Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Posėdžių kalendorius
Ūkio ir verslo komiteto posėdis
2020-06-16 10:00
Posėdžio vieta:
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis
2020-06-16 14:00
Posėdžio vieta:
Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
2020-06-17 10:00
Posėdžio vieta:
Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis
2020-06-17 14:00
Posėdžio vieta:
Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis
2020-06-19 10:00
Posėdžio vieta: