Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Savivaldybės strateginiai veiklos planai

 

2020 m.

Rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginis veiklos planas (patvirtintas Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimu Nr.T-54 „Dėl rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“)

 

Rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2020 m. gegužės 22 d. Nr. T-173 (patvirtinta 2020 m. gegužės 22 d. sprendimu Nr. T-173 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“

 

Rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2020 m. liepos 24 d. Nr. T-233 (patvirtinta 2020 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. T-233 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

 

Rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2020 m. rugsėjo 11 d. Nr. T-279 (patvirtinta 2020 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. T-279 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

 

Rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2020 m. spalio 23 d. Nr. T-297 (patvirtinta 2020 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T-297 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

 

Rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2020 m. lapkričio 20 d. Nr. T-355 (patvirtinta 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T-355 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“).

 

2019 m.

Rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginis veiklos planas (patvirtintas Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr.T-65 „Dėl rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“)

 

Rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2019 m. balandžio 19 d. Nr. T-125 (patvirtinta 2019 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. T-125 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo)

 

Rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2019 m. birželio 21 d. Nr.T-238 (patvirtinta 2019 m. birželio 21 d. sprendimu Nr.T-238 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

 

Rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2019 m. liepos 19 d. Nr. T-262 (patvirtinta 2019 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T-262 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

 

Rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2019 m. rugsėjo 13 d. Nr. T-281 (patvirtinta 2019 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. T-281 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

 

Rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2019 m. spalio 18 d. Nr. T-317 (patvirtinta 2019 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T-317 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

 

Rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2019 m. lapkričio 22 d. Nr. T-350 (patvirtinta 2019 m. lapkričio 22 d.  sprendimu Nr. T-350 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

 

Rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2019 m. gruodžio 20 d. Nr. T-377 (patvirtinta 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-377 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

 

 

2018 m.

 

Rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginis veiklos planas (patvirtintas Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr.T-41 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“)

 

Rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2018 m. birželio 22 d.  Nr. T-240 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 22 d. sprendimu  Nr. T-240 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo)

 

Rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2018 m. rugsėjo 21 d.  Nr. T-298 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. T-298 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo)

 

Rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2018 m. gruodžio 21 d.  Nr. T-418 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-418 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo).

 

Rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2019 m. spalio 18 d. Nr. T-317 (patvirtinta 2019 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T-317 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

 

 2017 m.

Rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginis veiklos planas (patvirtintas Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr.T-24)

 

Rajono savivaldybės 2017-2019 metų strategino veiklos plano pakeitimas 2017 m. birželio 29 d.  Nr. T-214 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu  Nr. T-214„Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

  

Rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2017 m. rugsėjo 29 d. Nr. T-273 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-273 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“) 

 

Rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2017 m. gruodžio 21 d. Nr.T-379 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-379 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

 

 

2016 m.

Rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginis veiklos planas (patvirtintas Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.T-49)

 

Rajono savivaldybės 2016-2018 metų veiklos plano dalinis pakeitimas (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-215 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo. Nr. T-49 „Dėl rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“)

 

Rajono savivaldybės 2016-2018 metų veiklos plano dalinis pakeitimas (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T-323 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d sprendimo. Nr. T-49 „Dėl rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“)

 

Rajono savivaldybės 2016-2018 metų veiklos plano dalinis pakeitimas (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-379 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d sprendimo. Nr. T-49 „Dėl rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“)

Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-25 13:50:01