Lietuvių kalba English
Kultūros paveldo objektų stebėsena
už 2011 m.
Griškabūdžio seniūnija  

Senosios kapinės I     
Senosios kapinės II   
 
 
 

Lukšių seniūnija 

Senosios kapinės  

 

 

Barzdų seniūnija

Senosios kapinės 

Kapinės 

Žudynių vieta ir kapai 11175

Kapas 16751 

 Archeologinė vieta 16378  

už 2013 m.
Kriūkų seniūnija

Rimašiškių kapinės

Piesčių kapinės 

Kumetynas(Ilguvos dvaras) 

Griškabūdžio seniūnija 

Katilių kaimo I senosios kapinės 

Sintautų seniūnija 

Poeto Prano Vaičaičio kapas ( 10554)

Smilgių kaimo senosios kapinės 

Veršių kaimo senosios kapinės 

Sintautų mst.(kaimo) vokiečių kapinės 

Sintautų mst. (kaimo) Sovietų Sąjungos karių žuvusių Antrajame pasauliniame kare kapinės ( 11185)

Gelgaudiškio seniūnija 

Branduoliškių (Aukštojo Gelgaudiškio) buv.dvaro sodybos fragmentas( 584)

Daukantiškių (Daugerdiškių) buv.dvaro sodybos fragmentas (585)

Karkazų kaimo vokiečių kapinės

Plokščių seniūnija 

Plokščių mstl.(kaimo) Sovietų Sąjungos karių žuvusių Antrąjame Pasauliniame kare kapinės (IV586) 

Slavikų seniūnija 

 Šilininkų kaimo senosios kapinės

Šilgalių kaimo senosios kapinės 

Žiūrių kaimo senosio kapinės 

Slavikų mstl.senosios evangelikų kapinės 

Šakių seniūnija 

Batiškių k. (Giedručių K.) nacizmo ir žydų genocido aukų kapai (IV588)

Šakių miesto vokiečių senosios kapinės

Aržuolupių kaimo senosios kapinės  

už 2015 m.  
Barzdų seniūnija

Pilviškių žydų žudynių vieta ir kapas I (11175)

Pilviškių žydų žudynių vieta ir kapas II (38553)

Griškabūdžio seniūnija

Kalbininko Jono Jablonskio  sodybos namas (31136)

Kriūkų seniūnija

Ledainė (587)

 Arklidė (587)

Žemosios Panemunės piliakalnis (3269)

Bažnyčia (1614)

Lietuvos partizanų stovykla ir žūties vieta (2660)

Žemosios Panemunės dvaro sodybos fragmentai. Kompleksinė dalis svirnas (38854)

Žemosios Panemunės dvaro sodybos fragmentai. Kompleksinė dalis rūmai (38851)

Sudargo seniūnija 

Sudargo, Burgaičių piliakalnis II, vad Pilaite

Sudargo, Burgaičių piliakalnis III, vad Bevardžiu

Sudargo, Burgaičių piliakalnis su gyvenviete piliakalnis vad. Vorpiliu (3265)

Ramoniškių kapinynas

Sudargo senosios klebonijos pastatas(35684)

Sintautų seniūnija

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta( 11185)

Sodyba ir paminklinis akmuo (10553)

 

 

Lekėčių seniūnija

Mikytų piliakalnis su gyvenviete (24679)

 

Lukšių seniūnija

Antrojo  pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta(11183)

Zyplių dvaro sodybos parkas (24748)

už 2016 m. 
Gelgaudiškio seniūnija

1. Gelgaudiškio dvaro sodybos parkas

Kidulių seniūnija

2. Kidulių dvaro sodybos sodininko namas

3. Kidulių dvaro sodybos pirmasis rūsys

4. Kidulių dvaro sodybos trečiasis ūkinis pastatas

5. Kidulių dvaro sodybos kluonas

6. Kidulių dvaro sodybos alaus daryklos pastatas

7. Kidulių dvaro sodybos sodininko tvartas

8. Kidulių dvaro sodybos kalvio - račiaus namas

9. Kidulių dvaro sodybos antrasis rūsys

10. Kidulių dvaro sodybos pirmo kumetyno tvartas

11. Kidulių dvaro sodybos kluono liekanos

12. Kidulių dvaro sodybos antrasis ūkinis pastatas

13. Kidulių dvaro sodybos kailiadirbio namas

14. Kidulių dvaro sodybos pirmasis tvartas

15. Kidulių dvaro sodybos oficina

16. Kidulių dvaro sodybos antro kumetyno tvartas

17. Kidulių dvaro sodybos pirmo ūkinio pastato liekanos

18. Kidulių dvaro sodybos kalvės - ratinės pastatas

 Lukšių seniūnija

19. zyplių dvaro sodybos pagrindiniai rūmai

20. Zyplių dvaro sodybos virtuvė

21. Zyplių dvaro sodybos antrasis svirnas

22.Zyplių dvaro sodybos pirmoji oficina

23. Zyplių dvaro sodybos antroji oficina

24. Zyplių dvaro sodybos amatininkų namas

25.  Zyplių dvaro sodybos karvidės

26. Zyplių dvaro sodybos arklidės

27. Zyplių dvaro sodybos šunidė

28. Zyplių dvaro sodybos pirmasis svirnas

29. Zyplių dvaro sodybos vežiminė

30. Zyplių dvaro sodybos antrasis svirnas

Kriūkų seniūnija

31. Joginiškių piliakalnis

32 . Žuklijų piliakalnis

33. Dulinciškių piliakalnis

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

34. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta

Griškabūdžio seniūnija

35. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta

už 2017 m.

212-241

už 2018 m.

242-271

už 2019 m.
301-292

291-284

283-279

278-272

už 2020 m.

 

 

302-314

315-318

319-331

už 2021 m.

332-361

Už 2022 m.

362-375

376-391

Už 2023 m.

398-392

421-399

Paskutinis atnaujinimas: 2024-03-08 07:52:19