Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Neveikiančios kapinės

Šakių rajono savivaldybės teritorijoje esančios neveikiančios kapinės (155)

 

 

1.

Barzdų seniūnija

1.1.

Barzdų mst. (kaimo) Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės

1.2.

Baltrušių kaimo I senosios kapinės

1.3.

Baltrušių kaimo II senosios kapinės

1.4.

Baltrušių kaimo Antrojo pasaulinio karo laikotarpio žydų tautybės žmonių ir Sovietų Sąjungos karo belaisvių žudynių vieta ir kapai

(IV 577)

1.5.

Buktiškių kaimo senosios kapinės

1.6.

Miknaičių kaimo senosios kapinės

1.7.

Mozūrų kaimo senosios kapinės

1.8.

Žečkalnių kaimo senosios kapinės

(užlaidota 80 % teritorijos)

2.

Gelgaudiškio seniūnija 

2.1.

Gelgaudiškio miestelio masinių žudynių aukų kapai

(1982 m. kapinių kartografavimo byloje šios kapinės nepažymėtos)

2.2.

Jotyškių –Stanaičių kaimų senosios kapinės

3.

Griškabūdžio seniūnija

3.1.

Bliuviškių kaimo senosios kapinės

Buvęs archeologijos paminklas (AV 1184)

3.2.

Galinių kaimo senosios kapinės

Buvęs archeologijos paminklas (AV 1185)

3.3

Griškabūdžio mst. (kaimo) Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės

3.4.

Griškabūdžio mst.(kaimo) II senosios civilinės kapinės

3.5.

Kampinių kaimo senosios kapinės

Buvęs archeologijos paminklas (AV 1186)

3.6.

Katilių kaimo I senosios kapinės

3.7.

Katilių kaimo II senosios kapinės

3.8.

Lypkų kaimo senosios kapinės

3.9.

Mickų kaimo senosios kapinės

3.10.

Mureikų kaimo senosios  liuteronų kapinės

3.11.

Mureikų kaimo senosios kapinės

3.12.

Pentiškių kaimo senosios kapinės

3.13.

Rygiškių kaimo senosios kapinės

Buvęs archeologijos paminklas (AV 1188)

3.14.

Sparvinių kaimo senosios kapinės

3.15.

Šedvygų kaimo senosios kapinės

3.16.

Šukėtų kaimo senosios kapinės

3.17.

Verpikų kaimo senosios kapinės

3.18.

Vidgirių kaimo senosios kapinės

3.19.

Žaliablėkių kaimo senosios kapinės

4.

Kidulių seniūnija

4.1.

Degėsių kaimo senosios kapinės

4.2.

Gečių kaimo senosios kapinės

4.3.

Kidulių mst. (kaimo) senosios kapinės

4.4.

Kidulių mst. (kaimo) Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės (IV 579)

4.5.

Karališkių kaimo senosios kapinės

4.6.

Karališkių kaimo senosios kapinės

4.7.

Liaušių kaimo senosios kapinės

4.8.

Maštaičių kaimo senosios kapinės

4.9.

Palankinės kaimo senosios kapinės

buvęs archeologijos paminklas (AV 1191)

4.10.

Palankinės kaimo senosios kapinės

4.11.

Sutkių kaimo senosios kapinės

4.12.

Keršių kaimo senosios kapinės

5.

Kriūkų seniūnija

5.1.

Jakūbonių vokiečių karių žuvusių I pasauliniame kare kapinės

5.2.

Kriūkų mstl. (kaimo) Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės (IV 581)

5.3.

Paežerėlių kaimo senosios kapinės

5.4.

Piesčių kaimo senosios kapinės

5.5.

Rimašiškių kaimo senosios kapinės

5.6.

Žemosios Panemunės miestelio II senosios kapinės

Buvęs archeologijos paminklas (AV 1193)

6.

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

6.1.

Apirbiškių kaimo senosios kapinės

6.2.

Bajoraičių kaimo senosios kapinės

6.3.

Braškių kaimo senosios kapinės

6.4.

Bukšnių kaimo II senosios kapinės

6.5.

Bukšnių kaimo I senosios kapinės

6.6.

Gyliškių kaimo senosios kapinės

6.7.

Gustainiškių kaimo senosios kapinės

6.8.

Jundilų kaimo senosios kapinės

(Šių kapinių 1982 m. byloje nebuvo, pažymėtos ir prižiūrimos vietinių žmonių iniciatyva, randami antkapiai, pagal kuriuos ir buvo pamatuotos ribos)

6.9.

Kubilėlių kaimo senosios kapinės

6.10.

Kudirkos Naumiesčio miesto Antrojo pasaulinio karo laikotarpio žydų tautybės žmonių ir Sovietų Sąjungos karo belaisvių žudynių vieta ir kapai (IV 583) ir Kudirkos Naumiesčio miesto žydų senosios kapinės

6.11.

Kudirkos Naumiesčio miesto rusų senosios kapinės

6.12.

Kudirkos Naumiesčio miesto senosios kapinės

6.13.

Kudirkos Naumiesčio miesto Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės

6.14.

Kudirkos Naumiesčio miesto vokiečių karių kapinės

(Jos 1982 m. byloje nepažymėtos, randamos Kudirkos Naumiesčio miesto civilinių kapinių ŠR kampe )

6.15

Panovių kaimo Į –sios senosios kapinės

6.16.

Panovių kaimo II –sios senosios kapinės

6.17.

Turčinų kaimo senosios kapinės

7.

Lekėčių seniūnija

7.1.

Jančių kaimo senosios kapinės

7.2.

Kašelių kaimo senosios kapinės

7.3.

Mikytų kaimo senosios kapinės

Buvęs arch.paminklas (AV 1195)

7.4.

Mikytų+ Pavilkijo kaimo senosios kapinės

7.5.

Nosiedų kaimo senosios kapinės

7.6.

Sirvydų kaimo senosios kapinės

7.7.

Šėtijų kaimo senosios kapinės

Buvęs arch.paminklas (AV 1197)

7.8.

Tirmėnų kaimo senosios kapinės

8.

Lukšių seniūnija

8.1.

Gerdžių kaimo senosios kapinės

8.2.

Jurbūdžių kaimo senosios kapinės

8.3.

Kriauniškės kaimo senosios kapinės

Buvęs archeologijos paminklas (AV 1199)

8.4.

Lepšių kaimo senosios kapinės

8.5.

Lukšių mst. (kaimo) Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės (IV 585)

8.6.

Muštinės kaimo senosios kapinės

8.7.

Pelenių kaimo senosios kapinės

8.8.

Samuolynės kaimo senosios kapinės

8.9.

Staliorių kaimo senosios kapinės

8.10.

Šilgalių kaimo senosios kapinės

8.11.

Šunkarių kaimo senosios kapinės

8.12.

Švediškių kaimo senosios kapinės

Buvęs archeologijos paminklas (AV 1203)

8.13.

Ūsų kaimo senosios kapinės

8.14.

Varnašilio kaimo senosios kapinės

8.15.

Zypliškės kaimo senosios kapinės

Buvęs archeologijos paminklas (AV 1204)

9.

Plokščių seniūnija

9.1.

Karkazų kaimo vokiečių kapinės

9.2.

Misiūnų kaimo senosios kapinės

9.3.

Stulgių kaimo senosios kapinės

9.4.

Šilvėnų kaimo senosios kapinės

9.5.

Plokščių mst. (kaimo) Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės (IV 586)

10.

Sintautų seniūnija

10.1.

Barandų kaimo senosios kapinės

10.2.

Menkinių kaimo senosios kapinės

10.3.

Mockupių kaimo senosios kapinės

10.4.

Rugių kaimo senosios kapinės

10.5

Sintautų mst. (kaimo) Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės (IV 587)

10.6.

Sintautų mst.(kaimo) vokiečių kapinės

10.7.

Skaisgirių kaimo senosios kapinės

10.8.

Skaisgirių kaimo senosios kapinės

10.9.

Smilgių kaimo senosios kapinės

10.10.

Starkų kaimo senosios kapinės

10.11.

Šlamų kaimo senosios kapinės

10.12.

Šuopių kaimo senosios kapinės

10.13.

Šurpaulių kaimo senosios kapinės

10.14

Veršių kaimo senosios kapinės

10.15

Zyplių kaimo II senosios kapinės

10.16.

Zyplių kaimo I senosios kapinės

11.

Slavikų seniūnija

11.1.

Būtviliškių kaimo senosios kapinės

11.2.

Būtviliškių kaimo  žydų senosios kapinės

11.3.

Juškakaimio kaimo senosios evangelikų  kapinės

11.4.

Slaviku  mst. (kaimo) senosios evangeliku kapinės

11.5.

Šilgalių kaimo senosios kapinės

11.6.

Šilininkų kaimo senosios kapinės

11.7

Žiūrių kaimo senosios kapinės

Buvęs archeologijos paminklas (AV 1207)

11.8

Rukšnių kaimo senosios evangelikų kapinės

12.

Sudargo seniūnija

12.1.

Bosų (Kirslių) kaimo senosios evangelikų kapinės

12.2

Norkviečių kaimo senosios kapinės

12.3

Pervazninkų (Dievaičių ) kaimo senosios evangelikų kapinės

12.4

Pervazninkų kaimo masinių žudynių vieta ir žydų genocido aukų kapai I

12.5

Pervazninkų kaimo masinių žudynių vieta ir žydų genocido aukų kapai II

12.6

Ramoniškių kaimos senosios evangelikų kapinės

12.7

Sakalų kaimo senosios kapinės

12.8

Sudargo mst. (kaimo) žydų senosios kapinės

12.9

Svaiginių kaimo senosios evangelikų kapinės.

PASTABA. Į 1982 m, bylą nebuvo įtrauktos, randamos prie Šešupės kilpos

12.10

Svaiginių kaimo senosios kapinės

13.

Šakių seniūnija

13.1.

Aržuolupių  kaimo senosios kapinės

13.2.

Aržuolupių  kaimo senosios vokiečių kapinės

13.3.

Baltkojų kaimo senosios kapinės

13.4.

Batiškių (Giedručių k.) nacizmo ir žydų genocido aukų kapai (IV 588)

13.5.

Bridžių kaimo senosios kapinės

13.6.

Būdviečių kaimo senosios kapinės

13.7.

Degučių kaimo senosios kapinės

13.8.

Duobiškių kaimo senosios kapinės

13.9.

Gotlybiškių kaimo senosios kapinės

13.10.

Kiaulupių kaimo senosios kapinės

13.11.

Kumpupių kaimo senosios kapinės, vad. ,,Prancūzkapiais”

13.12.

Kuodžių

Kapinės 1982 m. byloje nebuvo pažymėtos, tačiau jos yra žemėtvarkos projektuose.

13.13.

Lembūdžių kaimo senosios kapinės

13.14.

Melnikių kaimo senosios kapinės

Buvęs archeologijos paminklas (AV 1208, vad. „Prancuzkapiais“)

13.15.

Menčikių kaimo senosios kapinės

13.16

Mišiūriškės kaimo vokiečių kapinės

13.17.

Mišiūriškės kaimos senosios kapinės

13.18.

Mozūriškių kaimo senosios kapinės   

13.19.

Plieniškių kaimo II senosios kapinės

13.20.

Pusdešrių

Kapinės 1982 m. byloje nebuvo pažymėtos, tačiau žemėtvarkos projektuose yra

13.21.

Šakių miesto senosios žydų kapinės

(Birutės g.)

13.22.

Šakių miesto Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės (IV 574)

13.23.

Šakių miesto vokiečių senosios kapinės

13.24.

Šunkarių kaimos senosios kapinės

13.25.

Valiulių kaimo senosios kapinės

14.

Žvirgždaičių seniūnija

14.1

Stoškų kaimo senosios kapinės

14.2.

Viltrakių kaimo senosios kapinės

14.3.

Žėglių kaimo senosios kapinės

14.4.

Žvirgždaičių mst. (kaimo) Sovietų Sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės

Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-08 10:13:19