Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Posėdžių kalendorius
Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2020-01-24 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl pritarimo Šakių „Žiburio“ gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai.
 2. Dėl pritarimo Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai.
 3. Dėl pritarimo Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai.
 4. Dėl pritarimo Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai.
 5. Dėl pritarimo Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro 2019 metų veiklos ataskaitai.
 6. Dėl pritarimo Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro 2019 metų veiklos ataskaitai.
 7. Dėl pritarimo Šakių rajono Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro 2019 metų veiklos ataskaitai.
 8. Dėl pritarimo Šakių „Varpo“ mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai.
 9. Dėl pritarimo Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai.
 10. Dėl pritarimo Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai.
 11. Dėl pritarimo Šakių rajono Kidulių pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai.
 12. Dėl pritarimo Šakių rajono Slavikų pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai.
 13. Dėl pritarimo Šakių rajono meno mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai.
 14. Dėl pritarimo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro 2019 metų veiklos ataskaitai.
 15. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centro 2019 metų veiklos ataskaitai.
 16. Dėl pritarimo Šakių rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai.
 17. Dėl pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ 2019 metų veiklos ataskaitai.
 18. Dėl pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ 2019 metų veiklos ataskaitai.
 19. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejaus 2019 metų veiklos ataskaitai.
 20. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitai.
 21. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai.
 22. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Sintautų kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai.                      
 23. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Lukšių kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai.
 24. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Griškabūdžio kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai.
 25. Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Gelgaudiškio kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai.
 26. Dėl nepritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Kudirkos Naumiesčio kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai.
 27. Dėl premijos skyrimo Zigmui Naujokaičiui.
 28. Dėl Šakių rajono savivaldybės Kultūros ir meno tarybos sudėties patvirtinimo.
 29. Dėl įgaliojimų rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo.
 30. Dėl rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2020-2022 metų atestacijos programos patvirtinimo.
 31. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-314 „Dėl dienos maitinimo normų ir mokinių skaičiaus bendrabutyje nustatymo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre“ pakeitimo.
 32. Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos patvirtinimo.
 33. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2019 metų veiklos ataskaitai.
 34. Dėl Šakių rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudarymo ir veiklos reglamento patvirtinimo.
 35. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų 2019 metų veiklos ataskaitai.
 36. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro 2019 metų veiklos ataskaitai.
 37. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centras didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
 38. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-221 „Dėl socialinės paramos mokiniams Šakių rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.                                         
 39. Dėl Šakių rajono savivaldybės melioracijos darbų 2020 metų programos patvirtinimo.
 40. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
 41. Dėl rajono savivaldybės vietinės reikšmės reikėmės kelių ir rajono savivaldybės vietinės reikšmės gatvių sąrašo patvirtinimo.
 42. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, V. Kudirkos g. 19, nuomos viešojo konkurso būdu.
 43. Dėl negyvenamosios patalpos, esančios Lekėčių mstl., Draugystės g. 48-1, nuomos viešojo konkurso būdu.
 44. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.
 45. Dėl savivaldybės turto patikėjimo sutarties nutraukimo.
 46. Dėl panaudos sutarties nutraukimo.
 47. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis viešajai įstaigai Šakių ligoninei pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 48. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-287 „Dėl savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 49. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-381 „Dėl Šakių rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Šakių rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo sąrašo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 50. Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitai.
 51. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2020 metų programos patvirtinimo.
 52. Dėl Šakių rajono savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo.
 53. Dėl Šakių rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo.
 54. Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2020-2021 metų bendrojo plano patvirtinimo.