Lietuvių kalba English
Prisiimti įsipareigojimai

Šakių rajono savivaldybės administracija 2023 m. gegužės 18 d. pasirašė 625,5 tūkst. eurų paskolos sutartį Nr. 2023004292 su AB SEB banku. Paskolos paskirtis - investicinių projektų, vykdomų su Europos Sąjungos parama, kitų savivaldybės vykdomų projektų bendrajam finansavimui vykdyti ir papildomiems darbams finansuoti, ilgalaikiam turtui įsigyti. 2023-02-24 sprendimas Nr. T-58 „Dėl ilgalaikės paskolos 2023 metais ėmimo".

Šakių rajono savivaldybės administracija 2022 m. birželio 1 d. pasirašė 587,747 tūkst. eurų paskolos sutartį Nr. 2022008205 su AB SEB banku. Paskolos paskirtis - investicinių projektų, vykdomų su Europos Sąjungos parama, kitų savivaldybės vykdomų projektų bendrajam finansavimui vykdyti ir papildomiems darbams finansuoti, ilgalaikiam turtui įsigyti. 2022-03-25 sprendimas Nr. T-101 „Dėl ilgalaikės paskolos 2022 metais ėmimo".

Šakių rajono savivaldybės administracija 2020 m. gegužės 18 d. pasirašė 639,106 tūkst. eurų paskolos sutartį Nr. 2020003190 su AB SEB banku. Paskolos paskirtis - investicinių projektų, vykdomų su Europos Sąjungos parama, kitų savivaldybės vykdomų projektų bendrajam finansavimui vykdyti ir papildomiems darbams finansuoti, ilgalaikiam turtui įsigyti. 2020-03-20 sprendimas Nr. T-113 „Dėl ilgalaikės paskolos 2020 metais ėmimo".

Šakių rajono savivaldybės administracija 2019 m. gegužės 15 d. pasirašė 731,717 tūkst. eurų Kredito sutartį sutartį Nr. KS-2019-409701-10/VL-572 su AB Šiaulių banku banku. Paskolos paskirtis - investicijų projektų, vykdomų su Europos Sąjungos parama, kitų savivaldybės vykdomų projektų bendrajam finansavimui vykdyti ir papildomiems darbams finansuoti, ilgalaikiam turtui įsigyti. 2019-03-22 sprendimas Nr. T-95 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo"

Šakių rajono savivaldybės administracija 2017 m. birželio 2 d. pasirašė 514 tūkst. eurų paskolos sutartį Nr. 0361712027140-53 su AB SEB banku. Paskolos paskirtis - investicinių projektų, vykdomų su Europos Sąjungos parama, kitų savivaldybės vykdomų projektų bendrajam finansavimui vykdyti ir papildomiems darbams finansuoti, ilgalaikiam turtui įsigyti. 2017-03-31 sprendimas Nr. T-97 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo"

Šakių rajono savivaldybės administracija 2015 m. gegužės 7 d. pasirašė 1 216,896 tūkst. eurų paskolos sutartį Nr. K201505-0016 su Danske bank A/S Lietuvos filialu. Paskolos paskirtis - investicinių projektų, vykdomų su Europos Sąjungos parama, kitų savivaldybės vykdomų projektų bendrajam finansavimui vykdyti ir papildomiems darbams finansuoti, ilgalaikiam turtui įsigyti 2015-02-19 sprendimas Nr. T-26 "Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo"

Šakių rajono savivaldybės taryba 2015 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. T-194 suteikė 15,0 tūkst. Eur garantiją UAB „Šakių komunalinis ūkis“ imant ilgalaikę (3 metų) banko paskolą autobokštelio įsigijimui. 2015-10-16 sprendimas Nr. T-194 „Dėl garantijos uždarajai akcinei bendrovei „Šakių komunalinis ūkis” suteikimo imant banko paskolą”. Paskolos sutartis buvo pasirašyta su AB Šiaulių banku Tauragės KAC.

Šakių rajono savivaldybės taryba 2016 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. T-33 suteikė 80,0 tūkst. Eur garantiją viešajai įstaigai Šakių greitosios medicinos pagalbos stotis imant ilgalaikę (5 metų) banko paskolą greitosios medicinos pagalbos automobilio su medicinine įranga įsigijimui. 2016-02-05 sprendimas Nr. T-33 „Dėl garantijos viešajai įstaigai Šakių greitosios medicinos pagalbos stotis suteikimo imant banko paskolą”

Šakių rajono savivaldybės administracija 2016 m. birželio 27 d. pasirašė 479,0 tūkst. eurų paskolos sutartį Nr. 0361612026890-07 su AB SEB banku. Paskolos paskirtis - investicinių projektų, vykdomų su Europos Sąjungos parama, kitų savivaldybės vykdomų projektų bendrajam finansavimui vykdyti ir papildomiems darbams finansuoti, ilgalaikiam turtui įsigyti. 2016-04-22 sprendimas Nr. T-142 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo"

Šakių rajono savivaldybės administracija 2018 m. gegužės 14 d. pasirašė 564 tūkst. eurų paskolos sutartį Nr. 0361812027355-53 su AB SEB banku. Paskolos paskirtis - investicijų projektų, vykdomų su Europos Sąjungos parama, kitų savivaldybės vykdomų projektų bendrajam finansavimui vykdyti ir papildomiems darbams finansuoti, ilgalaikiam turtui įsigyti. 2018-03-23 sprendimas Nr. T-103 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo"

Paskutinis atnaujinimas: 2023-08-30 06:15:34