Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Posėdžių kalendorius
Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2019-11-20 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero darbo kabinetas

Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl pritarimo skirti vienkartines pinigines išmokas.
 3. Dėl darbo sutarties nutraukimo darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių su Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro laikinąja direktore Neringa Motiejaityte.
 4. Dėl Nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, laidojimo organizavimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos pastoviosios dalies nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.
 6. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Griškabūdžio kultūros centro nuostatų patvirtinimo.
 7. Dėl Sporto srityje veikiančių juridinių asmenų veiklos finansavimo iš Šakių rajono savivaldybės biudžeto kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl Mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl kredito administravimo mokesčio uždarajai akcinei bendrovei „Šakių šilumos tinklai“ nustatymo.
 11. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T-295 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl projekto „Šakių rajono socialinio būsto plėtra“ Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0001/VL-861 socialinio būsto pirkimo būdo ir pirkimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-140 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo.
 17. Dėl pritarimo inicijuoti reorganizuoti UAB „Šakių komunalinis ūkis“ ir UAB „Šakių šilumos tinklai“.
 18. Dėl viešosios įstaigos „MOTIRSPORT LT“ atleidimo nuo žemės mokesčio už 2019 metus.
 19. Dėl panaudos sutarčių nutraukimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 22. Dėl ploto ant vandentiekio bokšto stogo, esančio Gelgaudiškyje, Mokyklos g., nuomos viešojo konkurso būdu.
 23. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, V. Kudirkos g. 64, nuomos viešojo konkurso būdu.
 24. Dėl turto nurašymo.
 25. Dėl turto perdavimo UAB Marijampolės apskrities tvarkymo centrui.
 26. Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 27. Dėl atstovų delegavimo į Šakių miesto vietos veiklos grupės valdybą.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2019-11-20 14:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės mero darbo kabinetas

Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl pritarimo skirti vienkartines pinigines išmokas.
 3. Dėl darbo sutarties nutraukimo darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių su Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro laikinąja direktore Neringa Motiejaityte.
 4. Dėl Nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, laidojimo organizavimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos pastoviosios dalies nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.
 6. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Griškabūdžio kultūros centro nuostatų patvirtinimo.
 7. Dėl Sporto srityje veikiančių juridinių asmenų veiklos finansavimo iš Šakių rajono savivaldybės biudžeto kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl Mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl kredito administravimo mokesčio uždarajai akcinei bendrovei „Šakių šilumos tinklai“ nustatymo.
 11. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T-295 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl projekto „Šakių rajono socialinio būsto plėtra“ Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0001/VL-861 socialinio būsto pirkimo būdo ir pirkimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-140 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo.
 17. Dėl pritarimo inicijuoti reorganizuoti UAB „Šakių komunalinis ūkis“ ir UAB „Šakių šilumos tinklai“.
 18. Dėl viešosios įstaigos „MOTIRSPORT LT“ atleidimo nuo žemės mokesčio už 2019 metus.
 19. Dėl panaudos sutarčių nutraukimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 22. Dėl ploto ant vandentiekio bokšto stogo, esančio Gelgaudiškyje, Mokyklos g., nuomos viešojo konkurso būdu.
 23. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, V. Kudirkos g. 64, nuomos viešojo konkurso būdu.
 24. Dėl turto nurašymo.
 25. Dėl turto perdavimo UAB Marijampolės apskrities tvarkymo centrui.
 26. Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 27. Dėl atstovų delegavimo į Šakių miesto vietos veiklos grupės valdybą.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2019-11-22 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl lėšų iš rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo.
 2. Dėl pritarimo skirti vienkartines pinigines išmokas.
 3. Dėl darbo sutarties nutraukimo darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių su Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro laikinąja direktore Neringa Motiejaityte.
 4. Dėl Nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, laidojimo organizavimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos pastoviosios dalies nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.
 6. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Griškabūdžio kultūros centro nuostatų patvirtinimo.
 7. Dėl Sporto srityje veikiančių juridinių asmenų veiklos finansavimo iš Šakių rajono savivaldybės biudžeto kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl Mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl kredito administravimo mokesčio uždarajai akcinei bendrovei „Šakių šilumos tinklai“ nustatymo.
 11. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T-295 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl projekto „Šakių rajono socialinio būsto plėtra“ Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0001/VL-861 socialinio būsto pirkimo būdo ir pirkimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ pakeitimo.
 12. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-140 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo.
 17. Dėl pritarimo inicijuoti reorganizuoti UAB „Šakių komunalinis ūkis“ ir UAB „Šakių šilumos tinklai“.
 18. Dėl viešosios įstaigos „MOTIRSPORT LT“ atleidimo nuo žemės mokesčio už 2019 metus.
 19. Dėl panaudos sutarčių nutraukimo.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo.
 21. Dėl Šakių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 22. Dėl ploto ant vandentiekio bokšto stogo, esančio Gelgaudiškyje, Mokyklos g., nuomos viešojo konkurso būdu.
 23. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, V. Kudirkos g. 64, nuomos viešojo konkurso būdu.
 24. Dėl turto nurašymo.
 25. Dėl turto perdavimo UAB Marijampolės apskrities tvarkymo centrui.
 26. Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 27. Dėl atstovų delegavimo į Šakių miesto vietos veiklos grupės valdybą.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
Išvažiuojamasis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2019-11-26 14:00
Posėdžio vieta: Slavikų seniūnijos posėdžių salė

Išvažiuojamasis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis - Darbotvarkė

Slavikų projekto aptarimas su bendruomene