės teise turimo žemės sklypo (kadastrinis Nr.8453 I 0002:141) esančio Šiaudinės k.,Kidulių sen.,Šakių rajone paskirties pakeitimo ir apjungimo su žemės sklypu (kadastrinis Nr.8453 I 0002:140 ), esančiu Nemuno g.48 Šiaudinės k.,Kidulių sen.,Šakių rajone, bei apjungtų žemės sklypų padalinimo į keturis sklypus detalusis planas. Detaliojo plano rengimo terminai nuo 2013 12 13 iki 2014 12 13. Viešas detaliojo plano svarstymas vyks 2014 02 07 10 val 225 kabinete, Šakių Rotušėje.Vieša ekspozicija vyks nuo š.m. sausio 27 d.Rotušės antrame aukšte, prie Architektūros ir urbanistikos skyriaus bei seniūnijos skelbimų lentoje.Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti projektų rengėjui: UAB”Šakių archiprojektas” Bažnyčiosg..4,Šakiai,tel.834560774,el.paštas:[email protected] ar organizatoriams Marijai Pašukienei,Tomui Baužai,tel.861086877. Planavimo organizatorius: Marija Pašukienė ,TomasBauža                                                                                                                          

 

____________________________

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo Miško g.28B, kadastro Nr. 8433/0001:85, sklypo, kad.Nr. 8433/0001:509 ir sklypo, kad.Nr. 8433/0001:275 Giedručių k., Šakių sen., Šakių r. sav, detalusis planas. Planavimo tikslas: žemės sklypų, kad.Nr. 8433/0001:509 ir 8433/0001:275 pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G/G1)), sujungimas su žemės sklypu, kadastro Nr. 8433/0001:85, sujungtų sklypų padalijimas į keturis sklypus; teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.Detaliojo plano rengimo terminas – iki 2016-09-11.Planavimo organizatoriai – Vincas Pranas Alinskas, Irena Alinskienė.Detaliojo plano rengėjas - UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas [email protected]. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-01-20 iki 2014-02-14 UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, tel.8 (37) 269122.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-02-03 iki 2014-02-14, UAB “Toposfera” patalpose.
Viešas susirinkimas numatomas 2014-02-14 d., 9 val. UAB ,,Toposfera” patalpose. 
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui UAB „Toposfera“, Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, tel.8 (37) 211810, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas [email protected].

_____________________________

 

Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Danutės Elenos Liudžiuvienės žemės sklypuose, esančiuose Šakių raj. sav., Kriūkų sen., Senųjų Vedegiškių k., sklypus sujungiant ir suformuojant atskirą namų valdos sklypą. Žemės sklypų kadastriniai Nr.8430/0004:49, 8430/0004:354, 8430/0004:353.Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2014 m. sausio 6-17 darbo dienomis adresu: UAB“Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas,UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. [email protected].      

 

______________________________

Pradedamas rengti žemės sklypo detalusis planas:

Planuojamos teritorijos adresas ir pagrindiniai duomenys – Šakių miesto teritorija tarp Kęstučio g. ir Griškabūdžio gatvės laisvoje valstybinėje žemėje, planuojamos teritorijos plotas apie 9 ha. 
- Planavimo tikslas:
- Suformuoti 3 žemės sklypus (du sklypus pramonės teritorijai ir vieną aplinkkelio detaliuosius planus);
- Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą;
- Reglamentuoti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį;
- Transporto judėjimo srautus.
Planuojamas žemės sklypo paskirtis: kita; būdas pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, inžinerinės infrastruktūros teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos.
Detalieji planai rengiami bendrąją tvarka, keturiais etapais. Apie detaliųjų planų viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai. Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliųjų planų sprendinių teikiama raštu planavimo organizatoriaus įgaliotam asmeniui – UAB „Eurointegracijos projektai“/UAB „Lyderio grupė“, Šilutės pl. 83, LT-91400 Klaipėda.Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius.Bažnyčios g. 4, Šakiai. Tel. (8 345) 60750
Plano rengėjas: UAB „Eurointegracijos projektai“, Ukmergės g. 222, LT-07157, Vilnius, tel. (8-5) 2430177 faks. (8-5) 2430174, el. paštas: [email protected], interneto tinklapis: www.eip.lt.veikiantis jungtinėje veikloje su UAB „Lyderio grupė“, Šilutės pl. 83, LT-91400 Klaipėda, tel. (8-46) 313 057 faks. (8-46) 313 058, el. paštas: [email protected], interneto tinklapis: www.lyderio.lt. Kontaktiniai asmenys: Romualdas Markus, Šilutės pl. 83-308, LT-91400 Klaipėda, mob. Tel. 8 655 71990, Stasys Kuodys, Šilutės pl. 83-308, LT-91400 Klaipėda, mob. Tel. 8 614 48007.

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu" (a. r.) informuojame, apie pradedama rengti žemės sklypą senosioms miesto kapinėms, Šakių r. sav., Kudirkos Naumiesčio m., P. Mašioto gatvėje planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Plano rengimo pagrindas Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. AT-1365 „Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo planą, prilyginamą teritorijų planavimo dokumentui. Planavimo tikslas – suformuoti Kudirkos Naumiesčio miesto senųjų kapinių, esančių P.Mašioto gatvėje žemės sklypą.Žemės sklypo plano rengimo organizatorius – Šakių rajono savivaldybė, Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai, kodas 188772814.Žemės sklypo plano rengėjas - UAB „Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas), adresas internete www.kelprojektas.lt, projekto vadovas - Evaldas Grybauskas, technikė – Justina Jatužytė, tel. (8 37) 205229, el. p. [email protected]žinti su parengtu projektu ir pateikti raštu motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima žemės sklypo plano rengimo iniciatoriui darbo dienomis nuo 2013-12-20 iki 2014-01-10.

__________________________

 

DĖL RENGIAMO DETALIOJO PLANO

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str.1p. pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr.8453/0002:141), esančio Šiaudinės k., Kidulių sen., Šakių rajone paskirties pakeitimo ir apjungimo su žemės sklypu (kadastrinis Nr.8453/0002:140), esančiu Nemuno g.48, Šiaudinės k., Kidulių sen., Šakių rajone, bei apjungtų žemės sklypų padalinimo į keturis sklypus detalusis planas.Planavimo pagrindas-savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 13d.įsakymas Nr.AT-1409 .Planavimo organizatorius : Marija Pašukienė,Tomas Bauža. Planavimo uždaviniai ir darbų programa:
1. Brėžinius rengti ant ne senesnės kaip 3 m.topografinės nuotraukos.
2. Parengti detalųjį planą:
2.1.išanalizuoti esamą būklę
2.2.konkretizuoti sprendinius
3. Detaliojo plano sprendinius pateikti:
3.1.aiškinamajame rašte
3.2.brėžiniuose su grafiškai pateiktais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais,.
4. Atlikti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras:
4.1.informaciją apie rengiamą detalųjį planą paskelbti vietos spaudoje,nurodant visuomenei galimybes teikti pasiūlymus.
4.2.informuoti seniūnijjos seniūną ir kaimyninių sklypų savininkus ir naudotojus.
4.3.detaliai planuojamoje teritorijoje įrengti informacinį stendą su LR Vyriausybės 1996m.rugsėjo 18 d.nutarimu Nr.1079 (2007 m.kovo 14 d. Nutarimo Nr.247 redakcija )patvirtintų visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija.
4.4.visuomenės supažindinimui su parengtais detaliojo plano sprendiniais skirti ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį,kurio metu surengti ne mažiau kaip 10 darbo dienų trunkančią viešą ekspoziciją savivaldybės patalpose.
5. Pasibaigus supažindinimo su sprendiniais laikotarpiui,detaliojo plano sprendiniai pristatomi visuomenei viešojo susirinkimo metu.
6. Viešojo susirinkimo procedūrų dokumentai pateikiami detaliajame plane.
7. Detalųjį planą pateikti derinimui Nuolatinei statybos komisijai.
8. Nustatyta tvarka suderinus detalųjį planą,jis turi būti pateikiamas tikrinimui Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
9. Gavus teigiamas išvadas,detalusis planas bus teikiamas tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai ir nustatyta tvarka įregistruotas teritorijų planavimo registre.
Detaliojo plano rengimo terminai nuo 2013 12 13 iki 2014 12 13. Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti projektų rengėjui: UAB”Šakių archiprojektas” Bažnyčiosg..4,Šakiai,tel.834560774,el.paštas:[email protected]ar organizatoriams Marijai Pašukienei,Tomui Baužai,tel.861086877, Planavimo organizatorius: Marija Pašukienė ,Tomas Bauža

_________________________

 

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad.Nr.8482/0005:199), esančio Pasieniečių g. 20, Slavikų k., Slavikų sen., Šakių r. formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padidinimas iš laisvos fondo valstybinės žemės teritorijos.
Planavimo organizatorius Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių rajono skyrius
Plnavimo iniciatorius:Janina Valuckienė ir Algimantas Valuckas.Plano rengėjas: UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie projektą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima nuo 2013 m. spalio 23 d. iki 2013 m.lapkričio 6 d.UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150-215, Kaunas, tel. 8(604)40064, el.paštas [email protected]
________________________

DĖL RENGIAMO DETALIOJO PLANO                                       

    Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str.1p. pradedamas rengti žemės sklypų  esančių Šakių r.sav.,Kidulių sen., Šiaudinės  k.,           Nemuno g.48 (kadastrinis Nr.8453 0002:140 ),ir Kidulių sen.,Šiaudinės k. (kadastrinis Nr. 8453 0002:141 ), paskirties pakeitimo, apjungimo ir padalinimo į šešis sklypus detalusis planas.Planavimo pagrindas-savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m.lapkričio 29 d.įsakymas Nr.AT-1342.Planavimo organizatorius : Marija Pašukienė,Tomas Bauža.
Planavimo uždaviniai ir darbų programa:

 1. Brėžinius rengti ant ne senesnės kaip 3 m.topografinės nuotraukos.
 2. Parengti detalųjį planą:

2.1.išanalizuoti esamą būklę

2.2.konkretizuoti sprendinius

 1. Detaliojo plano sprendinius pateikti:

3.1.aiškinamajame rašte

3.2.brėžiniuose su grafiškai pateiktais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais,.

 1. Atlikti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras:

4.1.informaciją apie rengiamą detalųjį planą paskelbti vietos spaudoje,nurodant visuomenei galimybes teikti pasiūlymus.

4.2.informuoti seniūnijjos seniūną ir kaimyninių sklypų savininkus ir naudotojus.

4.3.detaliai planuojamoje teritorijoje įrengti informacinį stendą su LR Vyriausybės 1996m.rugsėjo 18 d.nutarimu Nr.1079 (2007 m.kovo 14 d. Nutarimo Nr.247 redakcija )patvirtintų visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija.

4.4.visuomenės supažindinimui su parengtais detaliojo plano sprendiniais skirti ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį,kurio metu surengti ne mažiau kaip 10 darbo dienų trunkančią viešą ekspoziciją savivaldybės patalpose.

 1. Pasibaigus supažindinimo su sprendiniais laikotarpiui,detaliojo plano sprendiniai pristatomi visuomenei viešojo susirinkimo metu.
 2. Viešojo susirinkimo procedūrų dokumentai pateikiami detaliajame plane.
 3. Detalųjį planą pateikti derinimui Nuolatinei statybos komisijai.
 4. Nustatyta tvarka suderinus detalųjį planą,jis turi būti pateikiamas tikrinimui Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
 5. Gavus teigiamas išvadas,detalusis planas bus teikiamas tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai ir nustatyta tvarka įregistruotas teritorijų planavimo registre.

          Detaliojo plano rengimo terminai nuo 2013 11 29 iki 2014 11 29.

        Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti projektų rengėjui: UAB”Šakių archiprojektas” Bažnyčiosg..4,Šakiai,tel.834560774,el.paštas:[email protected]ar organizatoriamsMarijai Pašukienei,Tomui Baužai,tel.861086877
Planavimo organizatorius: Marija Pašukienė ,Tomas Bauža                                                                                                                                                            __________________      

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu" (a. r.) informuojame, apie pradedamus rengti žemės sklypus prie statinių: 1) Šakių r. sav., Kudirkos Naumiesčio m., Vytauto g. 23 (unikalus Nr. 8497-5005-1012). 2) Šakių r. sav., Kudirkos Naumiesčio m., V. Kudirkos g. 25 (unikalus Nr. 8492-5000-4015) planus, prilyginamus detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Plano rengimo pagrindas 1) Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. AT-1032 „Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo, esančio Vytauto g. 23, Kudirkos Naumiesčio mieste, Šakių r. sav. planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui“
2) Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. AT-1033 „Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo, esančio V.Kudirkos g. 25, Kudirkos Naumiesčio mieste, Šakių r. sav. planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas – suformuoti naudojamus valstybinės žemės sklypus esamiems statiniams eksplotuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.
Žemės sklypo plano rengimo pareiškėjas – Šakių rajono savivaldybė, Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai, kodas 188772814.
Žemės sklypo plano rengėjas - UAB „Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas), adresas internete www.kelprojektas.lt, projekto vadovas - Evaldas Grybauskas, technikė – Justina Jatužytė, tel. (8 37) 205229, el. p. [email protected]
Susipažinti su parengtu projektu ir pateikti raštu motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima žemės sklypo plano rengimo iniciatoriui darbo dienomis nuo 2013-12-09 iki 2013-12-20.

__________________

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010m. liepos 21 d. nutarimu Nr.1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijoje tvarkos aprašo“ 27 punktu, informuojame, kad rengiamas 0,1699 ha ploto žemės sklypo, esančio Šakių m., L.Giros g.17 (kadastrinis Nr.8486/0004:122) ir 0,2299 ha ploto žemės sklypo, esančio Šakių m., Turgaus g.5 (kadastrinis Nr.8486/0004:135), pertvarkymo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Pertvarkomos dviejų besiribojančių žemės sklypų ribos.Susipažinti su parengtu planu galima 2013 m. lapkričio 28- gruodžio 11 darbo dienomis adresu Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas), UAB “Geotakas“patalpose. Pasiūlymus galima teikti Šakių rajono savivaldybės administracijai.
Plano rengėjas: UAB „Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 tel.8-62178513, e.paštas:[email protected] projekto autorė Virginija Pašiūnienė

_________________

DĖL PARENGTO  DETALIOJO PLANO

       Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 p.  parengtas žemės sklypo, esančio Kidulių sen. Kidulių k.  paskirties pakeitimo  detalusis planas. Planavimo pagrindas- Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. AT-1191. Planavimo organizatorius- Regina Sinkuvienė.Detaliojo plano rengimo terminai: nuo  2013-10-28 iki 2016-10-28
Viešas detaliojo plano svarstymas vyks Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje 2013 m. gruodžio 31 d. 11 val. 226 kabinete. Vieša ekspozicija vyks nuo 2013 m. gruodžio 12 d. savivaldybės antrame aukšte, prie Architektūros ir urbanistikos skyriaus ir Kidulių seniūnijoje .
Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti  Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui, adresu: Bažnyčios g. 4 , Šakiai. Tel. 60766; el. paštas- architsakiai @ is.lt, arba planavimo organizatoriui tel. Nr. 8 345 62044  Planavimo organizatorius:              Regina Sinkuvienė                                                                                            

 

 

 

 

 

 

__________________

_______________________

Informuojame apie parengtą Šakių rajono degalinių išdėstymo schemos papildymo specialiojo plano koncepciją.  Susipažinti su dokumentu galima pas projekto rengėją arch. J. Šarakauską adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, tel.: (8 684) 84894, el. p.: [email protected]. Planavimo organizatorius: Šakių r. sav. adm. direktorius, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel.: (8 345) 60752, el. p.: [email protected]. Taip pat informuojame, kad strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas. Su šio sprendimo motyvais galima susipažinti pas projekto rengėją.

  __________________

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Šakių r. Sav. Gelgaudiškio m. Lauko g. 8, žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti.
Žemės sklypo plano rengimą inicijuoja Juozas Valiukas gyv. Lauko g. 8 Gelgaudiškis.
Plano rengėjas Ugnės Vitartės individuali veikla (nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (32.2)-G18-908), Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r., tel. 8-615-23960

 

____________________ 

DĖL PRADEDAMO RENGTI  DETALIOJO PLANO      

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 1 p.  pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Kidulių sen. Kidulių k.  paskirties pakeitimo  detalusis planas. Planavimo pagrindas- Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. AT-1191. Planavimo organizatorius- Regina Sinkuvienė.
Rengiant detalųjį planą numatomas žemės sklypo paskirties pakeitimas į gyvenamosios teritorijos būdo, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos pobūdžio žemės sklypą, numatant gyvenamojo namo bei  ūkinių pastatų statybą.
Planavimo uždaviniai ir darbų programa:
1.Brėžinius rengti ant ne senesnės kaip 3 m. toopografinės nuotraukos.
2. Parengti detalųjį planą:
2.1. išanalizuoti esamą būklę
2.2. konkretizuoti sprendinius
3. Detaliojo plano sprendinius pateikti:
3.1. aiškinamajame rašte
3.2. brėžiniuose su grafiškai pateiktais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais.
4. Atlikti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras:
4.1. informaciją apie rengiamą detalųjį planą paskelbti vietos spaudoje, nurodant visuomenei galimybes teikti pasiūlymus.
4.2. informuoti seniūnijų seniūnus ir kaimyninių sklypų savininkus ir naudotojus.
4.3. detaliai planuojamoje teritorijoje įrengti informacinį stendą su LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ( 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija) patvirtintų visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija.
4.4. visuomenės supažindinimui su parengtais detaliojo plano sprendiniais skirti ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį, kurio metu surengti ne mažiau kaip 10 darbo dienų trunkančią viešą ekspoziciją atitinkamos seniūnijos patalpose.
5. Pasibaigus supažindinimo su sprendiniais laikotarpiui, detaliojo plano sprendiniai pristatomi visuomenei viešojo susirinkomo metu.
6. Viešojo susirinkimo procedūrų dokumentai pateikiami detaliajame plane.
7. Detalųjį planą pateikti derinimui Nuolatinei statybos komisija
8. Nustatyta tvarka suderinus detalųjį planą, jis turi būti pateikiamas tikrinimui  Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos  valstybinės priežiūros skyriui.
9. Gavus teigiamas išvadas, detalusis planas bus teikiamas tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai ir nustatyta tvarka įregistruoti teritorijų planavimo registre.
Detaliojo plano rengimo terminai: nuo  2013-10-28 iki 2016-10-28
Viešas detaliojo plano svarstymas vyks Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje 2013 m. gruodžio 31 d. 11 val. 226 kabinete. Vieša ekspozicija vyks nuo 2013 m. gruodžio 12 d. savivaldybės antrame aukšte, prie Architektūros ir urbanistikos skyriaus ir Kidulių seniūnijoje .
Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti  Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui, adresu: Bažnyčios g. 4 , Šakiai. Tel. 60766; el. paštas- architsakiai @ is.lt, arba planavimo organizatoriui tel. Nr. 8 345 62044.

 Planavimo organizatorius:                                                           Regina Sinkuvienė                                                                                                                                                                                

 

________________________   

Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Miško g.28B, kadastro Nr. 8433/0001:85, sklypo, kad.Nr. 8433/0001:509 ir sklypo, kad.Nr. 8433/0001:275 Vilkeliškių k., Šakių sen., Šakių r. sav, detalusis planas. Detaliojo plano rengimo pagrindas - Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-30 įsakymas Nr. AT-1077 „Įsakymas dėl leidimo rengti detalųjį planą", 2013-10-02 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. VL-1307, 2013-10-17 planavimo sąlygų sąvadas, Nr. 023.Planavimo tikslas: žemės sklypų, kad.Nr. 8433/0001:509 ir 8433/0001:275 pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamosios teritorijos/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G/G1)), sujungimas su žemės sklypu, kadastro Nr. 8433/0001:85, sujungtų sklypų padalijimas į keturis sklypus; teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Detaliojo plano rengimo terminas – iki 2016-09-11.
Planavimo organizatoriai – Vincas Pranas Alinskas, Irena Alinskienė. Detaliojo plano rengėjas - UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas [email protected]. Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai. 

 ________________________      

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos pastatų vietai parinkti Lucės Gulbinienės žemės sklype, esančiame Šakių raj. sav., Kriūkų sen., Klangių k., sklypo kadastrinis Nr.8455/0002:17. Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. lapkričio 11-22 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas,UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. [email protected]

 _________________________      

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos pastatų vietai parinkti Antano Rindzevičiaus žemės sklype, esančiame Šakių raj. sav., Lekėčių k., sklypo kadastrinis Nr.8460/0005:83. Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. lapkričio 7-20 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas,UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. [email protected]

______________________________

 

Gautos sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti ir rengiamas 0,1512 ha žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8413/0002:14), esančio Būblelių k., Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav., paskirties pakeitimo detalusis planas.Planavimo tikslas - pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį žemės ūkio - į kitą, naudojimo būdą - kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į inžinerinės infrastruktūros teritorijos, nustatant naudojimo pobūdį - susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos, nustatant privalomą teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bendrojo naudojimo automobilių stovėjimo aikštelės įrengimui. Detalusis planas rengiamas visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese bendra tvarka.
Planavimo organizatorius - Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. (8 345) 60752.
Plano rengėja - UAB „Travėjos projektavimas“, Kęstučio g. 9, LT-68308 Marijampolė, tel. (8 343) 50440, faksas (8 343) 55517 , el. paštas [email protected] . Detaliojo plano rengimo terminas - 2013m. IV - 2014m. I ketvirčiai.Susipažinti su detaliojo planavimo dokumento rengimo sąlygomis galima nuo 2013-11-05, o su parengtu detaliuoju planu nuo 2013-11-19 iki 2013-12-17, ir teikti dėl jų raštu argumentuotas pastabas ir pasiūlymus UAB ,,Travėjos projektavimas“ darbo dienomis 8-17 val. nuo 2013-11-05 iki viešo svarstymo ir jo metu 2013-12-17.
Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2013-12-03 iki 2013-12-17 Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Bažnyčios g. 4, Šakiai, ir Kudirkos Naumiesčio seniūnijos patalpose S.Dariaus ir S. Girėno g.4 Kudirkos Naumiestyje.
Viešo projekto svarstymo susirinkimas vyks 2013-12-17 15 val. Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Bažnyčios g. 4, Šakiai. 

_____________________________

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010m. liepos 21 d. nutarimu Nr.1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijoje tvarkos aprašo“ 27 punktu, informuojame, kad pradedamas rengti Kęstučio Aštrausko žemės sklypų, esančių Šakių m., Vingio g. 3 (kadastrinis Nr. 8486/0002:101) ir J. Basanavičiaus g. 38 (kadastrinis Nr. 8486/0002:17) planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sujungiant sklypus į vieną sklypą.

 

Susipažinti su parengtu planu galima 2013 m. lapkričio 4 d. adresu Šakiai, Bažnyčios g.4 (II aukštas), savivaldybės administracijos patalpose. Pasiūlymus galima teikti Šakių rajono savivaldybės administracijai tel. 60776, e.paštas: [email protected]

_____________________________     

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos pastatų vietai parinkti Mariaus Šilingo žemės sklype, esančiame Šakių raj. sav., Lekėčių k., sklypo kadastrinis Nr.8460/0006:572. Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. spalio 17-30 darbo dienomis adresu: UAB “Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas,UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. [email protected]

___________________________________

 

  Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Vytauto Jurgio Diržiaus, Zigmanto Antano Diržiaus, Juozo Diržiaus ir Elenos Juodkienės žemės sklype, esančiame Šakių raj. sav., Šakių sen., Prūselių k., Miško g.10, sklypą padalinant į tris sklypus. Žemės sklypo kadastrinis Nr.8478/0004:12.
Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. spalio 14- 25 darbo dienomis adresu: UAB“Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas,UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. [email protected]         

 

________________________________

DĖL PARENGTO DETALIOJO PLANO     

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 p.  parengtas trijų žemės sklypų, esančių Sudargo sen. Burgaičių k. apjungimo bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detalusis planas, nustatant Grinaičių žemės ūkio bendrovės teritorijos sanitarinę apsaugos zoną. Planavimo pagrindas- Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 09 d. įsakymas Nr. AT-527. Planavimo organizatorius- Šakių rajono Grinaičių žemės ūkio bendrovė.
Rengiant detalųjį planą numatomas trijų žemės ūkio paskirties žemės sklypų apjungimas, numatant naujų pastatų statybą ir komplekso sanitarinės apsaugos zonos nustatymą.
Detaliojo plano rengimo terminai: nuo  2013-05-09 iki 2015-05-09
Viešas detaliojo plano svarstymas įvyks Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje 2013 m. spalio 30 d. 14.30 val. 226 kab. Vieša ekspozicija vyks nuo 2013 m. spalio 15 d. savivaldybės antrame aukšte ir Sudargo seniūnijoje.
Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti  Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui, adresu: Bažnyčios g. 4 , Šakiai. Tel. 60766; el. paštas- architsakiai @ is.lt, arba planavimo organizatoriui tel. Nr. 8 615 32300.

Planavimo organizatorius:                                     Šakių rajono Grinaičių žemės ūkio bendrovė                                                                                             

   ________________________________

Pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau PVSV) ataskaitą.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Grinaičių žemės ūkio bendrovė, Šakių r. sav., Sudargo sen. Sudargo k., tel. 8 (615) 32300, faks. 8 34551767.

Planuojamos ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB ,,Inžinerinės projekto dalys” (licencija Nr. VSL-280), Donelaičio g. 63-3 Kaunas, tel./faks. 8 (37) 206685

Ūkinės veiklos pavadinimas bei vieta: Karvių laikymo fermos Šakių r. sav., Sudargo sen. Burgaičių k.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Esamas fermas, kuriuose šiuo metu laikoma 440 vnt. karvių, planuojama išplėsti. Pirmuoju etapu numatoma rekonstrukcija, kurios metu bus įrengtos vietos 240 telyčių laikymui. Sekančiais etapais laikomų karvių skaičius bus padidintas iki 911 vnt. Susipažinti su PVSV ataskaita nuo šių metų spalio 14 dienos galima: UAB ,,Inžinerinės projekto dalys“ Donelaičio g. 63-3 Kaunas ir Sudargo seniūnijoje, Kalno g.3, Sudargas. Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2013 m. spalio 30d. 10:30 val. Sudargo seniūnijos patalpose, adresu Kalno g.3, Sudargas bei 2013 m. spalio 30d. 13:30 val. Šakių rajono savivaldybės patalpose - 226 kabinetas, Bažnyčios g.4, Šakiai. Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti: PVSV dokumentų rengėjui UAB ,,Inžinerinės projekto dalys“ Donelaičio g. 63-3 Kaunas tel./faks. 8 (37) 206 685, 8 (614) 88190.

_____________________

          Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010m. liepos 21 d. nutarimu Nr.1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijoje tvarkos aprašo“ 27 punktu, informuojame, kad rengiamas Vitos Valaitienės žemės sklypo, esančio Šakių m., Vingio g. 1 (kadastrinis Nr. 8486/0002:100)  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, padidinant žemės sklypą ne daugiau kaip 6 arais laisvoje valstybinėje žemėje, kai nėra galimybės suformuoti atskirą sklypą.

Susipažinti su parengtu planu galima iki 2013 m. spalio 7-9 d. adresu Šakiai, Bažnyčios g.4 (II aukštas), savivaldybės administracijos patalpose, 226 kab. Pasiūlymus galima teikti Šakių rajono savivaldybės administracijai tel. 60776, e.paštas: [email protected]

_______________________

DĖL PARENGTO  DETALIOJO PLANO      

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 p.  parengtas žemės sklypo, esančio Šakių sen. Giedručių k. padalinimo į devynis sklypus ir paskirties pakeitimo bei žemės sklypo, esančio Šakių sen. Giedručių k. Miško g. 17 padalinimo į du sklypus, detalusis planas. Planavimo pagrindas- Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. AT-842. Planavimo organizatorius- Kristina Lozoraitienė ir Marijona Karalienė.
Detaliojo plano rengimo terminai: nuo  2013-08-01 iki 2015-08-01
Vlano svarstymas vyks Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje 2013 m. spalio 15 d. 10 val. 226 kabinete. Vieša ekspozicija vyks nuo 2013 m. rugsėjo 30 d. Šakių seniūnijoje.
Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti  Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui, adresu: Bažnyčios g. 4 , Šakiai. Tel. 60766; el. paštas- architsakiai @ is.lt, arba planavimo organizatoriui tel. Nr. 8 618 88653.

 Planavimo organizatoriai:                           Kristina Lozoraitienė ir Marijona  Karalienė                                                                                          

                                                                                  

_____________________________  

        Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas pagalbinio ūkio pastatų vietai parinkti, padidinant užstatymo teritoriją, Sigito Stanaičio ir Daivos Stanaitienės žemės sklype, esančiame Šakių raj. sav., Margavos k., sklypo kadastrinis Nr.8430/0003:419.

            Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.    Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. rugsėjo 16-27 darbo dienomis adresu: UAB“Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas,UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. [email protected]

__________________ 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr.3D—476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ rengiamas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 8418/0003:471, esančio Daukantiškių k., Gelgaudiškio sen., Šakių r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos pasirinkimas - t.y. plotas, gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais reikalingais ūkininko veiklai vykdyti.
Projekto organizatorius – Loreta Bataitienė gyv. Tujų g.15, Daukantiškių k., Šakių r.sav. Tel. 8 655 49552.
Projekto rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyrius, K. Donelaičio g. 33, Kaunas, tel.. 8-37-223765 el. paštas: [email protected]
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui 10 dienų laikotarpyje nuo šio skelbimo patalpinamo dienos, Projektas eksponuojamas projekto rengėjo bei organizatoriaus patalpose .

___________________________

    Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, esančio Šakių raj., Lukšių sen., Matjošiškės k., proj.skl.Nr.78-1 (24,8281 ha) formavimo ir pertvarkymo projektą. Planavimo tikslas – žemės sklypo (kad.Nr.8462/0001:17), esančio Matijošiškės k. 4, Lukšių sen., Šakių raj. Padalinimas į šešis žemės sklypus pagal nuosavybės teise priklausančias žemės dalis. Planavimo organizatorius – Zita Dailidienė; Rengėjas – UAB GEOMA LT , tel. 8-37-208097; [email protected]. Susipažinti su projektu galima UAB GEOMA LT patalpose Kaunas, K.Donelaičio g.33-106a nuo 2013-09-13 iki viešo svarstymo, kuris įvyks 2013-09-30 (10 val). Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.  

___________________________

DĖL PRADEDAMO RENGTI DETALIOJO PLANO

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 1 p. pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Šakių sen. Giedručių k. padalinimo į devynis sklypus ir paskirties pakeitimo bei žemės sklypo, esančio Šakių sen. Giedručių k. Miško g. 17 padalinimo į du sklypus, detalusis planas. Planavimo pagrindas- Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. AT-842. Planavimo organizatorius- Kristina Lozoraitienė ir Marijona Karalienė.
Planavimo uždaviniai ir darbų programa:
1.Brėžinius rengti ant ne senesnės kaip 3 m. toopografinės nuotraukos.
2. Parengti detalųjį planą:
2.1. išanalizuoti esamą būklę
2.2. konkretizuoti sprendinius
2.3. atlikti sanitarinės apsaugos zonos nustatymui reikalingas procedūras
3. Detaliojo plano sprendinius pateikti:
3.1. aiškinamajame rašte
3.2. brėžiniuose su grafiškai pateiktais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais.
4. Atlikti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras:
4.1. informaciją apie rengiamą detalųjį planą paskelbti vietos spaudoje, nurodant visuomenei galimybes teikti pasiūlymus.
4.2. informuoti seniūnijų seniūnus ir kaimyninių sklypų savininkus ir naudotojus.
4.3. detaliai planuojamoje teritorijoje įrengti informacinį stendą su LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ( 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija) patvirtintų visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija.
4.4. visuomenės supažindinimui su parengtais detaliojo plano ir objekto sanitarinės apsaugos zonos nustatymo sprendiniais skirti ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį, kurio metu surengti ne mažiau kaip 10 darbo dienų trunkančią viešą ekspoziciją atitinkamos seniūnijos patalpose.
5. Pasibaigus supažindinimo su sprendiniais laikotarpiui, detaliojo plano sprendiniai pristatomi visuomenei viešojo susirinkomo metu.
6. Viešojo susirinkimo procedūrų dokumentai pateikiami detaliajame plane.
7. Detalųjį planą pateikti derinimui Nuolatinei statybos komisijai.
8. Nustatyta tvarka suderinus detalųjį planą, jis turi būti pateikiamas tikrinimui Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
9. Gavus teigiamas išvadas, detalusis planas bus teikiamas tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai ir nustatyta tvarka įregistruoti teritorijų planavimo registre.
Detaliojo plano rengimo terminai: nuo 2013-08-01 iki 2015-08-01.Plano svarstymas vyks Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje 2013 m. spalio 15 d. 10 val. 226 kabinete. Vieša ekspozicija vyks nuo 2013 m. rugsėjo 30 d. Šakių seniūnijoje.
Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui, adresu: Bažnyčios g. 4 , Šakiai. Tel. 60766; el. paštas- architsakiai @ is.lt, arba planavimo organizatoriui tel. Nr. 8 618 88653.
Planavimo organizatoriai: Kristina Lozoraitienė ir Marijona Karalienė

 

_______________________ 

 

DĖL RENGIAMO DETALIOJO PLANO

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 1 p. pradedamas rengti trijų žemės sklypų, esančių Sudargo sen. Burgaičių k. apjungimo bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detalusis planas, nustatant Grinaičių žemės ūkio bendrovės teritorijos sanitarinę apsaugos zoną. Planavimo pagrindas- Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 09 d. įsakymas Nr. AT-527. Planavimo organizatorius- Šakių rajono Grinaičių žemės ūkio bendrovė.Rengiant detalųjį planą numatomas trijų žemės ūkio paskirties žemės sklypų apjungimas, numatant naujų pastatų statybą ir komplekso sanitarinės apsaugos zonos nustatymą. 
Planavimo uždaviniai ir darbų programa:
1.Brėžinius rengti ant ne senesnės kaip 3 m. toopografinės nuotraukos.
2. Parengti detalųjį planą:
2.1. išanalizuoti esamą būklę
2.2. konkretizuoti sprendinius
2.3. atlikti sanitarinės apsaugos zonos nustatymui reikalingas procedūras
3. Detaliojo plano sprendinius pateikti:
3.1. aiškinamajame rašte
3.2. brėžiniuose su grafiškai pateiktais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais.
4. Atlikti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras:
4.1. informaciją apie rengiamą detalųjį planą paskelbti vietos spaudoje, nurodant visuomenei galimybes teikti pasiūlymus.
4.2. informuoti seniūnijų seniūnus ir kaimyninių sklypų savininkus ir naudotojus.
4.3. detaliai planuojamoje teritorijoje įrengti informacinį stendą su LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ( 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija) patvirtintų visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija.
4.4. visuomenės supažindinimui su parengtais detaliojo plano ir objekto sanitarinės apsaugos zonos nustatymo sprendiniais skirti ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį, kurio metu surengti ne mažiau kaip 10 darbo dienų trunkančią viešą ekspoziciją atitinkamos seniūnijos patalpose.
5. Pasibaigus supažindinimo su sprendiniais laikotarpiui, detaliojo plano sprendiniai pristatomi visuomenei viešojo susirinkomo metu.
6. Viešojo susirinkimo procedūrų dokumentai pateikiami detaliajame plane.
7. Detalųjį planą pateikti derinimui Nuolatinei statybos komisijai.
8. Nustatyta tvarka suderinus detalųjį planą, jis turi būti pateikiamas tikrinimui Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
9. Gavus teigiamas išvadas, detalusis planas bus teikiamas tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai ir nustatyta tvarka įregistruoti teritorijų planavimo registre.
Detaliojo plano rengimo terminai: nuo 2013-05-09 iki 2015-05-09.Apie viešojo svarstymo datą ir laiką, bei viešinimo procedūras bus skelbiama papildomai.Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui, adresu: Bažnyčios g. 4 , Šakiai. Tel. 60766; el. paštas- architsakiai @ is.lt, arba planavimo organizatoriui tel. Nr. 8 615 32300. Planavimo organizatorius: Šakių rajono Grinaičių žemės ūkio bendrovė  

___________________________

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad Nr.8443/0005:413 Išdagų k.v.), padalinimo į tris žemės sklypus, vienos atidalintos žemės sklypo dalies paskirties pakeitimo ir apjungimo su žemės sklypais (kad. Nr.8443/0005:473 ir Nr.8443/0005:322), esančiais Išdagų k., Šakių rajone detalusis planas.Detalusis planas parengtas vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013m. balandžio 12d įsakymu Nr.AT-418 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“.Planavimo tikslas: esamo valstybinio žemės sklypo (kad. Nr. 8443/0005:413) padalinimas į tris sklypus, vienos atidalintos dalies žemės paskirties keitimas iš žemės ūkio į inžinerinės infrastruktūros (esamo magistralinio dujotiekio priklausinių statybai) ir apjungimas su žemės sklypais kad. Nr.8443/0005:473 ir Nr.8443/0005:322, nustatant teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimus. 
Planavimo darbų programa – vietovės lygmens detalusis planas rengiamas keturiais etapais: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis etapai. 
Detaliojo plano rengimo tvarka – bendroji.
Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel.Nr. (8 345) 60752.
Detaliojo plano rengėjas: UAB “Ardynas”, Gedimino 47, Kaunas, tel.: 8 (37) 323209, faks.: 8 (37) 337257, el.p.: [email protected]žinti su parengto detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2013m. rugsėjo 10d. iki spalio 9d. Šakių seniūnijoje, Bažnyčios g. 10/Vytauto g. 12, Šakiai, tel.: 8 (345) 51977. Detaliojo plano sprendiniai viešai bus eksponuojami nuo 2013m. rugsėjo 24d. iki spalio 9d. Šakių seniūnijoje, Bažnyčios g. 10/Vytauto g. 12, Šakiai, tel.: 8 (345) 51977. Viešas susirinkimas įvyks 2013m. spalio 9d. 12 val. Šakių seniūnijoje, Bažnyčios g. 10/Vytauto g. 12, Šakiai, tel.: 8 (345) 51977. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
___________________________

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. Rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgivendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypo Lekėčių k., Lekėčių sen., Šakių r.sav., kadastrinis Nr.8460/0006:513, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas: Ūkininko sodybos vietos suformavimas.
Planavimo organizatorius: Kęstutis Butkus.
Plano rengėjas: UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie projektą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima adresu: Raudondvario pl. 150-215, Kaunas, tel. 8(604)40064, el.paštas [email protected].
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. Rugpjūčio 21 d. iki 2013 m. Rugsėjo 3 d., įmonės patalpose, adresu Raudondvario pl. 150-215, Kaunas, tel. 8(604)40064.

___________________________

Informuojame apie parengto bendra tvarka sklypo, esančio Šakių raj. Šakių sen. Giedručių k., kad. Nr.8433/0001:723, detaliojo plano viešą svarstymą. Planavimo tikslas – atidalintuose sklypuose yra numatoma gyvenamųjų namų satayba pakeičiant žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitą, būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planavimo organizatoriai – Jonas Kriščiūnas. Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097, e-paštas [email protected]. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.Projektas eksponuojamas UAB GEOMA LT patalpose K.Donelaičio g. Nr.33-106a, Kaune bei Šakių sen sen. nuo 2013 09 09 (10 d.d.) Viešas susirinkimas vyks 2013 09 23 K.Donelaičio g. Nr. 33-106a, Kaune 10 val. Teikti motyvuotus pasiūlymus galima iki susirinkimo pabaigos. 

 ________________________            

  Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo suformavimo sodininkų bendrijoje „Rasa“, Rasos g., Šilgalių k., Šakių sen., Šakių r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas - žemės sklypo suformavimas sodininkų bendrijoje „Rasa“, Rasos g., Šilgalių k., Šakių sen., Šakių r.sav. Planavimo organizatorius - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyrius.Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. rugpjūčio 14 – 28 darbo dienomis adresu: Gintauto Masteikos individuali veikla , Šakiai, S.Banaičio g.12-16, tel. mob.864734184, el.p. [email protected]

 

 ____________________________            

   Informuojame, kad yra rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Romualdo Šuopio ir Aidos Šuopienės žemės sklype, esančiame Šakių raj. sav., Šakių sen., Giedručių k., žemės sklype kadastrinis Nr.8433/0001:60.Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. rugpjūčio 14 – 28 darbo dienomis adresu: Gintautas Masteikos individuali veikla , Šakiai, S.Banaičio g.12-16, tel. mob.864734184, el.p. [email protected]

Informacija apie teritorijų planavimą

 _______________________      

     Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas pagalbinio ūkio pastatų vietai parinkti, padidinant užstatymo teritoriją, Sigito Stanaičio ir Daivos Stanaitienės žemės sklype, esančiame Šakių raj. sav., Margavos k., sklypo kadastrinis Nr.8430/0003:419.
Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. rugpjūčio 8-22 darbo dienomis adresu: UAB“Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas,UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. [email protected]

 

___________________________

     Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo Šakių r.sav., Šakių sen., Vilkeliškių k., žemės sklypo, kad.Nr. 8433/0004:27, detalusis planas.
Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš ž.ū.į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.
Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2013 m. II ketv. - 2014 m. II ketv.
Planavimo organizatorė – UAB „Audrokesta“, Kęstučio g. 59, Šakiai.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas [email protected]. Viešas svarstymas vyksta bendrąja tvarka. 
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-08-26 iki 2013-09-20 UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, tel.8 (37) 269122.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-09-09 iki 2013-09-20, UAB “Toposfera” patalpose.
Viešas susirinkimas numatomas 2013-09-20 d., 9 val. UAB ,,Toposfera” patalpose. 
Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui UAB „Toposfera“, Raudondvario pr. 150-215, Kaunas, tel.8 (37) 211810, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas [email protected].

 

 _______________________

DĖL RENGIAMO DETALIOJO PLANO

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 1 p. pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 31 naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimo detalusis planas. Planavimo pagrindas- Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. AT-796. Planavimo organizatorius- UAB "Valtralita".
Rengiant detalųjį planą numatomas žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimas į komercinės paskirties objektų naudojimo būdo, prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos pobūdžio žemės sklypą, numatant komercinių pastatų statybą. 
Planavimo uždaviniai ir darbų programa:
1.Brėžinius rengti ant ne senesnės kaip 3 m. toopografinės nuotraukos.
2. Parengti detalųjį planą:
2.1. išanalizuoti esamą būklę
2.2. konkretizuoti sprendinius
3. Detaliojo plano sprendinius pateikti:
3.1. aiškinamajame rašte
3.2. brėžiniuose su grafiškai pateiktais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais.
4. Atlikti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras:
4.1. informaciją apie rengiamą detalųjį planą paskelbti vietos spaudoje, nurodant visuomenei galimybes teikti pasiūlymus.
4.2. informuoti seniūnijų seniūnus ir kaimyninių sklypų savininkus ir naudotojus.
4.3. detaliai planuojamoje teritorijoje įrengti informacinį stendą su LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ( 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija) patvirtintų visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija.
4.4. visuomenės supažindinimui su parengtais detaliojo plano sprendiniais skirti ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį, kurio metu surengti ne mažiau kaip 10 darbo dienų trunkančią viešą ekspoziciją atitinkamose seniūnijos patalpose.
5. Pasibaigus supažindinimo su sprendiniais laikotarpiui, detaliojo plano sprendiniai pristatomi visuomenei viešojo susirinkomo metu.
6. Viešojo susirinkimo procedūrų dokumentai pateikiami detaliajame plane.
7. Detalųjį planą pateikti derinimui Nuolatinei statybos komisijai.
8. Nustatyta tvarka suderinus detalųjį planą, jis turi būti pateikiamas tikrinimui Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
9. Gavus teigiamas išvadas, detalusis planas bus teikiamas tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai ir nustatyta tvarka įregistruoti teritorijų planavimo registre.
Detaliojo plano rengimo terminai: nuo 2013-08-05 iki 2014-08-05.
Viešas detaliojo plano svarstymas vyks Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje 2013 m. rugsėjo 03 d. 11 val. 226 kabinete. Vieša ekspozicija vyks nuo 2013 m. rugpjūčio 20 d. savivaldybės antrame aukšte, prie Architektūros ir urbanistikos skyriaus ir Šakių seniūnijoje.Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui, adresu: Bažnyčios g. 4, Šakiai. Tel. 60766; el. paštas- [email protected], arba planavimo organizatoriui tel. Nr. 8 698 03248.Planavimo organizatorius: UAB "Valtralita"

______________

     Informacija apie prekybos salonų statybos Girėnų k., Šakių sen., Šakių r.(sklype, kad.Nr.8435/0002:170), poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą.
Informacijos pateikėjas - rengėjas rengėjas UAB „Toposfera“, PV I.Cibulskienė (tel. 8 604 40064); el.p: [email protected].
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Greičio forma“, į.k. 174823191, Kęstučio g. 19, Šakiai, tel.Nr. 8 652 00007, atstovaujama Antano Stepulaičio, tel. 8 686 69970.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – prekybos salonų statyba. 
Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Šakių r. sav., Šakių sen. Įregistruotas Valstybiniame žemės ir kito Nekilnojamo turto registre (reg. 44/39331, kadastro Nr. 8435/0002:170). Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso UAB „Greičio forma“. Sklypo plotas – 0,8845 ha. Atsakinga institucija - LR Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas, Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė. Priimta atrankos išvada (2013-07-26, Nr. (PAVNS)-MRS-611 - poveikio aplinkai vertinimas nėra būtinas. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais, teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima informacijos pateikėjo, veiklos organizatoriaus ar atsakingos institucijos patalpose, nurodytais adresais. Pasiūlymų teikimo terminas - 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos. 

________________________________

   Informuojame apie rengiamą žemės sklypų (kadastrinis Nr. 8472/0004:265) ir (kadastrinis Nr.8472/0004:266), esančių Patamošupių k., Griškabūdžio sen., Šakių r. sav. , pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas. Žemės sklypų atidalinimas į tris sklypus pagal nuosavybės teise priklausančias dalis, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.Planavimo organizatorius: Regina Poniškaitytė, Juozas Poniškaitis, Antanas Vincas Poniškaitis.
Projekto rengėjas – Valstybės Įmonė Valstybės žemės fondas, Donelaičio g.33, telef.8-37-223680. Išsamiau sužinoti apie rengiamą sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, taip pat pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus dėl sprendinių galite Valstybės Įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose (Donelaičio g.33-414, telef. 8-37- 223680) nuo 2013-07-30 d. 10 darbo dienų iki viešo projekto svarstymo. Viešo projekto svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2013-08-13 d. 14 val. Valstybės Įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriaus patalpose Donelaičio g.33-414.

   _______________________________

        Siekiant užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Šakių r.sav., Šakių sen., Vilkeliškių k., žemės sklypo, kad.Nr. 8433/0004:27, detalusis planas.Detaliojo plano rengimo pagrindas - Šakių r. sav. administracijos direktoriaus 2013-05-24 įsakymas Nr. AT-589 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo", 2013-05-24 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. VL-687, planavimo sąlygų sąvadas 2013-06-18, Nr. DP-015. Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš ž.ū.į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.Apytikris detaliojo plano rengimo terminas - 2013 m. II ketv. - 2014 m. II ketv.Planavimo organizatorė – UAB „Audrokesta“, Kęstučio g. 59, Šakiai.Detaliojo plano rengėjas - UAB „Toposfera". Gauti informaciją apie rengiamą planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Toposfera“ patalpose, adresu: Raudondvario pl. 150-215, Kaunas, P.V. Inga Cibulskienė, tel. 8(604)40064, el.paštas [email protected]. pie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

__________________________________

_________________________________

Pradedamas rengti žemės sklypo suformavimo, Grinaičių k., Sudargo sen., Šakių rajono savivaldybėje automobilių aikštelės įrengimui ir pastatų statybai detalusis planas. Planas rengiamas bendrąja tvarka. Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: suformuojamas žemės sklypas nustatant privalomą teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą automobilių aikštelės įrengimui ir pastatų statybai.
Rengimo terminas (preliminarus): 2013 m. III-IV ketv.
Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir/ar pobūdis: Kitos paskirties žemė; inžinerinės infrastruktūros teritorijos / susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos.
Informacija apie numatomus statyti statinius: automobilių aikštelės įrengimui bei jos aptarnavimui skirtų statinių statyba.
Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. 8 345 60752.
Plano rengėjas: Aurimas Vengris, ind. veiklos pažymos Nr. (4.65)-332-3782, M. Jankaus g. 12-20, Vilnius, Mob.: 8~655 53245, el. paštas: [email protected].
Viešas svarstymas:
• Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013-08-29 iki 2013-09-25, darbo metu Šakių rajono savivaldybės administracijos Sudargo seniūnijos patalpose, Sudargas, Šakių raj. LT-71074
• Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks Šakių rajono savivaldybės administracijos Sudargo seniūnijos patalpose, Sudargas, Šakių raj., nuo 2013-09-12 iki 2013-09-25, darbo metu.
• Viešas susirinkimas įvyks 2013-09-26, 11.00 val. Šakių rajono savivaldybės administracijos Sudargo seniūnijos patalpose, Sudargas, Šakių raj. 
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiami raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame detaliajame plane, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vytauto g. 28, LT-68296 Marijampolė, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Pranešame, kad pradedamas rengti Žemės sklypo suformavimo, po Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato patikėjimo teise valdomais statiniais Šiaulių g. 4, Šakių mieste, detalusis planas, vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-21 įsakymu Nr. AT-707. Detaliojo plano organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai. Detaliojo plano rengėjas: UAB „Nacionalinių projektų rengimas“, Pilaitės pr. 16, LT-04352 Vilnius. Detaliojo planavimo tikslas: Suformuoti žemės sklypą po valdomais statiniais, pakeisti esamą žemės visuomeninio naudojimo būdo pobūdį į Specialiosios paskirties statinių statybos pobūdį (V5), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus. Planavimo uždaviniai ir darbų programa:
1. Brėžinius rengti ant ne senesnės kaip 3 m.topografinės nuotraukos.
2. Parengti detalųjį planą:
2.1. išanalizuoti esamą būklę;
2.2. konkretizuoti sprendinius.
3. Detaliojo plano sprendinius pateikti:
3.1. aiškinamajame rašte;
3.2. brėžiniuose su grafiškai pateiktais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais,.
4. Atlikti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras:
4.1. informaciją apie rengiamą detalųjį planą paskelbti vietos spaudoje, nurodant visuomenei galimybes teikti pasiūlymus;
4.2. informuoti seniūnijos seniūną ir kaimyninių sklypų savininkus ir naudotojus;
4.3. detaliai planuojamoje teritorijoje įrengti informacinį stendą su LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo mėn. 18 d. nutarimu Nr. 1079 (2007 m. kovo mėn. 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija ) patvirtintų visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija;
4.4. visuomenės supažindinimui su parengtais detaliojo plano sprendiniais skirti ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį, kurio metu surengti ne mažiau kaip 10 darbo dienų trunkančią viešą ekspoziciją savivaldybės patalpose.
5. Pasibaigus supažindinimo su sprendiniais laikotarpiui, detaliojo plano sprendiniai pristatomi visuomenei viešojo susirinkimo metu.
6. Viešojo susirinkimo procedūrų dokumentai pateikiami detaliajame plane.
7. Detalųjį planą pateikti derinimui Nuolatinei statybos komisijai.
8. Nustatyta tvarka suderinus detalųjį planą, jis turi būti pateikiamas tikrinimui Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
9. Gavus teigiamas išvadas, detalusis planas bus teikiamas tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai ir nustatyta tvarka įregistruotas teritorijų planavimo registre.
Planavimo etapai, derinimo ir tvirtinimo procedūra: detalusis planas derinamas ir tvirtinamas bendra tvarka. Su rengiamo detaliojo plano projektu galima susipažinti adresu: Lukiškių g. 3, 403 kab., Vilnius, projekto vadovas R. Jauniškis, tel. 8~52611913, el. paštas: [email protected]. Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2013 m. rugpjūčio 16 d. savivaldybės antrame aukšte, prie Architektūros ir urbanistikos skyriaus ir Šakių seniūnijoje. Viešas detaliojo plano svarstymas vyks Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje 2013 m. rugpjūčio 30 d. 11 val. 226 kabinete. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo rengėjui teikiami raštu per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu šiuo adresu: Lukiškių g. 3, 403 kab., Vilnius; tel. 8~52611913, el. paštas: [email protected] .

_______________________________________

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 p.  parengtas žemės sklypo, esančio Šakių sen. Giedručių k.  paskirties pakeitimo  detalusis planas. Planavimo pagrindas- Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. AT-580. Planavimo organizatorius- Nijolė Povilaitienė.
Detaliojo plano rengimo terminai: nuo  2013-05-22 iki 2013-12-31
Viešas detaliojo plano svarstymas vyks Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje 2013 m. rugpjūčio 20 d. 11 val. 226 kabinete. Vieša ekspozicija vyks nuo 2013 m. rugpjūčio 5 d. savivaldybės antrame aukšte, prie Architektūros ir urbanistikos skyriaus ir Šakių seniūnijoje .
Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti  Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui, adresu: Bažnyčios g. 4 , Šakiai. Tel. 60766; el. paštas- architsakiai @ is.lt, arba planavimo organizatoriui tel. Nr. 8 676 00013.

 

 

                                                                             ______________________________________

                    Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Loretos Dailidienės žemės sklype, esančiame Šakių raj. sav., Barzdų sen., Kraujučių k., sklypą padalinant į tris sklypus. Žemės sklypo kadastrinis Nr.8405/0004:106.
Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.    Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. liepos 22- rugpjūčio 2 darbo dienomis adresu: UAB“Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas,UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. [email protected]

                                                                           ______________________________________

 

 

                                                                                 DĖL RENGIAMO DETALIOJO PLANO                                       

    Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str.1p. pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr.8486 0010:17 ) esančio Šakių r. sav., Šakių m.Kęstučio g.48 Sodų g. 2B,padalinimo į du sklypus detalusis planas.Planavimo pagrindas-savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m.liepos 11 d.įsakymas Nr.AT-772.Planavimo organizatoriai : Rasa Rimavičienė,Sigita Pedzevičienė,Angelė Gerdžiūnienė. Rengiant detalųjį planą numatomas  žemės sklypo padalinimas į du sklypus.
Planavimo uždaviniai ir darbų programa:
1.      Brėžinius rengti ant ne senesnės kaip 3 m.topografinės nuotraukos.
2.      Parengti detalųjį planą:
2.1.išanalizuoti esamą būklę
2.2.konkretizuoti sprendinius
3.      Detaliojo plano sprendinius pateikti:
3.1.aiškinamajame rašte
3.2.brėžiniuose su grafiškai pateiktais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais,.
4.      Atlikti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras:
4.1.informaciją apie rengiamą detalųjį planą paskelbti vietos spaudoje,nurodant visuomenei galimybes teikti pasiūlymus.
4.2.informuoti seniūnijjos seniūną ir kaimyninių sklypų savininkus ir naudotojus.
4.3.detaliai planuojamoje teritorijoje įrengti informacinį stendą su LR Vyriausybės 1996m.rugsėjo 18 d.nutarimu Nr.1079 (2007 m.kovo 14 d. Nutarimo Nr.247 redakcija )patvirtintų visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija.
4.4.visuomenės supažindinimui su parengtais detaliojo plano sprendiniais skirti ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį,kurio metu surengti ne mažiau kaip 10 darbo dienų trunkančią viešą ekspoziciją savivaldybės patalpose.
5.      Pasibaigus supažindinimo su sprendiniais laikotarpiui,detaliojo plano sprendiniai pristatomi visuomenei viešojo susirinkimo metu.
6.      Viešojo susirinkimo procedūrų dokumentai pateikiami detaliajame plane.
7.      Detalųjį planą pateikti derinimui Nuolatinei statybos komisijai
8.      Nustatyta tvarka suderinus detalųjį planą,jis turi būti pateikiamas tikrinimui Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
9.      Gavus teigiamas išvadas,detalusis planas bus teikiamas tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai ir nustatyta tvarka įregistruotas teritorijų planavimo registre.

       Detaliojo plano rengimo terminai nuo 2013 07 11 iki 2016 07 11.
Viešas detaliojo plano svarstymas vyks 2013 08 20 10 val.225 kabinete,Šakių     rotušėje. Vieša ekspozicija vyks nuo š.m. rugpjūčio 6 d. Rotušės antrame  aukšte,prie architektūros ir urbanistikos skyriaus, bei seniūnijos skelbimų lentoje.
Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti projektų rengėjui: UAB”Šakių archiprojektas” Bažnyčiosg..4,Šakiai,tel.834560774,el.paštas:[email protected]ar organizatoriams: Rasai Rimavičienei,Sigitai Pedzevičienei,Angelei Gerdžiūnienei,tel.867422716
Planavimo organizatoriai: Rasa Rimavičienė,Sigita Pedzevičienė,Angelė Gerdžiūnienė                                                                                                                                                                                                                                                   _______________________________________

 

Informuojame, kad pradėtas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas Marijampolės apskr. , Šakių rajone Kudirkos Naumiesčio sen. Būblelių k. Marijampolės profesinio rengimo centras.
Planavimo tikslas: Žemės sklypo padalinimas į du 13,0142 ha ir 0,1512 ha ploto žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.
Planavimo organizatorius ir iniciatorius – Marijampolės profesinio rengimo centras, buv. adresas Kauno g. 117.
Projekto rengėjas – UAB „NT matininkai“ projekto rengėja Kristina Naujokienė, kvalifikacijos Nr. 2R-FP-670 išduota 2012-09-27, Draugystės g. 9-32, Marijampolė, tel:8-343-56286, 8-601-96231, el.p. [email protected].
Planavimo teritorijos vieta ir plotas –pertvarkomi žemės sklypai 13,0142 ha ir 0,1512 ha ploto, esantys Bublelių k. Kudirkos Naumiesčio sen. Šakių r.sav.
Motyvuotus pasiūlymus ir pretenzijas dėl rengiamo projekto sprendinių teikti projekto rengėjui iki 2013-08-06. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-07-23 iki 2013-08-06 UAB „NT matininkai“ patalpose Draugystės g. 9-32 darbo dienomis nuo 8val. iki 17 val. arba Kudirkos Naumiesčio seniūnijos patalpose adresu Dariaus ir Girėno g. Nr.24.

                                                                               ______________________________________

Informuojame, kad vadovaujantfis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 1 p.  pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Šakių sen. Giedručių k.  paskirties pakeitimo  detalusis planas. Planavimo pagrindas- Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. AT-580. Planavimo organizatorius- Nijolė Povilaitienė.
Rengiant detalųjį planą numatomas žemės sklypo paskirties pakeitimas į gyvenamosios teritorijos būdo, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos pobūdžio žemės sklypą, numatant gyvenamojo namo bei  ūkinių pastatų statybą.
Planavimo uždaviniai ir darbų programa:
1.Brėžinius rengti ant ne senesnės kaip 3 m. toopografinės nuotraukos
2. Parengti detalųjį planą:
2.1. išanalizuoti esamą būklę
2.2. konkretizuoti sprendinius
3. Detaliojo plano sprendinius pateikti
3.1. aiškinamajame rašte
3.2. brėžiniuose su grafiškai pateiktais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais.
4. Atlikti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras:
4.1. informaciją apie rengiamą detalųjį planą paskelbti vietos spaudoje, nurodant visuomenei galimybes teikti pasiūlymus.
4.2. informuoti seniūnijų seniūnus ir kaimyninių sklypų savininkus ir naudotojus.
4.3. detaliai planuojamoje teritorijoje įrengti informacinį stendą su LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ( 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija) patvirtintų visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija
4.4. visuomenės supažindinimui su parengtais detaliojo plano sprendiniais skirti ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį, kurio metu surengti ne mažiau kaip 10 darbo dienų trunkančią viešą ekspoziciją atitinkamos seniūnijos patalpose.
5. Pasibaigus supažindinimo su sprendiniais laikotarpiui, detaliojo plano sprendiniai pristatomi visuomenei viešojo susirinkomo metu.
6. Viešojo susirinkimo procedūrų dokumentai pateikiami detaliajame plane.
7. Detalųjį planą pateikti derinimui Nuolatinei statybos komisijai.
8. Nustatyta tvarka suderinus detalųjį planą, jis turi būti pateikiamas tikrinimui  Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos  valstybinės priežiūros skyriui.
9. Gavus teigiamas išvadas, detalusis planas bus teikiamas tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai ir nustatyta tvarka įregistruoti teritorijų planavimo registre.
Detaliojo plano rengimo terminai: nuo  2013-05-22 iki 2013-12-31
Viešas detaliojo plano svarstymas vyks Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje 2013 m. rugpjūčio 20 d. 11 val. 226 kabinete. Vieša ekspozicija vyks nuo 2013 m. rugpjūčio 5 d. savivaldybės antrame aukšte, prie Architektūros ir urbanistikos skyriaus ir Šakių seniūnijoje .
Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti  Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui, adresu: Bažnyčios g. 4 , Šakiai. Tel. 60766; el. paštas- architsakiai @ is.lt, arba planavimo organizatoriui tel. Nr. 8 676 00013.

________________________________

 

   Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str.1p. pradedamas rengti žemės sklypo esančio Šakių rajono savivaldybės Žvirgždaičių miestelyje Draugystės gatvėje detalus planas bendrąja tvarka Planavimo organizatoriai: Šakių rajono savivaldybės administracija. Planavimo tikslas–žemės sklypo suformavimas Šakių rajono savivaldybės Žvirgždaičių miestelyje Draugystės gatvėje, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas.
Planavimo uždaviniai ir darbų programa:
1.Brėžinius rengti ant ne senesnės kaip 3 m. topografinės nuotraukos
2. Parengti detalųjį planą:
2.1. išanalizuoti esamą būklę
2.2. konkretizuoti sprendinius
3. Detaliojo plano sprendinius pateikti:
3.1. aiškinamajame rašte
3.2. brėžiniuose su grafiškai pateiktais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimais.
4. Atlikti teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras:
4.1. informaciją apie rengiamą detalųjį planą paskelbti vietos spaudoje, nurodant visuomenei galimybes teikti pasiūlymus.
4.2. informuoti seniūnijų seniūnus ir kaimyninių sklypų savininkus ir naudotojus.
4.3. detaliai planuojamoje teritorijoje įrengti informacinį stendą su LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ( 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija) patvirtintų visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 24.1 punkte nurodyta informacija.
4.4. visuomenės supažindinimui su parengtais detaliojo plano sprendiniais skirti ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį, kurio metu surengti ne mažiau kaip 10 darbo dienų trunkančią viešą ekspoziciją atitinkamos seniūnijos patalpose.
5. Pasibaigus supažindinimo su sprendiniais laikotarpiui, detaliojo plano sprendiniai pristatomi visuomenei viešojo susirinkimo metu.
6. Viešojo susirinkimo procedūrų dokumentai pateikiami detaliajame plane.
7. Detalųjį planą pateikti derinimui Nuolatinei statybos komisijai.
8. Nustatyta tvarka suderinus detalųjį planą, jis turi būti pateikiamas tikrinimui Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
9. Gavus teigiamas išvadas, detalusis planas bus teikiamas tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai ir nustatyta tvarka įregistruoti teritorijų planavimo registre.
Detaliojo plano rengimo terminai: nuo 2013-06-17 iki 2013-12-02.
Detaliojo plano rengėjas: VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Pramonės 11a Kaunas. Projekto vadovas M. Lankininkas. Informacija telefonu 8-37-490243, el.paštas: [email protected]

_________________________

   Informuojame apie pradedamą bendra tvarka rengti sklypo, esančio Šakių raj. Šakių sen. Giedručių k., kad. Nr.8433/0001:723, detalųjį planą. Planavimo tikslas – žemės sklypo (kad.Nr.8433/0001:723) atidalinimas ir atidalintuose sklypuose yra numatoma gyvenamųjų namų statyba pakeičiant žemės sklypų naudojimo paskirtį į kitą, būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planavimo organizatorius – Jonas Kriščiūnas. Rengėjas – UAB GEOMA LT projekto vadovas V.Urbonas, tel. 8-37-208097, [email protected]. Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.

  _________________________    

          Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010m. liepos 21 d. nutarimu Nr.1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijoje tvarkos aprašo“ 27 punktu, informuojame, kad rengiamas Vytauto Kapilovo žemės sklypo, esančio Šakių m., Aušros g.30, pertvarkymo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Pertvarkomas žemės sklypas padalinamas į du sklypus.Susipažinti su parengtu planu galima 2013 m. birželio 17- 28 darbo dienomis adresu Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas), UAB“Geotakas“patalpose. Pasiūlymus galima teikti Šakių rajono savivaldybės administracijai. Plano rengėjas: UAB „Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 tel.8-62178513, e.paštas:[email protected] projekto autorė Virginija Pašiūnienė

 __________________________                   

   Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas žemės sklypo, esančio Šakių raj. sav., Šakių sen., Mišiurkės k.11, suformavimo Vilmantui Vitkaičiui ir Renatai Vitkaitienei nuosavybės teise priklausantiems pastatams eksploatuoti.Projektas svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Susipažinti su parengtu projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus galima 2013 m. birželio 12-25 darbo dienomis adresu: UAB“Geotakas“, Šakiai, Bažnyčios g.5 (II aukštas, UAB „Geotakas“ patalpose), tel.8-345-51592, mob.862178513, el.p. [email protected].     

____________________________ 

 

   Informuojame apie pradedamą rengti Šakių rajono degalinių išdėstymo schemos papildymo specialųjį planą. Specialiojo plano tikslas: 1. Papildyti Šakių rajono degalinių išdėstymo schemą (specialųjį planą), patvirtintą 1995 m. kovo 16 d. sprendimu Nr.757-v (su vėlesniu Šakių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-27) numatant papildomas degalinių vietas; 2. Parengti ilgalaikę savivaldybės teritorijos raidos programą, atitinkančią degalinių išdėstymo ir plėtros savivaldybės teritorijoje planą; 3. Reglamentuoti degalinių išdėstymą savivaldybės teritorijoje; 4. Suderinti valstybės, savivaldybių, įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus, išdėstant degalines ir plečiant jų veiklą. Planavimo organizatorius: Šakių r. sav. adm. direktorius, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel.: (8 345) 60752, el. p.: [email protected]. Specialiojo plano rengėjas: J. Šarakauskas, Nepriklausomybės a. 7-5, Kaunas, el.p.: [email protected], tel. (8 684) 84894. Pasiūlymus dėl rengiamo dokumento teikti Šakių r. sav. adm. Architektūros ir urbanistikos skyriui, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel.: (8 345) 60766, el. p.: [email protected]

 

 _________________________________

      Vadovaujantis teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4p. informuojame, apie parengtą detalųjį planą: žemės sklypo (kadastrinis Nr.8433 I 0001:705 ) esančio Šakių r., Giedručių k.,paskirties pakeitimo detalusis planas.Detaliojo plano rengimo terminai nuo 2013 03 29 iki 2016 03 19. Viešas detaliojo plano svarstymas vyks 2013 06 07 10 val.225 kabinete,Šakių rotušėje. Vieša ekspozicija vyks nuo š.m. gegužės 24 d. Rotušės antrame aukšte,prie architektūros ir urbanistikos skyriaus, bei seniūnijos skelbimų lentoje.Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti projektų rengėjui: UAB ”Šakių archiprojektas” Bažnyčiosg..4,Šakiai,tel.834560774,el.paštas:[email protected]ar organizatoriui Remigijui Maksvyčiui,tel.866289247.Planavimo organizatorius: Remigijus Maksvytis

___________________________________

Vadovaujantis teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4p. informuojame, apie parengtą detalųjį planą: Žemės sklypo(kadastrinis Nr.8462 0004:147),esančio Liepalotų k.,Šakių r.sav.,paskirties pakeitimo detalusis planas.Detaliojo plano rengimo terminai;nuo 2013 03 20  iki 2016 03 20. Viešas detaliojo plano svarstymas vyks 2013 05 06 10 val.225 kabinete,Šakių rotušėje.         Vieša ekspozicija vyks nuo š.m. balandžio 18 d. Rotušės antrame aukšte,prie architektūros ir urbanistikos skyriaus, bei seniūnijos skelbimų lentoje.Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti projektų rengėjui: UAB”Šakių archiprojektas” Bažnyčiosg..4,Šakiai,tel.834560774,el.paštas:[email protected]ar organizatoriui Laimutei Balsevičienei 861136521. Planavimo organizatorius: Laimutė Balsevičienė

                                                                                         ________________________

 Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 31 str.4p. parengtas UAB „Vilkaviškio agrocentras“, a.k. 185479838, žemės sklypo ( kadastrinis Nr. 8435/0004:109) esančio  Šakių  rajone , Bridžių k., Bridžių g.2A ,detalusis planas.. Planavimo organizatorius - UAB „Vilkaviškio agrocentras „ a.k. 185479838 , Vilkaviškio raj., Lakštučių k., Vembrės g.2, tel. 8 698 26530 . Detaliojo plano rengimo terminai: nuo 2013  03 08  iki 2016 03 08.Viešas detaliojo plano svarstymas vyks  2013 06 07  10 val. 225 kabinete.,Šakių rotušėje“. Vieša ekspozicija vyks nuo š.m. gegužės 24 d. Rotušės antrame aukšte,prie architektūros ir urbanistikos skyriaus,bei seniūnijos skelbimų lentoje.Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti projektų rengėjui: UAB”Šakių archiprojektas” Bažnyčiosg..4,Šakiai,tel.834560774,el.paštas:archiprojektas@centras.                                                         

                                                           ___________________________________

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad Nr.8443/0005:413 Išdagų k.v.), padalinimo į tris žemės sklypus, vienos atidalintos žemės sklypo dalies paskirties pakeitimo ir apjungimo su žemės sklypais (kad. Nr.8443/0005:473 ir Nr.8443/0005:322), esančiais  Išdagų k., Šakių rajone detalusis planas.
Detalusis planas rengiamas vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013m. balandžio 12d įsakymu Nr. AT-418 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“.
Planavimo tikslas: 
esamo valstybinio žemės sklypo (kad. Nr. 8443/0005:413) padalinimas į tris sklypus, vienos atidalintos dalies žemės paskirties keitimas iš žemės ūkio į inžinerinės infrastruktūros (esamo magistralinio dujotiekio priklausinių statybai) ir apjungimas su žemės sklypais kad. Nr.8443/0005:473 ir Nr.8443/0005:322, nustatant teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimus.
Planavimo darbų programa 
– vietovės lygmens detalusis planas rengiamas keturiais etapais: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo,sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis etapai.
Detaliojo plano rengimo tvarka 
 – bendroji.
Planavimo organizatorius: 
Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel.Nr. (8 345) 60752.
Detaliojo plano rengėjas: 
UAB “Ardynas”, Gedimino 47, Kaunas, tel.: 8 (37) 323209, faks.: 8 (37) 337257, el.p.: [email protected]
Detaliojo plano rengimo terminai
 – 2013m. gegužė  – 2013m. gruodis.
Pasiūlymų teikimo tvarka – pastabas, pasiūlymus, pretenzijas dėl detaliojo plano rengimo galima teikti planavimo organizatoriui - Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui arba detaliojo plano rengėjui – UAB “Ardynas” aukščiau nurodytais adresais.
Apie detaliojo plano sprendinių viešo svarstymo su visuomene procedūras planavimo organizatorius informuos papildomai LR įstatymų nustatyta tvarka.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-23 13:57:02