Lietuvių kalba English
Aukcionai

INFORMACIJA APIE ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ VIEŠAME AUKCIONE

Viešame aukcione parduodami tik tie Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantys pastatai, statiniai, patalpos ar jų dalys, kiti nekilnojamieji daiktai ir jiems priskirti žemės sklypai (jei žemės sklypas parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu ir yra suformuotas), kurie įtraukti į Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
Asmenys, registruodamiesi į tiesioginį aukcioną, aukciono sąlygose nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku pateikia:
1. Prašymą įregistruoti aukciono dalyviu.
2. Banko įstaigos išduotus dokumentus, patvirtinančius, jog aukciono dalyvio vardu sumokėtas registravimo mokestis ir garantinis įnašas.
3. Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, fizinis asmuo – asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
6. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.
7. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys.
8. Kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

Asmenys, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, pateikia aukščiau nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas.

Viešame aukcione gali dalyvauti neribotas aukciono dalyvių skaičius.

Kiekvienas asmuo, norintis dalyvauti Šakių rajono savivaldybės administracijos organizuojamame savivaldybės nekilnojamojo turto viešame aukcione, turi pervesti nustatytą aukciono dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą į Šakių rajono savivaldybės administracijos (kodas 188772814) sąskaitą Nr. LT454010042100040163, banke Luminor Bank AS aukciono sąlygose nustatyta tvarka ir terminais.
Informacija apie mokėjimo pavedimo pildymą

Informacija tiesioginio aukciono žiūrovams

Tiesioginį aukcioną stebėti gali asmenys, pageidaujantys būti viešo aukciono žiūrovais. Jie į salę įleidžiami tik su žiūrovo bilietais. Vieno aukciono žiūrovo bilieto kaina – 5 Eur. Žiūrovo bilietas išduodamas iki aukciono pradžios pateikus dokumentą, įrodantį jog sumokėtas žiūrovo bilieto mokestis. Vienas žiūrovo bilietas gali būti išduodamas tik vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui. Žiūrovo bilietas galioja tik jame nurodytam aukcionui. Norint dalyvauti naujame to paties turto aukcione, turi būti įsigyjamas naujas žiūrovo bilietas.
Už aukciono žiūrovo bilietą sumokama į Šakių savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188772814) sąskaitą Nr. LT454010042100040163 banke Luminor Bank AS (banko kodas 40100).

 Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys nekilnojamojo turto pardavimo viešame aukcione organizavimą ir vykdymą:

1.Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. 1179 "Dėl viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/97b908d060e911e4bf45e0caf7d247ff
2. Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. 1178 "Dėl valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo"
Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/45f4b8f060e911e4bf45e0caf7d247ff/SVpwOCvlde
3. Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašas, patvirtintas VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142.
4. Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. AT-255 "Dėl Šakių rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo".
5. Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. AG-86 "Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. AT-607 "Dėl Šakių rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo".
6. Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. AG-82 "Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklių patvirtinimo".

Dėl papildomos  informacijos galite kreiptis į rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyrių, tel. +370 345 66109 arba adresu: 200 kab., Bažnyčios g. 4, Šakiai.
* * *

Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimą viešame aukcione
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/
Elektroninio aukciono dalyvis nurodytu registracijos laikotarpiu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt , prisijungęs  kaip sistemos naudotojas, turi užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną ir prisegti aukciono dalyvio mokesčio ir garantinio įnašo mokėjimo dokumentų kopijas bei kitus privalomus dokumentus.
Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. +370 345 66109, el. p. [email protected]

* * *

Aukciono pradžia 2024 m. liepos 2 d. 9.00 val.

Buto (unikalus Nr. 8495-2003-9010:0006, bendras plotas 32,70 kv. m), Darbininkų g. 11-6, Kriūkai, Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=289168&number=265704


Aukciono sąlygos
Patalpų planas

* * *

Aukciono pradžia 2024 m. birželio 10 d. 9.00 val.

1. Gyvenamojo namo (unikalus Nr. 8496-0024-2010, bendras plotas 74,31 kv. m), viralinės (unikalus numeris 8496-0024-2021, užstatytas plotas 32,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus numeris 8496-0024-2032, užstatytas plotas 35,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus numeris 8496-0024-2043, užstatytas plotas 30,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus numeris 8496-0024-2054, užstatytas plotas 36,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus numeris 8496-0024-2065, užstatytas plotas 21,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus numeris 8496-0024-2076, užstatytas plotas 9,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus numeris 8496-0024-2087, užstatytas plotas 24,00 kv. m), kiemo statinių (unikalus numeris 8496-0024-2098); 0,2102 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8488/0002:49, unikalus Nr. 8488-0002-0049), Bliūkiškių k. 8, Sintautų sen., Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=289165&number=265705

   
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

2. Buto (unikalus Nr. 8496-9010-6016:0004, bendras plotas 40,42 kv. m), Sūduvos g. 1-2, Buktiškių k., Barzdų sen., Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=289299&number=265706

      
Aukciono sąlygos
Patalpų planas

3. Buto (unikalus Nr. 8496-9010-6016:0003, bendras plotas 39,17 kv. m), Sūduvos g. 1-4, Buktiškių k., Barzdų sen., Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=289300&number=265707


Aukciono sąlygos
Patalpų planas

4. Mokyklos patalpų su rūsiu 51,00 kv. m (unikalus Nr. 8498-5009-6010:0003, bendras plotas 123,15 kv. m) Sūduvos g. 4-1, Buktiškių k., Barzdų sen., Šakių r. sav., ūkinio pastato (unikalus Nr. 8498-5009-6020, užstatytas plotas 20,00 kv. m), kiemo statinių (unikalus Nr. 8498-5009-6075) Sūduvos g. 4A, Buktiškių k., Barzdų sen., Šakių r. sav.; 0,2054 ha ploto dalies žemės sklypo (iš bendro 0,4025 ha ploto) (kadastro Nr. 8405/0004:7, unikalus Nr. 4400-5339-6102) Sūduvos g. 4, Buktiškių k., Barzdų sen., Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=289302&number=265708

  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

* * *

Aukciono pradžia 2024 m. gegužės 13 d. 9.00 val.

AUKCIONAS NEĮVYKO.
1. Kultūros namų (unikalus Nr. 8498-8007-2012, bendras plotas 496,60 kv. m); 0,2846 ha ploto dalies žemės sklypo (iš bendro 0,5895 ha ploto) (kadastro Nr. 8482/0005:784, unikalus Nr. 4400-2035-0076), Suvalkiečių g. 14, Slavikų k., Slavikų sen., Šakių r. sav.; Katilinės (unikalus Nr. 4400-1148-0240, bendras plotas 128,25 kv. m); 0,2357 ha ploto žemės sklypo (kadastro Nr. 8482/0005:785, unikalus Nr. 4400-2035-0298), Suvalkiečių g. 14A, Slavikų k., Slavikų sen., Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=286750&number=262115
  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas (Kultūros namai)
Patalpų planas (Katilinė)
Žemės sklypo planas (Suvalkiečių g. 14, Slavikai)
Žemės sklypo planas (Suvalkieičių g. 14A, Slavikai)

AUKCIONAS NEĮVYKO.
2. Buto (unikalus Nr. 8494-9008-5010:0005, bendras plotas 36,83 kv. m), Kęstučio g. 28-6, Šakiai.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=286718&number=262069

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

* * *

Aukciono pradžia 2024 m. balandžio 22 d. 9.00 val.

AUKCIONAS NEĮVYKO.
1. Mokyklos (unikalus Nr. 8495-6016-1012, bendras plotas 422,24 kv. m), Kiemo statinių (unikalus Nr. 4400-0563-1118); 0,3498 ha ploto žemės sklypo (kadastro Nr. 8410/0003:190, unikalus Nr. 4400-1839-2184), Briedžių g. 11, Prancų k., Šakių sen., Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=286733&number=262064

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 1462,00 Eur.
2. Administracinės patalpos (unikalus Nr. 8497-0014-8024:0002, bendras plotas 38,24 kv. m), Alyvų g. 10-3, Totorviečių k., Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav.; 0,0247 ha ploto dalies žemės sklypo (iš bendro 0,1087 ha ploto) (kadastro Nr. 8470/0006:13, unikalus Nr. 4400-5132-28880), Alyvų g. 10, Totorviečių k., Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=286734&number=262062

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO.
3. Vaikų darželio (unikalus Nr. 4400-0842-5138, bendras plotas 607,65 kv. m), Kiemo statinių (unikalus Nr. 4400-0842-5216); 0,4020 ha ploto žemės sklypo (kadastro Nr. 8470/0001:34, unikalus Nr. 4400-2684-7192), Juozo Lingio g. 1, Panovių k., Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=286735&number=262061

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO.
4. Sporto komplekso (nebaigtas statyti, faktinis baigtumas – 91 proc., įregistruotas baigtumo procentas – 68 proc.) (unikalus Nr. 8499-3005-0013, bendras plotas 1266,69 kv. m); 0,6706 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8468/0002:165, unikalus Nr. 8468-0002-0165), Sporto g. 2, Paluobių k., Griškabūdžio sen., Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=286717&number=262065

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO.
5.
Buto (unikalus Nr. 4400-0998-2929:9660, bendras plotas 18,17 kv. m) su rūsiu 6,28 kv. m, Vytauto g. 23-23, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=286737&number=262067

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO.
6. Šarvojimo salės (unikalus numeris 8496-0007-0014:0005, plotas 83,12 kv. m), Tilto g. 7-1, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=286738&number=262066

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

* * *

Aukciono pradžia 2024 m. vasario 26 d. 9.00 val.

AUKCIONAS NEĮVYKO.
1. Mokyklos (unikalus Nr. 8495-6016-1012, bendras plotas 422,24 kv. m), Kiemo statinių (unikalus Nr. 4400-0563-1118); 0,3498 ha ploto žemės sklypo (kadastro Nr. 8410/0003:190, unikalus Nr. 4400-1839-2184), Briedžių g. 11, Prancų k., Šakių sen., Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=283638&number=257552


Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO.
2. Administracinės patalpos (unikalus Nr. 8497-0014-8024:0002, bendras plotas 38,24 kv. m), Alyvų g. 10-3, Totorviečių k., Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav.; 0,0247 ha ploto dalies žemės sklypo (iš bendro 0,1087 ha ploto) (kadastro Nr. 8470/0006:13, unikalus Nr. 4400-5132-28880), Alyvų g. 10, Totorviečių k., Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=282795&number=257553


Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO.
3. Vaikų darželio (unikalus Nr. 4400-0842-5138, bendras plotas 607,65 kv. m), Kiemo statinių (unikalus Nr. 4400-0842-5216); 0,4020 ha ploto žemės sklypo (kadastro Nr. 8470/0001:34, unikalus Nr. 4400-2684-7192), Juozo Lingio g. 1, Panovių k., Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=283629&number=257554


Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas


AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 5999,10 Eur.
4. Mokyklos (unikalus Nr. 4400-1141-3557, bendras plotas 187,93 kv. m); 0,2400 ha ploto žemės sklypo (kadastro Nr. 8470/0004:3, unikalus Nr. 4400-2514-8207), Mokyklos g. 1, Turčinų k., Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=283639&number=257555


Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

* * *

Aukciono pradžia 2023 m. gruodžio 4 d.

AUKCIONAS NEĮVYKO.
1. Mokyklos (unikalus Nr. 4400-0598-5612, bendras plotas 291,10 kv. m), sandėlio (unikalus Nr. 4400-0598-5675, bendras plotas 53,36 kv. m), krepšinio aikštelės (unikalus Nr. 4400-0598-5720), kiemo statinių (unikalus Nr. 4400-0598-5731); 0,6068 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8472/0003:515, unikalus Nr. 4400-2469-7583), Alyvų g. 9, Patašinės k., Griškabūdžio sen., Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=279787&number=252271

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO.
2. Sporto komplekso (nebaigtas statyti, faktinis baigtumas – 91 proc., įregistruotas baigtumo procentas – 68 proc.) (unikalus Nr. 8499-3005-0013, bendras plotas 1266,69 kv. m); 0,6706 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8468/0002:165, unikalus Nr. 8468-0002-0165), Sporto g. 2, Paluobių k., Griškabūdžio sen., Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=279788&number=252272
  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

* * *

Aukciono pradžia 2023 m. lapkričio 20 d.

AUKCIONAS NEĮVYKO.
1. Buto (unikalus Nr. 4400-0998-2929:9660, bendras plotas 18,17 kv. m) su rūsiu 6,28 kv. m, Vytauto g. 23-23, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=279785&number=252269

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO.
2. Šarvojimo salės (unikalus numeris 8496-0007-0014:0005, plotas 83,12 kv. m), Tilto g. 7-1, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=279786&number=252270

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

* * *

Aukciono pradžia 2023 m. spalio 9 d.

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 461,00 Eur.
1. Rūsio–ledaunės (unikalus Nr. 8496-5004-0015, bendras plotas 99,80 kv. m); 0,1914 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8464/0003:81, unikalus Nr. 4400-5161-2103), Miliškių k. 4, Lukšių sen., Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=276470&number=249378


Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO.
2. Gyvenamojo namo (unikalus Nr. 8496-0024-2010, bendras plotas 74,31 kv. m), viralinės (unikalus numeris 8496-0024-2021, užstatytas plotas 32,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus numeris 8496-0024-2032, užstatytas plotas 35,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus numeris 8496-0024-2043, užstatytas plotas 30,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus numeris 8496-0024-2054, užstatytas plotas 36,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus numeris 8496-0024-2065, užstatytas plotas 21,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus numeris 8496-0024-2076, užstatytas plotas 9,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus numeris 8496-0024-2087, užstatytas plotas 24,00 kv. m), kiemo statinių (unikalus numeris 8496-0024-2098); 0,2102 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8488/0002:49, unikalus Nr. 8488-0002-0049), Bliūkiškių k. 8, Sintautų sen., Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=277913&number=249379

   
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 7688,00 Eur.
3. Buto (unikalus Nr. 4400-0714-5893:1509, bendras plotas 32,17 kv. m) su bendro naudojimo patalpa 0,75 kv. m, pažymėta a-1, E. Steponaičio g. 8-1, Šakiai, su priklausiniais –
½ ūkinio pastato (unikalus Nr. 8495-8000-6023, užstatytas plotas 37,00 kv. m), ½ kiemo statinių (unikalus Nr. 8495-8000-6034), E. Steponaičio g. 8, Šakiai.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=277916&number=249380


Aukciono sąlygos
Patalpų planas


AUKCIONAS NEĮVYKO.
4.
Buto (unikalus Nr. 8494-9002-9014:0004, bendras plotas 41,34 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis a-1 (38/100 iš 8,46 kv. m), a-2 (71/100 iš 5,20 kv. m), a-3 (38/100 iš 1,44 kv. m), Šaulių g. 15-3, Šakiai, su priklausiniu – ūkio patalpa (unikalus Nr. 4400-0891-7446:8176, bendras plotas 5,53 kv. m), Šaulių g. 15A-1, Šakiai.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=277917&number=249381

 
Aukciono sąlygos
Patalpų planas

* * *

Aukciono pradžia 2023 m. rugsėjo 11 d.

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 17182,00 Eur.
1. Mokyklos (unikalus Nr. 4400-0463-9447, bendras plotas 518,79 kv. m), mokomųjų dirbtuvių (unikalus Nr. 4400-0463-9514, bendras plotas 206,71), stadiono (unikalus Nr. 4400-0463-9590), kiemo statinių (unikalus Nr. 4400-0463-9736); 1,4594 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8470/0001:43, unikalus Nr. 4400-2684-7216), Žaltynų k. 6, Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=276034&number=246617

Aukciono sąlygos
Patalpų planas (mokyklos)
Patalpų planas (mokomųjų dirbtuvių)
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO.
2. Kultūros namų (unikalus Nr. 4400-0078-9302, bendras plotas 1073,32 kv. m), kitų inžinerinių statinių (kiemo aikštelės) (unikalus Nr. 4400-0098-5804); 0,1733 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8410/0004:30, unikalus Nr. 4400-2946-5881), Parko g. 2, Bizierių k., Šakių sen., Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=276035&number=246618

       
Aukciono sąlygos
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO.
3. Fermos (unikalus Nr. 8497-0017-8013, bendras plotas 176,90 kv. m); 0,0832 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8464/0003:322, unikalus Nr. 4400-5161-2074), Miliškių k. 8A, Lukšių sen., Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=276039&number=246622

 
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO.
4. Kalvės (unikalus Nr. 4400-3083-3813, bendras plotas 94,19 kv. m); 0,1005 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8470/0002:111, unikalus Nr. 4400-5339-6153), Ūkininkų g. 4, Panovių k., Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=276041&number=246624


Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

* * *

Aukciono pradžia 2023 m. liepos 17 d.

AUKCIONAS NEĮVYKO.
1. Buto (unikalus Nr. 4400-0714-5893:1509, bendras plotas 32,17 kv. m) su bendro naudojimo patalpa 0,75 kv. m, pažymėta a-1, E. Steponaičio g. 8-1, Šakiai, su priklausiniais –
½ ūkinio pastato (unikalus Nr. 8495-8000-6023, užstatytas plotas 37,00 kv. m), ½ kiemo statinių (unikalus Nr. 8495-8000-6034), E. Steponaičio g. 8, Šakiai.
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=274894&number=245373

AUKCIONAS NEĮVYKO.
2.
Buto (unikalus Nr. 8494-9002-9014:0004, bendras plotas 41,34 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis a-1 (38/100 iš 8,46 kv. m), a-2 (71/100 iš 5,20 kv. m), a-3 (38/100 iš 1,44 kv. m), Šaulių g. 15-3, Šakiai, su priklausiniu – ūkio patalpa (unikalus Nr. 4400-0891-7446:8176, bendras plotas 5,53 kv. m), Šaulių g. 15A-1, Šakiai.
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=274892&number=245371

 

AUKCIONAS NEĮVYKO.
3.
Šarvojimo salės (unikalus numeris 8496-0007-0014:0005, plotas 83,12 kv. m), Tilto g. 7-1, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav.
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=274898&number=245377  

AUKCIONAS NEĮVYKO.
4. Buto (unikalus Nr. 4400-0998-2929:9660, bendras plotas 18,17 kv. m) su rūsiu 6,28 kv. m, Vytauto g. 23-23, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav.
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=274900&number=245379   


* * *

Aukciono pradžia 2023 m. birželio 5 d.

AUKCIONAS NEĮVYKO.
1. Buto (unikalus Nr. 8496-9010-6016:0004, bendras plotas 40,42 kv. m), Sūduvos g. 1-2, Buktiškių k., Barzdų sen., Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=273202&number=243667  

      

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO.
2. Buto (unikalus Nr. 8496-9010-6016:0003, bendras plotas 39,17 kv. m), Sūduvos g. 1-4, Buktiškių k., Barzdų sen., Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=273203&number=243668   

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO.
3. Mokyklos patalpų su rūsiu 51,00 kv. m (unikalus Nr. 8498-5009-6010:0003, bendras plotas 123,15 kv. m) Sūduvos g. 4-1, Buktiškių k., Barzdų sen., Šakių r. sav., ūkinio pastato (unikalus Nr. 8498-5009-6020, užstatytas plotas 20,00 kv. m), kiemo statinių (unikalus Nr. 8498-5009-6075) Sūduvos g. 4A, Buktiškių k., Barzdų sen., Šakių r. sav.; 0,2054 ha ploto dalies žemės sklypo (iš bendro 0,4025 ha ploto) (kadastro Nr. 8405/0004:7, unikalus Nr. 4400-5339-6102) Sūduvos g. 4, Buktiškių k., Barzdų sen., Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=273204&number=243669    

  

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 1539 Eur.
4. Buto (unikalus Nr. 8497-6014-9016:0003, bendras plotas 33,75 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis (a-1, a-2, a-3) 5,84 kv. m, Šermukšnių g. 10-3, Voverių k., Kidulių sen., Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=273205&number=243670 


Aukciono sąlygos
Patalpų planas

* * *

Aukciono pradžia 2023 m. gegužės 22 d.

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 1282,50 Eur.
1. Parduotuvės (unikalus Nr. 8497-0014-8024:0001, bendras plotas 39,28 kv. m), Alyvų g. 10-2, Totorviečių k., Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav.; 0,0254 ha dalies žemės sklypo (iš bendro 0,1087 ha ploto) (kadastro Nr. 8470/0006:13, unikalus Nr. 4400-5132-2888), Alyvų g. 10, Totorviečių k., Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=271915&number=242383


Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO.
2. Buto (unikalus Nr. 4400-0998-2929:9660, bendras plotas 18,17 kv. m) su rūsiu 6,28 kv. m, Vytauto g. 23-23, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=271914&number=242382  


Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO.
3. Gyvenamojo namo (unikalus Nr. 8496-0024-2010, bendras plotas 74,31 kv. m), viralinės (unikalus numeris 8496-0024-2021, užstatytas plotas 32,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus numeris 8496-0024-2032, užstatytas plotas 35,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus numeris 8496-0024-2043, užstatytas plotas 30,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus numeris 8496-0024-2054, užstatytas plotas 36,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus numeris 8496-0024-2065, užstatytas plotas 21,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus numeris 8496-0024-2076, užstatytas plotas 9,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus numeris 8496-0024-2087, užstatytas plotas 24,00 kv. m), kiemo statinių (unikalus numeris 8496-0024-2098); 0,2102 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8488/0002:49, unikalus Nr. 8488-0002-0049), Bliūkiškių k. 8, Sintautų sen., Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=271916&number=242384

   
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 25876,58 Eur.
4. Mokyklos (unikalus Nr. 8498-8016-3016, bendras plotas 2116,21 kv. m), kiemo statinių (unikalus Nr. 8498-8016-3027), sandėlio (unikalus Nr. 4400-5049-7228, bendras plotas 22,51 kv. m); 1,0656 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8405/0003:84, unikalus Nr. 4400-2694-0341), Mokyklos g. 12, Barzdai, Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=271917&number=242385
Aukciono sąlygos
Patalpų planas 1
Patalpų planas 2
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO.
5. Buto (unikalus Nr. 4400-0714-5893:1509, bendras plotas 32,17 kv. m) su bendro naudojimo patalpa 0,75 kv. m, pažymėta a-1, E. Steponaičio g. 8-1, Šakiai, su priklausiniais –
½ ūkinio pastato (unikalus Nr. 8495-8000-6023, užstatytas plotas 37,00 kv. m), ½ kiemo statinių (unikalus Nr. 8495-8000-6034), E. Steponaičio g. 8, Šakiai.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=271918&number=242386


Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO.
6. Buto (unikalus Nr. 8494-9002-9014:0004, bendras plotas 41,34 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis a-1 (38/100 iš 8,46 kv. m), a-2 (71/100 iš 5,20 kv. m), a-3 (38/100 iš 1,44 kv. m), Šaulių g. 15-3, Šakiai, su priklausiniu – ūkio patalpa (unikalus Nr. 4400-0891-7446:8176, bendras plotas 5,53 kv. m), Šaulių g. 15A-1, Šakiai.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=271919&number=242387

 
Aukciono sąlygos
Patalpų planas

* * *

Aukciono pradžia 2023 m. kovo 20 d.

AUKCIONAS NEĮVYKO.
1. Buto (unikalus Nr. 8486-0000-3018:0012, bendras plotas 40,06 kv. m), Dariaus ir Girėno g. 33-6, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav., su priklausiniu – ūkio patalpa (unikalus numeris 4400-2372-8841:5604, bendras plotas 6,15 kv. m), Dariaus ir Girėno g. 33A-6, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auctions.do?advancedSearch=true&number=238498

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO.
2. Buto (unikalus numeris 8496-7002-0016:0008, bendras plotas 13,33 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis a-1 (4/100 dalis iš 3,26 kv. m), a-2 (4/100 dalis iš 12,00 kv. m), a-3 (24/100 dalis iš 1,66 kv. m), V. Kudirkos g. 27-5, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav., su ūkio patalpa (unikalus numeris 4400-0727-8160:2849, bendras plotas 5,51 kv. m), V. Kudirkos g. 27A-5, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=268025&number=238499 
      
Aukciono sąlygos
Patalpų planas

* * *

Aukciono pradžia 2023 m. vasario 27 d.

AUKCIONAS NEĮVYKO.
1. Buto (unikalus Nr. 4400-0714-5893:1509, bendras plotas 32,17 kv. m) su bendro naudojimo patalpa 0,75 kv. m, pažymėta a-1, E. Steponaičio g. 8-1, Šakiai, su priklausiniais –
½ ūkinio pastato (unikalus Nr. 8495-8000-6023, užstatytas plotas 37,00 kv. m), ½ kiemo statinių (unikalus Nr. 8495-8000-6034), E. Steponaičio g. 8, Šakiai.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=268044&number=238518

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO.
2. Buto (unikalus Nr. 8494-9002-9014:0004, bendras plotas 41,34 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis a-1 (38/100 iš 8,46 kv. m), a-2 (71/100 iš 5,20 kv. m), a-3 (38/100 iš 1,44 kv. m), Šaulių g. 15-3, Šakiai, su priklausiniu – ūkio patalpa (unikalus Nr. 4400-0891-7446:8176, bendras plotas 5,53 kv. m), Šaulių g. 15A-1, Šakiai.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=268045&number=238519
 
Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO.
3. Buto (unikalus Nr. 8497-6014-9016:0003, bendras plotas 33,75 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis (a-1, a-2, a-3) 5,84 kv. m, Šermukšnių g. 10-3, Voverių k., Kidulių sen., Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=268046&number=238520
     
Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO.
4. Fermos (unikalus Nr. 8497-0017-8013, bendras plotas 176,90 kv. m); 0,0832 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8464/0003:322, unikalus Nr. 4400-5161-2074), Miliškių k. 8A, Lukšių sen., Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=268047&number=238521
 
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

* * *

Aukciono pradžia 2023 m. sausio 16 d. 9.00 val.

AUKCIONAS NEĮVYKO.
1. Buto (unikalus Nr. 4400-0714-5893:1509, bendras plotas 32,17 kv. m) su bendro naudojimo patalpa 0,75 kv. m, pažymėta a-1, E. Steponaičio g. 8-1, Šakiai, su priklausiniais –
½ ūkinio pastato (unikalus Nr. 8495-8000-6023, užstatytas plotas 37,00 kv. m), ½ kiemo statinių (unikalus Nr. 8495-8000-6034), E. Steponaičio g. 8, Šakiai.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=265139&number=235205

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO.
2. Buto (unikalus Nr. 8494-9002-9014:0004, bendras plotas 41,34 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis a-1 (38/100 iš 8,46 kv. m), a-2 (71/100 iš 5,20 kv. m), a-3 (38/100 iš 1,44 kv. m), Šaulių g. 15-3, Šakiai, su priklausiniu – ūkio patalpa (unikalus Nr. 4400-0891-7446:8176, bendras plotas 5,53 kv. m), Šaulių g. 15A-1, Šakiai.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=265245&number=235319
 
Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO.
3. Buto (unikalus Nr. 8497-6014-9016:0003, bendras plotas 33,75 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis (a-1, a-2, a-3) 5,84 kv. m, Šermukšnių g. 10-3, Voverių k., Kidulių sen., Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=265246&number=235320
     
Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO.
4. Fermos (unikalus Nr. 8497-0017-8013, bendras plotas 176,90 kv. m); 0,0832 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8464/0003:322, unikalus Nr. 4400-5161-2074), Miliškių k. 8A, Lukšių sen., Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=265250&number=235324
 
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

* * *

Aukciono pradžia 2022 m. lapkričio 28 d. 9.00 val.

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 6642 Eur.
1. Buto (unikalus Nr. 8497-5006-7014:0051, bendras plotas 22,89 kv. m), Bažnyčios g. 21-6, Šakiai; Sandėlio (unikalus Nr. 8497-5006-7014:0046, bendras plotas 12,44 kv. m), Bažnyčios g. 21-2, Šakiai.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=264115&number=234294  


Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO.
2. Buto (unikalus Nr. 8492-6002-2018:0004, bendras plotas 37,27 kv. m) su bendro naudojimo patalpa, pažymėta a-1 (30/100 iš 3,38 kv. m), Kęstučio g. 104-1, Šakiai; Ūkio patalpos (unikalus Nr. 4400-0990-1117:8755, bendras plotas 5,66 kv. m), Kęstučio g. 104A-1, Šakiai.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=264126&number=234305 


Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO.
3. Buto (unikalus Nr. 4400-0998-2929:9660, bendras plotas 18,17 kv. m) su rūsiu 6,28 kv. m, Vytauto g. 23-23, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=264124&number=234303 


Aukciono sąlygos
Patalpų planas

* * *

Aukciono pradžia 2022 m. lapkričio 21 d. 9.00 val.

AUKCIONAS NEĮVYKO.
1. Parduotuvės (unikalus Nr. 8497-0014-8024:0001, bendras plotas 39,28 kv. m), Alyvų g. 10-2, Totorviečių k., Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav.; 0,0254 ha dalies žemės sklypo (iš bendro 0,1087 ha ploto) (kadastro Nr. 8470/0006:13, unikalus Nr. 4400-5132-2888), Alyvų g. 10, Totorviečių k., Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=263287&number=233460


Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO.
2. Gyvenamojo namo (unikalus Nr. 8496-0024-2010, bendras plotas 74,31 kv. m), viralinės (unikalus numeris 8496-0024-2021, užstatytas plotas 32,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus numeris 8496-0024-2032, užstatytas plotas 35,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus numeris 8496-0024-2043, užstatytas plotas 30,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus numeris 8496-0024-2054, užstatytas plotas 36,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus numeris 8496-0024-2065, užstatytas plotas 21,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus numeris 8496-0024-2076, užstatytas plotas 9,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus numeris 8496-0024-2087, užstatytas plotas 24,00 kv. m), kiemo statinių (unikalus numeris 8496-0024-2098); 0,2102 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8488/0002:49, unikalus Nr. 8488-0002-0049), Bliūkiškių k. 8, Sintautų sen., Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=263289&number=233462

   
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO.
3. Mokyklos (unikalus Nr. 8496-4010-1018, bendras plotas 904,11 kv. m), valgyklos (unikalus Nr. 8496-4010-1029, bendras plotas 154,03 kv. m), ūkinio pastato (unikalus Nr. 8496-4010-1030, bendras plotas 98,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus Nr. 8496-4010-1044, bendras plotas 109,00 kv. m), kiemo statinių (kiemo aikštelė, tvora) (unikalus Nr. 8496-4010-1083); 1,9863 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8438/0001:59, unikalus Nr. 4400-4922-8320), Mokyklos g. 26, Gotlybiškių k., Šakių sen., Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=263290&number=233463

 
Aukciono sąlygos
Patalpų planas (mokykla)
Patalpų planas (valgykla)
Žemės sklypo planas

* * *

Aukciono pradžia 2022 m. spalio 10 d. 9.00 val.

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 6421 Eur.
1. Mokyklos patalpų (unikalus numeris 8497-2014-2017:003, plotas 301,02 kv. m), Mokyklos g. 3-1, Žygėnų k., Kidulių sen., Šakių r. sav.; 0,2825 ha ploto dalies žemės sklypo (iš bendro 0,3777 ha ploto) (kadastro numeris 8453/0006:431, unikalus numeris 4400-2127-0702), Mokyklos g. 3, Žygėnų k., Kidulių sen., Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=261997&number=231973

    
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO.
2.
Buto (unikalus Nr. 4400-0998-2929:9660, bendras plotas 18,17 kv. m) su rūsiu 6,28 kv. m, Vytauto g. 23-23, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=262001&number=231977


Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO.
3. Šarvojimo salės (unikalus numeris 8496-0007-0014:0005, plotas 83,12 kv. m), Tilto g. 7-1, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=262002&number=231978

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

* * *

Aukciono pradžia 2022 m. spalio 3 d. 9.00 val.

AUKCIONAS NEĮVYKO
1. Mokyklos (unikalus Nr. 8498-8016-3016, bendras plotas 2116,21 kv. m), kiemo statinių (unikalus Nr. 8498-8016-3027), sandėlio (unikalus Nr. 4400-5049-7228, bendras plotas 22,51 kv. m); 1,0656 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8405/0003:84, unikalus Nr. 4400-2694-0341), Mokyklos g. 12, Barzdai, Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=261792&number=231766
Aukciono sąlygos
Patalpų planas 1
Patalpų planas 2
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
2.
Buto (unikalus Nr. 8497-5006-7014:0051, bendras plotas 22,89 kv. m), Bažnyčios g. 21-6, Šakiai; Sandėlio (unikalus Nr. 8497-5006-7014:0046, bendras plotas 12,44 kv. m), Bažnyčios g. 21-2, Šakiai.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=261911&number=231887


Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
3.
Buto (unikalus Nr. 8492-6002-2018:0004, bendras plotas 37,27 kv. m) su bendro naudojimo patalpa, pažymėta a-1 (30/100 iš 3,38 kv. m), Kęstučio g. 104-1, Šakiai, ūkio patalpos (unikalus Nr. 4400-0990-1117:8755, bendras plotas 5,66 kv. m), Kęstučio g. 104A-1, Šakiai.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=261910&number=231886


Aukciono sąlygos
Patalpų planas

* * *

Aukciono pradžia 2022 m. rugsėjo 19 d. 9.00 val.

AUKCIONAS NEĮVYKO
1. Rūsio–ledaunės (unikalus Nr. 8496-5004-0015, bendras plotas 99,80 kv. m); 0,1914 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8464/0003:81, unikalus Nr. 4400-5161-2103), Miliškių k. 4, Lukšių sen., Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=259817&number=229700


Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
2. Kultūros namų (unikalus Nr. 4400-2241-0000, bendras plotas 256,12 kv. m); 0,2790 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8490/0005:215, unikalus Nr. 4400-5178-5663), Laisvės g. 36, Veršių k., Sintautų sen., Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=259819&number=229702


Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 2310 Eur.
3. Katilinės (unikalus Nr. 8499-3000-3056, užstatytas plotas 68,00 kv. m); 0,0247 ha dalies žemės sklypo (iš bendro 1,0642 ha ploto) (kadastro Nr. 8480/0002:31, unikalus Nr. 4400-4449-0755), J. Pikčilingio g. 10, Sintautai, Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=259830&number=229713


Aukciono sąlygos
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 1000 Eur.
4. Gyvenamojo namo (unikalus Nr. 4400-0992-0796, bendras plotas 56,19 kv. m); 0,063 ha dalies žemės sklypo (iš bendro 0,1338 ha ploto) (kadastro Nr. 8488/0003:765, unikalus Nr. 4400-1849-6758), P. Orintaitės g. 8, Užsienių k., Sintautų sen., Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=259840&number=229723


Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
5. Gyvenamojo namo (unikalus Nr. 8496-0024-2010, bendras plotas 74,31 kv. m), viralinės (unikalus numeris 8496-0024-2021, užstatytas plotas 32,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus numeris 8496-0024-2032, užstatytas plotas 35,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus numeris 8496-0024-2043, užstatytas plotas 30,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus numeris 8496-0024-2054, užstatytas plotas 36,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus numeris 8496-0024-2065, užstatytas plotas 21,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus numeris 8496-0024-2076, užstatytas plotas 9,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus numeris 8496-0024-2087, užstatytas plotas 24,00 kv. m), kiemo statinių (unikalus numeris 8496-0024-2098); 0,2102 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8488/0002:49, unikalus Nr. 8488-0002-0049), Bliūkiškių k. 8, Sintautų sen., Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=259849&number=229732

   
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

* * *

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 87493 Eur.
1. Gyvenamojo namo (unikalus Nr. 8493-0007-9011, bendras plotas 408,89 kv. m), ūkinio pastato (unikalus Nr. 8493-0007-9100, užstatytas plotas 10,00 kv. m), kiemo rūsio (unikalus Nr. 8493-0007-9177, užstatytas plotas 73,00 kv. m), kiemo statinių (unikalus Nr. 8493-0007-9188); 2,3226 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8453/0003:72, unikalus Nr. 4400-5608-4070), Vilties g. 2A, Kaimelio k., Kidulių sen., Šakių r. sav.
Kaimelio dvaro sodybos fragmentai, unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 588
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=259318&number=229201

              
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
2. Parduotuvės (unikalus Nr. 8497-0014-8024:0001, bendras plotas 39,28 kv. m), Alyvų g. 10-2, Totorviečių k., Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav.; 0,0254 ha dalies žemės sklypo (iš bendro 0,1087 ha ploto) (kadastro Nr. 8470/0006:13, unikalus Nr. 4400-5132-2888), Alyvų g. 10, Totorviečių k., Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=259904&number=229787


Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
3. 
Kalvės (unikalus Nr. 4400-3083-3813, bendras plotas 94,19 kv. m); 0,1005 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8470/0002:111, unikalus Nr. 4400-5339-6153), Ūkininkų g. 4, Panovių k., Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=259905&number=229788


Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
4. Mokyklos (unikalus Nr. 8496-4010-1018, bendras plotas 904,11 kv. m), valgyklos (unikalus Nr. 8496-4010-1029, bendras plotas 154,03 kv. m), ūkinio pastato (unikalus Nr. 8496-4010-1030, bendras plotas 98,00 kv. m), ūkinio pastato (unikalus Nr. 8496-4010-1044, bendras plotas 109,00 kv. m), kiemo statinių (kiemo aikštelė, tvora) (unikalus Nr. 8496-4010-1083); 1,9863 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8438/0001:59, unikalus Nr. 4400-4922-8320), Mokyklos g. 26, Gotlybiškių k., Šakių sen., Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=259853&number=229736

 
Aukciono sąlygos
Patalpų planas (mokykla)
Patalpų planas (valgykla)
Žemės sklypo planas

* * *

Aukciono pradžia 2022 m. liepos 12 d. 9.00 val.

AUKCIONAS NEĮVYKO
1. Buto (unikalus Nr. 4400-0998-2929:9660, bendras plotas 18,17 kv. m) su rūsiu 6,28 kv. m, Vytauto g. 23-23, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=258686&number=228561


Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
2. Buto (unikalus Nr. 8497-5006-7014:0051, bendras plotas 22,89 kv. m), Bažnyčios g. 21-6, Šakiai; Sandėlio (unikalus Nr. 8497-5006-7014:0046, bendras plotas 12,44 kv. m), Bažnyčios g. 21-2, Šakiai.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=258688&number=228563


Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
3. Buto (unikalus Nr. 8496-8011-0013:0004, bendras plotas 46,85 kv. m) su rūsiu 1/2P-4 11,83 kv. m su bendro naudojimo patalpomis 3,24 kv. m, Gudlaukio k. 13-6, Kidulių sen., Šakių r. sav., su priklausiniu – ūkiniu pastatu (unikalus Nr. 8496-8011-0090, užstatytas plotas 25,00 kv. m), Gudlaukio k. 13, Kidulių sen., Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=258690&number=228565

 
Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
4. Buto (unikalus Nr. 8492-6002-2018:0004, bendras plotas 37,27 kv. m) su bendro naudojimo patalpa, pažymėta a-1 (30/100 iš 3,38 kv. m), Kęstučio g. 104-1, Šakiai, ūkio patalpos (unikalus Nr. 4400-0990-1117:8755, bendras plotas 5,66 kv. m), Kęstučio g. 104A-1, Šakiai.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=258689&number=228564


Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
5. Mokyklos patalpų (unikalus numeris 8497-2014-2017:003, plotas 301,02 kv. m), Mokyklos g. 3-1, Žygėnų k., Kidulių sen., Šakių r. sav.; 0,2825 ha ploto dalies žemės sklypo (iš bendro 0,3777 ha ploto) (kadastro numeris 8453/0006:431, unikalus numeris 4400-2127-0702), Mokyklos g. 3, Žygėnų k., Kidulių sen., Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=258677&number=228552

    
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
6. Mokyklos (unikalus Nr. 8498-8016-3016, bendras plotas 2116,21 kv. m), kiemo statinių (unikalus Nr. 8498-8016-3027), sandėlio (unikalus Nr. 4400-5049-7228, bendras plotas 22,51 kv. m); 1,0656 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8405/0003:84, unikalus Nr. 4400-2694-0341), Mokyklos g. 12, Barzdai, Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=258682&number=228557
Aukciono sąlygos
Patalpų planas 1
Patalpų planas 2
Žemės sklypo planas

* * *

Aukciono pradžia 2022 m. birželio 27 d. 9.00 val.

AUKCIONAS NEĮVYKO
Gyvenamojo namo (unikalus Nr. 8493-0007-9011, bendras plotas 408,89 kv. m), ūkinio pastato (unikalus Nr. 8493-0007-9100, užstatytas plotas 10,00 kv. m), kiemo rūsio (unikalus Nr. 8493-0007-9177, užstatytas plotas 73,00 kv. m), kiemo statinių (unikalus Nr. 8493-0007-9188); 2,3226 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8453/0003:72, unikalus Nr. 4400-5608-4070), Vilties g. 2A, Kaimelio k., Kidulių sen., Šakių r. sav.
Kaimelio dvaro sodybos fragmentai, unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 588
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=257899&number=227764

              

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

* * *

Aukciono pradžia 2022 m. birželio 22 d. 9.00 val.

AUKCIONAS NEĮVYKO
1. Buto (unikalus Nr. 8496-9010-6016:0004, bendras plotas 40,42 kv. m), Sūduvos g. 1-2, Buktiškių k., Barzdų sen., Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=256738&number=226510

      

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
2. Buto (unikalus Nr. 8496-9010-6016:0003, bendras plotas 39,17 kv. m), Sūduvos g. 1-4, Buktiškių k., Barzdų sen., Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=256839&number=226611

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
3. Mokyklos patalpų su rūsiu 51,00 kv. m (unikalus Nr. 8498-5009-6010:0003, bendras plotas 123,15 kv. m) Sūduvos g. 4-1, Buktiškių k., Barzdų sen., Šakių r. sav., ūkinio pastato (unikalus Nr. 8498-5009-6020, užstatytas plotas 20,00 kv. m), kiemo statinių (unikalus Nr. 8498-5009-6075) Sūduvos g. 4A, Buktiškių k., Barzdų sen., Šakių r. sav.; 0,2054 ha ploto dalies žemės sklypo (iš bendro 0,4025 ha ploto) (kadastro Nr. 8405/0004:7, unikalus Nr. 4400-5339-6102) Sūduvos g. 4, Buktiškių k., Barzdų sen., Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=256840&number=226612

  

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
4. Parduotuvės (unikalus Nr. 8497-0014-8024:0001, bendras plotas 39,28 kv. m), Alyvų g. 10-2, Totorviečių k., Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav.; 0,0254 ha dalies žemės sklypo (iš bendro 0,1087 ha ploto) (kadastro Nr. 8470/0006:13, unikalus Nr. 4400-5132-2888), Alyvų g. 10, Totorviečių k., Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=256848&number=226620

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
5. Kalvės (unikalus Nr. 4400-3083-3813, bendras plotas 94,19 kv. m); 0,1005 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8470/0002:111, unikalus Nr. 4400-5339-6153), Ūkininkų g. 4, Panovių k., Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=256844&number=226616

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

* * *

Aukciono pradžia 2022 m. birželio 6 d. 9.00 val.

AUKCIONAS NEĮVYKO
1. Mokyklos (unikalus numeris 8498-8016-3016, plotas 2116,21 kv. m), kiemo statinių (unikalus numeris 8498-8016-3027), sandėlio (unikalus numeris 4400-5049-7228, plotas 22,51 kv. m); 1,0656 ha žemės sklypo (kadastro numeris 8405/0003:84, unikalus numeris 4400-2694-0341), Mokyklos g. 12, Barzdai, Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=256740&number=226512Aukciono sąlygos
Patalpų planas 1
Patalpų planas 2
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 1830 Eur.
2. Mokyklos patalpų (plotas 158,51 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto) su bendro naudojimo patalpa, Bažnyčios g. 2-1, Barzdų mstl., Barzdų sen., Šakių r. sav. 
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=256741&number=226513
A
Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 1700 Eur.
3. Dirbtuvių (plotas 85,83 kv. m, pastatas medinis) ir dalies 524/2652 (0,0524 ha) žemės sklypo (kadastrinis numeris 8405/0003:14), Bažnyčios g. 2, Barzdų mstl., Barzdų sen., Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=256743&number=226515

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

* * *

Aukciono pradžia 2022 m. kovo 8 d. 9.00 val.

AUKCIONAS ATŠAUKTAS, vadovaujantis Kauno apygardos administracinio teismo 2022 m. vasario 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-847-480/2022.
1. Gyvenamojo namo (unikalus Nr. 8493-0007-9011, bendras plotas 408,89 kv. m), ūkinio pastato (unikalus Nr. 8493-0007-9100, užstatytas plotas 10,00 kv. m), kiemo rūsio (unikalus Nr. 8493-0007-9177, užstatytas plotas 73,00 kv. m), kiemo statinių (unikalus Nr. 8493-0007-9188); 2,3226 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8453/0003:72, unikalus Nr. 4400-5608-4070), Vilties g. 2A, Kaimelio k., Kidulių sen., Šakių r. sav.
Kaimelio dvaro sodybos fragmentai, unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 588
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=252210&number=221875

              

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 54000 Eur.
Aukciono pradžia 2022 m. kovo 8 d. 9.00 val.

2. Parduotuvės (unikalus Nr. 8493-5000-5016, bendras plotas 170,48 kv. m); 0,0792 ha ploto dalies žemės sklypo (iš bendro 0,2526 ha ploto) (kadastro Nr. 8486/0005:39, unikalus Nr. 4400-3816-4697), E. Steponaičio g. 10, Šakiai.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=252209&number=221874

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

* * *

Aukciono pradžia 2022 m. vasario 28 d. 9.00 val.

AUKCIONAS NEĮVYKO
1. Buto (unikalus Nr. 8496-8011-0013:0004, bendras plotas 46,85 kv. m) su rūsiu 1/2P-4 11,83 kv. m su bendro naudojimo patalpomis 3,24 kv. m, Gudlaukio k. 13-6, Kidulių sen., Šakių r. sav., su priklausiniu – ūkiniu pastatu (unikalus Nr. 8496-8011-0090, užstatytas plotas 25,00 kv. m), Gudlaukio k. 13, Kidulių sen., Šakių r. sav.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auctions.do?advancedSearch=true&number=220271&sortBy=endDate.ASC

 

Aukciono sąlygos
Patalpų planas


AUKCIONAS NEĮVYKO
2. Buto (unikalus Nr. 8492-6002-2018:0004, bendras plotas 37,27 kv. m) su bendro naudojimo patalpa, pažymėta a-1 (30/100 iš 3,38 kv. m), Kęstučio g. 104-1, Šakiai, ūkio patalpos (unikalus Nr. 4400-0990-1117:8755, bendras plotas 5,66 kv. m), Kęstučio g. 104A-1, Šakiai.

Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=250411&number=220278

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

* * *

Aukciono pradžia 2022 m. sausio 10 d. 9.00 val.

AUKCIONAS LAIKOMAS NEĮVYKUSIU DĖL INTERNETO SVETAINĖS, KURIOJE BUVO VYKDOMAS AUKCIONAS, VEIKLOS SUTRIKIMO
1. Gyvenamojo namo (unikalus Nr. 8493-0007-9011, bendras plotas 408,89 kv. m), ūkinio pastato (unikalus Nr. 8493-0007-9100, užstatytas plotas 10,00 kv. m), kiemo rūsio (unikalus Nr. 8493-0007-9177, užstatytas plotas 73,00 kv. m), kiemo statinių (unikalus Nr. 8493-0007-9188); 2,3226 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8453/0003:72, unikalus Nr. 4400-5608-4070), Vilties g. 2A, Kaimelio k., Kidulių sen., Šakių r. sav.
Kaimelio dvaro sodybos fragmentai, unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 588
Nuoroda į elektroninį aukcioną:https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=247465&number=217230

              

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS LAIKOMAS NEĮVYKUSIU DĖL INTERNETO SVETAINĖS, KURIOJE BUVO VYKDOMAS AUKCIONAS, VEIKLOS SUTRIKIMO
2. Parduotuvės (unikalus Nr. 8493-5000-5016, bendras plotas 170,48 kv. m); 0,0792 ha ploto dalies žemės sklypo (iš bendro 0,2526 ha ploto) (kadastro Nr. 8486/0005:39, unikalus Nr. 4400-3816-4697), E. Steponaičio g. 10, Šakiai.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=247463&number=217228

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
3. Buto (unikalus Nr. 8497-5006-7014:0051, bendras plotas 22,89 kv. m), Bažnyčios g. 21-6, Šakiai; Sandėlio (unikalus Nr. 8497-5006-7014:0046, bendras plotas 12,44 kv. m), Bažnyčios g. 21-2, Šakiai.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=247459&number=217224

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
4. Buto (unikalus Nr. 4400-0998-2929:9660, bendras plotas 18,17 kv. m) su rūsiu 6,28 kv. m, Vytauto g. 23-23, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav.
Nuoroda į elektroninį aukcioną: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=247446&number=217211

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

Aukciono pradžia 2021 m. spalio 4 d. 9.00 val.

AUKCIONAS NEĮVYKO
1. Mokyklos (unikalus numeris 8498-8016-3016, plotas 2116,21 kv. m), kiemo statinių (unikalus numeris 8498-8016-3027), sandėlio (unikalus numeris 4400-5049-7228, plotas 22,51 kv. m); 1,0656 ha žemės sklypo (kadastro numeris 8405/0003:84, unikalus numeris 4400-2694-0341), Mokyklos g. 12, Barzdai, Šakių r. sav.Aukciono sąlygos
Patalpų planas 1
Patalpų planas 2
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
2. Mokyklos patalpų (unikalus numeris 8497-2014-2017:003, plotas 301,02 kv. m), Mokyklos g. 3-1, Žygėnų k., Kidulių sen., Šakių r. sav.; 0,2825 ha ploto dalies žemės sklypo (iš bendro 0,3777 ha ploto) (kadastro numeris 8453/0006:431, unikalus numeris 4400-2127-0702), Mokyklos g. 3, Žygėnų k., Kidulių sen., Šakių r. sav.

    

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas


Aukciono pradžia 2021 m. birželio 14 d. 9.00 val.

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 1518 Eur.
1. Sandėlio (unikalus numeris 8489-0000-3046, bendras plotas 106,57 kv. m), kiemo statinių (unikalus numeris 8489-0000-3083); 0,0607 ha ploto dalies žemės sklypo (iš bendro 0,2239 ha ploto) (kadastro numeris 8458/0002:91, unikalus numeris 4400-4240-2460, išnuomojama), Vytauto g. 61B, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav.

Aukciono sąlygos
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 901 Eur.
2. Ūkinio pastato (unikalus numeris 8489-0000-3072, užstatytas plotas 150 kv. m); 0, 1215 ha ploto dalies žemės sklypo (iš bendro 0,2239 ha ploto) (kadastro numeris 8458/0002:91, unikalus numeris 4400-4240-2460, išnuomojama), Vytauto g. 61B, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav.

Aukciono sąlygos
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 225 Eur.
3. Sandėlio (unikalus numeris 8489-0000-3050, bendras plotas 10,92 kv. m); 0,0417 ha ploto dalies žemės sklypo (iš bendro 0,2239 ha ploto) (kadastro numeris 8458/0002:91, unikalus numeris 4400-4240-2460, išnuomojama), Vytauto g. 61B, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav.

Aukciono sąlygos
Žemės sklypo planas

Aukciono pradžia 2021 m. gegužės 31 d.

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 3240 Eur.
1. Prekybos patalpų (unikalus numeris 8489-0000-6010:0004, plotas 64,98 kv. m), P. Mašioto g. 35-4, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav.

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
2. Šarvojimo salės (unikalus numeris 8496-0007-0014:0005, plotas 83,12 kv. m), Tilto g. 7-1, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav.

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 36290 Eur.
3.
Administracinio pastato (unikalus Nr. 8496-3000-9018, bendras plotas 201,72 kv. m), garažo (unikalus Nr. 8496-3004-5025, bendras plotas 16,19 kv. m), poilsio pastato (unikalus Nr. 8496-3004-5036, bendras plotas 90,58 kv. m), kiemo statinių (unikalus Nr. 8496-3000-9050); 0,0606 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8486/0012:40, unikalus Nr. 8486-0012-0040), V. Kudirkos g. 36, Šakiai.

         

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 22477 Eur.
4.
Mokyklos (unikalus Nr. 8498-2011-0015, bendras plotas 665,82 kv. m), krepšinio aikštelės (unikalus Nr. 4400-0627-9094), kiemo statinių (unikalus Nr. 8498-2011-0026); 0,9458 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8462/0004:478, unikalus Nr. 4400-5179-4619), Mokyklos g. 27, Liepalotų k., Lukšių sen., Šakių r. sav.

 

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

 Aukciono pradžia 2021 m. gegužės 24 d. 9.00 val.

AUKCIONAS NEĮVYKO
1. Mokyklos (unikalus numeris 8498-8016-3016, plotas 2116,21 kv. m), kiemo statinių (unikalus numeris 8498-8016-3027), sandėlio (unikalus numeris 4400-5049-7228, plotas 22,51 kv. m); 1,0656 ha žemės sklypo (kadastro numeris 8405/0003:84, unikalus numeris 4400-2694-0341), Mokyklos g. 12, Barzdai, Šakių r. sav.Aukciono sąlygos
Patalpų planas 1
Patalpų planas 2
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
2. Mokyklos patalpų (unikalus numeris 8497-2014-2017:003, plotas 301,02 kv. m), Mokyklos g. 3-1, Žygėnų k., Kidulių sen., Šakių r. sav.; 0,2825 ha ploto dalies žemės sklypo (iš bendro 0,3777 ha ploto) (kadastro numeris 8453/0006:431, unikalus numeris 4400-2127-0702), Mokyklos g. 3, Žygėnų k., Kidulių sen., Šakių r. sav.

    

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

Aukciono pradžia 2021 m. gegužės 3 d.  9.00 val.

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 5500 Eur.
1. Buto (unikalus Nr. 8494-9008-5010:0004, bendras plotas 34,52 kv. m), Kęstučio g. 28-1, Šakiai.

 

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 701 Eur.
2. Katilinės (unikalus Nr. 8498-4006-1020, užstatytas plotas 60,00 kv. m); 0,0186 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8438/0001:62, unikalus Nr. 4400-5364-5760), Siesarties g. 3A, Gotlybiškių k., Šakių sen., Šakių r. sav.

   

Aukciono sąlygos
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 121542 Eur.
3. Policijos komisariato (unikalus numeris 8493-8000-1019, bendras plotas 263,47 kv. m), policijos komisariato (unikalus numeris 8493-8000-1020, bendras plotas 406,00 kv. m), policijos komisariato (unikalus numeris 8493-8000-1040, bendras plotas 59,44 kv. m), garažo (unikalus numeris 8493-8000-1051, bendras plotas 47,64 kv. m), garažo (unikalus numeris 8493-8000-1062, bendras plotas 108,97 kv. m), kiemo statinių (unikalus numeris 8493-8000-1073), Birutės g. 2, Šakiai; areštinės (unikalus numeris 8493-8000-1032:0001, bendras plotas 203,76 kv. m), Birutės g. 2-1, Šakiai; administracinių patalpų (unikalus numeris 8493-8000-1032:0002, bendras plotas 91,23 kv. m), Birutės g. 2-2, Šakiai; 0,1626 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8486/0006:45, unikalus Nr. 4400-5345-5744), Birutės g. 2, Šakiai.

    

Aukciono sąlygos
Pastatų išdėstymo schema
Patalpų planai
Žemės sklypo planas

Aukciono pradžia 2021 m. kovo 8 d. 9.00 val.

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 3950 Eur.
1.
Buto su rūsiu 14,55 kv. m, pažymėtu R-3, (unikalus Nr. 8498-2015-0011:0001, bendras plotas 81,72 kv. m), Naudžių g. 10-1, Naudžių k., Šakių sen., su priklausiniais – ūkiniu pastatu (unikalus Nr. 8498-2015-0022, užstatytas plotas 52,00 kv. m), ūkiniu pastatu (unikalus Nr. 8498-2015-0033, užstatytas plotas 8,00 kv. m), Naudžių g. 6C K3, Naudžių k., Šakių sen.; dalies 377/1395 (0,0377 ha) žemės sklypo (kadastro Nr. 8443/0004:319, unikalus Nr. 4400-5148-4014), Naudžių g. 10, Naudžių k., Šakių sen., Šakių r. sav.; dalies 211/1263 (0,0211 ha) žemės sklypo (kadastro Nr. 8443/0004:320, unikalus Nr. 4400-5135-0820), Naudžių g. 6C, Naudžių k., Šakių sen., Šakių r. sav.

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
2.
Administracinio pastato (unikalus Nr. 8496-3000-9018, bendras plotas 201,72 kv. m), garažo (unikalus Nr. 8496-3004-5025, bendras plotas 16,19 kv. m), poilsio pastato (unikalus Nr. 8496-3004-5036, bendras plotas 90,58 kv. m), kiemo statinių (unikalus Nr. 8496-3000-9050); 0,0606 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8486/0012:40, unikalus Nr. 8486-0012-0040), V. Kudirkos g. 36, Šakiai.

         

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
3.
Mokyklos (unikalus Nr. 8498-2011-0015, bendras plotas 665,82 kv. m), krepšinio aikštelės (unikalus Nr. 4400-0627-9094), kiemo statinių (unikalus Nr. 8498-2011-0026); 0,9458 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8462/0004:478, unikalus Nr. 4400-5179-4619), Mokyklos g. 27, Liepalotų k., Lukšių sen., Šakių r. sav.

 

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

Aukciono pradžia 2021 m. vasario 23 d. 9.00 val.

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 10800 Eur.
1. Buto (unikalus Nr. 8495-6000-6014:0002, bendras plotas 40,79 kv. m), Gimnazijos g. 19-2, Šakiai, su priklausiniais – 50/100 ūkinio pastato (unikalus Nr. 8495-6000-6047, užstatytas plotas 19,00 kv. m), 47/100 kiemo statinių (unikalus Nr. 8495-6000-6036, sunaikinti), Gimnazijos g. 19, Šakiai; dalies (0,0296 ha iš bendro 0,0592 ha ploto) žemės sklypo (kadastro Nr. 8486/0015:61, unikalus Nr. 4400-0695-6156) Gimnazijos g. 19, Šakiai.

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 100 Eur.
2. Ūkio patalpos (unikalus Nr. 8489-0002-0151:0004, bendras plotas 11,31 kv. m), Tilto g. 7A-4, Kidulių k., Kidulių sen., Šakių r. sav.

Aukciono sąlygos

* * *

 Aukciono pradžia 2021 m. vasario 1 d. 9.00 val.

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 3682 Eur.

Pirties (unikalus Nr. 8496-0033-8015, bendras plotas 86,40 kv. m); 0,1004 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8453/0002:51, unikalus Nr. 4400-4149-0328) IŠNUOMOJAMAS, Nemuno g. 72A, Kidulių k., Kidulių sen., Šakių r. sav.

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

* * *

Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimą viešame aukcione
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/
Elektroninio aukciono dalyvis nurodytu registracijos laikotarpiu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt , prisijungęs  kaip sistemos naudotojas, turi užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną ir prisegti aukciono dalyvio mokesčio ir garantinio įnašo mokėjimo dokumentų kopijas bei kitus privalomus dokumentus.
Aukciono pradžia 2020 m. lapkričio 9 d. 9.00 val.
Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 66109, el. p. [email protected]

AUKCIONAS NEĮVYKO
1. Mokyklos (unikalus Nr. 8498-2011-0015, bendras plotas 665,82 kv. m), krepšinio aikštelės (unikalus Nr. 4400-0627-9094), kiemo statinių (unikalus Nr. 8498-2011-0026); 0,9458 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8462/0004:478, unikalus Nr. 4400-5179-4619), Mokyklos g. 27, Liepalotų k., Lukšių sen., Šakių r. sav.

 

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas


AUKCIONAS NEĮVYKO
2. Administracinio pastato (unikalus Nr. 8496-3000-9018, bendras plotas 201,72 kv. m), garažo (unikalus Nr. 8496-3004-5025, bendras plotas 16,19 kv. m), poilsio pastato (unikalus Nr. 8496-3004-5036, bendras plotas 90,58 kv. m), kiemo statinių (unikalus Nr. 8496-3000-9050); 0,0606 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8486/0012:40, unikalus Nr. 8486-0012-0040), V. Kudirkos g. 36, Šakiai.


         

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas


AUKCIONAS NEĮVYKO
3. Buto su rūsiu 14,55 kv. m, pažymėtu R-3, (unikalus Nr. 8498-2015-0011:0001, bendras plotas 81,72 kv. m), Naudžių g. 10-1, Naudžių k., Šakių sen., su priklausiniais – ūkiniu pastatu (unikalus Nr. 8498-2015-0022, užstatytas plotas 52,00 kv. m), ūkiniu pastatu (unikalus Nr. 8498-2015-0033, užstatytas plotas 8,00 kv. m), Naudžių g. 6C K3, Naudžių k., Šakių sen.; dalies 377/1395 (0,0377 ha) žemės sklypo (kadastro Nr. 8443/0004:319, unikalus Nr. 4400-5148-4014), Naudžių g. 10, Naudžių k., Šakių sen., Šakių r. sav.; dalies 211/1263 (0,0211 ha) žemės sklypo (kadastro Nr. 8443/0004:320, unikalus Nr. 4400-5135-0820), Naudžių g. 6C, Naudžių k., Šakių sen., Šakių r. sav.

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 4 315 Eur.
4. Kultūros namų (unikalus Nr. 4400-4338-4186, bendras plotas 281,48 kv. m); 0,6315 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 8462/0002:72, unikalus Nr. 4400-5119-7127), Adomiškių k. 5A, Lukšių sen., Šakių r. sav.

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
5. Pirties (unikalus Nr. 8496-0033-8015, bendras plotas 86,40 kv. m); 0,1004 ha žemės sklypas (kadastro Nr. 8453/0002:51, unikalus Nr. 4400-4149-0328) IŠNUOMOJAMAS, Nemuno g. 72A, Kidulių k., Kidulių sen., Šakių r. sav.


Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

* * *

Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimą viešame aukcione
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/
Elektroninio aukciono dalyvis nurodytu registracijos laikotarpiu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt , prisijungęs  kaip sistemos naudotojas, turi užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną ir prisegti aukciono dalyvio mokesčio ir garantinio įnašo mokėjimo dokumentų kopijas bei kitus privalomus dokumentus.
Aukciono pradžia 2019 m. lapkričio 25 d. 9.00 val.
Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 66109, el. p. [email protected]

AUKCIONAS NEĮVYKO
Mokyklos (plotas 2116,21 kv. m), kiemo statinių, sandėlio (plotas 22,51 kv. m); 1,0656 ha žemės sklypo, Mokyklos g. 12, Barzdai, Šakių r. sav.Aukciono sąlygos
Patalpų planas 1
Patalpų planas 2
Žemės sklypo planas

* * *

Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimą viešame aukcione
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/
Elektroninio aukciono dalyvis nurodytu registracijos laikotarpiu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt , prisijungęs  kaip sistemos naudotojas, turi užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną ir prisegti aukciono dalyvio mokesčio ir garantinio įnašo mokėjimo dokumentų kopijas bei kitus privalomus dokumentus.
Aukciono pradžia 2019 m. lapkričio 4 d. 9.00 val.
Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 66109, el. p. [email protected]

AUKCIONAS NEĮVYKO
1. Prekybos patalpų (plotas 64,98 kv. m), P. Mašioto g. 35-4, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav.

Aukciono sąlygos
Patalpų planas


AUKCIONAS NEĮVYKO
2. Šarvojimo salės (plotas 83,12 kv. m), Tilto g. 7-1, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav.

Aukciono sąlygos
Patalpų planas


AUKCIONAS NEĮVYKO
3.
Katilinės pastato (plotas 46,31 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto) ir dalies 502/4347 (0,0502 ha) žemės sklypo Novos g. 1, Užsienių k., Sintautų sen., Šakių r. sav.
  Aukciono
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas


AUKCIONAS NEĮVYKO
4. Mokyklos patalpų (plotas 158,51 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto) su bendro naudojimo patalpa, Bažnyčios g. 2-1, Barzdų mstl., Barzdų sen., Šakių r. sav. 
 A
Aukciono sąlygos
Patalpų planas


AUKCIONAS NEĮVYKO
5. Dirbtuvių pastato (plotas 85,83 kv. m, pastatas medinis) ir dalies 524/2652 (0,0524 ha) žemės sklypo (kadastrinis numeris 8405/0003:14), Bažnyčios g. 2, Barzdų mstl., Barzdų sen., Šakių r. sav.
  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas


AUKCIONAS NEĮVYKO
6. Kultūros namų pastato (plotas 1073,32 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų), kiemo aikštelės ir 0,1733 ha žemės sklypo (kadastrinis numeris 8410/0004:30), Parko g. 2, Bizierių k., Šakių sen., Šakių r. sav.

Aukciono sąlygos
Žemės sklypo planas


AUKCIONAS NEĮVYKO
7. Administracinio pastato
 (plotas 87,47 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto), sandėlio, kiemo statinių ir 0,3272 ha žemės sklypo, Bažnyčios g. 1, Slavikų k., Slavikų sen., Šakių r. sav.

     

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas


AUKCIONAS NEĮVYKO
8. Mokyklos patalpų (unikalus numeris 8497-2014-2017:003, plotas 301,02 kv. m) Mokyklos g. 3-1, Žygėnų k., Kidulių sen., Šakių r. sav. ir 2825/3777 dalių (0,2825 ha) žemės sklypo (kadastrinis numeris 8453/0006:431, unikalus numeris 4400-2127-0702) Mokyklos g. 3, Žygėnų k., Kidulių sen., Šakių r. sav.

    

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

  * * *

Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimą viešame aukcione
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt
Elektroninio aukciono dalyvis nurodytu registracijos laikotarpiu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt , prisijungęs  kaip sistemos naudotojas, turi užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną ir prisegti aukciono dalyvio mokesčio ir garantinio įnašo mokėjimo dokumentų kopijas bei kitus privalomus dokumentus.
Aukciono pradžia 2019 m. rugsėjo 16 d. 9.00 val.
Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 66109, el. p. [email protected]

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 193 100 Eur.
Prekybos patalpos (plotas 166,76 kv. m), V. Kudirkos g. 104-1, Šakiai, Šakių r. sav.

 

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

* * *

Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimą viešame aukcione
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/
Elektroninio aukciono dalyvis nurodytu registracijos laikotarpiu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt , prisijungęs  kaip sistemos naudotojas, turi užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną ir prisegti aukciono dalyvio mokesčio ir garantinio įnašo mokėjimo dokumentų kopijas bei kitus privalomus dokumentus.
Aukciono pradžia 2019 m. birželio 10 d. 9.00 val.
Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 66109, el. p. [email protected]

AUKCIONAS LAIKOMAS NEĮVYKUSIU DĖL INTERNETO SVETAINĖS, KURIOJE BUVO VYKDOMAS AUKCIONAS, VEIKLOS SUTRIKIMO
1. Prekybos patalpos (plotas 166,76 kv. m), V. Kudirkos g. 104-1, Šakiai, Šakių r. sav.

 

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
2. Kultūros namų pastato (plotas 1073,32 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų), kiemo aikštelės ir 0,1733 ha žemės sklypo (kadastrinis numeris 8410/0004:30), Parko g. 2, Bizierių k., Šakių sen., Šakių r. sav.
       
Aukciono sąlygos
Žemės sklypo planas

* * *

Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimą viešame aukcione
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/
Elektroninio aukciono dalyvis nurodytu registracijos laikotarpiu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt , prisijungęs  kaip sistemos naudotojas, turi užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną ir prisegti aukciono dalyvio mokesčio ir garantinio įnašo mokėjimo dokumentų kopijas bei kitus privalomus dokumentus.
Aukciono pradžia 2019 m. gegužės 20 d. 9.00 val.
Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 66109, el. p. [email protected]

AUKCIONAS NEĮVYKO
1.
Katilinės pastato (plotas 46,31 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto) ir dalies 502/4347 (0,0502 ha) žemės sklypo Novos g. 1, Užsienių k., Sintautų sen., Šakių r. sav.
  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
2. Mokyklos patalpų (plotas 158,51 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto) su bendro naudojimo patalpa, Bažnyčios g. 2-1, Barzdų mstl., Barzdų sen., Šakių r. sav. 
 
Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
3. Dirbtuvių pastato (plotas 85,83 kv. m, pastatas medinis) ir dalies 524/2652 (0,0524 ha) žemės sklypo (kadastrinis numeris 8405/0003:14), Bažnyčios g. 2, Barzdų mstl., Barzdų sen., Šakių r. sav.
  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
4. Administracinio pastato
 (plotas 87,47 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto), sandėlio, kiemo statinių ir 0,3272 ha žemės sklypo, Bažnyčios g. 1, Slavikų k., Slavikų sen., Šakių r. sav.

     

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
5. Mokyklos patalpų (unikalus numeris 8497-2014-2017:003, plotas 301,02 kv. m) Mokyklos g. 3-1, Žygėnų k., Kidulių sen., Šakių r. sav. ir 2825/3777 dalių (0,2825 ha) žemės sklypo (kadastrinis numeris 8453/0006:431, unikalus numeris 4400-2127-0702) Mokyklos g. 3, Žygėnų k., Kidulių sen., Šakių r. sav.

    

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

* * *

Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimą viešame aukcione
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/
Elektroninio aukciono dalyvis nurodytu registracijos laikotarpiu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt , prisijungęs  kaip sistemos naudotojas, turi užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną ir prisegti aukciono dalyvio mokesčio ir garantinio įnašo mokėjimo dokumentų kopijas bei kitus privalomus dokumentus.
Aukciono pradžia 2019 m. kovo 12 d. 9.00 val.
Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 66109, el. p. [email protected]

AUKCIONAS ĮVYKO. Didžiausia pasiūlyta kaina: 5 430 Eur.
1. Sandėlio (plotas 39,91 kv. m), sandėlio (plotas 121,54 kv. m) ir 0,1198 ha žemės sklypo, Mokyklos g. 35, Liepalotų k., Lukšių sen., Šakių r. sav.

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
2. Prekybos patalpų (plotas 64,98 kv. m), P. Mašioto g. 35-4, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav.

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
3. Šarvojimo salės (plotas 83,12 kv. m), Tilto g. 7-1, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. sav.

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

* * *

Šakių rajono savivaldybės administracija skelbia nereikalingo arba  netinkamo (negalimo) naudoti savivaldybės turto pardavimo viešą prekių aukcioną. Aukcione bus parduodamas šis turtas:

AUKCIONAS ĮVYKO
1. Automobilis GAZ 3307 (valst. Nr. YJR 512, pagaminimo metai – 1999, degalų tipas – benzinas/ dujos, rida – 40137 km, pavarų dėžė – mechaninė, variklio darbinis tūris – 4250 cm2). Pradinė pardavimo kaina – 1000,00 Eur.

AUKCIONAS ĮVYKO
2. Automobilis OPEL FRONTERA (valst. Nr. FNV 257, pagaminimo metai – 2000, degalų tipas – benzinas, rida – 214963, pavarų dėžė – mechaninė, variklio darbinis tūris – 3165 cm2). Pradinė pardavimo kaina – 400,00 Eur.

Turtą apžiūrėti galima 2018 m. spalio 22-24 d. nuo 13 iki 15 val. (kreiptis į Ireną Sakalauskienę, Bendrųjų reikalų skyriaus specialistę, tel. (8 345) 66126, el. p. [email protected]).

Tiesioginis aukcionas vyks 2018 m. spalio 31 d. 10 val. Šakių rajono savivaldybės administracijoje, Bažnyčios g. 4, Šakiai. Minimalus kainos didinimo intervalas – 1 proc. pradinės pardavimo kainos. Aukciono vedėja Irmunda Čepulionienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 345) 66109, el. p. [email protected].

Aukciono dalyviai registruojami aukciono dieną nuo 8 val. 30 min. iki 9 val. 30 min. savivaldybės administracijos 200 kab. Registruojantis būtina pateikti asmens tapatybės dokumentą (fiziniams asmenims) arba įgaliojimą (juridiniams asmenims). Dalyviai ir žiūrovai aukcione gali dalyvauti nemokamai. Už nupirktą turtą atsiskaitoma pavedimu į Šakių savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188772814) sąskaitą Nr. LT454010042100040163 banke Luminor Bank AB (banko kodas 40100) per 3 darbo dienas nuo įvykusio aukciono dienos.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Šakių rajono savivaldybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklės

* * *

Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimą viešame aukcione
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/
Elektroninio aukciono dalyvis nurodytu registracijos laikotarpiu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt , prisijungęs  kaip sistemos naudotojas, turi užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną ir prisegti aukciono dalyvio mokesčio ir garantinio įnašo mokėjimo dokumentų kopijas bei kitus privalomus dokumentus.
Aukciono pradžia 2018 m. rugpjūčio 6 d. 9.00 val.
Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 66109, el. p. [email protected]

AUKCIONAS NEĮVYKO
1.
Administracinio pastato (plotas 87,47 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto), sandėlio, kiemo statinių ir 0,3272 ha žemės sklypo, Bažnyčios g. 1, Slavikų k., Slavikų sen., Šakių r. sav.

  

  

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
2. Katilinės pastato (plotas 46,31 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto) ir dalies 502/4347 (0,0502 ha) žemės sklypo Novos g. 1, Užsienių k., Sintautų sen., Šakių r. sav.
  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
3.
Mokyklos patalpų (plotas 158,51 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto) su bendro naudojimo patalpa, Bažnyčios g. 2-1, Barzdų mstl., Barzdų sen., Šakių r. sav. 

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
4.
Dirbtuvių pastato (plotas 85,83 kv. m, pastatas medinis) ir dalies 524/2652 (0,0524 ha) žemės sklypo (kadastrinis numeris 8405/0003:14), Bažnyčios g. 2, Barzdų mstl., Barzdų sen., Šakių r. sav.

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

* * *

Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimą viešame aukcione
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/
Elektroninio aukciono dalyvis nurodytu registracijos laikotarpiu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt , prisijungęs  kaip sistemos naudotojas, turi užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną ir prisegti aukciono dalyvio mokesčio ir garantinio įnašo mokėjimo dokumentų kopijas bei kitus privalomus dokumentus.
Aukciono pradžia 2018 m. liepos 23 d. 9.00 val.
Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 66109, el. p. [email protected]

AUKCIONAS NEĮVYKO
Mokyklos patalpų (unikalus numeris 8497-2014-2017:003, plotas 301,02 kv. m) Mokyklos g. 3-1, Žygėnų k., Kidulių sen., Šakių r. sav. ir 2825/3777 dalių (0,2825 ha) žemės sklypo (kadastrinis numeris 8453/0006:431, unikalus numeris 4400-2127-0702) Mokyklos g. 3, Žygėnų k., Kidulių sen., Šakių r. sav.

    

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

* * *

Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimo viešą aukcioną. Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje https://www.evarzytynes.lt/. Aukciono pradžia 2017-12-18, 9.00 val.

AUKCIONAS NEĮVYKO
1. Mokyklos patalpų (unikalus numeris 8497-2014-2017:003, plotas 301,02 kv. m) Mokyklos g. 3-1, Žygėnų k., Kidulių sen., Šakių r. sav. ir 2825/3777 dalių (0,2825 ha) žemės sklypo (kadastrinis numeris 8453/0006:431, unikalus numeris 4400-2127-0702) Mokyklos g. 3, Žygėnų k., Kidulių sen., Šakių r. sav.

    

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS ĮVYKO
2. Mokyklos patalpų (unikalus numeris 4400-0847-7290:4331, plotas 204,44 kv. m) su garažu 88,73 kv. m, pažymėtu G-1, Žiedo g. 6-1, Išdagų k., Šakių sen., Šakių r. sav.

       

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS ĮVYKO
3. Parduotuvės patalpų (unikalus numeris 4400-0847-7503:4334, plotas 41,64 kv. m) Žiedo g. 6-6, Šakių sen., Šakių r. sav.

      

Aukciono sąlygos
Patalpų planas

Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 66109, el. p. [email protected]

* * *

Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimo viešą aukcioną 2017 m. rugpjūčio 24 d.:
(Turto apžiūra vyks 2017-08-17, 14-16 val.)

AUKCIONAS NEĮVYKO
1. Administracinio pastato (plotas 87,47 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto), sandėlio, kiemo statinių ir 0,3272 ha žemės sklypo, Bažnyčios g. 1, Slavikų k., Slavikų sen., Šakių r. sav.

  

  

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS ĮVYKO
2. Pirties pastato (plotas 144,97 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto), kiemo statinių ir 0,0656 ha žemės sklypo (išnuomojamas) Nemuno g. 107A, Kukarskės k., Kidulių sen., Šakių r. sav.

Foto 
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas


AUKCIONAS ĮVYKO
3. Mokyklos pastato (plotas 423,17 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų), 2 sandėlių (plotai 33,76 kv. m ir 42,08 kv. m), kiemo statinių ir 0,9165 ha žemės sklypo Keturnaujienos g. 5, Keturnaujienos k., Sintautų sen., Šakių r. sav.

Foto
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 66109, el. p. [email protected]

* * *

AUKCIONAS ĮVYKO

Skelbiamas viešosios įstaigos Šakių vaikų globos namų dalininko teisių pardavimo viešas aukcionas

 Informacija apie viešąją įstaigą: viešoji įstaiga Šakių vaikų globos namai, kodas – 300100936, buveinės adresas – V. Kudirkos g. 17, Šakių m., Šakių r. sav.

Įstaigos veiklos tikslai: 1. teikti stacionarias socialines paslaugas vaikams, likusiems be tėvų globos; 2. teikti vaikams psichologinę pagalbą; 3. kurti artimą šeimai aplinką, sudaryti saugią ir harmoningą atmosferą, vaikų orumo nežeminančias sąlygas, sprendžiant jų socialinės integracijos į visuomenę problemas; 4. rengti vaikus savarankiškam gyvenimui visuomenėje; 5. padėti atnaujinti biologinės šeimos tarpusavio socialinius ryšius, siekiant vaikų sugrįžimo į šeimą; 6. ugdyti krikščioniškas ir tautinės savimonės vertybes.

Viešosios įstaigos dalininkų kapitalo dydis sprendimo dėl dalininko  teisių pardavimo priėmimo dieną  46422,91 Eur. Dalininkų skaičius – 3 (trys).

Dalininko Šakių rajono savivaldybės turimų balsų skaičius visuotiniame dalininkų susirinkime – 3 (trys) balsai.

Su viešosios įstaigos 2016 metų veiklos ataskaita ir 2017 m. II ketvirčio finansinės atskaitomybės rinkiniu galima susipažinti Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyriaus 200 kab. (Bažnyčios g. 4, Šakiai) nuo 2017-08-29 iki 2017-08-31 Šakių rajono savivaldybės administracijos darbo laiku.

Parduodamų Šakių rajono savivaldybės dalininko teisių pradinė pardavimo kaina, atitinkanti dalininko įnašo į viešosios įstaigos kapitalą vertę, yra 43310,07 Eur.

Viešo aukciono vykdytojas – Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Aukciono vykdytojo nustatytas minimalus kainos didinimo intervalas – 434 Eur.

Aukciono dalyvių registravimo vieta – Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyrius, 200 kab., Bažnyčios 4, Šakiai, data ir laikas: 2017-09-05, 8 val./ 2017-09-06, 16 val. (Šakių rajono savivaldybės administracijos darbo laiku).

Dalyvių registravimo tvarka – registruodamasis aukciono dalyviu fizinis asmuo nurodo vardą, pavardę, dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį, juridinis asmuo – pavadinimą, kodą, buveinės adresą. Užregistruotam aukciono dalyviui išduodamas aukciono dalyvio bilietas, kuriame įrašomas aukciono dalyvio numeris. Aukciono dalyvis, atvykęs į aukcioną, turi pateikti bilietą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba įgaliojimą atstovauti juridiniam asmeniui).

Aukciono vykdymo vieta – Šakių rajono savivaldybės administracijos  200 kab., Bažnyčios g. 4, Šakiai. Aukciono pradžios data – 2017 m. rugsėjo 7 d., laikas (valanda, minutė) – 10.00 val.

Aukciono vykdytojo paskirtas kontaktinis asmuo – Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, (8 345) 66109, el. pašto adresas [email protected]

Institucija, Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu įgaliota pasirašyti dalininko teisių pirkimo-pardavimo sutartį – Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Sąlygos žiūrovams stebėti aukcioną nesudaromos.

* * * 

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo informacija apie valstybinės žemės sklypų nuomos ir pardavimo aukcionų vykdymą

* * *

Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimo viešą aukcioną 2016 m. spalio 20 d.:
(Turto apžiūra vyks 2016-10-13, 14-16 val.)

AUKCIONAS ĮVYKO 
1. Administracinio pastato (plotas 587,15 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų) ir 0,6130 ha žemės sklypo (išnuomojamas) Draugystės g. 1D, Lekėčiuose, Šakių r. sav.

Foto
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS ĮVYKO
2. Garažo (plotas 133,98 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto) Lauko g. 9E, Būdviečių k., Šakių sen., Šakių r. sav. ir 222/6700 dalių (0,0222 ha) žemės sklypo Lauko g. 9A, Būdviečių k., Šakių sen., Šakių sen., Šakių r. sav.

Foto
Aukciono sąlygos

Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
3. Pirties pastato (plotas 144,97 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto), kiemo statinių ir 0,0656 ha žemės sklypo (išnuomojamas) Nemuno g. 107A, Kukarskės k., Kidulių sen., Šakių r. sav.

Foto
Aukciono sąlygos

Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
4. Mokyklos pastato (plotas 423,17 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų), 2 sandėlių (plotai 33,76 kv. m ir 42,08 kv. m), kiemo statinių ir 0,9165 ha žemės sklypo Keturnaujienos g. 5, Keturnaujienos k., Sintautų sen., Šakių r. sav.

Foto
Aukciono sąlygos

Patalpų planas
Žemės sklypo planas

Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 66109, el. p. [email protected]

 

* * *

Šakių rajono savivaldybės administracija (kodas 188772814; buveinė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai) skelbia nekilnojamojo turto pardavimo viešą aukcioną 2016 m. rugsėjo 14 d.:
(Turto apžiūra vyks 2016-09-08, 14-16 val.)

AUKCIONAS ĮVYKO
1. Dalies mokyklos pastato (67/100 dalys, plotas 110,41 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto), dalies kiemo statinių (67/100 dalys) ir dalies 4689/6998 (0,4689 ha) žemės sklypo Alyvų g. 2, Duobiškių k., Šakių sen., Šakių r. sav.

  
 
   

Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS ĮVYKO
2. Dalies taupomojo banko ir knygyno pastato (24/100 dalys, plotas 183,74 kv. m, pastatas mūrinis, 3 aukštų), dalies kiemo statinių (24/100 dalys) ir dalies 229/953 (0,0229 ha) žemės sklypo V. Kudirkos g. 106, Šakių m., Šakių r. sav.

  
   

Aukciono sąlygos
Patalpų planas (patalpų indeksai nuo 1-1 iki 1-9)
Žemės sklypo planas

Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 66109, el. p. [email protected]

* * *

2016 m. gegužės 12 d.:
(Turto apžiūra vyks 2016-05-05, 14-16 val.)

AUKCIONAS NEĮVYKO
1. Mokyklos patalpų (plotas 158,51 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto) su bendro naudojimo patalpa, Bažnyčios g. 2-1, Barzdų mstl., Barzdų sen., Šakių r. sav. 
  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
2. Dirbtuvių pastato (plotas 85,83 kv. m, pastatas medinis) ir dalies 524/2652 (0,0524 ha) žemės sklypo (kadastrinis numeris 8405/0003:14), Bažnyčios g. 2, Barzdų mstl., Barzdų sen., Šakių r. sav.
  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
3. Kultūros namų pastato (plotas 1073,32 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų), kiemo aikštelės ir 0,1733 ha žemės sklypo (kadastrinis numeris 8410/0004:30), Parko g. 2, Bizierių k., Šakių sen., Šakių r. sav.
       
Aukciono sąlygos
Žemės sklypo planas

2016 m. gegužės 25 d.:
(Turto apžiūra vyks 2016-05-19, 14-16 val.)

AUKCIONAS ĮVYKO
1. Sandėliavimo patalpos (plotas 24,19 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų) su bendro naudojimo patalpa Dariaus ir Girėno g. 35-3, Kudirkos Naumiesčio m., Šakių r. sav.
  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
2. Buto (plotas 36,83 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto) Kęstučio g. 28-6, Šakių m., Šakių r. sav.
  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
3. Katilinės pastato (plotas 46,31 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto) ir dalies 502/4347 (0,0502 ha) žemės sklypo Novos g. 1, Užsienių k., Sintautų sen., Šakių r. sav.
  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

2016 m. gegužės 26 d.:
(Turto apžiūra vyks 2016-05-19, 14-16 val.)

AUKCIONAS ĮVYKO
1. Tvarto (užstatytas plotas 162 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto), kiemo statinių ir 0,1800 ha žemės sklypo Jazminų g. 9, Žemosios Panemunės mstl., Kriūkų sen., Šakių r. sav.
  
Aukciono sąlygos
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS ĮVYKO
2. Boilerinės (plotas 192,2 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto), kiemo statinių ir 0,1089 ha žemės sklypo, V. Kudirkos g. 45, Šakių m., Šakių r. sav.
  
  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

AUKCIONAS NEĮVYKO
3. Administracinio pastato (plotas 87,47 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto), sandėlio, kiemo statinių ir 0,3272 ha žemės sklypo, Bažnyčios g. 1, Slavikų k., Slavikų sen., Šakių r. sav.
  
  
Aukciono sąlygos
Patalpų planas
Žemės sklypo planas

Informaciją teikia Šakių r. savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Irmunda Čepulionienė, tel. (8 345) 66109, el. p. [email protected]

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-21 07:02:38