Lietuvių kalba English
Aplinkos apsauga

DĖL ŠAKIŲ, GELGAUDIŠKIO, KUDIRKOS NAUMIESČIO MIESTŲ IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMŲ IR SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO 2016  m. rugsėjo 12 d. Nr. AT - 845

Dėl savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo (Tarybos sprendimas 2016-12-23 Nr. T-378Taisyklės)

Dėl rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2014-2020 metams tvirtinimo (Tarybos sprendimas 2014 01 30 Nr. T-30)

Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Šakių rajono savivaldybėje dydžio nustatymo metodikos, Šakių rajono savivaldybės mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normų nekilnojamojo turto objektų kategorijoms ir įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Šakių rajono savivaldybėje dydžių patvirtinimo (Tarybos sprendimas 2024-03-15 Nr. T-95). 


Dėl rajono želdinių priežiūros, tvarkymo, apsaugos ir nuostolių dėl jų sunaikinimo atlyginimo taisyklių tvirtinimo (Tarybos sprendimas 2022-03-25 Nr. T-116, Aprašas)

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

Prašymas kirsti ar intensyviai genėti želdinius

Prašymas perskaičiuoti atkuriamosios vertės dydį

IŠDUOTI LEIDIMAI IR SPRENDIMAI KIRSTI, KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS AR INTENSYVIAI GENĖTI SAUGOTINUS ŽELDINIUS

Dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi medžiai ir krūmai, kuriuos saugotinais skelbia Savivaldybė

Savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų teritorijų ir jų buferinių apsaugos zonų schemos:

Gelgaudiškio III ąžuolas
Obeliškių II skroblas
Obeliškių III ąžuolas
Obeliškių III skroblas
Voniškių I uosis

 


Šakių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimas su sprendiniais   

Paraiška požeminio gėlo vandens gavybos gręžiniui projektuoti (paraiškos forma).

Šakių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų kompensavimo iš dalies tvarkos aprašas

Informacija norintiems įteisinti gėlo požeminio vandens gręžinius


Dėl rajono savivaldybės, miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių viešosios tvarkos ir švaros taisyklių tvirtinimo (Tarybos sprendimas 2009 07 30 Nr. T-269)

Dėl rajono savivadlybės tarybos 2009m. liepos 30d. sprendimu nr. T-269 pativirtintų rajono savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių viešiosios tvarkos ir švaros taisyklių papildymo (Tarybos sprendimas 2013 09 26 Nr. T-322)


SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TAISYKLĖS

(Tarybos sprendimas 2018 02 21 Nr. T-53)


Dėl statuso suteikimo kapinėms (Tarybos sprendimas 2006 09 28 Nr. T-267)

Dėl leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapinių lankymo, kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete ir kapavietės (kapo) identifikavimo šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Tarybos sprendimas 2018 03 23 Nr. T-100)


Dėl triukšmo prevencijos savivaldybės teritorijoje taisyklių tvirtinimo (Tarybos sprendimas 2017-03-31 Nr. T-86)


2021  

Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo ataskaita (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-79 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“)

Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo sąmatos pakeitimas 2021 m. lapkričio 25 d. Nr. T-329 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T-329 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo“)

Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo sąmatos pakeitimas 2021 m. liepos 30 d. Nr. T-229 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-229 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo“)

Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo sąmata (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-74 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“)

 

2022

Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. priemonių vykdymo sąmata (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-80 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“)  

Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. priemonių vykdymo sąmatos pakeitimas 2022 m. birželio 23 d. Nr. T-222 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-222 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo“)

Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. priemonių vykdymo ataskaita (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-41 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“)

2023

Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. priemonių vykdymo sąmata (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-42 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“)

Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. priemonių vykdymo sąmatos pakeitimas 2023 m. kovo 31 d. Nr. T-97 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-97 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo“)

Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. priemonių vykdymo sąmatos pakeitimas 2023 m. birželio 23 d. Nr. T-208 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-208 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo“)

Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. priemonių vykdymo sąmatos pakeitimas 2023 m. spalio 20 d. Nr. T-316 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. T-316 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-316 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo“)

Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. priemonių vykdymo ataskaita (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“)

2024

Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2024 m. priemonių vykdymo sąmata (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. T-52 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2024 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“)

Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2024 m. priemonių vykdymo sąmatos pakeitimas 2024 m. balandžio 19 d. Nr. T-147 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. T-147 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T-52 „Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2024 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo“)


  •  Šunų ir kitų gyvūnų laikymas

Dėl gyvūnų laikymo Šakių rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo (Administracijos direktoriaus įsakymas 2013 11 22 Nr. AT-1283)   

Dėl leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Šakių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo (Administracijos direktoriaus įsakymas 2013 11 22 Nr.AT-1282)  (Tvarkos aprašas)  (Prašymas)   (Leidimas)    (Registracijos žurnalas)  

 

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-08 13:10:41