Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Posėdžių kalendorius
Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2019-07-19 10:00
Posėdžio vieta: Savivaldybės posėdžių salė
Tiesioginė transliacija

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis - Darbotvarkė
 1. Dėl premijų skyrimo abiturientams.
 2. Dėl Šakių rajono meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 3. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-235 „Dėl mokinių skaičiaus ir mokesčių už mokslą bei instrumentų nuomą nustatymo Šakių rajono Meno mokykloje“ pakeitimo.                                         
 4. Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Eglutė“ ir Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. T-90 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir ikimokyklinio, priešmokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2019/2020 mokslo metams“ pakeitimo.
 5. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.
 6. Dėl darbo sutarties nutraukimo darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių su Šakių rajono Slavikų pagrindinės mokyklos direktoriumi Juozu Rakicku.
 7. Dėl melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Sudargo melioracija“ investicinio projekto „MSNA „Sudargo melioracija“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas“ rengimo ir įgyvendinimo.
 8. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-192 „Dėl rajono savivaldybės kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 9. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-264 „Dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būstą šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.                                                                 
 10. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-336 „Dėl Šakių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos sudarymo ir Šakių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl pritarimo projektui „WiFi4EU Šakių rajono savivaldybėje“.
 12. Dėl pritarimo projektui „Zanavykų ir Goldap „Mazurski zdrój“ regionai – neatrastos turizmo galimybės“.
 13. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-297 „Dėl pritarimo projektui „Sudargo atnaujinimas ir plėtra“ pakeitimo.
 14. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos Nr. T-168 „Dėl projekto „Kudirkos Naumiesčio gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ pakeitimo.
 15. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 16. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-287 „Dėl savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 18. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis viešajai įstaigai Šakių ligoninei pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.
 19. Dėl pritarimo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai.
 20. Dėl Šakių rajono savivaldybės 2018 metų metinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
 21. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 37, perdavimo asociacijai Šakių rajono cukralige sergančiųjų klubui „Linelis“ pagal panaudos sutartį.
 22. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Lukšių seniūnijoje, Liepalotų kaime, Mokyklos g. 27, nuomos viešojo konkurso būdu.                     
 23. Dėl negyvenamosios patalpos dalies, esančios Šakiuose, Bažnyčios g. 4, nuomos viešojo konkurso būdu.    
 24. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.  
 25. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.   
 26. Dėl pritarimo projektui „Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Kukarskės globos namuose“, jo finansavimui gauti ir įgaliojimo suteikimui.    
 27. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-13 Dėl pritarimo projektui „Kultūros paveldo objektų Kidulių dvaro sodybos (Lietuva) ir Kristijono Donelaičio muziejaus Tolminkiemyje (Rusija) restauravimas“ pakeitimo.