Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Aplinkos apsauga

APLINKOS APSAUGA

DĖL ŠAKIŲ, GELGAUDIŠKIO, KUDIRKOS NAUMIESČIO MIESTŲ IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMŲ IR SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO 2016  m. rugsėjo 12 d. Nr. AT - 845


Dėl savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo (Tarybos sprendimas 2016-12-23 Nr. T-378Taisyklės)

Dėl rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2014-2020 metams tvirtinimo (Tarybos sprendimas 2014 01 30 Nr. T-30)
Planas

DĖL ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO (Tarybos sprendimas 2016-12-30 Nr. 396Priedas)

 

Dėl rajono želdinių priežiūros, tvarkymo, apsaugos ir nuostolių dėl jų sunaikinimo atlyginimo taisyklių tvirtinimo (Tarybos sprendimas 2011 11 11 Nr. T-249)

Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių (prašymo forma)Dėl rajono savivaldybės, miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių viešosios tvarkos ir švaros taisyklių tvirtinimo (Tarybos sprendimas 2009 07 30 Nr. T-269 (106.5 kb))

Dėl rajono savivadlybės tarybos 2009m. liepos 30d. sprendimu nr. T-269 pativirtintų rajono savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių viešiosios tvarkos ir švaros taisyklių papildymo (Tarybos sprendimas 2013 09 26 Nr. T-322)

SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TAISYKLĖS

(Tarybos sprendimas 2018 02 21 Nr. T-53)

Dėl statuso suteikimo kapinėms (Tarybos sprendimas 2006 09 28 Nr. T-267 (321.5 kb))

Dėl leidimų laidoti išdavimo, laidojimo bei kapinių lankymo savivaldybės teritorijoje taisyklių ir leidomo laidoti neprižiūrimose kapavietėse savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo (Tarybos sprendimas 2009 06 25 Nr. T-242 (61.5 kb))

Dėl triukšmo prevencijos savivaldybės teritorijoje taisyklių tvirtinimo (Tarybos sprendimas 2017-03-31 Nr. T-86)

Dėl gyvūnų laikymo Šakių rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo (Administracijos direktoriaus įsakymas 2013 11 22 Nr. AT-1283)   (Taisyklės)


Dėl leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Šakių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo (Administracijos direktoriaus įsakymas 2013 11 22 Nr.AT-1282)  (Tvarkos aprašas)  (Prašymas)   (Leidimas)    (Registracijos žurnalas)  

Dėl vietinės rinkliavos už agresyvių šunų registravimą nustatymo (Tarybos sprendimas 2014 11 27 Nr.T-351)

DĖL ŠAKIŲ, GELGAUDIŠKIO, KUDIRKOS NAUMIESČIO MIESTŲ IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMŲ IR SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

2016  m. rugsėjo 12 d. Nr. AT - 845

Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-29 01:03:37